Round up

Age

over 6 years

Released: 2012-08-02

Available in

155 Countries

of 155 total

Activity

6

last updated: 2019-04-14

Overall Ratings

1,809,955

with average of 4.0

Global Rank

#201

Within the Top 2%

Top 25 Overall

28 Countries

top 1 in Namibia

Global Rank Positions

With 30 billion matches to date, Tinder® is the world’s most popular app for meeting new people. Think of us as your most dependable wingmate—wherever you go, we’ll be there. If you’re here to meet new people, expand your social network, meet locals when you’re traveling, or just live in the now, you’ve come to the right place. We’re called “the world’s hottest app” for a reason: we spark more than 26 million matches per day. How many dating apps do that?

Match. Chat. Date. Tinder is easy and fun—use the Swipe Right™ feature to Like someone, use the Swipe Left™ feature to pass. If someone likes you back, It’s a Match! We invented the double opt-in so that two people will only match when there’s a mutual interest. No stress. No rejection. Just tap through the profiles you’re interested in, chat online with your matches, then step away from your phone, meet up in the real world and spark something new.

Now, let’s get started. And remember, when in doubt, Swipe Right. Trust us, the more options you have, the better-looking life becomes.

Welcome to Tinder—the largest, hottest community of singles in the world. Don’t be shy, come on over.

MORE FEATURES? THAT’S A PLUS

Upgrade to Tinder Plus® for premium features, including: Unlimited Likes so you can use the Swipe Right feature to your heart’s content, Passport to chat with singles anywhere around the world, Rewind to give someone a second chance, one free Boost per month to be the top profile in your area for 30 minutes, and additional Super Likes to stand out from the crowd.

GET THE GOLD TREATMENT

Upgrade to Tinder Gold™ for a first-class experience: Passport, Rewind, Unlimited Likes, five Super Likes per day, one Boost per month, and more profile controls. But wait, it gets better. Save time and aimless searching with our Likes You feature, which lets you see who likes you. Think of it as your personal Tinder concierge—available 24/7—bringing all of your pending matches to you. Now you can sit back, enjoy a fine cocktail, and browse through profiles at your leisure. Goodbye search fatigue. Hello #GoldLife

-----------------------------------

If you choose to purchase Tinder Plus or Tinder Gold, payment will be charged to your iTunes account, and your account will be charged for renewal within 24-hours prior to the end of the current period. Auto-renewal may be turned off at any time by going to your settings in the iTunes Store after purchase. Current Tinder Plus subscription price starts at $9.99 USD/month, and one-month, 6-month and 12-month packages are available. Current Tinder Gold subscription price starts at $14.99 USD/month, and one-month, 6-month and 12-month packages are available. Prices are in U.S. dollars, may vary in countries other than the U.S. and are subject to change without notice. No cancellation of the current subscription is allowed during the active subscription period. If you don’t choose to purchase Tinder Plus or Tinder Gold, you can simply continue using Tinder for free.

All photos are of models and used for illustrative purposes only.

迄今为止,Tinder® 已经见证了 300 亿成功配对,成为全球最受欢迎的交友应用。让我们做你最可靠的僚机—无论去到哪里,我们都在身边。如果你想要认识新朋友、扩大社交圈、在旅行时认识当地人,或仅仅是为了消遣,那么 Tinder 将是你的首选。每天促成超过 2600 万配对, 这是我们被称为“全球最热门的应用程序”的强力见证。试问又有几个交友应用能做到这样呢?

配对。聊天。约会。Tinder 操作简单又乐趣十足 — 使用 Swipe Right™ (右滑)功能来赞某人,或 Swipe Left™ (左滑)功能来跳过。如果 TA 也喜欢你,就会配对成功!我们建立了“双向确认”模式,只有当两个人互相感兴趣时才会配对成功。没有压力。没有拒绝。只要右滑选择你感兴趣的人,配对成功后和 TA 在线聊天,然后放下手机,约 TA 在现实中见面,从而迸发新的火花。

现在开始滑动吧。记住,不确定时,直接右滑。相信我们,你的选择越多,生活就会越精彩。

欢迎来到 Tinder—全球最大、最热门的单身聚集地。别害羞,直接滑。

更多功能?尽在 Tinder Plus

升级到 Tinder Plus®,尊享以下高级功能:无限点赞次数,让你使用 Swipe Right (右滑)功能找到心仪对象;通行证,让你能与世界各地任何地方的单身人士聊天;倒回,可重新给别人一次机会;每月一次免费 Boost,让你的个人资料在 30 分钟内位列区域前列;还有额外的 Super Like,让你脱颖而出。

获得 Gold 待遇

升级到 Tinder Gold™,享受一流体验:通行证、倒回、无限点赞次数、每天五次 Super Like、每月一次 Boost,以及更多的资料管理功能。你觉得就这样吗?不!Gold™ 功能现在更多啦!利用我们的 Likes You 功能来节省时间,省掉漫无目的的寻找,它能让您查看喜欢你的人。把它当成你的全天候待命的专属 Tinder 顾问吧 — 它能为你安排所有潜在的配对对象。现在你就可以放松闲坐,一边品尝着美味的鸡尾酒,一边悠闲浏览个人资料啦。再也不用滑到手酸,因为你有 #GoldLife。

-----------------------------------

如果选择购买 Tinder Plus 或 Tinder Gold,费用将从你的 iTunes 账户支付。在当前缴费期结束前 24 小时,系统会自动从你的账户扣费续期。购买之后,你可随时前往 iTunes 商店的设置界面,关闭自动续费功能。Tinder Plus 的当前订购价为 9.99 美元/月起,并且有 1 个月、6 个月和 12 个月套餐供选购。Tinder Gold 的当前订购价为 14.99 美元/月起,并且有 1 个月、6 个月和 12 个月套餐供选购。价格单位为美元。非美国地区单价可能会不同。单价如有变化,恕不另行通知。订购成功的当期不允许取消当前订单。如果选择不购买 Tinder Plus 或 Tinder Gold,你仍可继续免费使用 Tinder。

所有照片均为模型, 仅用于演示目的。

Với 30 tỷ lượt tương hợp cho đến nay, Tinder® là nhịp cầu kết nối thành công hơn hết thảy các ứng dụng hẹn hò khác trên thế giới. Hãy xem Tinder như bạn đồng hành đáng tin cậy — dù bạn đi đâu Tinder luôn sát cánh cùng. Nếu bạn đến với Tinder để hẹn gặp người mới, mở rộng giao lưu, làm quen với dân địa phương nơi bạn du lịch, hoặc chỉ là sống trọn khoảnh khắc hiện tại, thì bạn đã đến đúng nơi. Không phải ngẫu nhiên mà Tinder được gọi là "ứng dụng nóng bỏng nhất thế giới", bởi Tinder giúp nhen nhóm hơn 26 triệu lượt tương hợp mỗi ngày. Có bao nhiêu ứng dụng làm được như thế?

Tương hợp. Trò chuyện. Hẹn hò. Chơi Tinder giản tiện lại vui — tính năng Swipe Right™ dùng để tỏ ý Thích ai đó, còn Swipe Left™ là để bỏ qua. Nếu ai đó thích lại bạn thì đó là Đối tượng Tương hợp! Tinder đặc biệt có chế độ đôi bên đồng ý, nghĩa là hai người chỉ có thể tương hợp khi cùng tỏ ý thích nhau. Khỏi căng thẳng. Khỏi lo bị từ chối. Chỉ cần xem qua các hồ sơ mà bạn quan tâm, trò chuyện trực tuyến với các đối tượng tương hợp. Đến khi chín muồi thì hẹn gặp ngoài đời và vun đắp tình cảm lên một cung bậc mới.

Giờ thì bắt đầu thôi nào. Nhớ nhé, nếu thấy chưa chắc thì cứ Vuốt Phải. Bí quyết của Tinder là càng có nhiều lựa chọn, đời càng hứa hẹn nhiều niềm vui.

Chào mừng bạn đến với Tinder — cộng đồng lớn nhất thế giới gồm những người độc thân hấp dẫn nhất. Đừng ngại ngùng nữa, hãy vuốt đi nào.

NHIỀU TÍNH NĂNG HƠN? THẾ THÌ CÒN GÌ BẰNG.

Nâng cấp lên Tinder Plus® để tận hưởng các tính năng cao cấp như: Lượt Thích Vô Hạn để bạn tha hồ Vuốt Phải tùy thích, Hộ Chiếu để trò chuyện cùng những người độc thân khắp thế giới, Lấy Lại để cho ai đó cơ hội thứ hai, một lượt Tăng Tốc miễn phí mỗi tháng để đẩy hồ sơ lên top đầu khu vực trong 30 phút và thêm lượt Super Like để nổi bật giữa đám đông.

TẬN HƯỞNG ĐẲNG CẤP VÀNG

Nâng cấp lên Tinder Gold™ (Tinder Vàng) để tận hưởng trải nghiệm đẳng cấp: Hộ Chiếu, Lấy Lại, Lượt Thích Vô Hạn, 5 lượt Super Like mỗi ngày, 1 lượt Tăng Tốc mỗi tháng và kiểm soát hồ sơ hiệu quả hơn. Chưa hết đâu. Bạn khỏi phải mất thời gian vuốt bao đồng, đã có tính năng Lượt Thích Vàng cho biết ai tỏ ý thích bạn. Hãy hình dung tính năng này như cổng sàng lọc của Tinder—luôn khả dụng 24/7—tập hợp tất cả các đối tượng tương hợp tiềm năng. Giờ bạn có thể ngả người nhâm nhi ly cocktail tươi mát và thoải mái duyệt xem các hồ sơ. Tạm biệt kiểu vuốt bừa mệt mỏi. Đón chào #CuộcSốngVàngSon

-----------------------------------

Nếu chọn mua Tinder Plus hoặc Tinder Vàng, bạn sẽ thanh toán qua tài khoản iTunes và tài khoản của bạn sẽ được tính phí gia hạn trong vòng 24 giờ trước khi kết thúc thời hạn sử dụng hiện tại. Có thể ngắt tự động gia hạn bất kỳ lúc nào, chỉ cần đến mục cài đặt trong iTunes Store sau khi đặt mua. Giá đăng ký thuê bao Tinder Plus hiện tại khởi điểm từ $9,99 USD/tháng. Hiện có sẵn các gói một tháng, 6 tháng và 12 tháng. Giá đăng ký thuê bao Tinder Vàng hiện tại khởi điểm từ $14,99 USD/tháng. Hiện có sẵn các gói một tháng, 6 tháng và 12 tháng. Giá được tính theo đồng đô-la Mỹ, có thể thay đổi tùy quốc gia ngoài Mỹ và có thể thay đổi mà không báo trước. Bạn sẽ không được hủy thuê bao đăng ký hiện tại khi thuê bao này vẫn đang trong thời hạn hoạt động. Nếu không chọn mua Tinder Plus hoặc Tinder Vàng, bạn vẫn có thể tiếp tục sử dụng Tinder miễn phí.

Hình ảnh là người mẫu và chỉ có tính cách minh họa.

Нараховуючи на сьогоднішній день близько 30 мільярдів пар, Tinder® є одним із найпопулярніших додатків для знайомств у світі. Думай про нас як про найнадійнішого друга — де б ти не був/-ла, ми завжди поруч. Якщо ти тут, щоб познайомитися з новими людьми, розширити своє коло спілкування, зустріти місцевих жителів під час подорожі, або щоб просто жити миттю, ти прийшов/-ла в потрібне місце. Нас називають "найгарячішим додатком у світі" не просто так: ми даємо початок понад 26 млн пар щодня. Скільки додатків для знайомств на це здатні?

Знайомся. Спілкуйся. Зустрічайся. Користуватися Tinder дуже просто і весело — просто скористайся функцією гортання праворуч (Swipe Right™), щоб вподобати когось, або ліворуч (Swipe Left™), щоб пропустити. Якщо хтось відповість симпатією — ви пара! Ми винайшли умову подвійної згоди, тож користувачі можуть стати парою, тільки якщо вони мають взаємну симпатію. Без стресу. Без відмов. Просто гортай профілі, які тебе зацікавили, спілкуйся онлайн зі своїми парами, а потім залиши свій телефон, зустрінься в реальному світі та розпочни щось нове.

А тепер, почнемо. І пам'ятай: якщо сумніваєшся — гортай праворуч. Повір, чим більше маєш варіантів, тим привабливішим стає життя.

Вітаємо в Tinder — найбільшій, найгарячішій спільноті одинаків у світі. Не соромся, заходь.

БІЛЬШЕ МОЖЛИВОСТЕЙ? ЦЕ PLUS

Перейди на Tinder Plus®, щоб отримати такі преміум-опції як: безлімітна кількість лайків, щоб користатися можливістю гортати праворуч, скільки душа забажає, Паспорт, щоб спілкуватися з незаміжніми людьми у всьому світі, Перемотка, щоб подарувати комусь другий шанс, один безкоштовний Буст щомісяця, щоб робити свій профіль топовим у своєму районі на 30 хвилин, і додаткові Супер-лайки, щоб виділятися з натовпу.

ОТРИМАЙ ЗОЛОТЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Перейди на Tinder Gold, щоб отримати першокласні можливості гортання: Паспорт, Перемотка, безлімітна кількість лайків, п'ять Супер-лайків на день, один Буст на місяць та інші опції управління профілем. І це ще не все. Зеконом час та уникни безцільного пошуку з нашою новою опцією Likes You, що надає можливість бачити, хто тебе вподобав. Уяви, що це твій особистий консьєрж Tinder —доступний 24/7—який сам потурбується про всі твої пари. Тож тепер ти можеш розслабитись, взяти собі чогось прохолодного та переглянути профілі на дозвіллі. Прощавай, втома від гортання. Привіт, #GoldLife

-----------------------------------

Якщо ти вирішиш купити Tinder Plus або Tinder Gold, оплату буде знято з твого облікового запису iTunes, і з твого облікового запису буде знято кошти на оновлення за 24 години до завершення поточного періоду. Авто-оновлення можна вимкнути в будь-який час, увійшовши в налаштування в iTunes Store після покупки. Поточна вартість підписки Tinder Plus починається з $9.99/місяць; доступні пакети на 1, 6 і 12 місяців. Поточна вартість підписки Tinder Gold починається з $14.99/місяць; доступні пакети на 1, 6 і 12 місяців. Ціни вказані в доларах США, можуть відрізнятися в залежності від країни та можуть бути змінені без попередження. Відміна поточної підписки під час роботи діючої підписки не дозволяється. Якщо ти вирішиш не купувати Tinder Plus або Tinder Gold, ти можеш просто продовжити користуватися Tinder безкоштовно.

Всі фотографії – фотографії моделей і використовуються тільки для ілюстрації.

Bugüne kadar 30 milyar eşleşme sağlayan Tinder®, yeni insanlarla tanışmak isteyenler için dünyanın en popüler uygulaması. Bizi, yeni insanlarla tanışmanı sağlayan o çok güvendiğin arkadaşın gibi düşünebilirsin. Neredeyse gidersen git, biz hep yanındayız. Buraya yeni insanlarla tanışmak, sosyal çevreni genişletmek, seyahat ettiğin yerlerde yaşayan insanlarla buluşmak veya hayatı dolu dolu yaşamak için geldiysen, doğru yerdesin. Bize boşu boşuna "dünyanın en ateşli uygulaması" demiyorlar. Her gün 26 milyondan fazla eşleşmenin kıvılcımını çakıyoruz. Kaç flört uygulaması bunu yapabilir ki?

Eşleş. Sohbet Et. Buluş. Tinder'ı kullanmak son derece eğlenceli ve çok kolay: Birini beğenmek için Sağa Kaydırma™ özelliğini, pas geçmek için Sola Kaydırma™ özelliğini kullan. Beğendiğin biri de seni beğenirse, eşleştiniz demektir! Kurduğumuz sistem sayesinde, sadece her iki taraf da birbirini beğenirse eşleşme gerçekleşir. Stres yok. Reddedilme korkusu yok. İlgini çeken profilleri incele, eşleşmelerine online sohbet et ve sonra da telefonunu bir kenara bırakıp gerçek dünyada onlarla buluşarak yepyeni bir deneyim yaşa.

Haydi başlayalım. Unutma, eğer kararsız kalırsan sağa kaydır. Bu konuda bize güven. Ne kadar seçeneğin olursa, hayat o kadar tatlı olur.

Dünyanın en büyük ve en ateşli bekar topluluğu Tinder'a hoş geldin. Utangaç olma, hemen kullanmaya başla.

DAHA FAZLA ÖZELLİK Mİ İSTİYORSUN? MERAK ETME, FAZLASI DA VAR

Seçkin özelliklerden faydalanmak için Tinder Plus® abonesi ol: Sağa Kaydırma özelliğini doya doya kullanabilmen için sınırsız beğenme hakkı, dünyanın herhangi bir yerindeki insanlarla sohbet etmeni sağlayacak Passport, ikinci bir şans veren Rewind, seni 30 dakika boyunca bulunduğun bölgedeki en popüler profil yapan ve her ay bir kere ücretsiz olan Boost, kalabalıktan sıyrılmanı sağlayacak fazladan Super Like’lar... Hepsi Tinder Plus'ta seni bekliyor.

GOLD DÜNYASINA KATIL

Tinder Gold™ abonesi olarak, birinci sınıf bir Tinder deneyimi yaşayabilirsin: Passport, Rewind, sınırsız beğeni hakkı, her gün 5 Super Like, ayda bir Boost ve daha gelişmiş profil ayarları gibi özellikler seni bekliyor. Dur daha bitmedi, sürprizi sona sakladık. Seni beğenen kişileri sana gösteren Gold Eşleşme özelliğiyle, sonuçsuz arayışlara son verip zamandan tasarruf edeceksin. Bu yeni özelliğimizi kişisel Tinder asistanın gibi düşünebilirsin. 7 gün 24 saat boyunca, senin tarafından beğenilmeyi bekleyen eşleşme adaylarını karşına çıkaracak. Sadece arkana yaslan ve buz gibi içeceğini keyifle yudumlarken profilleri kaydırmaya başla. Güle güle sonuçsuz arayışlar. Merhaba #GoldHayat

-----------------------------------

Tinder Plus veya Tinder Gold satın almaya karar verirsen, ödeme iTunes hesabın üzerinden gerçekleşecek ve satın aldığın aboneliğin süresi dolduktan sonraki 24 saat içinde aboneliğin yenilenecektir. Otomatik yenilemeyi, satın alma işlemi gerçekleştikten sonra istediğin zaman iTunes Store'daki ayarlardan kapatabilirsin. Mevcut Tinder Plus abonelikleri $9,99/Ay'dan başlamaktadır ve bir aylık, 6 aylık ve 12 aylık abonelik paketleri mevcuttur. Mevcut Tinder Gold abonelikleri $14,99/ay'dan başlamaktadır ve bir aylık, 6 aylık ve 12 aylık abonelik paketleri mevcuttur. Fiyatlar ABD doları üzerindendir ve ABD dışındaki ülkelerde farklı olup haber vermeden değişim gösterebilir. Satın alınan aktif abonelik süresi boyunca abonelik iptal edilemez. Eğer Tinder Plus veya Tinder Gold almaya henüz karar vermediysen, Tinder'ı ücretsiz olarak kullanmaya devam edebilirsin.

Tüm fotoğraflar, açıklayıcı olması amacıyla temsili olarak kullanılmıştır.

กว่า 3 หมื่นล้านคู่แมตช์ในวันนี้ ทำให้ Tinder® (ทินเดอร์) เป็นแอพสำหรับพบปะผู้คนใหม่ๆ ที่ได้รับความนิยมที่สุดในโลก เราขอเป็นเพื่อนคู่ใจเรื่องคู่แมตช์ที่คุณเชื่อใจได้แบบเต็มที่ ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหน เราก็พร้อมตามติดไปด้วยเสมอ ถ้าคุณต้องการพบปะผู้คนใหม่ๆ ขยายเครือข่ายคนรู้จัก นัดพบกับเจ้าถิ่นตอนเดินทางไปต่างถิ่น หรือใช้ชีวิตตามติดเทรนด์ ที่ตรงนี้คือที่ที่ใช่สำหรับคุณ ส่วนเหตุผลที่ใครๆ ก็บอกว่าเราคือ "แอพที่ร้อนแรงที่สุดในโลก" ก็คงเป็นเพราะในแต่ละวันเราช่วยจุดประกายคู่แมตช์กว่า 26 ล้านคู่ให้ได้อุ่นใจหายเหงา คุณคิดว่ามีแอพออกเดทไหนที่ทำได้แบบนี้บ้าง?

แมตช์ แชท เดท การเล่น Tinder นั้นทั้งง่ายและสนุก แค่ใช้ฟีเจอร์ปัดขวา™ เมื่อเจอคนที่ถูกใจ และใช้ฟีเจอร์ปัดซ้าย™ เพื่อข้ามไป ถ้ามีคนถูกใจคุณกลับ คุณสองคนก็แมตช์กันลงตัว! เราได้คิดค้นระบบ Opt-in แบบคู่เพื่อเลือกคนที่มีความสนใจร่วมกันเท่านั้นที่จะแมตช์กันได้ ไม่กดดัน ไม่ปฏิเสธกัน แค่แตะไปบนโปรไฟล์ที่คุณสนใจ แชทออนไลน์กับคู่แมตช์ของคุณ จากนั้น ก็พักการติดต่อบนโทรศัพท์แล้วนัดพบกันแบบเห็นหน้าเพื่อสานสัมพันธ์ใหม่ๆ ที่สดใสกว่ากันได้เลย

ตอนนี้ ก็ถึงเวลาเริ่มต้นกันแล้ว อย่าลืมว่า ถ้ายังติดๆ ขัดๆ เลือกปัดขวาเอาไว้ ปลอดภัยกว่า เพราะเราเชื่อว่ายิ่งมีตัวเลือกมากเท่าไหร่ ชีวิตก็จะยิ่งสดใสขึ้นเท่านั้น

ขอต้อนรับสู่ Tinder ชุมชนคนโสดโปรไฟล์ดีที่ใหญ่ที่สุดในโลก อย่ามัวแต่เขินอาย มาสิ มาทำความรู้จักกัน

ฟีเจอร์ที่มีแต่เพิ่มขึ้น ยิ่ง Plus ยิ่งดี

อัพเกรดเป็น Tinder Plus® (ทินเดอร์ พลัส) เพื่อรับฟีเจอร์พิเศษมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ไลก์ได้ไม่จำกัดเพื่อที่คุณจะได้ใช้ฟีเจอร์ปัดขวาเมื่อเจออะไรที่ตรงใจ ส่วน Passport ก็พาคุณไปแชทกับคนโสดจากทั่วทุกมุมโลก Rewind ช่วยให้คุณกลับไปให้โอกาสที่สองกับใครบางคน พร้อมรับบูสต์ฟรีเดือนละครั้งเพื่อลัดคิวขึ้นเป็นโปรไฟล์แรกในย่านที่คุณอยู่นาน 30 นาที และรับ Super Likes เพิ่มพิเศษเพื่อสร้างความโดดเด่นให้คุณเหนือใคร

ประสบการณ์ระดับโกลด์

อัพเกรดเป็น Tinder Gold® (ทินเดอร์ โกลด์) เพื่อรับประสบการณ์ระดับเฟิร์สคลาส ไม่ว่าจะเป็น Passport, Rewind, ไลก์ได้ไม่จำกัด, 5 Super Likes ต่อวัน, 1 บูสต์ต่อเดือน และการควบคุมโปรไฟล์ที่เพิ่มขึ้น แต่ที่ดีกว่านั้นก็คือ คุณยังสามารถประหยัดเวลา และเลี่ยงการค้นหาแบบไร้จุดหมายด้วย Likes You ฟีเจอร์ที่เปิดโอกาสให้คุณได้เห็นว่าใครไลก์คุณบ้าง เหมือนมีผู้ช่วยสอดส่อง Tinder แบบส่วนตัวที่พร้อมดูแล คอยจัดระเบียบว่าที่คู่แมตช์ที่รอการตอบกลับให้กับคุณตลอด 24 ชั่วโมงในทุกวัน เพียงเท่านี้ คุณก็ชิลเกินใคร ว่างเมื่อไหร่ก็มานั่งเลือกดูโปรไฟล์ว่าที่คู่แมตช์ได้แบบสบายๆ บอกลาการปัดจนเมื่อยล้า แล้วหันมาทักทาย #GoldLife ชีวิตระดับโกลด์กันได้เลย

-----------------------------------

หากคุณเลือกที่จะซื้อ Tinder Plus หรือ Tinder Gold ระบบจะตัดยอดชำระเงินผ่านบัญชี iTunes ของคุณ และจะมีการตัดยอดเงินเพื่อต่ออายุภายใน 24 ชั่วโมงก่อนการอัพเกรดที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจะหมดอายุ คุณสามารถเลือกปิดการต่ออายุโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ได้ โดยไปที่การตั้งค่าใน iTunes Store หลังจากทำการซื้อ ราคาสมาชิก Tinder Plus ในปัจจุบัน เริ่มต้นที่ $9.99 USD/เดือน โดยมีแพ็คเกจ 1 เดือน, 6 เดือน และ 12 เดือนให้เลือกตามต้องการ ราคาสมาชิก Tinder Gold ในปัจจุบัน เริ่มต้นที่ $14.99 USD/เดือน โดยมีแพ็คเกจ 1 เดือน, 6 เดือน และ 12 เดือนให้เลือกตามต้องการ ราคาที่กำหนดเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกา และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อการสมัครสมาชิกเรียบร้อยและเริ่มใช้งานสมาชิกแล้ว คุณจะไม่สามารถยกเลิกสมาชิกภาพกลางคันได้ และหากคุณเลือกไม่อัพเกรดเป็น Tinder Plus หรือ Tinder Gold คุณยังคงสามารถใช้งาน Tinder แบบฟรีได้ตามปกติ

รูปภาพทั้งหมดเป็นรูปของนายแบบนางแบบ และนำมาใช้เป็นภาพประกอบเท่านั้น

With 30 billion matches to date, Tinder® is the world’s most popular app for meeting new people. Think of us as your most dependable wingmate—wherever you go, we’ll be there. If you’re here to meet new people, expand your social network, meet locals when you’re traveling, or just live in the now, you’ve come to the right place. We’re called “the world’s hottest app” for a reason: we spark more than 26 million matches per day. How many dating apps do that?

Match. Chat. Date. Tinder is easy and fun—use the Swipe Right™ feature to Like someone, use the Swipe Left™ feature to pass. If someone likes you back, It’s a Match! We invented the double opt-in so that two people will only match when there’s a mutual interest. No stress. No rejection. Just tap through the profiles you’re interested in, chat online with your matches, then step away from your phone, meet up in the real world and spark something new.

Now, let’s get started. And remember, when in doubt, Swipe Right. Trust us, the more options you have, the better-looking life becomes.

Welcome to Tinder—the largest, hottest community of singles in the world. Don’t be shy, come on over.

MORE FEATURES? THAT’S A PLUS

Upgrade to Tinder Plus® for premium features, including: Unlimited Likes so you can use the Swipe Right feature to your heart’s content, Passport to chat with singles anywhere around the world, Rewind to give someone a second chance, one free Boost per month to be the top profile in your area for 30 minutes, and additional Super Likes to stand out from the crowd.

GET THE GOLD TREATMENT

Upgrade to Tinder Gold™ for a first-class experience: Passport, Rewind, Unlimited Likes, five Super Likes per day, one Boost per month, and more profile controls. But wait, it gets better. Save time and aimless searching with our Likes You feature, which lets you see who likes you. Think of it as your personal Tinder concierge—available 24/7—bringing all of your pending matches to you. Now you can sit back, enjoy a fine cocktail, and browse through profiles at your leisure. Goodbye search fatigue. Hello #GoldLife

-----------------------------------

If you choose to purchase Tinder Plus or Tinder Gold, payment will be charged to your iTunes account, and your account will be charged for renewal within 24-hours prior to the end of the current period. Auto-renewal may be turned off at any time by going to your settings in the iTunes Store after purchase. Current Tinder Plus subscription price starts at $9.99 USD/month, and one-month, 6-month and 12-month packages are available. Current Tinder Gold subscription price starts at $14.99 USD/month, and one-month, 6-month and 12-month packages are available. Prices are in U.S. dollars, may vary in countries other than the U.S. and are subject to change without notice. No cancellation of the current subscription is allowed during the active subscription period. If you don’t choose to purchase Tinder Plus or Tinder Gold, you can simply continue using Tinder for free.

All photos are of models and used for illustrative purposes only.

With 30 billion matches to date, Tinder® is the world’s most popular app for meeting new people. Think of us as your most dependable wingmate—wherever you go, we’ll be there. If you’re here to meet new people, expand your social network, meet locals when you’re traveling, or just live in the now, you’ve come to the right place. We’re called “the world’s hottest app” for a reason: we spark more than 26 million matches per day. How many dating apps do that?

Match. Chat. Date. Tinder is easy and fun—use the Swipe Right™ feature to Like someone, use the Swipe Left™ feature to pass. If someone likes you back, It’s a Match! We invented the double opt-in so that two people will only match when there’s a mutual interest. No stress. No rejection. Just tap through the profiles you’re interested in, chat online with your matches, then step away from your phone, meet up in the real world and spark something new.

Now, let’s get started. And remember, when in doubt, Swipe Right. Trust us, the more options you have, the better-looking life becomes.

Welcome to Tinder—the largest, hottest community of singles in the world. Don’t be shy, come on over.

MORE FEATURES? THAT’S A PLUS

Upgrade to Tinder Plus® for premium features, including: Unlimited Likes so you can use the Swipe Right feature to your heart’s content, Passport to chat with singles anywhere around the world, Rewind to give someone a second chance, one free Boost per month to be the top profile in your area for 30 minutes, and additional Super Likes to stand out from the crowd.

GET THE GOLD TREATMENT

Upgrade to Tinder Gold™ for a first-class experience: Passport, Rewind, Unlimited Likes, five Super Likes per day, one Boost per month, and more profile controls. But wait, it gets better. Save time and aimless searching with our Likes You feature, which lets you see who likes you. Think of it as your personal Tinder concierge—available 24/7—bringing all of your pending matches to you. Now you can sit back, enjoy a fine cocktail, and browse through profiles at your leisure. Goodbye search fatigue. Hello #GoldLife

-----------------------------------

If you choose to purchase Tinder Plus or Tinder Gold, payment will be charged to your iTunes account, and your account will be charged for renewal within 24-hours prior to the end of the current period. Auto-renewal may be turned off at any time by going to your settings in the iTunes Store after purchase. Current Tinder Plus subscription price starts at $9.99 USD/month, and one-month, 6-month and 12-month packages are available. Current Tinder Gold subscription price starts at $14.99 USD/month, and one-month, 6-month and 12-month packages are available. Prices are in U.S. dollars, may vary in countries other than the U.S. and are subject to change without notice. No cancellation of the current subscription is allowed during the active subscription period. If you don’t choose to purchase Tinder Plus or Tinder Gold, you can simply continue using Tinder for free.

All photos are of models and used for illustrative purposes only.

Tinder® är med 30 miljarder matchningar världens hittills mest populära app för att möta nya människor. Tänk på oss som ett pålitligt förkläde — vi är med dig vart du än går. Är du här för att träffa nya människor, utöka ditt sociala nätverk, träffa folk när du är ute och reser eller bara vill leva i nuet? Då har du kommit till rätt ställe. Vi kallas ”världens hetaste app” av en anledning: vi tänder gnistor som ger 26 miljoner matchningar om dagen. Hur många dejtingappar gör det?

Matcha. Chatta. Dejta. Tinder är enkelt och kul: använd funktionen Svep höger för att gilla någon eller använd funktionen Svep vänster för att tacka nej. Om någon gillar dig också är det en matchning! Vi uppfann dubbel ”opt-in” så att två personer endast matchar om båda två är intresserade. Ingen stress. Ingen diss. Bara bläddra bland profilerna du är intresserad av, chatta online med dina matchningar. Släpp sedan telefonen, träffas i verkligheten och låt det slå lite gnistor.

Nu kör vi. Om du känner dig osäker kan du bara svepa åt höger. Ett råd från oss: om du har fler möjligheter så ser livet genast ljusare ut.

Välkommen till Tinder — världens största och hetaste singelcommunity. Var inte blyg, kom in bara!

FLER FUNKTIONER? DET ÄR ETT PLUS

Uppgradera till Tinder Plus® för premium-funktioner inklusive Obegränsade Likes så att du kan använda Svep höger-funktionen och följa ditt hjärta, Pass för att få kontakt med singlar världen över, Ångra för att ge någon en andra chans, en fri Boost per månad för att vara topprofilen i ditt område under 30 minuter och fler Super Likes för att sticka ut från mängden.

FÅ GULD-BEHANDLING

Uppgradera till Tinder Gold™ för en förstklassig upplevelse: Pass, Ångra, Obegränsade Likes, fem Super Likes per dag, en Boost per månad och fler profilkontroller. Och mycket mer: Spara tid och undvik mållöst svepande med vår Gillar dig-funktion där du kan se vem som gillar dig. Tänk på det som din personliga Svep Höger-assistent — tillgänglig 24/7 — som levererar alla dina nya matchningar till dig. Så luta dig bara tillbaka, njut av en kyld dryck och kolla på profiler i lugn och ro. Säg hej då till ändlöst sökande. Hallå #GoldLife

-----------------------------------

Väljer du att köpa Tinder Plus eller Tinder Gold kommer köpet att debiteras ditt iTunes-konto och ditt konto kommer att debiteras vid förnyelse inom 24 timmar före utgången av den aktuella perioden. Autoförnyelse kan när som helst stängas av, genom att gå till dina inställningar på iTunes Store efter köpet. Nuvarande pris för Tinder Plus-abonnemang börjar på 9,99 dollar per månad och vi erbjuder även paket på en månad, 6 månader och 12 månader. Nuvarande pris för Tinder Gold-abonnemang börjar på 14,99 dollar per månad, och vi erbjuder även paket på en månad, 6 månader och 12 månader. Priser anges i amerikanska dollar och kan variera från land till land utanför USA och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Uppsägning av nuvarande abonnemang är inte tillåtet under den aktiva prenumerationsperioden. Vill du inte köpa Tinder Plus eller Tinder Gold kan du bara fortsätta att använda Tinder kostnadsfritt.

Alla bilder är av modeller och används endast för illustrativa ändamål.

With 30 billion matches to date, Tinder® is the world’s most popular app for meeting new people. Think of us as your most dependable wingmate—wherever you go, we’ll be there. If you’re here to meet new people, expand your social network, meet locals when you’re traveling, or just live in the now, you’ve come to the right place. We’re called “the world’s hottest app” for a reason: we spark more than 26 million matches per day. How many dating apps do that?

Match. Chat. Date. Tinder is easy and fun—use the Swipe Right™ feature to Like someone, use the Swipe Left™ feature to pass. If someone likes you back, It’s a Match! We invented the double opt-in so that two people will only match when there’s a mutual interest. No stress. No rejection. Just tap through the profiles you’re interested in, chat online with your matches, then step away from your phone, meet up in the real world and spark something new.

Now, let’s get started. And remember, when in doubt, Swipe Right. Trust us, the more options you have, the better-looking life becomes.

Welcome to Tinder—the largest, hottest community of singles in the world. Don’t be shy, come on over.

MORE FEATURES? THAT’S A PLUS

Upgrade to Tinder Plus® for premium features, including: Unlimited Likes so you can use the Swipe Right feature to your heart’s content, Passport to chat with singles anywhere around the world, Rewind to give someone a second chance, one free Boost per month to be the top profile in your area for 30 minutes, and additional Super Likes to stand out from the crowd.

GET THE GOLD TREATMENT

Upgrade to Tinder Gold™ for a first-class experience: Passport, Rewind, Unlimited Likes, five Super Likes per day, one Boost per month, and more profile controls. But wait, it gets better. Save time and aimless searching with our Likes You feature, which lets you see who likes you. Think of it as your personal Tinder concierge—available 24/7—bringing all of your pending matches to you. Now you can sit back, enjoy a fine cocktail, and browse through profiles at your leisure. Goodbye search fatigue. Hello #GoldLife

-----------------------------------

If you choose to purchase Tinder Plus or Tinder Gold, payment will be charged to your iTunes account, and your account will be charged for renewal within 24-hours prior to the end of the current period. Auto-renewal may be turned off at any time by going to your settings in the iTunes Store after purchase. Current Tinder Plus subscription price starts at $9.99 USD/month, and one-month, 6-month and 12-month packages are available. Current Tinder Gold subscription price starts at $14.99 USD/month, and one-month, 6-month and 12-month packages are available. Prices are in U.S. dollars, may vary in countries other than the U.S. and are subject to change without notice. No cancellation of the current subscription is allowed during the active subscription period. If you don’t choose to purchase Tinder Plus or Tinder Gold, you can simply continue using Tinder for free.

All photos are of models and used for illustrative purposes only.

S 30 miliardami spojení na randenie je Tinder najobľúbenejšia svetová appka na zoznámenie sa s novými ľuďmi. Môžeš nás brať ako najspoľahlivejšieho kamoša, ktorý ti pomôže pri zoznamovaní — sme vždy s tebou, nech už si kdekoľvek. Či už si tu, aby si sa stretol s novými ľuďmi, rozšíril svoju sociálnu sieť, stretol sa s miestnymi obyvateľmi, keď si na cestách, alebo si len užil prítomný okamih, si na správnom mieste. Nehovoria nám „najhorúcejšia appka na svete“ len tak pre nič za nič — každý deň to vďaka nám zaiskrí vo viac ako 26 miliónoch zhôd. Koľko zoznamovacích appiek to dokáže?

Vytvor zhodu. Chatuj. Randi. Tinder je jednoduchý a zábavný — stačí odlistovať doprava, aby si niekoho lajkol, alebo doľava, aby si ho odmietol. A ak sa páčiš niekomu, kto sa páči aj tebe, máte zhodu! Vyvinuli sme systém dvojitého potvrdenia, takže dvaja ľudia nadviažu spojenie iba vtedy, keď majú spoločné záujmy. Žiadny stres. Žiadne odmietnutie. Jednoducho listuj a chatuj online so svojimi kontaktmi, potom odlož svoj telefón, stretni sa v realite a spusti niečo nové.

Tak, teraz poďme na to. A pamätaj si, že ak máš pochybnosti, odlistuj doprava. Môžeš nám veriť, že čím viac možností máš, tým lepší bude tvoj život.

Vitaj na stránkach Tinder — najväčšej a najrozpálenejšej komunite pre ľudí bez záväzkov na celom svete. Odlistuj svoju nesmelosť.

CHCEŠ ĎALŠIE FUNKCIE? JE TU TINDER PLUS

Upgraduj na Tinder Plus® pre bonusové funkcie vrátane: funkcia Neobmedzený počet lajkov, s ktorou sa môžeš odlistovať doprava k svojmu vytúženému obsahu; funkcia Passport na chatovanie s ľuďmi bez záväzkov na celom svete; funkcia Rewind, ktorou môžeš dať niekomu druhú šancu; jedného bezplatného Boostu mesačne, aby sa tvoj profil zobrazoval na najvyššej pozícii v tvojom okolí na 30 minút a dodatočných Superlajkov, aby si sa odlíšil od davu.

ZÍSKAJ NAJLUXUSNEJŠÍ SERVIS S FUNKCIAMI TINDER GOLD

Upgraduj na Tinder Gold™ pre prvotriedne listovanie: Passport, Rewind, Neobmedzený počet lajkov, päť Super lajkov denne, jeden Boost mesačne a viac ovládacích prvkov profilu. A to ešte nie je všetko. Šetri čas a vyhni sa bezcieľnemu listovaniu s našou funkciou Kto ťa lajkuje, ktorá ti umožní pred listovaním vidieť, kto ti dal lajk. Predstav si, že máš osobného asistenta na listovanie, ktorý je k dispozícii 24 hodín denne a prináša ti všetky tvoje existujúce zhody. Teraz sa môžeš posadiť, vychutnať si koktejl a prechádzať profilmi vo voľnom čase. Daj zbohom únave z listovania. Zbohom únava. Vitaj #GoldLife

-----------------------------------

Ak si vyberieš možnosť kúpiť si Tinder Plus alebo Tinder Gold, platba bude účtovaná na tvoj iTunes účet a bude z tvojho účtu stiahnutá v priebehu 24-hodín a automaticky obnovená na konci aktuálneho obdobia. Automatické obnovenie je možné po zakúpení kedykoľvek vypnúť v tvojich nastaveniach v iTunes Store. Aktuálna cena predplatného Tinder Gold začína na 9,99 USD/mesiac. Dostupné sú balíky na jeden, šesť a dvanásť mesiacov. Aktuálna cena predplatného Tinder Gold začína na 14,99 USD/mesiac. Dostupné sú balíky na jeden, šesť a dvanásť mesiacov. Ceny sú v amerických dolároch, môžu sa líšiť v iných krajinách ako USA a podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Počas aktívneho predplateného obdobia nie je možné zrušiť aktuálne predplatné. Ak sa nerozhodneš pre kúpu aplikácie Tinder Plus alebo Tinder Gold, môžeš jednoducho pokračovať v používaní aplikácie Tinder zadarmo.

Všetky fotografie sú modely, použiť len na ilustračné účely.

На данный момент в Tinder® (Тиндер) образовано 30 миллиардов пар, что делает его самым популярным приложением для знакомств в мире. Мы здесь, чтобы помогать вам, — где бы вы ни были, мы всегда рядом. Если вы хотите встречаться с новыми людьми, расширять свой круг общения, искать друзей в путешествиях или жить настоящим моментом — то вы по адресу. Tinder не просто так называют одним из самых быстро набирающих популярность приложений: мы помогаем образовывать более 26 миллионов новых пар ежедневно. Какие ещё приложения способны на такое?

Знакомьтесь. Общайтесь. Встречайтесь. Tinder удобен и прост — проведите по экрану вправо, чтобы поставить лайк, или влево, чтобы перейти к просмотру следующего профиля. Если тот, кто вам понравился, поставил ответный лайк, — вы образуете пару! Мы разработали систему обоюдного согласия, когда образовать пару можно только при наличии взаимного интереса. Никакого стресса. Никакого чувства отверженности. Просто найдите пару среди интересующих вас профилей и начните общаться. Затем переведите ваше общение из виртуальной плоскости в реальную — устройте встречу, которая, возможно, станет началом чего-то нового.

А теперь... пора приступать. Помните: если у вас возникают сомнения — проводите по экрану вправо. Чем больше у вас вариантов, тем радужнее ваши перспективы.

Добро пожаловать в Tinder — самое большое и привлекательное сообщество одиноких людей в мире. Не стесняйтесь — вливайтесь!

ЕЩЁ БОЛЬШЕ ФУНКЦИЙ? ЭТО ПЛЮС!

Обновите приложение до версии Tinder Плюс® и получите доступ к премиум-функциям: «Безлимит лайков» — чтобы сколько угодно выражать симпатии понравившимся людям; «Местоположение» — чтобы общаться с людьми, ищущими пару, по всему миру; «Отменить» — чтобы дать кому-нибудь ещё одну возможность проявить себя; однократное использование функции «Boost» в месяц — чтобы оставаться лидером топа в выбранной зоне поиска в течение 30 минут, а также дополнительные суперлайки — чтобы вас заметили среди тысяч других.

СЕРВИС УРОВНЯ GOLD

Обновитесь до Tinder Gold™, чтобы насладиться первоклассными функциями: «Местоположением», «Отменить», «Безлимитом лайков», а также пятью суперлайками в день, одним Boost'ом в месяц и дополнительными настройками профиля. И это ещё не всё. Вы сможете сэкономить время и усилия с функцией «Лайкнул(а) вас», которая позволяет увидеть, кто поставил вам лайк. Воспринимайте эту функцию как вашего личного помощника Tinder, который готов в любое время дня и ночи предоставить вам информацию о новых потенциальных парах. Сядьте, расслабьтесь, возьмите ваш любимый напиток и наслаждайтесь просмотром профилей. Прощай, усталость от долгого поиска пар. Здравствуй, #жизньсTinderGold

-----------------------------------

Если вы решите купить Tinder Плюс или Tinder Gold, то сделать это можно через аккаунт iTunes. На этот же аккаунт придёт новый счёт за использование программы за 24 часа до завершения текущего платного периода. Вы можете отключить автоматическое продление подписки в настройках iTunes Store в любое время после покупки. В настоящий момент стоимость подписки на Tinder Плюс начинается с $9,99 в месяц, на Tinder Gold — с $14,99 в месяц. Доступные сроки подписки: 1, 6 и 12 месяцев. Цены указаны в долларах США, могут отличаться в зависимости от страны вашего проживания, а также меняться без предварительного уведомления. Отмена текущей подписки в период её действия невозможна. Если вы решили не покупать Tinder Плюс или Tinder Gold, вы можете продолжать пользоваться Tinder бесплатно.

Все фотографии моделей и используются только для иллюстративных целей.

Cu 30 de miliarde de compatibilități până în prezent, Tinder® este cea mai populară aplicație din lume pentru a cunoaște oameni noi. Gândește-te la noi ca la cel mai de încredere ajutor—oriunde mergi, noi vom fi acolo. Dacă te afli aici ca să cunoști oameni noi, să îți mărești rețeaua socială, să întâlnești localnici când călătorești sau doar ca să trăiești momentul prezent, ai ajuns în locul potrivit. Ni se spune „cea mai fierbinte aplicație din lume" dintr-un motiv: inițiem crearea a peste 26 de milioane de compatibilități pe zi. Câte aplicații de dating fac asta?

Compatibilitate. Chat. Întâlnire. Tinder este ușor și distractiv—glisează la dreapta pentru a oferi un Like unei persoane, sau glisează la stânga pentru a merge mai departe. Dacă şi persoana respectivă te place, atunci s-a creat o compatibilitate! Am inventat opțiunea dublă, astfel încât se creează o compatibilitate între două persoane doar atunci când există un interes reciproc. Fără stres. Fără refuzuri. Doar glisezi, creezi o compatibilitate, intri pe chat cu compatibilitățile tale, apoi te îndepărtezi de telefon, te întâlnești în lumea reală și începi ceva nou.

Acum, începe să glisezi. Și ține minte, când ai îndoieli, glisează la dreapta. Ai încredere în noi, cu cât ai mai multe opțiuni, cu atât mai atrăgătoare devine viața.

Bine ai venit pe Tinder—cea mai mare și mai sexy comunitate pentru celibatari din lume. Nu te intimida, glisează mai departe.

MAI MULTE OPȚIUNI? ACESTA ESTE UN PLUS

Fă upgrade la Tinder Plus®, pentru a beneficia de opțiuni premium, care includ: Like-uri nelimitate ca să poți glisa la dreapta pentru satisfacția inimii tale, Pașaport ca să intri pe chat cu oameni din întreaga lume; Derulare înapoi pentru a da cuiva o a doua șansă; un Boost gratuit pe lună pentru a avea cel mai tare profil din zona ta timp de 30 de minute și Super Like-uri suplimentare pentru a ieși în evidență.

OBȚINE TRATAȚIA GOLD

Fă upgrade la TM Tinder Gold pentru o experiență de top la glisare: Pașaport, Derulare înapoi, Like-uri nelimitate, cinci Super Like-uri pe zi, un Boost pe lună și mai mult control al profilului. Dar așteaptă puțin, lucrurile devin și mai bune. Economisește timp și evită glisări inutile cu opțiunea Te place, care îți permite să vezi cine te-a plăcut. Gândește-te la aceasta ca la asistentul tău personal—disponibil 24/7—care aduce toate compatibilitățile în așteptare, către tine. Acum poți să te relaxezi, să te bucuri de un cocktail și să cauți în linişte profiluri. La revedere, oboseală la glisare. Salut #GoldLife

-----------------------------------

Dacă alegi să cumperi Tinder Plus sau Tinder Gold, plata va fi efectuată din contul tău iTunes, iar contul tău va fi taxat pentru reînnoire în termen de 24 de ore, înainte de sfârșitul perioadei curente. Opțiunea de reînnoire automată poate fi închisă în orice moment, accesând configurări din iTunes Store, după achiziționare. Prețul actual al abonamentului Tinder Plus începe la 9,99 USD/lună și sunt disponibile pachete de o lună, 6 luni și 12 luni. Prețul actual al abonamentului Tinder Gold începe la 14,99 USD/lună și sunt disponibile pachete de o lună, șase luni și douăsprezece luni. Prețurile sunt în dolari SUA, iar ele pot varia în alte țări din afara Statelor Unite și pot fi schimbate fără o notificare prealabilă. Nu este permisă nicio anulare a abonamentului curent în timpul perioadei active de abonare. Dacă nu alegi să achiziționezi Tinder Plus sau Tinder Gold, poți continua să utilizezi Tinder gratuit.

Toate fotografiile sunt exemple și utilizate doar în scop ilustrativ.

Com 30 bilhões de Matches até hoje, o Tinder® é o aplicativo mais popular do mundo para conhecer pessoas novas. Pense que somos seu parceiro mais confiável: onde quer você vá, nós estaremos lá. Se você quer conhecer novas pessoas, expandir sua rede social, conhecer pessoas locais quando está viajando ou apenas viver o agora, você veio ao lugar certo. Somos conhecidos como o "aplicativo mais quente do mundo" por uma simples razão: proporcionamos mais de 26 milhões de Matches por dia. Quantos aplicativos de encontro fazem isso?

Dê um Match. Converse. Namore. É muito fácil e divertido usar o Tinder: deslize para direita se curtir alguém ou para esquerda se não estiver interessado. Quando alguém curte você de volta, Deu Match! Criamos o processo de dupla confirmação, por isso, o Match só acontece quando há interesse mútuo. Sem estresse. Sem rejeição. É só deslizar nos perfis que você tem interesse e conversar online com seus Matches. Depois, que tal deixar seu telefone de lado e conhecer pessoas na vida real para dar início a algo novo.

Agora, é só começar. E lembre-se, em caso de dúvida, deslize para a direita. Confie na gente, quanto mais opções tiver, mais interessante fica a sua vida.

Bem-vindo ao Tinder: a maior e mais quente comunidade de solteiros do mundo. Não fique tímido, chegue junto.

MAIS RECURSOS? ISSO É UM PLUS

Faça um upgrade para o Tinder Plus® para usar os recursos premium, que incluem: Curtidas Ilimitadas para que você possa deslizar para a direita seguindo seu coração; o Passaporte, que ajuda você a se conectar com pessoas solteiras em qualquer lugar do mundo; o Voltar, que permite dar a alguém uma segunda chance; e um Boost gratuito por mês para que seu perfil seja listado entre os principais da sua área por 30 minutos, além de Super Likes adicionais para você se destacar da multidão.

RECEBA TRATAMENTO GOLD

Faça um upgrade para o Tinder Gold™, para vivenciar uma experiência de primeira classe: Passaporte, Voltar, Curtidas ilimitadas, cinco Super Likes por dia, um Boost por mês e mais controles de perfil. Mas espere, fica ainda melhor. Economize tempo deslizando com o recurso Curtiu você, assim você pode ver quem curtiu seu perfil. Pense nesse recurso como seu assistente pessoal de curtidas — disponível 24 horas — que leva todos os Matches pendentes até você. É só relaxar, aproveitar uma bebida refrescante e navegar entre os perfis destacados quando quiser. Diga adeus ao cansaço das deslizadas. Conheça a #GoldLife

-----------------------------------

Se você decidir assinar o Tinder Plus ou o Tinder Gold, o pagamento será feito através da sua conta do iTunes. A renovação é feita automaticamente num período de 24 horas anterior ao último dia do serviço. A renovação automática pode ser cancelada a qualquer momento. É só ir até a página de configurações na loja iTunes depois da compra. O preço atual da assinatura do Tinder Plus começa em US$ 9,99 por mês, e estão disponíveis pacotes de um, seis e doze meses. O preço atual da assinatura do Tinder Gold começa em US$ 14,99 por mês, e estão disponíveis pacotes de um, seis e doze meses. Os preços são em dólares americanos, podem variar em outros países e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não é possível cancelar a assinatura durante o período em que ela estiver ativa. Se você decidir que não quer assinar o Tinder Plus ou o Tinder Gold, pode continuar usando o Tinder gratuito.

Todas as fotos são de modelos e usado apenas para fins ilustrativos.

Z 30 miliardami par na liczniku Tinder® jest najpopularniejszą aplikacją umożliwiającą zawieranie nowych znajomości. Traktuj nas jak niezawodne wsparcie —gdziekolwiek jesteś, my jesteśmy przy Tobie. Szukasz nowych znajomości? Chcesz poszerzyć swój krąg towarzyski, spotykać się z mieszkańcami miejsc, które odwiedzasz, albo po prostu żyć chwilą? Jesteś we właściwym miejscu. Nie bez powodu mówi się o nas „najgorętsza aplikacja świata”: wzniecamy żar, który łączy 26 milionów par każdego dnia. Jaka inna aplikacja randkowa to potrafi?

Wybieraj. Rozmawiaj. Randkuj. Tinder jest łatwy i przyjemny—użyj opcji przesuń w prawo (Swipe Right™), by polubić użytkownika , lub przesuń w lewo (Swipe Left™), aby go pominąć. Jeśli ta osoba odwzajemni Twoje polubienie, jesteście parą! Wymyśliliśmy obopólną zgodę, aby tworzyć pary tylko wtedy, gdy zainteresowanie jest obustronne. Bez stresu. Bez rozczarowań. Po prostu przeglądasz i wybierasz interesujące profile, rozmawiasz ze swoimi parami na czacie, a później chowasz telefon i umawiasz się w realnym świecie, rozpoczynając nową, wspaniałą przygodę.

Zaczynaj od razu. Pamiętaj, jeśli masz wątpliwości, przesuń w prawo. Zaufaj nam, im więcej otwartych możliwości, tym więcej kolorów w Twoim życiu.

Witamy na Tinderze—w największej na świecie społeczności singli. Nie wstydź się, zaczynaj.

WIĘCEJ OPCJI? TO PLUS

Odblokuj wersję Tinder Plus®, by aktywować opcje premium, m.in. Nielimitowane polubienia na wypadek niespodziewanych porywów serca; Paszport, dzięki któremu poznasz użytkowników z całego świata; Drugą szansę, czyli możliwość anulowania wyboru; raz w miesiącu jeden darmowy Boost, który na 30 minut uczyni Cię najpopularniejszym użytkownikiem w okolicy, oraz zapas Superlajków, by wyróżnić się z tłumu.

ROZPOCZNIJ ZŁOTE ŻYCIE

Odblokuj wersję Tinder Gold™ i jej ekskluzywne funkcje: Paszport, Drugą szansę, Nielimitowane polubienia, pięć Superlajków dziennie, jeden Boost co miesiąc oraz pełną kontrolę nad profilem. To nie wszystko. Nie musisz już tracić czasu na łowy w ciemno dzięki funkcji Likes You, która podpowie Ci, kto Cię polubił. Wyobraź sobie, że to Twój osobisty tinderowy concierge — do Twojej dyspozycji przez całą dobę — przynoszący Ci pary na złotej tacy. Usiądź wygodnie, rozkoszując się chłodem szklanki z koktajlem i bez pośpiechu przeglądaj profile. Koniec ze żmudnym przeszukiwaniem profili. Czas na #GoldLife

-----------------------------------

Jeśli zdecydujesz się na zakup wersji Tinder Plus lub Tinder Gold, obciążymy kosztami Twoje konto iTunes. Opłatę za przedłużenie abonamentu pobierzemy w ciągu 24 godzin poprzedzających zakończenie aktualnego okresu abonamentowego. Opcję automatycznego przedłużania abonamentu można wyłączyć w dowolnym momencie po zakupie, wchodząc w ustawienia na koncie iTunes. Aktualne ceny subskrypcji wersji Tinder Plus zaczynają się od 9,99 USD miesięcznie i można ją wykupić na jeden, sześć lub dwanaście miesięcy. Aktualne ceny subskrypcji wersji Tinder Gold zaczynają się od 14,99 USD miesięcznie i można ją wykupić na jeden, sześć lub dwanaście miesięcy. Ceny podano w dolarach amerykańskich. Mogą różnić się w krajach innych niż USA i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Nie można zrezygnować z subskrypcji w trakcie trwania okresu, na który obowiązuje. Jeśli nie zdecydujesz się na zakup wersji Tinder Plus lub Tinder Gold, możesz w dalszym ciągu korzystać z Tindera za darmo.

Zdjęcia przedstawiają modeli i zostały zamieszczone wyłącznie w celach ilustracyjnych.

Met 30 miljard potentiële matches om mee te daten, verbindt Tinder® meer mensen dan welke app dan ook. We zijn jouw rechterhand waar je op kunt vertrouwen - waar jij ook bent, wij zullen er ook zijn. Misschien wil je wel nieuwe mensen ontmoeten, je sociale kring uitbreiden, locals ontmoeten terwijl je op reis bent of gewoon in het hier en nu leven; je bent in ieder geval op de juiste plek beland. We worden niet zomaar "'s Werelds heetste app" genoemd; wij zorgen voor meer dan 26 miljoen matches per dag. Hoeveel datingapps kunnen dat nu zeggen?

Match. Chat. Date. Tinder is makkelijk en leuk: swipe naar rechts als je iemand leuk vindt of naar links als je iemand wilt overslaan. Als iemand jou ook leuk vindt, zijn jullie een match! Wij zijn de uitvinders van het dubbel-liken; twee mensen zijn alleen een match wanneer ze elkaar allebei leuk vinden. Geen stress. Geen afwijzing. Tik op de profielen die je leuk vindt en chat online met je matches - om vervolgens je telefoon weg te leggen en ze in het echt te ontmoeten, om samen iets nieuws te beginnen.

En dan nu aan de slag! En vergeet niet; bij twijfel, swipe naar rechts. Geloof ons; hoe meer opties, hoe mooier het leven wordt.

Welkom bij Tinder - 's werelds grootste en heetste verzamelplaats voor singles. Aarzel niet, begin met swipen.

MEER FUNCTIES? DA'S EEN PLUSPUNT

Upgrade naar Tinder Plus® voor exclusieve functies, zoals: Ongelimiteerde Likes; zodat je zo vaak als je wilt naar rechts kunt swipen, Paspoort om contact te maken met mensen over de hele wereld, Teruggaan om iemand een tweede kans te geven, één gratis Boost per maand om je profiel 30 minuten als eerste te laten weergeven in jouw omgeving en extra Super Likes om je van anderen te onderscheiden.

KRIJG DE GOUDEN BEHANDELING

Upgrade naar Tinder Gold™ voor een eersteklas ervaring: Paspoort, Teruggaan, Ongelimiteerde Likes, vijf Super Likes per dag, één Boost per maand en meer profielcontroles. Maar het wordt nog beter. Bespaar tijd door te zien wie jou leuk heeft gevonden, voordat je gaat swipen. Zie het als jouw eigen, persoonlijke Tinder-butler,—die 24 uur per dag en 7 dagen in de week voor je klaarstaat—en al je lopende matches voor jou op een rijtje zet. Relax, leun lekker achterover, pak een lekkere cocktail, en kijk op je gemak naar verschillende profielen. Vaarwel zoekmoeheid Hallo #GoldLife

-----------------------------------

Als je Tinder Plus of Tinder Gold wilt aanschaffen, wordt het bedrag van je iTunes-account afgeschreven. Uiterlijk 24 uur vóór het einde van de lopende periode worden de verlengingskosten van je rekening afgeschreven. Automatische verlenging kun je op elk moment uitschakelen door na aankoop naar je instellingen in de iTunes Store te gaan. Je hebt al Tinder Plus vanaf $9,99 per maand. Je kunt kiezen voor een abonnement van 1 maand, 6 maanden of 12 maanden. Je hebt al Tinder Gold vanaf $14,99 per maand. Je kunt kiezen voor een abonnement van 1 maand, 6 maanden of 12 maanden. Prijzen worden vermeld in Amerikaanse dollars, zijn mogelijk anders buiten de Verenigde Staten en kunnen zonder aankondiging worden gewijzigd. Tijdens de actieve abonnementsperiode is annulering van het lopende abonnement niet toegestaan. Als je Tinder Plus of Tinder Gold niet wilt aanschaffen, kun je Tinder gewoon gratis blijven gebruiken.

De personen op de foto's zijn modellen en de foto's worden alleen voor illustratieve doeleinden gebruikt.

Dengan 30 bilion padanan sehingga kini, Tinder® adalah aplikasi paling popular di dunia untuk bertemu orang baru. Anggaplah kami sebagai peneman yang boleh anda harapkan—ke mana saja anda pergi, kami ada bersama. Jika anda di sini untuk bertemu orang baru, luaskan rangkaian sosial anda, temui orang-orang tempatan ketika mengembara, atau nikmati saja kehidupan sekarang, anda sudah berada di tempat yang betul. Kami dipanggil "aplikasi terhangat di dunia" atas satu sebab: kami mewujudkan lebih daripada 26 juta padanan sehari. Adakah aplikasi janji temu lain yang seperti kami?

Padan. Sembang. Janji temu. Tinder begitu mudah dan menyeronokkan—gunakan ciri Leret ke Kanan™ untuk Suka seseorang, gunakan ciri Leret ke Kiri™ untuk abaikan. Jika seseorang menyukai anda kembali, Padanan Berjaya! Kami ciptakan pilih-masuk berganda supaya dua orang hanya akan padan apabila terdapat minat yang sama. Tiada tekanan. Tiada penolakan. Hanya ketik pada profil yang anda minati, sembang dalam talian dengan padanan anda, kemudian tinggalkan telefon anda, bertemu di dunia sebenar dan cetuskan sesuatu yang baru.

Sekarang, mari kita mulakan. Dan ingat, jika ragu-ragu, Leret ke Kanan. Percayalah, lebih banyak pilihan yang anda ada, lebih baik hidup anda jadinya.

Selamat datang ke Tinder—komuniti orang bujang yang terbesar dan terhangat di dunia. Jangan malu-malu, marilah.

CIRI-CIRI YANG LEBIH BANYAK? ITU SATU TAMBAHAN

Naik taraf ke Tinder Plus® untuk ciri-ciri premium, termasuk: Sukaan Tanpa Had supaya anda boleh gunakan ciri Leret ke Kanan sesuka hati anda, Pasport untuk bersembang dengan orang-orang bujang di mana sahaja di seluruh dunia, Putar Balik untuk memberi seseorang peluang kedua, satu Boost percuma setiap bulan untuk menjadi profil paling popular di kawasan anda selama 30 minit dan tambahan Super Like untuk menyerlahkan diri anda.

DAPATKAN LAYANAN EMAS

Naik taraf ke Tinder Gold™ untuk suatu pengalaman kelas pertama: Pasport, Putar balik, Sukaan Tanpa Had, lima Super Like sehari, satu Boost sebulan dan lebih kawalan profil. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih baik. Jimatkan masa dan elakkan pencarian tanpa arah dengan ciri Sukaan Emas kami, yang membolehkan anda melihat siapa yang sukakan anda. Anggap ia sebagai penjaga Tinder peribadi anda—sedia berkhidmat sepanjang masa—membawakan kesemua padanan yang menunggu kepada anda. Sekarang anda boleh bersantai, menikmati minuman lazat dan melayari profil-profil mengikut keselesaan anda. Selamat tinggal keletihan mencari. Hello #GoldLife

-----------------------------------

Jika anda memilih untuk membeli Tinder Plus atau Tinder Gold, bayaran akan dikenakan ke akaun iTunes anda, dan akaun anda akan dikenakan bayaran pembaharuan dalam tempoh 24 jam sebelum akhir tempoh semasa. Pembaharuan automatik boleh dihentikan pada bila-bila masa dengan pergi ke tetapan anda dalam iTunes Store selepas membuat pembelian. Harga langganan Tinder Plus semasa bermula dari $9.99 USD/bulan, dan pakej satu bulan, 6 bulan dan 12 bulan tersedia. Harga langganan Tinder Gold semasa bermula dari $14.99 USD/bulan, dan pakej satu bulan, 6 bulan dan 12 bulan tersedia. Harga adalah dalam dolar A.S, mungkin berbeza di negara-negara selain daripada A.S dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Pembatalan langganan semasa tidak dibenarkan dalam tempoh langganan aktif. Jika anda memilih untuk tidak membeli Tinder Plus atau Tinder Gold, anda boleh terus menggunakan Tinder secara percuma.

Semua gambar adalah model dan digunakan untuk tujuan ilustrasi sahaja.

With 30 billion matches to date, Tinder® is the world’s most popular app for meeting new people. Think of us as your most dependable wingmate—wherever you go, we’ll be there. If you’re here to meet new people, expand your social network, meet locals when you’re traveling, or just live in the now, you’ve come to the right place. We’re called “the world’s hottest app” for a reason: we spark more than 26 million matches per day. How many dating apps do that?

Match. Chat. Date. Tinder is easy and fun—use the Swipe Right™ feature to Like someone, use the Swipe Left™ feature to pass. If someone likes you back, It’s a Match! We invented the double opt-in so that two people will only match when there’s a mutual interest. No stress. No rejection. Just tap through the profiles you’re interested in, chat online with your matches, then step away from your phone, meet up in the real world and spark something new.

Now, let’s get started. And remember, when in doubt, Swipe Right. Trust us, the more options you have, the better-looking life becomes.

Welcome to Tinder—the largest, hottest community of singles in the world. Don’t be shy, come on over.

MORE FEATURES? THAT’S A PLUS

Upgrade to Tinder Plus® for premium features, including: Unlimited Likes so you can use the Swipe Right feature to your heart’s content, Passport to chat with singles anywhere around the world, Rewind to give someone a second chance, one free Boost per month to be the top profile in your area for 30 minutes, and additional Super Likes to stand out from the crowd.

GET THE GOLD TREATMENT

Upgrade to Tinder Gold™ for a first-class experience: Passport, Rewind, Unlimited Likes, five Super Likes per day, one Boost per month, and more profile controls. But wait, it gets better. Save time and aimless searching with our Likes You feature, which lets you see who likes you. Think of it as your personal Tinder concierge—available 24/7—bringing all of your pending matches to you. Now you can sit back, enjoy a fine cocktail, and browse through profiles at your leisure. Goodbye search fatigue. Hello #GoldLife

-----------------------------------

If you choose to purchase Tinder Plus or Tinder Gold, payment will be charged to your iTunes account, and your account will be charged for renewal within 24-hours prior to the end of the current period. Auto-renewal may be turned off at any time by going to your settings in the iTunes Store after purchase. Current Tinder Plus subscription price starts at $9.99 USD/month, and one-month, 6-month and 12-month packages are available. Current Tinder Gold subscription price starts at $14.99 USD/month, and one-month, 6-month and 12-month packages are available. Prices are in U.S. dollars, may vary in countries other than the U.S. and are subject to change without notice. No cancellation of the current subscription is allowed during the active subscription period. If you don’t choose to purchase Tinder Plus or Tinder Gold, you can simply continue using Tinder for free.

All photos are of models and used for illustrative purposes only.

With 30 billion matches to date, Tinder® is the world’s most popular app for meeting new people. Think of us as your most dependable wingmate—wherever you go, we’ll be there. If you’re here to meet new people, expand your social network, meet locals when you’re traveling, or just live in the now, you’ve come to the right place. We’re called “the world’s hottest app” for a reason: we spark more than 26 million matches per day. How many dating apps do that?

Match. Chat. Date. Tinder is easy and fun—use the Swipe Right™ feature to Like someone, use the Swipe Left™ feature to pass. If someone likes you back, It’s a Match! We invented the double opt-in so that two people will only match when there’s a mutual interest. No stress. No rejection. Just tap through the profiles you’re interested in, chat online with your matches, then step away from your phone, meet up in the real world and spark something new.

Now, let’s get started. And remember, when in doubt, Swipe Right. Trust us, the more options you have, the better-looking life becomes.

Welcome to Tinder—the largest, hottest community of singles in the world. Don’t be shy, come on over.

MORE FEATURES? THAT’S A PLUS

Upgrade to Tinder Plus® for premium features, including: Unlimited Likes so you can use the Swipe Right feature to your heart’s content, Passport to chat with singles anywhere around the world, Rewind to give someone a second chance, one free Boost per month to be the top profile in your area for 30 minutes, and additional Super Likes to stand out from the crowd.

GET THE GOLD TREATMENT

Upgrade to Tinder Gold™ for a first-class experience: Passport, Rewind, Unlimited Likes, five Super Likes per day, one Boost per month, and more profile controls. But wait, it gets better. Save time and aimless searching with our Likes You feature, which lets you see who likes you. Think of it as your personal Tinder concierge—available 24/7—bringing all of your pending matches to you. Now you can sit back, enjoy a fine cocktail, and browse through profiles at your leisure. Goodbye search fatigue. Hello #GoldLife

-----------------------------------

If you choose to purchase Tinder Plus or Tinder Gold, payment will be charged to your iTunes account, and your account will be charged for renewal within 24-hours prior to the end of the current period. Auto-renewal may be turned off at any time by going to your settings in the iTunes Store after purchase. Current Tinder Plus subscription price starts at $9.99 USD/month, and one-month, 6-month and 12-month packages are available. Current Tinder Gold subscription price starts at $14.99 USD/month, and one-month, 6-month and 12-month packages are available. Prices are in U.S. dollars, may vary in countries other than the U.S. and are subject to change without notice. No cancellation of the current subscription is allowed during the active subscription period. If you don’t choose to purchase Tinder Plus or Tinder Gold, you can simply continue using Tinder for free.

All photos are of models and used for illustrative purposes only.

지금까지 200억 건의 매치를 탄생시킨 Tinder 는 전 세계에서 가장 인기 있는 소셜디스커버리앱입니다. 언제 어디에 계시든 틴더만 있다면 새로운 친구를 발견할 수 있습니다. 서울이나 부산, 제주, 전국 어디든 방문하거나 여행하실 때, 현지에서 새 친구를 사귀고 싶다면 Tinder를 열어주세요. 동네친구가 필요할 때도, 나와 취향이 같은 사람과 이야기하고 싶을 때도 틴더가 든든한 친구가 되어 드릴겁니다. 매일 2,600만건, 지금까지 200억건의 친구가 매치되는 이런 소셜앱을 보신 적 있나요? 이런 데이트 앱을 보신 적이 있나요?

스와이프. 매치. 채팅. 쉽고 재미있게 이용 — 맘에 들면 오른쪽으로, 맘에 안 들면 왼쪽으로 스와이프하세요. 동시에 서로를 찜하면 매칭입니다! 두 사람이 동시에 관심을 보일 때만 매칭되는 시스템입니다. 서로를 알아갈 수 있도록 지금 바로 틴더에서 이야기를 나눠보세요. 지금 스와이프를 시작하세요! 누군가를 알아간다는 건 언제나 놀라운 발견이니까요.

지금 스와이프를 시작하세요! 누군가를 알아간다는 건 언제나 놀라운 발견이니까요.

전 세계에서 가장 쿨한 사람들이 가득한 곳, Tinder가 여러분을 환영합니다. 망설이지 마시고 지금 스와이프하세요.

더 많은 기능, 더 많은 혜택

Tinder 플러스로 업그레이드하시면 다음과 같은 프리미엄 기능을 드립니다: 마음껏 스와이프할 수 있는 무제한 좋아요, 전세계 누구하고든 만날 수 있는 패스포트, 상대방에게 한 번 더 기회를 주는 되돌리기, 매월 한 번씩 무료로 제공되는 부스트 - 30분 동안 주변 지역 검색에서 베스트 프로필에 오를 수 있는 최신 기능, 여기에 많은 사람들 속에서 나를 좀더 돋보이게 할 수 있는 추가 슈퍼 라이크까지!

골드 서비스 혜택

Tinder 골드로 업그레이드하시고 최고의 만족을 경험해 보세요. 패스포트, 되돌리기, 무제한 좋아요, 하루 5개의 슈퍼 라이크, 매월 제공되는 부스트, 그리고 더욱 강화된 프로필 설정 기능까지. 여기서 끝이 아닙니다. 나를 좋아한 사람 보기 기능으로 지루한 스와이프 시간을 절약하세요. 이 기능은 오른쪽으로 스와이프할 사람을 골라주는 서비스로 24시간 사용 가능하며, 여러분을 기다리는 매칭 직전의 모든 회원들을 보여드립니다. 느긋하게 앉아 칵테일 한 잔의 여유를 즐기며 회원들의 프로필을 둘러보세요. 효과 없는 스와이프는 이제 그만! #편리한골드#GoldLife

-----------------------------------

Tinder 플러스나 Tinder 골드를 구매하시면 회원님의 iTunes 계정으로 요금이 청구되며, 기존 서비스 기간이 만료되기 24시간 전에 자동 갱신되고 청구됩니다. 자동 갱신은 구매 후 iTunes 설정 페이지에서 언제든지 해지할 수 있습니다. 현재 Tinder 플러스는 월 최저 9.99달러로 이용하실 수 있으며, 1개월/6개월/12개월 패키지가 제공됩니다. Tinder 골드는 월 최저 14.99달러로 이용하실 수 있으며, 1개월/6개월/12개월 패키지가 제공됩니다. 이 가격은 미국 달러 기준이므로 미국 이외 지역에서는 다를 수 있으며, 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다. 서비스가 제공되는 기간 중에는 취소할 수 없습니다. Tinder 플러스나 Tinder 골드를 구매하지 않으실 경우에는, 계속해서 무료 버전을 이용하시면 됩니다.

모든 사진은 모델이며 설명 목적으로만 사용됩니다.

본 앱은 방심위의 ‘청소년 보호 활동 강화 권고안'을 따라 아래의 행위를 앱 내에서 금지하고 청소년 보호를 위한 모니터링을 위해 최선을 다하고 있습니다. 아울러 위법 유해한 내용이 유통되지 않도록 모니터링하며, 발견시 해당 회원/글 등은 통보 없이 차단될 수 있다는 점을 알려드립니다.
본 앱은 성매매를 목적으로 하지 않으며, 청소년 보호법을 준수하고 있으나 청소년에게 유해나 내용이 포함될 수 있으니 사용자의 주의가 필요합니다.
아동∙청소년 포함 성매매를 알선, 권유, 유인, 강요하는 사람이나 성매매를 한 사람은 형사처벌의 대상입니다.음란하거나 선정적인 프로필 사진 및 성기∙성행위를 비유해서 불건전 만남을 유도하는 게시글은 본 서비스에서 유통을 금지합니다.
기타 마약류, 의약품, 장기거래 등 현행법을 위반하는 불법행위를 금지합니다.
불법 거래 권유가 있을 경우에 help@gotinder.com로 신고하시고, 위급한 경우에는 경찰청(112), 아동∙여성∙장애인 경찰지원센터 안전Dream(117), 여성긴급전화 (1366), 기타 연관 성폭력 보호센터(http://www.sexoffender.go.kr/)의 도움을 받을 수 있습니다.

◆累計マッチ数300億!
◆世界109か国で売上1位!LA発、世界最大級のライフスタイルアプリ
◆無料ダウンロードですぐにお楽しみ頂けます

【Tinderとは】
Tinder®(ティンダー)は新しい人とのつながりを広げる、世界最大級のライフスタイルアプリであり、毎日2,600万以上のマッチが生まれています。

スワイプするだけであなたのコミュニティを簡単に広げるツール、それがTinderです。

【Tinderはこんな方におすすめ】

–新しい人と繋がりたい、ネットワークを広げたい人
–共通の趣味を通して新しい友達とのつながりを求めている人
–引っ越した場所で友達の輪を広げたい人
–デートの相手を見つけたい人
–海外旅行に行く前に現地の人と事前に繋がりたい人(パスポート参照*)

【Tinder有料サービスについて】

Tinder Plus®(ティンダープラス)
–パスポート*:位置情報を世界中の好きな場所に変更して、現地の人とつながることができる
–リワインド:左スワイプの解消
–ブースト:月に一度、自分のエリアで30分間優先表示させる
–「Like」無制限:好きなだけ右スワイプが可能
–”Super Like”:他の人に差をつける

Tinder Gold® (ティンダーゴールド)

–パスポート*:位置情報を世界中の好きな場所に変更して、現地の人とつながることができる
–リワインド:左スワイプの解消
–ブースト:月に一度、自分のエリアで30分間優先表示させる
–「Like」無制限:好きなだけ右スワイプが可能
–”Super Like”:他の人に差をつける(毎日5回使用可能)
–プロフィール設定の自由度アップ
–Likes You:誰が自分を気に入ったかを閲覧することができる

-----------------------------------

【アプリ概要】
公式サイト:https://www.gotinder.com/
対応端末:iPhone/Android
価格:ダウンロード無料
開発・運営:Tinder Inc.

すべての写真の人物はモデルであり、例示のみに使用されます。

Con 30 miliardi di compatibilità trovate fino ad oggi, Tinder® è l'app più utilizzata per fare nuovi incontri. Immaginaci come una vera e propria certezza: ovunque tu vada, ci siamo noi al tuo fianco. Se sei qui per fare nuovi incontri, allargare il tuo network di amicizie, incontrare persone del posto quando sei in viaggio o semplicemente per vivere il momento, sei nel posto giusto. C'è una ragione se ci hanno definiti "l'app più hot del momento": mettiamo insieme oltre 26 milioni di compatibilità al giorno. Quante app di incontri sono in grado di fare quello che facciamo noi?

Trova. Chatta. Incontra. Usare Tinder è semplice e divertente—usa la funzionalità Scorri a destra per mettere Mi Piace a qualcuno o Scorri a sinistra per lasciar perdere. Se qualcuno ricambia il tuo interesse: It's a Match! Siamo stati noi a mettere in pratica l'idea del "doppio consenso", affinché la compatibilità si concretizzi solo se l'interesse è reciproco. Addio stress. Addio rifiuti. Tocca i profili che ti interessano, chatta online con le tue compatibilità, quindi metti via il telefono e fai nuovi incontri nel mondo reale per dare il via a qualcosa di nuovo.

Iniziamo subito. E ricorda, nel dubbio, Scorri a destra. Fidati di noi, con più opzioni a disposizione, puoi solo rendere la tua vita più interessante.

Ti diamo il benvenuto su Tinder—l'app per single più hot e con più utenti al mondo. Dimentica la timidezza e unisciti a noi.

ALTRE FUNZIONALITÀ? QUESTO È UN PLUS

Passa a Tinder Plus® per usufruire di funzionalità di prima classe, tra cui: Mi Piace illimitati per scorrere a destra quante volte vuoi; Passport, per chattare con single in tutto il mondo; Annulla, per dare a qualcuno una seconda possibilità; un Boost gratuito al mese, per mettere in evidenza il tuo profilo nella tua zona per 30 minuti e ancora più Super Mi piace per farti notare.

SCOPRI LE OPPORTUNITÀ GOLD

Passa Tinder Gold™ per vivere un'esperienza di prima classe: Passport, Annulla, Mi piace illimitati, cinque Super Mi piace al giorno, un Boost al mese e ancora più controlli sul profilo. Ma il meglio deve ancora arrivare. Basta perdere tempo scorrendo senza un vero obiettivo, grazie alla nostra nuovissima funzionalità Ha messo Mi piace potrai scoprire subito a chi piaci. Pensala come il tuo concierge personale Tinder—disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7—così non ti lascerai scappare neanche una delle compatibilità in sospeso! Ora siediti, rilassati, gustati un bevanda fresca e naviga tra i profili. Fatica sprecata a scorrere: bye bye! Benvenute opportunità d'oro! #GoldLife

-----------------------------------

Se acquisti Tinder Plus o Tinder Gold, il pagamento verrà addebitato sul tuo account iTunes, sul quale verranno inoltre addebitati i costi di rinnovo 24 ore prima della fine del periodo corrente. Il rinnovo automatico può essere disattivato in qualsiasi momento dopo l'acquisto dalle impostazioni di iTunes Store. Il costo dell'iscrizione a Tinder Plus parte al momento da $9,99 al mese e sono disponibili pacchetti da un mese, sei mesi e dodici mesi. Il costo dell'iscrizione a Tinder Gold parte al momento da $14,99 al mese e sono disponibili pacchetti da un mese, sei mesi e dodici mesi. I prezzi sono in dollari americani, potrebbero variare in Paesi diversi dagli Stati Uniti e sono soggetti a modifiche senza preavviso. L'abbonamento non può essere annullato durante l'intero periodo di validità. Se non desideri acquistare Tinder Plus o Tinder Gold, puoi semplicemente continuare ad usare Tinder gratuitamente.

Tutte le immagini sono di modelle e utilizzate a solo scopo illustrativo.

Dengan 30 miliar pencari jodoh, Tinder® menjadi aplikasi terpopuler di dunia tempat bertemunya orang-orang baru. Anggap saja kami wingmate yang paling bisa diandalkan—ke mana pun kamu pergi, kami akan ada di sana. Jika kamu di sini ingin bertemu dengan orang baru, memperluas jaringan sosial, bertemu masyarakat setempat ketika bepergian, atau menikmati hidup saat ini, kamu sudah berada di tempat yang tepat. Kami disebut “aplikasi paling hot di dunia” karena: kami mempertemukan 26 juta lebih pasangan per hari. Berapa banyak aplikasi kencan yang bisa melakukannya?

Berjodoh. Ngobrol. Kencan. Tinder mudah digunakan dan seru—gunakan fitur Geser Kanan™ untuk Menyukai seseorang, gunakan fitur Geser Kiri™ untuk melewati. Jika seseorang balas menyukaimu, Kalian Berjodoh! Kami menciptakan persetujuan ganda sehingga dua orang hanya akan berjodoh jika mereka sama-sama tertarik. Tanpa tekanan. Tanpa penolakan. Buka profil yang menarik buat kamu, ngobrol online dengan jodohmu, lalu taruh ponselmu, bertemu di dunia nyata, dan mulai hal yang baru.

Sekarang, ayo mulai. Dan ingat, jika ragu, Geser Kanan saja. Percayalah, semakin banyak pilihan yang kamu punya, semakin baik hidupmu nanti.

Selamat datang di Tinder—komunitas terbesar dan terpopuler tempat berkumpulnya para lajang di dunia. Jangan malu-malu, ayo ikutan.

FITUR LAIN? ADA YANG PLUS

Upgrade ke Tinder Plus® untuk mendapatkan fitur premium, termasuk: Menyukai Tanpa Batas sehingga kamu bisa menggunakan fitur Geser Kanan sepuasnya, Paspor untuk mengobrol dengan para lajang di berbagai penjuru dunia, Ulangi untuk memberikan kesempatan kedua kepada seseorang, satu Boost gratis setiap minggu agar profilmu jadi yang teratas di daerahmu selama 30 menit, dan Super Like tambahan agar kamu lebih menonjol di antara yang lainnya.

DAPATKAN PERLAKUAN EMAS

Upgrade ke Tinder Gold™ untuk mendapatkan pengalaman kelas atas: Paspor, Ulangi, Menyukai Tanpa Batas, lima Super Like per hari, satu Boost per bulan, dan kontrol profil lainnya. Tapi tunggu, masih ada lagi. Hemat waktu dan cari secara acak dengan fitur Menyukai Kamu, ini memungkinkanmu melihat siapa yang menyukai kamu. Anggap saja ini asisten Tinder pribadimu—tersedia 24/7—yang membawakan semua calon jodoh kepadamu. Sekarang kamu bisa bersantai, menikmati minuman hangat, dan menelusuri profil di waktu luangmu. Selamat tinggal keletihan karena mencari-cari. Halo #GoldLife

-----------------------------------

Jika kamu memilih untuk membeli Tinder Plus atau Tinder Gold, pembayaran akan ditagihkan ke akun iTunes kamu, dan akunmu akan dikenai biaya perpanjangan dalam kurun 24 jam sebelum periode saat ini berakhir. Perpanjangan otomatis dapat dimatikan kapan saja dengan mengubahnya di pengaturan iTunes Store setelah pembelian. Harga langganan Tinder Plus saat ini mulai $9,99 USD/bulan, dan tersedia paket satu bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Harga langganan Tinder Gold saat ini mulai $14,99 USD/bulan, dan tersedia paket satu bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Harga dalam dolar Amerika, mungkin akan berbeda di negara selain AS, dan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Tidak diperkenankan membatalkan langganan ini selama periode langganan aktif. Jika memilih untuk tidak membeli Tinder Plus atau Tinder Gold, kamu bisa terus menggunakan Tinder secara gratis.

Semua foto diperagakan oleh model dan hanya digunakan untuk tujuan ilustratif.

Eddig 30 milliárd pár összehozásával a Tinder® a legnépszerűbb alkalmazás az ismerkedni akarók körében. Gondolj ránk úgy, mint legmegbízhatóbb kísérődre — bárhová is menj, mi ott leszünk. Akár új emberekkel szeretnél találkozni, akár a közösségi hálózatodat bővítenéd, akár helyiekkel ismerkednél utazás közben, vagy akár a pillanatnak élsz, itt jó helyen jársz. Jó okkal érdemeltük ki a "the world's hottest app" elnevezést: naponta több mint 26 millió párt hozunk össze. Hány randialkalmazás képes erre?

Ismerkedj. Csevegj. Találkozz. A Tinderezés egyszerű és szórakoztató: Swipe Right™, azaz told jobbra, ha tetszik valaki, és Swipe Left™, vagyis told balra, ha passzolod. Ha valaki viszontkedvel, máris párba álltatok! Feltaláltuk a dupla kapcsolódást, így két ember csak akkor áll párba, ha van valamilyen közös érdeklődési körük. Semmi stressz. Semmi visszautasítás. Egyszerűen told át, állj párba és csevegj online a párjaiddal, majd lépj ki a telefonod mögül, találkozzatok élőben is, és lépjetek új szintre.

Kezdhetjük is. És ne feledd: ha nem vagy benne biztos, told jobbra. Bízz bennünk: minél több a lehetőséged, annál szebbnek tűnik az élet.

A Tinder üdvözöl – ez a világ legnagyobb, legmenőbb szingli-közössége. Ne parázz, bízd ránk magad.

MÉG TÖBB FUNKCIÓ? EZ A PLUS

Válts Tinder Plus® csomagra, és prémium funkciókat kaphatsz: korlátlan lájkot, hogy annyiszor tolhass jobbra, ahányszor csak a szíved diktálja, az Útlevél funkciót, hogy bárhol a világon ismerkedhess szinglikkel, a Visszavonást, amellyel újabb esélyt adhatsz valakinek, havi egy ingyenes Kiemelést,, amellyel a tiéd lehet a környék top profilja 30 percig, és további szuperlájkokat, hogy kitűnhess a tömegből.

A GOLD KIEMELT BÁNÁSMÓDBAN RÉSZESÍT

Válts Tinder Gold™ csomagra, és élvezd az első osztályú tologatás élményét: Útlevél funkció, Visszavonás, korlátlan lájk, öt Szuperlájk naponta, egy Kiemelés havonta és még nagyobb irányítás a profilod fölött. De várj, ez még nem minden. Időt takaríthatsz meg és kiválthatod az értelmetlen tologatást a Likes You funkciónkkal, melynek köszönhetően láthatod, hogy ki kedvel. Gondolj rá úgy, mint a személyes Tinder tanácsadódra, amely minden nap 24 órában a rendelkezésedre áll, és elhozza neked az összes függőben lévő párt. Dőlj hátra, iszogass egy finom koktélt, és böngészd a profilokat, amikor kedved tartja. Viszlát, fárasztó tologatás. Üdv, #Aranyélet

-----------------------------------

A Tinder Plus vagy a Tinder Gold megvásárlásakor az összeget az iTunes számládra terheljük, az aktuális időszak vége előtt 24 órával pedig a megújítást ráterheljük a számládra. Az automatikus megújítást bármikor ki lehet kapcsolni a vásárlás után az iTunes Store-ban a beállítások között. A Tinder Plus előfizetés jelenleg havi 9,99 USD összegtől kezdődik, és egy hónapos, hat hónapos, illetve tizenkét hónapos csomagok vásárolhatók. A Tinder Gold előfizetés jelenleg havi 14,99 USD összegtől kezdődik, és egy hónapos, hat hónapos, illetve tizenkét hónapos csomagok vásárolhatók. Az ár amerikai dollárban van megadva, más országokban az összeg eltérő lehet, és előzetes értesítés nélkül változhat. Az aktív előfizetési időszakban nem lehet törölni a jelenlegi előfizetést. Ha nem szeretnéd megvásárolni a Tinder Plus vagy a Tinder Gold csomagot, továbbra is ingyen használhatod a Tindert.

A fotók modelleket ábrázolnak, és kizárólag illusztrációként szolgálnak.

Uz 30 milijardi spojeva, Tinder® je najpopularnija aplikacija na svijetu za upoznavanje novih ljudi. Zamisli nas kao najpouzdanijeg prijatelja za izlaske—gdje god kreneš, mi smo s tobom. Ako si ovdje kako bi upoznao nove ljude, proširio društvenu mrežu, upoznao lokalce na putovanjima ili jednostavno živiš u trenutku, na pravom si mjestu. S pravom nas zovu "najvrućom aplikacijom na svijetu": "zapalimo" više od 26 milijuna spojeva dnevno. Koliko aplikacija za upoznavanje to može?

Spoji se. Razgovaraj. Izađi. Tinder je jednostavan i zabavan—ako ti se netko sviđa povuci prstom udesno™, ako ti se ne sviđa povuci prstom ulijevo™. Ako se nekome drugom i ti sviđaš, imamo spoj! Izumili smo dvostruki pristanak tako da do spoja dolazi samo ako postoji zajednički interes s obje strane. Nema stresa. Nema odbijanja. Prođi kroz zanimljive profile, pronađi spojeve i razgovaraj online s njima, a onda ostavi mobitel, upoznaj se s nekim izvan mreže i započni nešto novo.

Možemo krenuti. I zapamti, ako se premišljaš, povuci udesno. Vjeruj nam, što imaš više opcija, život postaje sve bolji.

Dobro došli u Tinder—najveću i najbolju zajednicu samaca na svijetu. Dođi i nemoj se sramiti.

VIŠE MOGUĆNOSTI? TO JE PLUS

Prijeđi na Tinder Plus® i dobivaš premium mogućnosti: neograničene lajkove s kojima možeš listati sve dok ti srce ne bude na mjestu, Putovnicu - pomoću koje se možeš povezati s ljudima širom svijeta, Povratak - pomoću kojeg nekome daješ drugu priliku, jedan besplatni Boost mjesečno s kojim na 30 minuta postaješ najpopularniji profil na svojoj lokaciji i dodatne Super lajkove s kojima se ističeš u gomili.

OSIGURAJ SI ZLATNI TRETMAN

Prijeđi na Tinder Gold™ za prvoklasno iskustvo: Putovnica, Povratak, neograničeni lajkovi, 5 Super lajkova dnevno, jedan Boost mjesečno i još više kontrole nad profilom. Ali čekaj, najbolje tek slijedi. Uštedi vrijeme i listanje bez cilja s našom opcijom "Sviđaš im se", s kojom možeš vidjeti kome se sviđaš. To je kao da imaš svog osobnog Tinder pomoćnika—dostupnog 24 sata dnevno—koji ti dovodi sve spojeve koji su na čekanju. Sada se udobno smjesti, uživaj u hladnom napitku i gledaj profile u svoje slobodno vrijeme. Zbogom zamorno listanje. Dobro došao #ZlatniŽivot

-----------------------------------

Ako se odlučiš na kupnju Tinder Plus ili Tinder Gold računa, plaćanje će se obaviti preko iTunes računa, a tvoj račun će biti terećen za obnovu u roku od 24 sata prije kraja tekućeg razdoblja. Automatska obnova može se isključiti u bilo kojem trenutku na postavkama u iTunes Storeu nakon kupnje. Trenutna pretplata na Tinder Plus iznosi 9.99 USD/mjesečno, a dostupne su pretplate od mjesec dana te šest i 12 mjeseci. Trenutna pretplata na Tinder Gold iznosi 14.99 USD/mjesečno, a dostupne su pretplate od mjesec dana te šest i 12 mjeseci. Cijene su izražene u američkim dolarima, mogu varirati u zemljama izvan SAD-a i podložne su promjenama bez najave. Za vrijeme aktivnog razdoblja pretplate nije moguća odjava trenutne pretplate. Ako ne odlučiš kupiti pretplatu na Tinder Plus ili Tinder Gold, jednostavno nastavi koristiti Tinder besplatno.

Sve fotografije modela koriste se samo za ilustrativne svrhe.

अब तक 30 अरब मैच के साथ, Tinder® नए लोगों को मिलाने वाला दुनिया का सबसे लोकप्रिय ऐप बन चुका है। हमें अपना सबसे भरोसेमंद दोस्त समझें—आप जहाँ भी जाएँ, हमें वहाँ पाएँ। यदि आप यहाँ नए लोगों से मिलने का इरादा रखते हैं, अपना सोशल नेटवर्क बढ़ाना चाहते हैं, यात्राओं के दौरान स्थानीय लोगों से मिलना चाहते हैं या बस मौजूदा पल का आनंद लेना चाहते हैं, तो आप एकदम सही जगह आ गए हैं। हमें “दुनिया का सबसे लोकप्रिय ऐप” कहा जाता है, क्योंकि: हम हर दिन 26 मिलियन (2.6 करोड़) मैच की संभावनाएँ उत्पन्न करते हैं। कितने डेटिंग ऐप ऐसा कर पाते हैं?

मैच. चैट. डेट. Tinder आसान और मजेदार है—किसी को लाइक करने के लिए Swipe Right™ (दायें स्वाइप), या पास करने के लिए Swipe Left™ (बायें स्वाइप) फ़ीचर का उपयोग करें। यदि कोई आपको वापस लाइक करे, तो यह एक मैच है! हमने डबल-ऑप्ट इन यानी दुतरफा लाइक की व्यवस्था ईजाद की है ताकि दो लोग तभी मैच हो पाएँ जब परस्पर दिलचस्पी वहाँ हो। कोई टेंशन नहीं। कोई रिजेक्ट होना नहीं। बस जिन प्रोफ़ाइलों में दिलचस्पी है वहाँ टैप का प्रयोग करें, अपने मैच के साथ ऑनलाइन चैट करें, फिर फोन को थोड़ा दूर करें और वास्तविक दुनिया में मुलाकात करें और कुछ नई चीज़ें शुरू करें।

अब, क्यों न स्टार्ट हो जाएँ। और याद रखें, जब असमंजस में हों, तो दायीं ओर स्वाइप करें। हम पर भरोसा रखें, आपके पास जितने अधिक विकल्प होते हैं, जिंदगी उतनी अधिक हसीन हो जाती है।

Tinder में आपका स्वागत है—सिंगल लोगों की सबसे बड़ी, सबसे लोकप्रिय कम्युनिटी। शरमाएँ नहीं, आगे कदम बढ़ाएँ।

अधिक फ़ीचर्स? तो PLUS हाजिर है

Tinder Plus® पर अपग्रेड करें और प्रीमियम फ़ीचर पाएँ, जिनमें शामिल हैं: असीमित लाइक्स ताकि आप अपनी मर्जी भर दायें स्वाइप फ़ीचर का उपयोग कर सकें , दुनियाभर में कहीं भी सिंगल लोगों के साथ चैट करने के लिए पासपोर्ट, किसी व्यक्ति को दूसरा चांस देने के लिए रिवाइंड, अपने एरिया में 30 मिनट तक टॉप प्रोफ़ाइल बने रहने के लिए प्रति माह एक फ्री बूस्ट, और भीड़ से अलग दिखने के लिए अतिरिक्त सुपर लाइक्स।

गोल्ड ट्रीटमेंट पाएँ

फर्स्ट-क्लास अनुभव के लिए Tinder Gold™ पर अपग्रेड करें: पासपोर्ट, रिवाइंड, असीमित लाइक्स, प्रति दिन पाँच सुपर लाइक्स, प्रति माह एक बूस्ट और अधिक प्रोफ़ाइल कंट्रोल। लेकिन जरा ठहरिए, अभी और भी बहुत कुछ है। हमारे लाइक्स यू फ़ीचर का इस्तेमाल कर समय बचाएँ और यहाँ-वहाँ बेवजह खोजते रहने से निजात पाएँ, और जानें कि आपको कौन लाइक कर रहा है। इसे अपने Tinder सेवक के रूप में देखें—24/7 उपलब्ध—आपके जो भी मैच पेंडिंग पड़े हैं उनको आपके सामने लाने वाला। अब आप आराम से पाँव पसारिए, किसी ठंडे पेय का आनंद लीजिए और अपनी फ़ुरसत के हिसाब से प्रोफ़ाइल देखिए। यहाँ-वहाँ बेवजह खोजते रहने के झंझट को अलविदा। हैलो #GoldLife

-----------------------------------

यदि आप Tinder Plus या Tinder Gold को खरीदने का फैसला करते हैं, तो भुगतान आपके iTunes अकाउंट में चार्ज किया जाएगा, और आपके अकाउंट को मौजूदा अवधि की समाप्ति से पहले 24 घंटों के भीतर रिन्युअल के लिए चार्ज किया जाएगा। खरीदने के बाद iTunes Store में अपनी सेटिंग्स में जाकर ऑटो-रिन्युअल को किसी भी समय बंद किया जा सकता है। Tinder Plus के मौजूदा सब्स्क्रिप्शन की कीमत $9.99 USD/माह से शुरू होती है, और एक माह, 6-माह और 12-माह के पैकेज उपलब्ध हैं। Tinder Gold के मौजूदा सब्स्क्रिप्शन की कीमत $14.99 USD/माह से शुरू होती है, और एक माह, 6-माह और 12-माह के पैकेज उपलब्ध हैं। कीमतें अमेरिकी डॉलर में हैं, ये अमेरिका के सिवाय अन्य देशों में भिन्न हो सकती हैं और इन्हें बिना सूचना दिए बदला जा सकता है। सक्रिय सब्स्क्रिप्शन अवधि के दौरान मौजूदा सब्स्क्रिप्शन को रद्द करने की अनुमति नहीं है। यदि आप Tinder Plus या Tinder Gold नहीं खरीदना चाहते हों, तो आप Tinder का मुफ्त में इस्तेमाल करना जारी रख सकते हैं।

सभी तस्वीरें मॉडलों की हैं और केवल चित्रण प्रयोजन हेतु इस्तेमाल की गई हैं।

With 30 billion matches to date, Tinder® is the world’s most popular app for meeting new people. Think of us as your most dependable wingmate—wherever you go, we’ll be there. If you’re here to meet new people, expand your social network, meet locals when you’re traveling, or just live in the now, you’ve come to the right place. We’re called “the world’s hottest app” for a reason: we spark more than 26 million matches per day. How many dating apps do that?

Match. Chat. Date. Tinder is easy and fun—use the Swipe Right™ feature to Like someone, use the Swipe Left™ feature to pass. If someone likes you back, It’s a Match! We invented the double opt-in so that two people will only match when there’s a mutual interest. No stress. No rejection. Just tap through the profiles you’re interested in, chat online with your matches, then step away from your phone, meet up in the real world and spark something new.

Now, let’s get started. And remember, when in doubt, Swipe Right. Trust us, the more options you have, the better-looking life becomes.

Welcome to Tinder—the largest, hottest community of singles in the world. Don’t be shy, come on over.

MORE FEATURES? THAT’S A PLUS

Upgrade to Tinder Plus® for premium features, including: Unlimited Likes so you can use the Swipe Right feature to your heart’s content, Passport to chat with singles anywhere around the world, Rewind to give someone a second chance, one free Boost per month to be the top profile in your area for 30 minutes, and additional Super Likes to stand out from the crowd.

GET THE GOLD TREATMENT

Upgrade to Tinder Gold™ for a first-class experience: Passport, Rewind, Unlimited Likes, five Super Likes per day, one Boost per month, and more profile controls. But wait, it gets better. Save time and aimless searching with our Likes You feature, which lets you see who likes you. Think of it as your personal Tinder concierge—available 24/7—bringing all of your pending matches to you. Now you can sit back, enjoy a fine cocktail, and browse through profiles at your leisure. Goodbye search fatigue. Hello #GoldLife

-----------------------------------

If you choose to purchase Tinder Plus or Tinder Gold, payment will be charged to your iTunes account, and your account will be charged for renewal within 24-hours prior to the end of the current period. Auto-renewal may be turned off at any time by going to your settings in the iTunes Store after purchase. Current Tinder Plus subscription price starts at $9.99 USD/month, and one-month, 6-month and 12-month packages are available. Current Tinder Gold subscription price starts at $14.99 USD/month, and one-month, 6-month and 12-month packages are available. Prices are in U.S. dollars, may vary in countries other than the U.S. and are subject to change without notice. No cancellation of the current subscription is allowed during the active subscription period. If you don’t choose to purchase Tinder Plus or Tinder Gold, you can simply continue using Tinder for free.

All photos are of models and used for illustrative purposes only.

Avec 30 milliards de Matchs à ce jour, Tinder® a mis en relation plus de personnes que n'importe quelle autre application de rencontre. Nous sommes toujours à vos côtés pour vous aider à faire de nouvelles rencontres — partout où vous allez. Qu'il s'agisse de trouver l'amour, d'étendre votre cercle d'amis, de rencontrer des habitants d'une région que vous visitez, ou simplement de vivre l'instant présent, vous êtes au bon endroit. Ce n'est pas pour rien que nous sommes l'application la plus "hot" : nous sommes à l'origine de plus de 26 millions de Matchs par jour. Combien d'applications peuvent en faire autant ?

Matchez. Discutez Rencontrez-vous. Rien n'est plus simple que Tinder : si une personne vous plaît, swipez vers la droite sur son profil. Sinon, swipez vers la gauche. Lorsque quelqu'un like aussi votre profil, c'est un Match ! Nous avons inventé ce système afin de rapprocher les gens uniquement lorsque l'intérêt est réciproque. Pas de stress. Pas de rejet. Appuyez sur les profils qui vous intéressent pour en découvrir davantage, et discutez en ligne avec vos Matchs. Ensuite, posez votre téléphone et rencontrez-vous en vrai !

Et maintenant, commencez à swiper ! N'oubliez pas : en cas de doute, swipez vers la droite ! Croyez-nous, plus vous avez le choix, plus la vie est belle !

Bienvenue sur Tinder, la plus grande communauté de célibataires au monde. Ne soyez pas timide, allez swiper !

ENVIE DE PLUS ?

Passez à Tinder Plus® pour des fonctionnalités premium, comme les Likes illimités pour swiper à chaque fois que votre cœur fait " boum ", Passeport pour entrer en contact avec des personnes dans le monde entier, Rewind pour donner une seconde chance à quelqu'un, un Boost gratuit par mois pour être le top profil de l'endroit où vous vous trouvez pendant 30 minutes, et des Super Likes supplémentaires pour vous démarquer des autres utilisateurs.

PASSEZ EN MODE GOLD

Passez à Tinder Gold™ pour bénéficier d'une expérience exclusive avec les fonctionnalités Passeport, Rewind, Likes illimités, 5 Super Likes par jour, un Boost par mois et davantage de possibilités pour gérer votre profil. Mais ce n'est pas tout : gagnez du temps avec l'option Likes You, qui permet de voir qui a swipé vers la droite sur votre profil pour matcher à tous les coups ! Voyez ça comme votre service de conciergerie personnel sur Tinder — disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 — et qui vous présente tous vos Matchs potentiels sur un plateau. Installez-vous confortablement, sirotez un rafraîchissement et parcourez des profils au rythme de votre choix. Avec Tinder Gold™, Swiper n'a jamais été aussi gratifiant !

-----------------------------------

Si vous choisissez d'acheter un abonnement à Tinder Plus ou Tinder Gold, votre paiement sera effectué via votre compte iTunes, et le montant sera toujours prélevé 24 h avant la fin de chaque période. Vous pouvez désactiver le renouvellement automatique à tout moment dans les Réglages de l'iTunes Store. L'abonnement à Tinder Plus est actuellement proposé à partir de 9,99 $ US par mois. Des offres d'abonnement d'un mois, de six et de douze mois vous sont proposées. L'abonnement à Tinder Gold est actuellement proposé à partir de 14,99 $ US par mois. Des offres d'abonnement d'un mois, de six et de douze mois vous sont proposées. Les prix sont en dollars américains, peuvent varier en dehors des États-Unis et sont sujets à modification sans préavis. Il est impossible d'annuler un abonnement en cours pendant la période où il est utilisé. L'abonnement payant à Tinder Plus® ou Tinder Gold™ n'est pas obligatoire. Vous pouvez continuer à utiliser Tinder gratuitement.

Les photos mettent en scène des mannequins, et sont exclusivement utilisées à des fins d'illustration.

Tinder® on tuonut käyttäjilleen jo 30 miljardia osumaa. Se on maailman suosituin sovellus uusien ihmisten tapaamiseksi. Olemme kuin luottokaverisi — aina mukana, minne menetkin. Etsitkö uusia ihmisiä? Haluatko laajentaa sosiaalisia verkostojasi? Oletko matkalla ja etsit paikallisia kontakteja? Vai haluatko vain elää hetkessä? Olet oikeassa paikassa. Meitä kutsutaan ”maailman kuumimmaksi sovellukseksi” syystäkin: käyttäjämme saavat yli 26 miljoonaa osumaa päivittäin. Kuinka moni deittisovellus pystyy samaan?

Löydä. Keskustele. Deittaile. Tinderissä on helppoa ja hauskaa — Swipe Right™ pyyhkäisee oikealle, jos tykkäät hänestä, ja Swipe Left™ vasemmalle, jos et. Jos hänkin tykkää sinusta, saatte osuman! Kahdensuuntainen tykkäys varmistaa osuman syntymisen vain, kun kiinnostus on molemminpuolista. Ei stressiä. Ei rukkasia. Selaile kiinnostavia profiileja ja juttele osumiesi kanssa verkossa. Laske sitten puhelimesi alas, tapaa heidät oikeassa elämässä ja sytytä uusi kipinä.

Aloita seuranhaku heti. Muista pyyhkäistä oikealle, jos olet epävarma. Usko pois: mitä enemmän vaihtoehtoja sinulla on, sitä paremmalta elämäsi näyttää.

Tervetuloa Tinderiin, maailman suurimpaan ja kuumimpaan sinkkuyhteisöön. Ryhdy rohkeasti seuranhakuun.

LISÄÄ OMINAISUUKSIA? SE ON PLUSSAA

Päivitä Tinder Plussaan® saadaksesi käyttöösi Premium-ominaisuuksia: rajattomilla tykkäyksillä voit pyyhkäistä oikealle sielusi kyllyydestä, Passin avulla voit chattailla sinkkujen kanssa kaikkialla maailmassa ja Peruuta-toiminnolla voit muuttaa mieltäsi. Saat joka kuukausi ilmaisen Boostin, jolla näyt alueesi suosituimpana profiilina 30 minuutin ajan. Lisäksi saat ylimääräisiä Super-tykkäyksiä, joilla erotut muista.

HANKI GOLD-KÄSITTELY

Päivitä Tinder Goldiin™ saadaksesi ensimmäisen luokan kokemuksen: Passi, Peruuta-toiminto, rajattomat tykkäykset, viisi Super-tykkäystä joka päivä, yksi Boost kerran kuussa sekä enemmän profiilinhallinnan välineitä. Eikä tässä vielä kaikki. Säästä aikaa hakiessasi seuraa käyttämällä Pitää sinusta -toimintoa, joka kertoo, kuka tykkää sinusta. Se on kuin henkilökohtainen Tinder-avustajasi, joka on saatavilla 24/7 ja tuo kaikki sinua odottavat osumasi luoksesi. Voit rentoutua, nauttia kylmän juoman ja selailla profiileja rauhassa. Hyvästi sokkoselailu. Hello #GoldLife

-----------------------------------

Jos päätät hankkia Tinder Plussan tai Tinder Goldin, maksu veloitetaan iTunes-tililtäsi. Tilaus uusitaan automaattisesti ja maksu veloitetaan 24 tuntia ennen tilausjakson päättymistä. Voit kytkeä automaattisen uusinnan asetukset pois päältä milloin tahansa oston jälkeen iTunes Storen asetuksista. Tinder Plus -tilaus maksaa tällä hetkellä alkaen 9,99 USD kuussa. Tilauksen voi tehdä yhden, kuuden ja kahdentoista kuukauden paketeissa. Tinder Gold -tilaus maksaa tällä hetkellä alkaen 14,99 USD kuussa. Tilauksen voi tehdä yhden, kuuden ja kahdentoista kuukauden paketeissa. Hinnat ilmoitetaan Yhdysvaltain dollareissa. Ne voivat vaihdella eri maissa ja voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tilauksen peruuttaminen kesken aktiivisen tilausjakson ei ole mahdollista. Jos et halua hankkia Tinder Plussaa tai Tinder Goldia, voit jatkaa Tinderin käyttöä ilmaiseksi.

Kuvat ovat kuvituskuvia ja niissä esiintyvät henkilöt ovat malleja.

Con 30 mil millones de matches hasta la fecha, Tinder® es la aplicación más popular para conocer gente. Piensa en nosotros como tu acompañante de confianza, vayas donde vayas, allí estaremos. Si estás aquí para conocer gente nueva, ampliar tu red de contactos, acercarte a los lugareños cuando estás de viaje o simplemente porque te gusta vivir la vida, has venido al lugar adecuado. Si nos llaman "la app más hot del mundo" es por algo: conseguimos encender la llama entre personas con más de 26 millones de matches cada día. ¿Cuántas apps de citas pueden ofrecerte lo mismo?

Coincide. Chatea. Queda. Usar Tinder es fácil y divertido: simplemente desliza a la derecha si te gusta alguien, o a la izquierda si pasas. Cuando alguien te corresponde, ¡es un match! Hemos inventado un sistema en el que solo se consigue un match cuando el interés es mutuo. Sin estrés. Sin rechazo. Solo tienes que seleccionar los perfiles que te interesan, chatear online con tus matches, y luego dejar el móvil a un lado para conocerlos en persona y construir algo juntos.

Pongámonos en marcha. Y recuerda: ante la duda, desliza a la derecha. Confía en nosotros, cuantas más opciones tengas, mejor te irá en la vida.

Te damos la bienvenida a Tinder, la mayor comunidad de solteros del mundo, ¡y la más hot! No te cortes, únete a nuestra comunidad.

¿MÁS FUNCIONES? SIEMPRE ES UN PLUS

Pásate a Tinder Plus® para disfrutar de funciones premium como "Me gusta" ilimitados que te permiten deslizar a la derecha cuanto quieras, Passport para charlar con personas de todo el mundo, Rewind para dar segundas oportunidades, un Boost gratis cada semana para convertirte en el perfil principal de tu área durante 30 minutos, y Super Likes extra para destacar cuando quieras.

PRUEBA LA EXPERIENCIA GOLD

Pásate a Tinder Gold™ para disfrutar de una experiencia de primera: Passport, Rewind, "Me gusta" ilimitados, cinco Super Likes al día, un Boost al mes, y un mayor control sobre tu perfil. Pero eso no es todo. Di adiós a horas interminables seleccionando perfiles gracias a nuestra función "Le gustas", que te permite ver a quién le interesas. Considéralo como tu asistente personal de Tinder, disponible a diario las 24 horas, dejando los "matches pendientes" sobre tu mesa. Ya puedes relajarte, tomarte un refresco y echar un vistazo a los perfiles que más te interesan. Di adiós a las búsquedas inútiles. Y hola a #GoldLife

-----------------------------------

Si decides pasarte a Tinder Plus o Tinder Gold, el pago se cargará a tu cuenta de iTunes. Asimismo, la renovación se cargará en tu cuenta durante las 24 horas previas a la finalización del periodo de validez actual. Puedes desactivar la renovación automática en cualquier momento desde los ajustes de iTunes Store una vez realizada la compra. El precio actual de la suscripción a Tinder Plus es a partir de 9,99 $ al mes, y es posible adquirir paquetes de un mes, seis meses o doce meses. El precio actual de la suscripción a Tinder Gold es a partir de 14,99 $ al mes, y es posible adquirir paquetes de un mes, seis meses o doce meses. Los precios se indican en dólares americanos, pueden variar en otros países que no sean los EE. UU. y están sujetos a modificaciones sin previo aviso. No es posible cancelar la suscripción actual durante el periodo de suscripción activo. Si decides no suscribirte a Tinder Plus o Tinder Gold, podrás continuar usando Tinder gratis como hasta ahora.

Todas las fotos son de modelos y se utilizan solo para fines ilustrativos.

Με 30 δισεκατομμύρια ταιριάσματα μέχρι σήμερα, το Tinder® (Τίντερ) είναι η πιο δημοφιλής εφαρμογή για να γνωρίσεις καινούρια άτομα. Σκέψου μας σαν τον φίλο που βασίζεσαι πάνω του — όπου κι αν πας, θα βρισκόμαστε εκεί. Αν είσαι εδώ για να γνωρίσεις καινούρια άτομα, να διευρύνεις το κοινωνικό σου δίκτυο, να γνωρίσεις ντόπιους όταν ταξιδεύεις ή απλά να ζήσεις τη στιγμή, ήρθες στο κατάλληλο μέρος. Μας λένε «η πιο καυτή εφαρμογή του κόσμου» γι' αυτόν τον λόγο: ανάβουμε περισσότερες από 26 εκατομμύρια σπίθες κάθε ημέρα. Πόσες εφαρμογές dating το κάνουν αυτό;

Ταίριαξε. Μίλησε. Βγες ραντεβού. Το Tinder είναι εύκολο και διασκεδαστικό — Σύρε Δεξιά για να πεις σε κάποιον ότι σου αρέσει ή Σύρε Αριστερά για να τον απορρίψεις. Αν του αρέσεις κι εσύ, έχουμε Ταίριασμα! Δημιουργήσαμε τη διπλή επιλογή ώστε δυο άνθρωποι να ταιριάζουν μόνο όταν υπάρχει κοινό ενδιαφέρον. Χωρίς άγχος. Χωρίς απόρριψη. Απλά διάλεξε τα προφίλ που σε ενδιαφέρουν, μίλησε online με τα ταίρια σου και μετά απομακρύνσου από το τηλέφωνο, συναντήσου στον πραγματικό κόσμο και δώσε έναυσμα σε κάτι νέο.

Τώρα, ας ξεκινήσουμε. Και να θυμάσαι, αν έχεις αμφιβολία, Σύρε Δεξιά. Άκουσέ μας, όσο περισσότερες επιλογές έχεις, τόσο πιο ωραία γίνεται η ζωή.

Καλώς όρισες στο Tinder — τη μεγαλύτερη και πιο καυτή κοινότητα ελεύθερων ατόμων στον κόσμο. Μην ντρέπεσαι, έλα κι εσύ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ; ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΣΥΝ

Αναβαθμίσου σε Tinder Plus® με έξτρα λειτουργίες που περιλαμβάνουν: Απεριόριστα «Μου αρέσει» για να σέρνεις δεξιά σε ότι σου λέει η καρδιά, Διαβατήριο για να συνομιλείς με ελεύθερους χρήστες σε όλο τον κόσμο, Αναίρεση για να δίνεις δεύτερες ευκαιρίες, ένα δωρεάν Boost κάθε μήνα για να είσαι το κορυφαίο προφίλ στην περιοχή σου για 30 λεπτά και επιπρόσθετα Super Likes για να ξεχωρίζεις από το πλήθος.

ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Αναβαθμίσου σε Tinder Gold™ για μια κορυφαία εμπειρία: Διαβατήριο, Αναίρεση, Απεριόριστα «Μου Αρέσει», πέντε Super Likes κάθε μέρα, ένα Boost κάθε μήνα και μεγαλύτερο έλεγχο προφίλ. Περίμενε, γίνεται ακόμα καλύτερο. Γλίτωσε χρόνο και άσκοπο ψάξιμο με τη λειτουργία «Αρέσεις», όπου μπορείς να δεις σε ποιον αρέσεις. Σκέψου το ως τον προσωπικό σου θυρωρό Tinder — διαθέσιμο 24 ώρες το 24ωρο — που σου φέρνει όλα τα ταίρια σε αναμονή. Τώρα μπορείς να κάτσεις αναπαυτικά, να απολαύσεις ένα δροσερό ποτό και να κοιτάξεις προφίλ με την άνεσή σου. Αντίο κουραστικό ψάξιμο. Γεια σου #GoldLife

-----------------------------------

Αν επιλέξεις να αγοράσεις το Tinder Plus ή το Tinder Gold, η πληρωμή θα χρεωθεί στον iTunes λογαριασμό σου και 24 ώρες πριν λήξει η τρέχουσα περίοδος θα χρεωθεί αυτόματα για ανανέωση. Η αυτόματη ανανέωση μπορεί να απενεργοποιηθεί ανά πάσα στιγμή μετά την αγορά από τις ρυθμίσεις στο iTunes Store. Η τρέχουσα συνδρομή στο Tinder Plus ξεκινάει από 9,99 δολάρια ΗΠΑ/μήνα και υπάρχουν διαθέσιμα πακέτα ενός μήνα, έξι και δώδεκα μηνών. Η τρέχουσα συνδρομή στο Tinder Gold ξεκινάει από 14,99 δολάρια ΗΠΑ/μήνα και υπάρχουν διαθέσιμα πακέτα ενός μήνα, έξι και δώδεκα μηνών. Οι τιμές είναι σε δολάρια ΗΠΑ, μπορεί να διαφέρουν σε άλλες χώρες και να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Δεν επιτρέπεται ακύρωση της τρέχουσας συνδρομής κατά την περίοδο που είναι ενεργή. Αν δεν επιλέξεις να αγοράσεις το Tinder Plus ή το Tinder Gold, μπορείς απλά να συνεχίσεις να χρησιμοποιείς το Tinder δωρεάν.

Όλες οι φωτογραφίες είναι μοντέλων και χρησιμοποιούνται μόνο για ενδεικτικούς λόγους.

30 Milliarden Matches bislang sprechen für sich: Tinder® ist die weltweit beliebteste App, um neue Leute kennenzulernen. Sieh uns einfach als deinen eigenen Wingman (oder deine Wingfrau): Wohin du auch gehst – wir sind mit dabei. Ganz gleich, ob du neue Leute treffen, dein soziales Umfeld erweitern, auf Reisen Einheimische kennenlernen oder einfach im Hier und Jetzt leben möchtest – hier bist du genau richtig! Wir gelten nicht umsonst als die heißeste App der Welt: Bei 26 Millionen Matches täglich knistert es bei uns praktisch pausenlos. Und von wie vielen anderen Dating-Apps kann man das schon behaupten?

Matchen. Chatten. Daten. Tindern ist einfach und macht Spaß – ein Swipe nach rechts ist ein Like, ein Swipe nach links das Gegenteil. Wenn du der anderen Person auch gefällst, It's a Match! Wir haben die doppelte Interessensbekundung eingeführt: Erst wenn zwei Personen sich gegenseitig liken, ist es ein Match. Kein Stress. Keine Abfuhr. Einfach durch die Profile tippen, die dich interessieren, und online mit deinen Matches chatten. Dann kannst du das Handy beiseite legen, dich mit deinen Matches im wahren Leben treffen und was Neues anfangen.

Und jetzt fang einfach an. Aber denk dran: im Zweifel lieber nach rechts swipen. Vertrau uns! Je mehr Optionen du hast, desto besser werden deine Aussichten.

Willkommen bei Tinder, der größten und heißesten Single-Gemeinschaft der Welt. Nicht so schüchtern – sei dabei.

MEHR FEATURES? DAS IST EIN GROSSES PLUS

Ein Upgrade auf Tinder Plus® bringt dir jede Menge Premium-Features, darunter: unbegrenzte Likes, damit du so viel nach rechts swipen kannst, wie du willst, Passport für Kontakte auf der ganzen Welt, Swipes zurücknehmen, um jemandem eine zweite Chance zu geben, ein Gratis-Boost pro Monat, mit dem du 30 Minuten das Top-Profil in deiner Umgebung bist, und noch mehr Super-Likes, um in der Masse wirklich aufzufallen.

HOL DIR DEN GOLD-STANDARD

Ein Upgrade auf Tinder Gold™ bietet dir ein wirklich erstklassiges Tinder-Erlebnis: Passport, Swipes zurücknehmen, unbegrenzte Likes, fünf Super-Likes pro Tag, ein Boost pro Monat und eine größere Kontrolle über dein Profil. Moment! Es wird noch besser: Mit unserem Mag-Dich-Feature sparst du Zeit und suchst nicht ziellos in der Gegend rum, denn du siehst gleich wer dich mag. Betrachte es als deine persönlichen Tinder Concierge, der dir rund um die Uhr zur Verfügung steht und dir alle deine anstehenden Matches anzeigt. Jetzt kannst du dich entspannt zurücklehnen, ein kühles Getränk genießen und ganz nach Belieben Profile ansehen. Ermüdende Suchen sind passé. Genieße das #GoldeneLeben!

-----------------------------------

Beim Kauf von Tinder Plus oder Tinder Gold wird der Betrag von deinem iTunes-Konto abgebucht; 24 Stunden vor Ablauf der aktuellen Laufzeit wird das Konto für eine Verlängerung belastet. Nach einem Kauf kann die automatische Verlängerung über die Einstellungen im iTunes Store jederzeit abbestellt werden. Tinder Plus Abos sind momentan ab 9,99 US$ pro Monat erhältlich, mit Laufzeiten von einem, sechs und zwölf Monaten. Tinder Gold Abos sind momentan ab 14,99 US$ pro Monat erhältlich, mit Laufzeiten von einem, sechs und zwölf Monaten. Die Preisangaben sind in US$, können in Ländern außerhalb der USA abweichen, und Preisänderungen ohne vorherige Ankündigung sind vorbehalten. Während der aktiven Abo-Laufzeit kann das aktuelle Abo nicht abbestellt werden. Wenn du dich nicht zum Kauf von Tinder Plus oder Tinder Gold entscheidest, kannst du Tinder ganz normal gratis weiter nutzen.

Alle Fotos der Modelle sind und nur zur Veranschaulichung verwendet.

30 milliarder matches indtil nu gør Tinder® til verdens mest populære app, når det kommer til at møde nye mennesker. Tænk på os som den gode ven, du altid kan regne med—lige meget hvor du er, så er vi der med dig. Hvis du er på Tinder for at møde nye mennesker, udvide dit sociale netværk, møde de lokale, når du er ude at rejse, eller blot leve i nuet, så er du kommet til det rette sted. Vi bliver kaldt for "verdens hotteste app", og det er der en grund til: vi slår nemlig gnister i flere end 26 millioner matches hver dag. Hvor mange dating apps kan prale af det?

Match. Chat. Date. Tinder er nemt og sjovt—du skal blot bruge swipe til højre™-funktionen til at synes godt om nogen eller bruge swipe til venstre™-funktionen til at ignorere vedkommende. Hvis nogen også synes godt om dig, er det et match! Vi har gjort det på denne måde for at to personer kun matcher, når der er gensidig interesse. Ingen stress. Ingen afvisning. Du skal blot gå ind på de profiler, du er interesseret i, chatte med dine matches online og så tage et skridt tilbage fra din telefon, mødes med dine matches ude i den virkelige verden og måske åbne døren til noget nyt og spændende.

Lad os komme i gang! Og husk, når du er i tvivl, så swipe til højre. Tro os, jo flere muligheder du har, jo bedre ser livet ud.

Velkommen til Tinder—det største, hotteste community af singler i verden. Vær ikke så genert, bare kom og vær med.

FLERE FUNKTIONER? DET ER ET PLUS

Opgradér til Tinder Plus® og få adgang til eksklusive funktioner såsom: Ubegrænsede Synes godt om, så du kan bruge swipe til højre-funktionen, som du har lyst, Pas, så du kan komme i kontakt med singler fra hele verden; Spol tilbage, så du kan give folk en ekstra chance; et gratis Boost om måneden, så du kan blive topprofilen i dit område i 30 minutter; samt ekstra Superlikes, så du kan skille dig ud fra mængden

FÅ GULDBEHANDLINGEN

Opgradér til Tinder Gold™ og få en førsteklasses oplevelse: Pas, Spol Tilbage, ubegrænsede Synes godt om, fem Superlikes om dagen, ét Boost om måneden og endnu flere muligheder for at kontrollere din profil. Men vent, der er mere. Spar dig selv for spildt tid og spildte søgninger med vores Synes godt om dig-funktion, der lader dig få indblik i, hvem der synes godt om dig. Du kan se på den som din personlige hjælper på Tinder—der er tilgængelig døgnet rundt—og som gør dig opmærksom på alle de matches, der venter på dig. Nu kan du læne dig tilbage, nyde en kold drink og gennemse profiler, når du har tid. Sig farvel til de endeløse søgninger. Og goddag til #GoldLife

-----------------------------------

Hvis du vælger at købe Tinder Plus eller Tinder Gold, vil betaling ske over din iTunes-konto, og fornyelsesgebyret vil blive opkrævet inden for 24 timer før, den nuværende periode slutter. Den automatiske fornyelse af abonnementet kan til enhver tid slås fra ved at gå til indstillingerne i iTunes Store, efter at købet er foretaget. Den nuværende pris for et Tinder Gold-abonnement er $14.99 USD/mdr. og opefter, og pakker med abonnementer på én måned, 6 måneder og 12 måneder er tilgængelige. Den nuværende pris for et Tinder Gold-abonnement er $14.99 USD/mdr. og opefter, og pakker med abonnementer på én måned, 6 måneder og 12 måneder er tilgængelige. Priser er givet i amerikanske dollars og kan variere i lande udenfor USA; priserne kan ændres uden varsel. Abonnementet kan ikke annulleres imens den aktive abonnementsperiode er igangværende. Hvis du vælger ikke at købe Tinder Plus eller Tinder Gold, kan du blot fortsætte med at bruge Tinder kvit og frit.

Alle fotos er af modeller og bruges kun til illustration.

Tinder® je nejpopulárnější seznamovací aplikace na světě, která dosud propojila 30 miliard párů. Ber nás jako svého nejspolehlivějšího parťáka. Ať se vydáš kamkoliv, budeme tam s tebou. Pokud jsi na Tinderu proto, aby ses setkal/a s novými lidmi, rozšířil/a okruh svých přátel, seznámil/a se domorodci na cestách nebo jen naplno prožil/a přítomný okamžik, jsi na správném místě. Jsme nazýváni „nejžhavější aplikací na světě“ a má to svůj důvod: díky nám proběhne 26 milionů propojení denně. Kolik seznamovacích aplikací tohle může říct?

Propoj se. Chatuj. Jdi na rande. Použití Tinderu je snadné a zábavné. Dej někomu lajk prostřednictvím hodnotící funkce Swipe Right™ nebo použij Swipe Left™, pokud tě protějšek nezaujme. Pokud se líbíte navzájem, máte propojení! Vymysleli jsme funkci oboustranného propojení, takže se dva lidé mohou propojit jen tehdy, když existuje společný zájem. Žádný stres. Žádná odmítnutí. Stačí se proklikat profily, které tě zajímají, popovídat si online se svými propojeními–a pak odložit telefon, potkat se v reálném světě a začít něco nového.

OK, pojďme na to. A pamatuj – pokud máš pochyby, přejeď prstem doprava. Věř nám – čím víc možností máš, tím lepší život budeš mít.

Vítej na Tinder – v největší a nejžhavější komunitě single lidí na světě. Nestyď se a přidej se.

VÍCE FUNKCÍ? TO JE PLUS

Upgraduj na Tinder Plus® a získej prémiové funkce jako třeba neomezený počet lajků, takže můžeš hodnotit kladně, co hrdlo ráčí, Passport pro chatování s lidmi kdekoliv ve světě, Rewind, abys mohl/a někomu dát druhou šanci, jeden boost měsíčně zdarma, takže budeš na 30 minut top profil ve své lokalitě, a konečně dodatečné super lajky, díky nimž vystoupíš z davu.

ZÍSKEJTE ZLATÁ VYLEPŠENÍ

Upgraduj na Tinder Gold™ pro prvotřídní hodnotící zážitek: Passport, Rewind, neomezený počet lajků, pět Super lajků denně, jeden boost měsíčně a rozsáhlejší správa tvého profilu. Ale bacha – je toho ještě víc! Ušetři čas a místo bezcílného hledání využij funkci „Líbíš se“. Díky ní uvidíš, kdo ti dal svůj lajk. Ber tuhle funkci jako svého osobního asistenta, který je dostupný 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu a který ti přihraje všechna slibná propojení. Pohodlně se usaď, dej si něco dobrého k pití a v klidu a pohodě si procházej profily. Dej sbohem únavnému hodnocení. Přivítej #GoldLife.

-----------------------------------

Pokud se rozhodneš pro koupi Tinder Plus nebo Tinder Gold, platba proběhne v rámci tvého účtu na iTunes. Platby za prodloužení budou poté strhávány z tvého účtu 24 hodin před koncem aktuálního zúčtovacího období. Funkci automatického prodloužení můžeš kdykoliv vypnout v nastavení iTunes Store. Aktuální cena předplatného Tinder Plus začíná na 9,99 dolarech za měsíc s tím, že k dispozici jsou balíčky na jeden měsíc, šest měsíců a dvanáct měsíců. Aktuální cena předplatného Tinder Gold začíná na 14,99 dolarech za měsíc s tím, že k dispozici jsou balíčky na jeden měsíc, šest měsíců a dvanáct měsíců. Ceny jsou uvedeny v amerických dolarech a mohou se lišit v závislosti na tom, v jaké zemi se nacházíš. Ceny se mohou změnit bez předchozího upozornění. Zrušení stávajícího předplatného není v průběhu probíhajícího předplaceného období možné. I když si nepředplatíš Tinder Plus či Tinder Gold, můžeš stále využívat Tinder. Je to zdarma.

Na všech fotkách jsou modelové/modelky. Fotky slouží k ilustrativním účelům.

Amb més de 30 mil milions de matches el dia d'avui, Tinder® és l'app més popular del món per conèixer gent nova. Pensa en nosaltres com si fóssim el teu aliat més fiable —vagis on vagis, estarem amb tu. Si vols trobar gent nova, ampliar la teva xarxa social, conèixer gent del país quan viatges, o senzillament viure el present, has vingut al lloc adequat. Ens han batejat com "l'app més hot del món" per algun motiu: generem més de 26 milions de matches cada dia. Quantes apps de cites poden fer això?

Fes match. Xateja. Queda. Amb Tinder, tot és fàcil i divertit—Desplaça a la dreta per indicar que t'agrada algú o a l'esquerra per passar. I quan tu també agrades a algú, aleshores tens un match! Hem inventat un sistema d'acceptació doble, de manera que dues persones només poden fer match quan l'interès és mutu. Sense estrès. Sense rebutjos. Només cal desplaçar, fer match i xatejar online. Després, deixes de banda el telèfon, et coneixes al món real i deixes que sorgeixi la màgia.

Ara, comença a desplaçar. I recorda: si dubtes, desplaça a la dreta. Confia en nosaltres; si tens més opcions, la vida és millor.

Benvingut a Tinder—la comunitat de solters més gran i més hot del món. No et tallis, comença a desplaçar.

MÉS FUNCIONS? AIXÒ ÉS UN PLUS

Passa't a Tinder Plus® per gaudir de funcions premium, com "M'agrada" il·limitats, per desplaçar a la dreta tant com vulguis; Passport, per connectar amb gent de tot el món; Rewind, per donar una segona oportunitat a algú; un Boost gratuït cada mes, per convertir-te en el perfil principal de la teva zona durant 30 minuts; i Super Likes addicionals, per destacar més que la resta d'usuaris

DESCOBREIX EL TRACTAMENT GOLD

Passa't a Tinder Gold™ per accedir a una experiència de primera classe: Passport, Rewind, "M'agrada" il·limitats, cinc Super Likes per dia, un Boost mensual i més control sobre el teu perfil. Però espera, encara n'hi ha més... Estalvia temps i no desplacis sense motiu amb la nostra nova funció Likes You, que et permet veure a qui li interesses. Considera-ho com un assistent personal per desplaçar a la dreta —disponible 24/7— que et posa tots els matches pendents als teus peus. Així podràs relaxar-te, preparar-te un còctel i començar a repassar perfils amb tota tranquil·litat. Digues adéu als desplaçaments sense sentit. Hola, #GoldLife

-----------------------------------

Si compres Tinder Plus o Tinder Gold, el cobrament s'efectuarà a través del teu compte d'iTunes i la renovació es farà efectiva durant les 24 hores anteriors a la finalització del període actual. Les renovacions automàtiques es poden desactivar en qualsevol moment als ajustos de l'iTunes Store després d'efectuar la compra. Ara pots subscriure't a Tinder Plus a partir de 9,99 USD/mes. Tens a la teva disposició paquets per un mes, sis mesos i dotze mesos. Ara pots subscriure't a Tinder Gold a partir de 14,99 USD/mes. Tens a la teva disposició paquets per un mes, sis mesos i dotze mesos. Els preus es mostren en dòlars americans i poden variar fora dels EUA en funció del país. Així mateix, estan subjectes a canvis sense avís previ. La subscripció actual no es pot cancel·lar durant el període actiu de subscripció. Si decideixes no comprar Tinder Plus o Tinder Gold, podràs continuar utilitzant Tinder de manera gratuïta.

Totes les fotos són de models i s'utilitzen només amb finalitats il·lustratives.

With 30 billion matches to date, Tinder® is the world’s most popular app for meeting new people. Think of us as your most dependable wingmate—wherever you go, we’ll be there. If you’re here to meet new people, expand your social network, meet locals when you’re traveling, or just live in the now, you’ve come to the right place. We’re called “the world’s hottest app” for a reason: we spark more than 26 million matches per day. How many dating apps do that?

Match. Chat. Date. Tinder is easy and fun—use the Swipe Right™ feature to Like someone, use the Swipe Left™ feature to pass. If someone likes you back, It’s a Match! We invented the double opt-in so that two people will only match when there’s a mutual interest. No stress. No rejection. Just tap through the profiles you’re interested in, chat online with your matches, then step away from your phone, meet up in the real world and spark something new.

Now, let’s get started. And remember, when in doubt, Swipe Right. Trust us, the more options you have, the better-looking life becomes.

Welcome to Tinder—the largest, hottest community of singles in the world. Don’t be shy, come on over.

MORE FEATURES? THAT’S A PLUS

Upgrade to Tinder Plus® for premium features, including: Unlimited Likes so you can use the Swipe Right feature to your heart’s content, Passport to chat with singles anywhere around the world, Rewind to give someone a second chance, one free Boost per month to be the top profile in your area for 30 minutes, and additional Super Likes to stand out from the crowd.

GET THE GOLD TREATMENT

Upgrade to Tinder Gold™ for a first-class experience: Passport, Rewind, Unlimited Likes, five Super Likes per day, one Boost per month, and more profile controls. But wait, it gets better. Save time and aimless searching with our Likes You feature, which lets you see who likes you. Think of it as your personal Tinder concierge—available 24/7—bringing all of your pending matches to you. Now you can sit back, enjoy a fine cocktail, and browse through profiles at your leisure. Goodbye search fatigue. Hello #GoldLife

-----------------------------------

If you choose to purchase Tinder Plus or Tinder Gold, payment will be charged to your iTunes account, and your account will be charged for renewal within 24-hours prior to the end of the current period. Auto-renewal may be turned off at any time by going to your settings in the iTunes Store after purchase. Current Tinder Plus subscription price starts at $9.99 USD/month, and one-month, 6-month and 12-month packages are available. Current Tinder Gold subscription price starts at $14.99 USD/month, and one-month, 6-month and 12-month packages are available. Prices are in U.S. dollars, may vary in countries other than the U.S. and are subject to change without notice. No cancellation of the current subscription is allowed during the active subscription period. If you don’t choose to purchase Tinder Plus or Tinder Gold, you can simply continue using Tinder for free.

All photos are of models and used for illustrative purposes only.

With 30 billion matches to date, Tinder® is the world’s most popular app for meeting new people. Think of us as your most dependable wingmate—wherever you go, we’ll be there. If you’re here to meet new people, expand your social network, meet locals when you’re traveling, or just live in the now, you’ve come to the right place. We’re called “the world’s hottest app” for a reason: we spark more than 26 million matches per day. How many dating apps do that?

Match. Chat. Date. Tinder is easy and fun—use the Swipe Right™ feature to Like someone, use the Swipe Left™ feature to pass. If someone likes you back, It’s a Match! We invented the double opt-in so that two people will only match when there’s a mutual interest. No stress. No rejection. Just tap through the profiles you’re interested in, chat online with your matches, then step away from your phone, meet up in the real world and spark something new.

Now, let’s get started. And remember, when in doubt, Swipe Right. Trust us, the more options you have, the better-looking life becomes.

Welcome to Tinder—the largest, hottest community of singles in the world. Don’t be shy, come on over.

MORE FEATURES? THAT’S A PLUS

Upgrade to Tinder Plus® for premium features, including: Unlimited Likes so you can use the Swipe Right feature to your heart’s content, Passport to chat with singles anywhere around the world, Rewind to give someone a second chance, one free Boost per month to be the top profile in your area for 30 minutes, and additional Super Likes to stand out from the crowd.

GET THE GOLD TREATMENT

Upgrade to Tinder Gold™ for a first-class experience: Passport, Rewind, Unlimited Likes, five Super Likes per day, one Boost per month, and more profile controls. But wait, it gets better. Save time and aimless searching with our Likes You feature, which lets you see who likes you. Think of it as your personal Tinder concierge—available 24/7—bringing all of your pending matches to you. Now you can sit back, enjoy a fine cocktail, and browse through profiles at your leisure. Goodbye search fatigue. Hello #GoldLife

-----------------------------------

If you choose to purchase Tinder Plus or Tinder Gold, payment will be charged to your iTunes account, and your account will be charged for renewal within 24-hours prior to the end of the current period. Auto-renewal may be turned off at any time by going to your settings in the iTunes Store after purchase. Current Tinder Plus subscription price starts at $9.99 USD/month, and one-month, 6-month and 12-month packages are available. Current Tinder Gold subscription price starts at $14.99 USD/month, and one-month, 6-month and 12-month packages are available. Prices are in U.S. dollars, may vary in countries other than the U.S. and are subject to change without notice. No cancellation of the current subscription is allowed during the active subscription period. If you don’t choose to purchase Tinder Plus or Tinder Gold, you can simply continue using Tinder for free.

All photos are of models and used for illustrative purposes only.

With 30 billion matches to date, Tinder® is the world’s most popular app for meeting new people. Think of us as your most dependable wingmate—wherever you go, we’ll be there. If you’re here to meet new people, expand your social network, meet locals when you’re traveling, or just live in the now, you’ve come to the right place. We’re called “the world’s hottest app” for a reason: we spark more than 26 million matches per day. How many dating apps do that?

Match. Chat. Date. Tinder is easy and fun—use the Swipe Right™ feature to Like someone, use the Swipe Left™ feature to pass. If someone likes you back, It’s a Match! We invented the double opt-in so that two people will only match when there’s a mutual interest. No stress. No rejection. Just tap through the profiles you’re interested in, chat online with your matches, then step away from your phone, meet up in the real world and spark something new.

Now, let’s get started. And remember, when in doubt, Swipe Right. Trust us, the more options you have, the better-looking life becomes.

Welcome to Tinder—the largest, hottest community of singles in the world. Don’t be shy, come on over.

MORE FEATURES? THAT’S A PLUS

Upgrade to Tinder Plus® for premium features, including: Unlimited Likes so you can use the Swipe Right feature to your heart’s content, Passport to chat with singles anywhere around the world, Rewind to give someone a second chance, one free Boost per month to be the top profile in your area for 30 minutes, and additional Super Likes to stand out from the crowd.

GET THE GOLD TREATMENT

Upgrade to Tinder Gold™ for a first-class experience: Passport, Rewind, Unlimited Likes, five Super Likes per day, one Boost per month, and more profile controls. But wait, it gets better. Save time and aimless searching with our Likes You feature, which lets you see who likes you. Think of it as your personal Tinder concierge—available 24/7—bringing all of your pending matches to you. Now you can sit back, enjoy a fine cocktail, and browse through profiles at your leisure. Goodbye search fatigue. Hello #GoldLife

-----------------------------------

If you choose to purchase Tinder Plus or Tinder Gold, payment will be charged to your iTunes account, and your account will be charged for renewal within 24-hours prior to the end of the current period. Auto-renewal may be turned off at any time by going to your settings in the iTunes Store after purchase. Current Tinder Plus subscription price starts at $9.99 USD/month, and one-month, 6-month and 12-month packages are available. Current Tinder Gold subscription price starts at $14.99 USD/month, and one-month, 6-month and 12-month packages are available. Prices are in U.S. dollars, may vary in countries other than the U.S. and are subject to change without notice. No cancellation of the current subscription is allowed during the active subscription period. If you don’t choose to purchase Tinder Plus or Tinder Gold, you can simply continue using Tinder for free.

All photos are of models and used for illustrative purposes only.

With 30 billion matches to date, Tinder® is the world’s most popular app for meeting new people. Think of us as your most dependable wingmate—wherever you go, we’ll be there. If you’re here to meet new people, expand your social network, meet locals when you’re traveling, or just live in the now, you’ve come to the right place. We’re called “the world’s hottest app” for a reason: we spark more than 26 million matches per day. How many dating apps do that?

Match. Chat. Date. Tinder is easy and fun—use the Swipe Right™ feature to Like someone, use the Swipe Left™ feature to pass. If someone likes you back, It’s a Match! We invented the double opt-in so that two people will only match when there’s a mutual interest. No stress. No rejection. Just tap through the profiles you’re interested in, chat online with your matches, then step away from your phone, meet up in the real world and spark something new.

Now, let’s get started. And remember, when in doubt, Swipe Right. Trust us, the more options you have, the better-looking life becomes.

Welcome to Tinder—the largest, hottest community of singles in the world. Don’t be shy, come on over.

MORE FEATURES? THAT’S A PLUS

Upgrade to Tinder Plus® for premium features, including: Unlimited Likes so you can use the Swipe Right feature to your heart’s content, Passport to chat with singles anywhere around the world, Rewind to give someone a second chance, one free Boost per month to be the top profile in your area for 30 minutes, and additional Super Likes to stand out from the crowd.

GET THE GOLD TREATMENT

Upgrade to Tinder Gold™ for a first-class experience: Passport, Rewind, Unlimited Likes, five Super Likes per day, one Boost per month, and more profile controls. But wait, it gets better. Save time and aimless searching with our Likes You feature, which lets you see who likes you. Think of it as your personal Tinder concierge—available 24/7—bringing all of your pending matches to you. Now you can sit back, enjoy a fine cocktail, and browse through profiles at your leisure. Goodbye search fatigue. Hello #GoldLife

-----------------------------------

If you choose to purchase Tinder Plus or Tinder Gold, payment will be charged to your iTunes account, and your account will be charged for renewal within 24-hours prior to the end of the current period. Auto-renewal may be turned off at any time by going to your settings in the iTunes Store after purchase. Current Tinder Plus subscription price starts at $9.99 USD/month, and one-month, 6-month and 12-month packages are available. Current Tinder Gold subscription price starts at $14.99 USD/month, and one-month, 6-month and 12-month packages are available. Prices are in U.S. dollars, may vary in countries other than the U.S. and are subject to change without notice. No cancellation of the current subscription is allowed during the active subscription period. If you don’t choose to purchase Tinder Plus or Tinder Gold, you can simply continue using Tinder for free.

All photos are of models and used for illustrative purposes only.

With 30 billion matches to date, Tinder® is the world’s most popular app for meeting new people. Think of us as your most dependable wingmate—wherever you go, we’ll be there. If you’re here to meet new people, expand your social network, meet locals when you’re traveling, or just live in the now, you’ve come to the right place. We’re called “the world’s hottest app” for a reason: we spark more than 26 million matches per day. How many dating apps do that?

Match. Chat. Date. Tinder is easy and fun—use the Swipe Right™ feature to Like someone, use the Swipe Left™ feature to pass. If someone likes you back, It’s a Match! We invented the double opt-in so that two people will only match when there’s a mutual interest. No stress. No rejection. Just tap through the profiles you’re interested in, chat online with your matches, then step away from your phone, meet up in the real world and spark something new.

Now, let’s get started. And remember, when in doubt, Swipe Right. Trust us, the more options you have, the better-looking life becomes.

Welcome to Tinder—the largest, hottest community of singles in the world. Don’t be shy, come on over.

MORE FEATURES? THAT’S A PLUS

Upgrade to Tinder Plus® for premium features, including: Unlimited Likes so you can use the Swipe Right feature to your heart’s content, Passport to chat with singles anywhere around the world, Rewind to give someone a second chance, one free Boost per month to be the top profile in your area for 30 minutes, and additional Super Likes to stand out from the crowd.

GET THE GOLD TREATMENT

Upgrade to Tinder Gold™ for a first-class experience: Passport, Rewind, Unlimited Likes, five Super Likes per day, one Boost per month, and more profile controls. But wait, it gets better. Save time and aimless searching with our Likes You feature, which lets you see who likes you. Think of it as your personal Tinder concierge—available 24/7—bringing all of your pending matches to you. Now you can sit back, enjoy a fine cocktail, and browse through profiles at your leisure. Goodbye search fatigue. Hello #GoldLife

-----------------------------------

If you choose to purchase Tinder Plus or Tinder Gold, payment will be charged to your iTunes account, and your account will be charged for renewal within 24-hours prior to the end of the current period. Auto-renewal may be turned off at any time by going to your settings in the iTunes Store after purchase. Current Tinder Plus subscription price starts at $9.99 USD/month, and one-month, 6-month and 12-month packages are available. Current Tinder Gold subscription price starts at $14.99 USD/month, and one-month, 6-month and 12-month packages are available. Prices are in U.S. dollars, may vary in countries other than the U.S. and are subject to change without notice. No cancellation of the current subscription is allowed during the active subscription period. If you don’t choose to purchase Tinder Plus or Tinder Gold, you can simply continue using Tinder for free.

All photos are of models and used for illustrative purposes only.

Screenshots
Read more
Tell your friends
Ratings
more
Rating 2.5 Stars 3,053 ratings
Sentiment Analysis
more
Positive
 
26%
Addictive
 
6%
Crashes
 
18%
Negative
 
20%

What's this?

Sentiment Analysis

positive: Reviews that love the app or a feature, or generally find it fun, great, perfect, epic, etc. People recommending others to buy/download it.

addictiveness: Reviews talking about an app being enjoyable, useful, addictive, entertaining, fun, easy to use. People saying how they keep using an app or can't stop playing it.

crash: Reviews talking about the app or a feature crashing, freezing, not loading or working properly or needing bug-fixing.

negative: Reviews finding the app terrible, boring, unusable etc. People talking about deleting, uninstalling or even hating the app or a version; recommendations to others to not buy / download / upgrade.

Versions
Read more
10.11.0
April 14, 2019
10.10.1
April 10, 2019
10.10.0
April 04, 2019
10.9.1
March 25, 2019
10.9.0
March 20, 2019
10.8.0
March 10, 2019
10.7.0
February 17, 2019
10.6.0
February 12, 2019
10.5.0
January 24, 2019
10.4.1
January 09, 2019
10.4.0
December 19, 2018
10.3.0
December 01, 2018
10.2.1
November 21, 2018
10.2.0
November 16, 2018
10.1.1
November 05, 2018
10.1.0
October 31, 2018
10.0.2
October 25, 2018
10.0.1
October 22, 2018
10.0.0
October 18, 2018
9.9.2
October 15, 2018
9.9.1
October 12, 2018
9.9.0
October 10, 2018
9.8.1
October 03, 2018
9.8.0
September 22, 2018
9.7.2
September 17, 2018
9.7.1
September 07, 2018
9.7.0
September 03, 2018
9.6.0
August 22, 2018
9.5.0
August 08, 2018
9.4.0
August 02, 2018
9.3.0
June 24, 2018
9.2.0
June 12, 2018
9.1.0
May 31, 2018
9.0.1
May 20, 2018
9.0.0
May 15, 2018
8.13.0
May 06, 2018
8.12.1
April 30, 2018
8.12.0
April 27, 2018
8.11.0
April 12, 2018
8.10.0
April 06, 2018
8.9.0
March 18, 2018
8.8.0
March 04, 2018
8.7.0
February 16, 2018
8.6.0
February 06, 2018
8.5.0
January 23, 2018
8.4.1
January 03, 2018
iOS 8.4.0
December 15, 2017
8.3.1
December 08, 2017
8.3.0
November 30, 2017
8.2.0
November 04, 2017
8.1.0
October 18, 2017
8.0.1
October 10, 2017
8.0.0
September 26, 2017
7.8.1
September 12, 2017
7.7.2
August 24, 2017
7.7.1
August 16, 2017
7.6.1
July 25, 2017
7.6.0
July 17, 2017
7.5.3
June 24, 2017
7.5.2
June 10, 2017
7.5.1
June 04, 2017
7.5.0
June 01, 2017
7.4.1
May 18, 2017
7.4.0
May 11, 2017
7.3.1
April 20, 2017
7.3.0
April 15, 2017
7.2.2
April 05, 2017
7.1.1
March 16, 2017
7.1.0
March 09, 2017
7.0.1
February 20, 2017
7.0.0
February 17, 2017
6.9.4
February 07, 2017
6.9.3
January 28, 2017
6.9.2
January 25, 2017
6.9.1
January 18, 2017
6.9.0
January 12, 2017
6.8.1
January 04, 2017
6.8.0
December 20, 2016
6.7.0
December 01, 2016
6.6.1
November 19, 2016
6.6.0
November 16, 2016
6.5.0
November 08, 2016
6.4.1
November 02, 2016
6.4.0
October 28, 2016
6.3.2
October 19, 2016
6.3.1
October 13, 2016
6.3.0
October 05, 2016
6.2.0
September 28, 2016
6.1.0
September 21, 2016
5.5.3
September 13, 2016
5.5.2
September 09, 2016
5.5.1
September 03, 2016
5.5.0
September 01, 2016
5.4.1
August 27, 2016
5.4.0
August 19, 2016
5.3.2
July 30, 2016
5.3.1
July 22, 2016
5.3.0
July 20, 2016
5.2.0
June 28, 2016
5.1.1
June 09, 2016
5.1.0
June 07, 2016
5.0.2
May 14, 2016
5.0.1
April 30, 2016
5.0.0
April 22, 2016
4.8.2
March 03, 2016
4.8.1
January 30, 2016
4.8.0
January 28, 2016
4.7.2
December 17, 2015
4.7.1
November 14, 2015
4.7.0
November 12, 2015
4.6.1
September 24, 2015
4.6.0
September 04, 2015
4.5.0
July 09, 2015
4.4.6
May 19, 2015
4.4.5
May 14, 2015
4.4.4
May 06, 2015
4.4.3
April 29, 2015
4.4.1
April 18, 2015
4.3
March 03, 2015
4.1.4
February 15, 2015
4.1.3
February 09, 2015
4.1.1
February 03, 2015
4.0.9
October 11, 2014
4.0.8
September 27, 2014
4.0.7
September 20, 2014
4.0.6
September 18, 2014
4.0.4
July 19, 2014
4.0.3
June 28, 2014
4.0.2
June 18, 2014
4.0.1
June 06, 2014
3.0.4
March 13, 2014
3.0.3
February 26, 2014
3.0.2
December 19, 2013
3.0.1
November 28, 2013
3.0.0
November 23, 2013
2.2.3
November 20, 2013
2.2.2
September 25, 2013
2.2.1
September 24, 2013
2.2.0
September 15, 2013
2.1.1
June 10, 2013
2.1.0
May 24, 2013
2.0.3
April 02, 2013
2.0.2
March 30, 2013
2.0.0
March 29, 2013
1.1.4
February 10, 2013
1.1.3
February 07, 2013
1.1.2
January 22, 2013
1.1.1
January 11, 2013
1.1.0
January 09, 2013
1.0.6
November 25, 2012
1.0.5
November 17, 2012
1.0.4
November 07, 2012
1.03
September 21, 2012
1.0.2
August 31, 2012
1.0.1
August 17, 2012