Round up

Age

over 7 years

Released: 2011-08-09

Available in

155 Countries

of 155 total

Activity

7

last updated: 2019-04-17

Overall Ratings

4,611,050

with average of 4.0

Global Rank

#13

Within the Top 1%

Top 25 Overall

28 Countries

top 1 in Lao people's democratic republic

Global Rank Positions

* SEND A MESSAGE -Skip exchanging phone numbers, just send a message. It's seamless across devices.
* SHOW YOUR REACTION - Add a silly sticker, send a dancing GIF and use emojis to express yourself better.
* SHARE PHOTOS AND VIDEOS - Capture the moment with the Messenger Camera, add a filter or doodle, then send to friends or share to Stories.
* RALLY THE GROUP - Make plans to get together with polls, share your location, split the bill and more.
* HOP ON A CALL OR VIDEO CHAT - Hang out anywhere, anytime by getting on call or a group video** chat — filters optional :) **Calls are free over Wi-Fi but otherwise standard data charges apply.
* SEND A VOICE MESSAGE - When text just won't cut it, just hit record and send say, sing or shout it out loud.
* SEND MONEY SECURELY AND EASILY (within US, UK and France only) - Send and receive money from friends in the app by adding your debit card or PayPal* account. *PayPal available in the US only.
* SHARE YOUR LOCATION - Suggest a meeting spot or tell friends where you are by sharing your location with just a few taps.
* CHAT WITH BUSINESSES - Easily connect with your favorite businesses to make reservations, get customer support, find deals and more.
* PLAY GAMES WITH FRIENDS - Challenge friends, climb leaderboards, and discover your next gaming obsession.

* SEND A MESSAGE - Skip exchanging phone numbers, just send a message. It's seamless across devices.
* SHOW YOUR REACTION - Add a silly sticker, send a dancing GIF and use emojis to express yourself better.
* SHARE PHOTOS AND VIDEOS - Capture the moment with the Messenger Camera, add a filter or doodle, then send to friends or share to Stories.
* RALLY THE GROUP - Make plans to get together with polls, share your location, split the bill and more.
* HOP ON A CALL OR VIDEO CHAT - Hang out anywhere, anytime by getting on call or a group video** chat — filters optional :) **Calls are free over Wi-Fi but otherwise standard data charges apply.
* SEND A VOICE MESSAGE - When text just won't cut it, just hit record and send say, sing or shout it out loud.
* SEND MONEY SECURELY AND EASILY (within US, UK and France only) - Send and receive money from friends in the app by adding your debit card or PayPal* account. *PayPal available in the US only.
* SHARE YOUR LOCATION - Suggest a meeting spot or tell friends where you are by sharing your location with just a few taps.
* CHAT WITH BUSINESSES - Easily connect with your favorite businesses to make reservations, get customer support, find deals and more.
* PLAY GAMES WITH FRIENDS - Challenge friends, climb leaderboards, and discover your next gaming obsession.

* 发消息:无需互换手机号,发消息让沟通更自在。跨设备的无缝体验。
* 斗表情:添加傻乎乎的贴图,发送跳动的动图,或使用表情来更好地表达自己。
* 分享照片与视频:使用 Messenger 相机捕捉精彩时刻,添加滤镜或涂鸦,然后发送给好友或分享到快拍。
* 团体活动:使用投票制定聚会计划,共享你所在的位置,分摊账单等等。
* 进行语音或视频通话:任何时候、任何地方,只要手机一亮,即刻接通语音开聊,想视频群聊**?用不用滤镜就看你啦,素颜出镜也是美美哒 :) ** 通话在 Wi-Fi 网络下免费,其他场合按标准流量资费收取。
* 发送语音留言:当文字无法表达内心的想法时,点击录制按钮,然后说话、唱歌,或者索性大声喊出你的心里话!
* 安全付款,极为便利(仅限美国、英国和法国用户):添加借记卡或 PayPal* 帐户,在应用中向好友转账或收款。*添加 PayPal 帐户的功能仅在美国境内可用。
* 共享位置:只需轻触几下,即可通过共享你的位置来推荐会面地点或告诉好友您的位置。
* 与商家聊天:轻松联系你喜爱的商家,以预订服务、获取客户支持和查找优惠等。
* 与好友玩游戏:挑战好友,角逐排行榜,发现值得你流连忘返的游戏。

* GỬI TIN NHẮN - Bỏ qua công đoạn trao đổi số điện thoại, chỉ cần gửi tin nhắn. Quá trình này diễn ra liền mạch trên các thiết bị.
* BÀY TỎ CẢM XÚC - Thêm nhãn dán ngộ nghĩnh, gửi ảnh GIF động và dùng biểu tượng cảm xúc để thể hiện bản thân sinh động hơn.
* CHIA SẺ ẢNH VÀ VIDEO - Bắt lấy khoảnh khắc bằng Máy ảnh trên Messenger, thêm bộ lọc hoặc hình vẽ, rồi gửi ngay cho bạn bè hoặc chia sẻ lên Tin.
* TẬP HỢP NHÓM - Lên kế hoạch họp mặt bằng các cuộc thăm dò ý kiến, chia sẻ vị trí của bạn, chia hóa đơn và vô vàn thứ khác.
* A LÔ CHO NHAU HOẶC CHAT VIDEO - Gọi thoại hoặc chat video với nhóm để tề tựu mọi lúc mọi nơi** - có thể dùng cả bộ lọc nữa :) **Hãy gọi qua Wi-Fi để tránh mất phí, còn không thì bạn sẽ trả theo cước dữ liệu tiêu chuẩn.
* GỬI TIN NHẮN THOẠI - Khi tin nhắn văn bản không thể thể hiện rõ ý, bạn chỉ cần nhấn vào nút ghi rồi gửi những gì mình nói năng, hát hò hoặc la hét.
* GỬI TIỀN AN TOÀN VÀ DỄ DÀNG (chỉ trong phạm vi Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Pháp) - Gửi và nhận tiền từ bạn bè trong ứng dụng này bằng cách thêm thẻ ghi nợ hoặc tài khoản PayPal* của bạn. *Bạn chỉ có thể sử dụng PayPal tại Hoa Kỳ.
* CHIA SẺ VỊ TRÍ CỦA BẠN - Gợi ý địa điểm gặp gỡ hoặc cho bạn bè biết mình đang ở đâu bằng cách chia sẻ vị trí chỉ với vài lần nhấn.
* CHAT VỚI DOANH NGHIỆP - Dễ dàng kết nối với doanh nghiệp bạn yêu thích để đặt chỗ mình cần, yêu cầu hỗ trợ, tìm kiếm khuyến mãi, v.v.
* CHƠI GAME VỚI BẠN BÈ - Thách thức bạn bè, thăng hạng trên bảng vàng và khám phá game tiếp theo mà bạn đam mê.

Instantly connect with the people in your life. Messenger is free, fast, and secure.

- Reach anyone. You can use names or phone numbers to find friends.
- Use everywhere. Messenger works across all mobile and desktop devices. You can even connect with people internationally!
- Connect however you want. Send a text message, share a photo, or start a video chat — all in Messenger.
- Communicate better with groups. Catch up in real time with high quality group video chat or customize your messaging experience with colors, nicknames, and group photos.
- Call and video chat your friends 1:1 or in groups. It's free over Wi-Fi (otherwise standard data charges apply), so talk as long as you want, even with people in other countries.
- Express yourself. Send emojis, stickers, and GIFs to conversations or add new masks and effects to your video chats.
- Capture photos and videos with fun art and effects. You can save these to camera roll, send to conversations, or post to your Day, a place where people can see what you're up to.
- Play games and compete with your friends. You can compare scores and see how you rank against other people.
- Chat with businesses. You can make reservations, check on orders, and get real-time customer service.

* MESAJ GÖNDERİN - Telefon numarası alıp vermeyi bırakın, bir mesaj göndermeniz yeterli. Tüm cihazlarda kusursuz çalışır.
* İFADE BIRAKIN - Kendinizi daha iyi ifade etmek için komik bir çıkartma ekleyin, bir dans GIF'i gönderin ve ifade simgelerini kullanın.
* FOTOĞRAF VE VİDEO PAYLAŞIN - Messenger Kamera ile anı yakalayın, bir filtre veya çiziktirme ekleyin, ardından arkadaşlarınıza gönderin ya da Hikayelerde paylaşın.
* GRUBU TOPARLAYIN - Bir araya gelmek için anketlerle planlar yapın, konumunuzu paylaşın, faturayı bölüşün ve çok daha fazlasını yapın.
* BİR ARAMAYA VEYA GÖRÜNTÜLÜ SOHBETE KATILIN - Bir arama veya görüntülü grup sohbeti** ile istediğiniz yerde, istediğiniz zaman takılın. Filtreleri kullanmak isteğe bağlı :) **Aramalar Wi-Fi üzerinden ücretsizdir, aksi durumda standart veri ücretleri geçerlidir.
* SESLİ MESAJ GÖNDERİN - Mesajlaşmak yetmediğinde, kayıt düğmesine basın ve konuşun, şarkı söyleyin ya da haykırın.
* GÜVENLE VE KOLAYCA PARA GÖNDERİN (sadece ABD, İngiltere ve Fransa içinde) - Banka kartınızı veya PayPal* hesabınızı ekleyerek uygulama üzerinden arkadaşlarınızla para alışverişi yapın. *PayPal yalnızca ABD'de kullanılabilmektedir.
* KONUMUNUZU PAYLAŞIN - Bir buluşma noktası önerin veya sadece birkaç dokunuşla konumunuzu paylaşarak arkadaşlarınıza nerede olduğunuzu söyleyin.
* İŞLETMELERLE SOHBET EDİN - Rezervasyon yapmak, müşteri desteği almak, fırsatlar bulmak ve daha fazlası için en sevdiğiniz işletmelerle kolayca bağlantı kurun.
* ARKADAŞLARINIZLA OYUNLAR OYNAYIN - Arkadaşlarınıza meydan okuyun, lider sıralamalarında yükselin ve bir sonraki favori oyununuzu keşfedin.

Instantly connect with the people in your life. Messenger is free, fast, and secure.

- Reach anyone. You can use names or phone numbers to find friends.
- Use everywhere. Messenger works across all mobile and desktop devices. You can even connect with people internationally!
- Connect however you want. Send a text message, share a photo, or start a video chat — all in Messenger.
- Communicate better with groups. Catch up in real time with high quality group video chat or customize your messaging experience with colors, nicknames, and group photos.
- Call and video chat your friends 1:1 or in groups. It's free over Wi-Fi (otherwise standard data charges apply), so talk as long as you want, even with people in other countries.
- Express yourself. Send emojis, stickers, and GIFs to conversations or add new masks and effects to your video chats.
- Capture photos and videos with fun art and effects. You can save these to camera roll, send to conversations, or post to your Day, a place where people can see what you're up to.
- Play games and compete with your friends. You can compare scores and see how you rank against other people.
- Chat with businesses. You can make reservations, check on orders, and get real-time customer service.

คำอธิบายแบบยาว:
* ส่งข้อความ - ข้ามขั้นตอนการแลกเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือไป แล้วส่งข้อความแทนได้เลย รองรับหลายอุปกรณ์ได้อย่างราบรื่น
* แสดงความรู้สึกของคุณ - เพิ่มสติกเกอร์ตลกๆ ส่ง GIF แบบเคลื่อนไหว และใช้อีโมจิเพื่อแสดงออกถึงตัวตนของคุณได้ดียิ่งขึ้น
* แชร์รูปภาพและวิดีโอ - เก็บช่วงเวลาดีๆ ด้วยกล้องใน Messenger เพิ่มฟิลเตอร์หรือลายเส้น แล้วส่งไปให้เพื่อนๆ หรือแชร์ไปยัง Stories
* รวมกลุ่มกัน - วางแผนนัดเจอกันได้โดยใช้โพลล์ แชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ หารค่าอาหารกับเพื่อน และอื่นๆ อีกมากมาย
* โทรหรือคุยวิดีโอแชทได้ทันใจ - ใช้เวลาร่วมกันได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยการโทรหรือคุยวิดีโอ**แชทกลุ่ม ใช้ฟิลเตอร์เพิ่มได้ด้วย :) **โทรคุยผ่าน Wi-Fi ได้ฟรี นอกนั้นจะต้องเสียค่าบริการอินเทอร์เน็ตตามอัตรามาตรฐาน
* ส่งข้อความเสียง - ถ้าการส่งข้อความยังไม่ทันใจ แค่บันทึกเสียงและส่งข้อความเสียงโดยพูด ร้องเพลง หรือตะโกนดังๆ ได้เลย
* ส่งเงินได้อย่างปลอดภัยและง่ายดาย (ภายในสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศสเท่านั้น) - ส่งและรับเงินจากเพื่อนในแอพได้โดยเพิ่มบัตรเดบิตหรือบัญชี PayPal* *PayPal สามารถใช้งานได้ในสหรัฐฯ เท่านั้น
* แชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ - แชร์ตำแหน่งที่ตั้งด้วยการแตะเพียงไม่กี่ครั้ง เพื่อบอกตำแหน่งจุดนัดพบหรือบอกให้เพื่อนรู้ว่าคุณอยู่ตรงไหน
* แชทกับธุรกิจต่างๆ - เชื่อมต่อกับธุรกิจโปรดเพื่อทำการจอง รับความช่วยเหลือจากฝ่ายบริการลูกค้า ค้นหาดีล และอื่นๆ ได้ง่ายดาย
* เล่นเกมกับเพื่อนๆ - ท้าแข่งเกมกับเพื่อนๆ ไต่อันดับในลีดเดอร์บอร์ด และค้นหาเกมโปรดต่อไปของคุณ

* SKICKA ETT MEDDELANDE – Du slipper byta telefonnummer med andra, skicka bara ett meddelande. Det är sömlöst mellan enheter.
* VISA DIN REAKTION – Lägg till en rolig dekal, skicka en dansande GIF och använd emojis för att uttrycka dig bättre.
* DELA FOTON OCH VIDEOR – Fånga ögonblicket med Messenger-kameran, lägg till ett filter eller något du ritat och skicka sedan till vänner eller dela i Stories.
* SAMLA GRUPPEN – Planera för att träffas med omröstningar, dela din plats, dela på notan med mera.
* DELTA I ETT SAMTAL ELLER EN VIDEOCHATT – Umgås var som helst, när som helst i ett samtal eller en gruppvideochatt** – filter är valfria :) **Samtal via Wi-Fi är gratis, i annat fall tillkommer standardavgifter för data.
* SKICKA ETT RÖSTMEDDELANDE – När det inte räcker med text trycker du på Spela in och säger, sjunger eller skriker ut ditt meddelande.
* SKICKA PENGAR SÄKERT OCH ENKELT (enbart inom USA, Storbritannien och Frankrike) – Skicka och ta emot pengar från vänner i appen genom att lägga till ditt betalkort eller PayPal*-konto. *PayPal är enbart tillgängligt i USA.
* DELA DIN PLATS – Föreslå en mötesplats eller berätta för vännerna var du är genom att dela din plats med några få tryck.
* CHATTA MED FÖREAG – Ta enkelt kontakt med dina favoritföretag för att göra bokningar, få kundsupport, hitta erbjudanden med mera.
* SPELA SPEL MED VÄNNERNA – Utmana vänner, klättra på ledartavlor och upptäck nästa spel att fastna i.

Long Description:
* POŠLITE SPRÁVU –nemusíte si poskytovať telefónne čísla, stačí poslať správu. Funguje to hladko na rôznych zariadeniach.
* DAJTE NAJAVO SVOJU REAKCIU – pridajte smiešnu nálepku, pošlite GIF s tancom a použite emodži, aby ste sa mohli lepšie vyjadriť.
* ZDIEĽAJTE FOTKY A VIDEÁ – zachyťte moment pomocou Fotoaparátu Messengera, pridajte filter alebo čmáranie a potom to pošlite priateľom alebo zdieľajte v Príbehoch.
* DAJTE DOHROMADY SKUPINU – zorganizujte stretávku pomocou ankiet, zdieľajte svoju polohu, podeľte si platby za účty a využite mnohé ďalšie možnosti.
* USKUTOČŇUJTE HOVORY ALEBO VIDEOČETY – kontaktujte sa kdekoľvek a kedykoľvek prostredníctvom hovoru alebo skupinového videočetu** – môžete použiť aj filtre :) **Cez Wi-Fi sú hovory bezplatné, inak sa uplatňujú štandardné dátové poplatky.
* POŠLITE HLASOVÚ SPRÁVU – v situácii, keď textová správa nie je ideálna možnosť, môžete zapnúť nahrávanie a niečo povedať, zaspievať či hoci aj zakričať.
* MÔŽETE ĽAHKO A BEZPEČNE POSLAŤ PENIAZE (iba v rámci USA, Spojeného kráľovstva a Francúzska) – pridajte svoju debetnú kartu alebo PayPal* a budete môcť v aplikácii posielať priateľom peniaze a prijímať ich od nich. *PayPal možno použiť iba v USA.
* ZDIEĽAJTE SVOJU POLOHU – zopár ťuknutiami môžete zdieľať svoju polohu, čo vám umožní navrhnúť miesto stretnutia alebo informovať priateľov o tom, kde ste.
* ČETUJTE S FIRMAMI – ľahko sa spojíte so svojimi obľúbenými firmami, aby ste mohli urobiť rezervácie, získať zákaznícku podporu, nájsť akciové ponuky a využiť ďalšie možnosti.
* HRAJTE HRY S PRIATEĽMI – vyzvite priateľov, prebojujte sa na vrchol rebríčkov a objavte ďalšiu hru, ktorá vás bude nesmierne baviť.

* ОТПРАВЛЯЙТЕ СООБЩЕНИЯ. Отправляйте людям сообщения без предварительного обмена телефонными номерами. Эта функция доступна на разных устройствах!
* ДЕЛИТЕСЬ ЭМОЦИЯМИ. Добавляйте смешные наклейки, смайлики и отправляйте файлы GIF, чтобы выразить ваши эмоции.
* ДЕЛИТЕСЬ ФОТО И ВИДЕО. Делайте фото с помощью камеры Messenger, добавляйте фильтры или рисунки, отправляйте их друзьям или публикуйте в историях!
* ОБЩАЙТЕСЬ В ГРУППОВОМ ЧАТЕ. Создавайте опросы, чтобы планировать встречи с друзьями, делитесь данными о своем местоположении, делите общие счета и не только.
* ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГОЛОСОВЫЕ ВЫЗОВЫ И ВИДЕОЧАТ. Где бы вы ни были, общайтесь с друзьями и коллегами с помощью голосовых вызовов или группового видеочата (с возможностью добавления фильтров). **Бесплатные вызовы через Wi-Fi. При использовании мобильного трафика применяются стандартные тарифы.
* ОТПРАВЛЯЙТЕ ГОЛОСОВЫЕ СООБЩЕНИЯ. Записывайте и отправляйте голосовые сообщения, чтобы сэкономить время.
* ОТПРАВЛЯЙТЕ ДЕНЬГИ УДОБНЫМ И БЕЗОПАСНЫМ СПОСОБОМ (функция доступна только в США, Великобритании и Франции). Отправляйте и получайте деньги через приложение, добавив свою дебетовую карту или счет PayPal*. *PayPal поддерживается только в США.
* ОТПРАВЛЯЙТЕ СВОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ. Предлагайте друзьям места для встреч или делитесь своим местоположением.
* ОБЩАЙТЕСЬ В ЧАТЕ С КОМПАНИЯМИ. Связывайтесь с компаниями, делайте заказы, получайте поддержку, ищите выгодные предложения и многое другое.
* ИГРАЙТЕ С ДРУЗЬЯМИ. Находите интересные игры, соревнуйтесь с друзьями и занимайте призовые места.

Instantly connect with the people in your life. Messenger is free, fast, and secure.

- Reach anyone. You can use names or phone numbers to find friends.
- Use everywhere. Messenger works across all mobile and desktop devices. You can even connect with people internationally!
- Connect however you want. Send a text message, share a photo, or start a video chat — all in Messenger.
- Communicate better with groups. Catch up in real time with high quality group video chat or customize your messaging experience with colors, nicknames, and group photos.
- Call and video chat your friends 1:1 or in groups. It's free over Wi-Fi (otherwise standard data charges apply), so talk as long as you want, even with people in other countries.
- Express yourself. Send emojis, stickers, and GIFs to conversations or add new masks and effects to your video chats.
- Capture photos and videos with fun art and effects. You can save these to camera roll, send to conversations, or post to your Day, a place where people can see what you're up to.
- Play games and compete with your friends. You can compare scores and see how you rank against other people.
- Chat with businesses. You can make reservations, check on orders, and get real-time customer service.

* ENVIE UMA MENSAGEM — Chega de trocar números de telefone! Basta enviar uma mensagem. Funciona perfeitamente em todos os dispositivos.
* MOSTRE UMA REAÇÃO — Adicione uma figurinha boba, envie um GIF com alguém dançando e use emojis para se expressar melhor.
* COMPARTILHE FOTOS E VÍDEOS — Capture o momento com a Câmera do Messenger, adicione um filtro ou um doodle e depois envie para amigos ou compartilhe nos stories.
* REÚNA O GRUPO — Faça planos para reunir o pessoal usando enquetes, compartilhe a sua localização, divida a conta e muito mais.
* ENTRE EM UMA LIGAÇÃO OU BATE-PAPO DE VÍDEO — Encontre seus amigos em qualquer hora e lugar fazendo uma ligação ou um bate-papo de vídeo em grupo** — os filtros são opcionais :-) **As ligações são gratuitas em redes Wi-Fi; caso contrário, haverá cobrança de tarifas de dados padrão.
* ENVIE UMA MENSAGEM DE VOZ — Se o texto não der conta do que você quer expressar, clique em “Gravar” e mande um oi, cante ou diga o que você tem vontade em alto e bom som.
* ENVIE FUNDOS COM SEGURANÇA E FACILIDADE (somente nos EUA, Reino Unido e França) — Envie e receba dinheiro de seus amigos no aplicativo adicionando seu cartão de débito ou conta do PayPal*. *PayPal disponível somente nos EUA.
* COMPARTILHE A SUA LOCALIZAÇÃO — Sugira um ponto de encontro ou diga aos amigos onde você está compartilhando a sua localização com apenas alguns toques.
* CONVERSE COM EMPRESAS — Conecte-se facilmente com as suas empresas favoritas para fazer reservas, obter suporte ao cliente, encontrar ofertas e muito mais.
* JOGUE COM SEUS AMIGOS — Desafie os seus amigos, suba de posição nas tabelas de classificação e descubra jogos irresistíveis.

Długi opis:
* WYSYŁAJ WIADOMOŚCI - Zapomnij o wymienianiu się numerami telefonu. Teraz wystarczy wysłać wiadomość. Działa niezawodnie na każdym urządzeniu.
* WYRAŻAJ EMOCJE - Dodaj zabawną naklejkę, wyślij tańczącego GIF-a i użyj ikon emoji, żeby wyrazić dokładnie to, co chcesz.
* UDOSTĘPNIAJ ZDJĘCIA I FILMY - Uchwyć ważną chwilę w aparacie Messengera, dodaj filtr lub narysuj coś, a następnie wyślij efekt końcowy znajomym lub udostępnij go w relacjach.
* KORZYSTAJ Z GRUP - Zaplanuj wspólne wyjście, korzystając z ankiet, udostępniaj lokalizacje, dziel się rachunkami itp.
* ROZMAWIAJ GŁOSOWO LUB NA CZACIE WIDEO - Kontaktuj się z ludźmi w dowolnym miejscu i o każdej porze dzięki rozmowom głosowym i grupowym czatom wideo**, korzystając z opcjonalnych filtrów :) **Rozmowy w sieci Wi-Fi są bezpłatne, ale w pozostałych przypadkach naliczane są standardowe opłaty.
* WYSYŁAJ WIADOMOŚCI GŁOSOWE - Gdy wiadomość tekstowa to za mało, naciśnij przycisk nagrywania i powiedz, zaśpiewaj lub wykrzycz, co Ci w duszy gra.
* WYSYŁAJ PIENIĄDZE ŁATWO I BEZPIECZNIE (tylko we Francji, USA i Wielkiej Brytanii) - Dodaj kartę debetową lub konto PayPal* i wysyłaj lub odbieraj w aplikacji pieniądze od znajomych. *Opcja PayPal jest dostępna tylko w USA.
* UDOSTĘPNIAJ SWOJĄ LOKALIZACJĘ - Zaproponuj miejsce spotkania lub powiedz znajomym, gdzie jesteś, udostępniając swoją lokalizację kilkoma dotknięciami ekranu.
* ROZMAWIAJ Z FIRMAMI - Kontaktuj się z łatwością ze swoimi ulubionymi firmami, by między innymi dokonywać rezerwacji, uzyskiwać pomoc i znajdować ciekawe oferty.
* GRAJ W GRY ZE ZNAJOMYMI - Rzucaj wyzwania znajomym, awansuj w rankingach i oddawaj się swojej ulubionej rozrywce.

* STUUR EEN CHATBERICHT - Je hoeft geen telefoonnummers meer uit te wisselen, maar stuurt gewoon een chatbericht. Dat gaat snel en gemakkelijk op verschillende apparaten.
* LAAT JE REACTIE ZIEN - Stuur een gekke sticker, dansende GIF of emoji's mee om jezelf nog beter uit te drukken.
* DEEL FOTO‘S EN VIDEO‘s - Leg bijzondere momenten vast met de Messenger-camera, voeg een filter of krabbel toe en stuur je foto's en video's naar je vrienden of deel ze in Stories.
* BRENG DE GROEP BIJ ELKAAR - Maak samen plannen met polls, deel je locatie of deel de rekening en nog veel meer.
* BEL OF VIDEOCHAT - Onderhoud je contacten waar en wanneer je maar wilt door te bellen of een groepsvideochat te starten (filters optioneel). **Bellen is gratis via Wi-Fi maar zonder Wi-Fi zijn standaard datakosten van toepassing.
* STUUR EEN SPRAAKBERICHT - Als tekst niet genoeg is, spreek je iets in en stuur je een spraakbericht.
* VERZEND VEILIG EN GEMAKKELIJK GELD (Alleen binnende VS, het VK en Frankrijk) - Verzend en ontvang geld van vrienden door een betaalkaart of PayPal-account* toe te voegen aan de app. *PayPal is alleen beschikbaar in de Verenigde Staten.
* DEEL JE LOCATIE - Stel een plek voor om af te spreken of laat je vrienden weten waar je bent door je locatie te delen met een paar tikken.
* CHAT MET BEDRIJVEN - Leg eenvoudig contact met je favoriete bedrijven voor reserveringen, klantenondersteuning, aanbiedingen en nog veel meer.
* SPEEL GAMES MET VRIENDEN - Daag je vrienden uit, verhoog je scores en ontdek je volgende game-obsessie.

* HANTARKAN MESEJ -Tidak perlu bertukar nombor telefon, cuma hantar mesej. Ia berjalan lancar merentasi peranti.
* TUNJUKKAN REAKSI ANDA - Tambah pelekat lucu, hantar GIF menari dan gunakan emoji untuk meluahkan diri anda dengan lebih baik.
* KONGSI FOTO DAN VIDEO - Rakam detik dengan Kamera Messenger, tambah penapis atau coretan, kemudian hantar kepadas rakan atau kongsikan pada Stories.
* HIMPUNKAN KUMPULAN - Buat rancangan untuk berkumpul bersama dengan pungutan, berkongsi lokasi anda, mengasingkan bil dan banyak lagi.
* LOMPAT PADA PANGGILAN ATAU SEMBANG VIDEO - Melepak di mana sahaja, bila-bila masa dengan membuat panggilan atau sembang video kumpulan** — pilihan penapis :) ** Panggilan adalah percuma melalui Wi-Fi, jika tidak caj data standard dikenakan.
* HANTAR MESEJ SUARA - Jika teks tidak memadai, cuma tekan rakam dan hantarkan kata-kata, menyanyi atau jeritkan.
* HANTAR WANG DENGAN SELAMAT DAN MUDAH - Hantar dan terima wang daripada rakan dalam aplikasi dengan menambah kad debit atau akaun PayPal*. *PayPal hanya tersedia di AS.
* KONGSI LOKASI ANDA - Cadangkan tempat pertemuan atau beritahu rakan lokasi anda dengan berkongsi lokasi hanya dalam beberapa ketikan.
* SEMBANG DENGAN PERNIAGAAN - Berhubung secara mudah dengan perniagaan kegemaran anda untuk membuat tempahan, mendapatkan sokongan pelanggan, mencari tawaran dan banyak lagi.
* BERMAIN PERMAINAN DENGAN RAKAN - Cabar rakan, daki carta peneraju dan temui obsesi permainan anda yang seterusnya.

긴 설명:
* 메시지 보내기 - 전화번호를 교환할 필요 없이 바로 메시지를 보내보세요. 모든 기기에서 원활하게 이용할 수 있습니다.
* 내 느낌 표현하기 - 재미있는 스티커를 추가하거나 움직이는 GIF를 보내고 이모티콘을 사용하여 여러분의 느낌을 생동감 있게 표현하세요.
* 사진 및 동영상 공유하기 - Messenger 카메라로 사진을 찍고 필터나 그림을 추가한 후, 친구에게 전송하거나 스토리에 공유할 수 있습니다.
* 모임 계획하기 - 설문, 위치 공유, 계산한 금액 나누기 등 다양한 기능을 활용한 모임을 계획해보세요.
* 음성 또는 영상 통화 즐기기 - 언제 어디에서나 음성 또는 그룹 영상 통화**를 이용해보세요. 필터 기능은 옵션입니다! :) **Wi-Fi 이용 시 무료로 통화 가능하며, 그렇지 않은 경우 표준 데이터 요금이 부과됩니다.
* 음성 메시지 보내기 - 문자 메시지만으로는 어딘지 부족할 때, 녹음 버튼을 눌러서 음성 메시지를 보내보세요.
* 쉽고 안전하게 송금하기 (미국, 영국, 프랑스에서만 이용 가능) - 직불카드나 PayPal* 계정을 추가하여 앱 내에서 친구에게 돈을 보내거나 받을 수 있습니다. *PayPal은 현재 미국에서만 지원됩니다.
* 위치 공유하기 - 화면을 몇 번 누르면 위치를 공유하여 모임 장소를 추천하거나 현재 위치를 알려줄 수 있습니다.
* 비즈니스와 채팅하기 - 자주 이용하는 비즈니스와 쉽게 연락하여 서비스를 예약하고 지원을 받고 특가 등을 찾을 수 있습니다.
* 친구들과 게임하기 - 친구와 대결하거나, 기록을 깨거나, 푹 빠져들 만한 게임을 찾아보세요.

* メッセージを送信 - 電話番号を交換しなくてもメッセージを送信できます。デバイスが変わってもシームレスに利用できます。
* リアクションを表現 - おもしろいスタンプやダンスするGIFを送信したり、絵文字を使って気持ちを表現することができます。
* 写真や動画をシェア - Messengerカメラで「そのとき」を捉え、フィルターや落書きを追加してから、友達に送信したりストーリーにシェアすることができます。
* グループ用の機能 - アンケートを使って会う日を決める、位置情報を共有する、ワリカンするなど、さまざまな機能が使えます。
* 通話やビデオチャットに参加 - 通話やグループビデオチャットに参加して、いつでもどこでも一緒に過ごせます。必要に応じてフィルターも利用できます。**Wi-Fi接続時は無料で通話できます。その他の場合は標準データ料金がかかります。
* ボイスメッセージを送信 - 文字で伝えきれないことは、録音ボタンを押してボイスメッセージを送信しましょう。話しても、歌っても、叫んでもOK。
* 安全・簡単に送金(米国、英国およびフランス内のみ) - デビットカードやPayPal*アカウントの情報を追加すると、アプリ内で友達とお金の送金と受領を行えます。*PayPalは米国のみで使用できます。
* 位置情報をシェア - ほんの数回のタップで、集合場所を提案したり、自分の位置情報を友達に知らせたりすることができます。
* ビジネスとチャット - お気に入りのビジネスとつながって、サービスを予約したり、カスタマーサポートを受けたり、お得な情報を受け取ったりすることができます。
* 友達とゲームをプレイ - 友達に挑戦したり、リーダーボードでの順位を上げたり、次のお気に入りのゲームを見つけたりしましょう。

* INVIA UN MESSAGGIO: non serve scambiarsi i numeri di telefono, ti basterà inviare un messaggio. Puoi farlo facilmente da più dispositivi.
* MOSTRA LE TUE REAZIONI: aggiungi un adesivo simpatico, invia una GIF danzante e usa le emoji per esprimere meglio i tuoi stati d'animo.
* CONDIVIDI FOTO E VIDEO: cattura un particolare momento con la fotocamera di Messenger, aggiungi un filtro o un disegno e invialo agli amici o condividilo nelle storie.
* RADUNA IL GRUPPO: pianifica gli incontri con i sondaggi, condividi la tua posizione, dividi il conto del ristorante e molto altro ancora.
* PARTECIPA A CHIAMATE O VIDEOCHIAMATE: incontra ovunque e in qualsiasi momento le persone con una chiamata o videochiamata di gruppo. Puoi anche aggiungere i filtri. Le chiamate sono gratuite da Wi-Fi; negli altri casi, saranno applicate le tariffe standard per la trasmissione dei dati.
* INVIA UN MESSAGGIO VOCALE: quando scrivere non basta, registra e invia un messaggio vocale.
* INVIA SOMME DI DENARO IN MODO SEMPLICE E SICURO (solo per Stati Uniti, Regno Unito e Francia): invia e ricevi somme di denaro dai tuoi amici nell'app aggiungendo la tua carta di debito o il conto PayPal*. *PayPal è disponibile solo negli Stati Uniti.
* CONDIVIDI LA TUA POSIZIONE: suggerisci un luogo di incontro o comunica agli amici dove sei condividendo la tua posizione in pochi semplici tocchi.
* CHATTA CON LE AZIENDE: connettiti facilmente con le tue aziende preferite per prenotare, ricevere assistenza, trovare offerte e molto altro ancora.
* GIOCA CON GLI AMICI: sfida gli amici, scala le classifiche e scopri la tua prossima ossessione in materia di giochi.

* KIRIMKAN PESAN - Tak perlu lagi bertukar nomor ponsel, langsung saja kirim pesan. Sangat mudah di semua perangkat.
* TUNJUKKAN TANGGAPAN - Tambahkan stiker konyol, kirimkan GIF yang bergerak lucu, dan gunakan emoji untuk mengekspresikan diri Anda dengan lebih baik.
* BAGIKAN FOTO DAN VIDEO - Abadikan momen yang berkesan dengan Kamera Messenger, tambahkan filter atau sketsa, lalu kirimkan ke teman-teman atau bagikan menjadi Cerita.
* BUAT GRUP - Buat rencana untuk acara kumpul-kumpul dengan angket, bagikan lokasi Anda, berbagi tagihan, dan lain-lain.
* MULAI DARI MENELEPON ATAU MELAKUKAN OBROLAN VIDEO - Hang out di mana pun, kapan pun dengan memanfaatkan telepon atau video grup** obrolan — filter opsional :) **Telepon gratis melalui Wi-Fi, namun jika tidak, maka biaya data standar akan berlaku.
* KIRIM PESAN SUARA - Saat pesan teks tidak cukup, tekan tombol rekam dan kirimkan ucapan, nyanyian, atau teriakan.
* KIRIM UANG LEBIH AMAN DAN MUDAH (dalam AS, Inggris, dan Perancis saja) - Mengirim dan menerima uang dari teman-teman dalam aplikasi dengan menambahkan kartu debit atau akun PayPal*. *PayPal hanya tersedia di Amerika Serikat.
* BAGIKAN LOKASI ANDA - Sarankan tempat berkumpul atau sampaikan lokasi Anda ke teman-teman dengan membagikan lokasi Anda, hanya dalam beberapa ketukan saja.
* MENGOBROL DENGAN PELAKU BISNIS - Jalin hubungan dengan para pelaku bisnis favorit Anda dengan mudah untuk memesan tempat, memperoleh dukungan pelanggan, mencari promo, dan banyak lagi.
* MAINKAN GAME BERSAMA TEMAN-TEMAN - Tantang teman-teman, jadilah yang teratas di papan skor, dan temukan game favorit Anda berikutnya.

Hosszú leírás:
* ÜZENET KÜLDÉSE – Nem kell telefonszámot cserélnetek – csak küldj üzenetet. Minden eszközön ugyanolyan gördülékenyen működik.
* A REAKCIÓD MEGMUTATÁSA – Küldj egy bolondos matricát vagy egy táncos GIF-et, és fejezd ki magad érzékletesebben hangulatjelekkel!
* FÉNYKÉPEK ÉS VIDEÓK MEGOSZTÁSA – Ragadd meg a pillanatot a Messenger-kamerával, állíts be egy szűrőt, vagy firkálj valamit, majd küldd el az ismerősöknek, vagy oszd meg egy történetben!
* A CSOPORT MOZGÓSÍTÁSA – Összejöveteleket tervezhetsz szavazásokkal, megoszthatod a helyedet – vagy akár a számlát is –, sok más lehetőség mellett.
* HÍVÁS VAGY VIDEOCHAT INDÍTÁSA – Bárhol és bármikor indíthatsz hívást vagy csoportos videochatet – opcionális szűrőkkel. :) **A hívások WiFi-n ingyenesek, egyébként azonban a normál adatforgalmi díjak érvényesek.
* HANGÜZENET KÜLDÉSE – Ha az írott szöveg nem elég, a „felvétel” gombbal hangüzenetet küldhetsz.
* BIZTONSÁGOS ÉS EGYSZERŰ PÉNZKÜLDÉS (csak az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és Franciaországban) – Betéti kártyád vagy PayPal-fiókod* beállításával az alkalmazásban küldhetsz és fogadhatsz pénzt az ismerőseidtől. *A PayPal csak az Egyesült Államokban elérhető.
* HELY MEGOSZTÁSA – Találkozóhelyet javasolhatsz, vagy pár koppintással megoszthatod a helyedet, hogy az ismerősök tudják, hol vagy.
* BESZÉLGETÉS VÁLLALKOZÁSOKKAL – Egyszerűen kapcsolatba léphetsz kedvenc vállalkozásaiddal, akiknél időpontot foglalhatsz, akciókat kereshetsz, és akiktől ügyféltámogatást kaphatsz stb.
* KÖZÖS JÁTÉK AZ ISMERŐSÖKKEL – Hívd ki az ismerőseidet, lépj feljebb a ranglistán, és fedezd fel a legújabb kedvenc játékaidat!

Dugačak opis:
* POŠALJITE PORUKU – preskočite razmjenjivanje brojeva telefona, samo pošaljite poruku. Neprekinuto funkcionira na svim uređajima.
* POKAŽITE SVOJU REAKCIJU – dodajte šašavu naljepnicu, pošaljite GIF plesanja i upotrijebite emojije da biste se bolje izrazili.
* PODIJELITE FOTOGRAFIJE I VIDEOZAPISE – ovjekovječite trenutak s pomoću kamere Messengera, dodajte filtar ili črčkariju, a zatim ga pošaljite prijateljima ili podijelite na značajki Stories.
* OKUPITE GRUPU – isplanirajte okupljanja s pomoću anketa, podijelite svoju lokaciju, podijelite račune i više toga.
* PRIDRUŽITE SE POZIVU ILI VIDEORAZGOVORU – družite se bilo gdje i bilo kada tako da se pridružite pozivu ili grupnom videorazgovoru** – filtri neobavezni :) **Pozivi su besplatni putem Wi-Fi mreže, inače se primjenjuje standardna tarifa za podatkovni promet.
* POŠALJITE GLASOVNU PORUKU – kada tekstna poruka nije dovoljna, samo pritisnite snimanje i pošaljite poruku putem govora, pjevanja ili vikanja.
* SIGURNO I JEDNOSTAVNO POŠALJITE NOVAC (samo unutar SAD-a, UK-a i Francuske) - šaljite i primajte novac od prijatelja u aplikaciji tako da dodate debitnu karticu ili račun za PayPal*. *PayPal je dostupan samo u SAD-u.
* PODIJELITE SVOJU LOKACIJU – predložite mjesto okupljanja ili javite prijateljima gdje se nalazite tako da podijelite svoju lokaciju uz samo nekoliko dodira.
* RAZGOVARAJTE S PODUZEĆIMA – jednostavno se povežite sa svojim omiljenim poduzećima da biste izvršili rezervacije, dobili korisničku podršku, pronašli ponude i više toga.
* IGRAJTE IGRE S PRIJATELJIMA – izazovite prijatelje, osvojite najbolje rezultate i otkrijte svoju sljedeću opsesiju igranjem.

Instantly connect with the people in your life. Messenger is free, fast, and secure.

- Reach anyone. You can use names or phone numbers to find friends.
- Use everywhere. Messenger works across all mobile and desktop devices. You can even connect with people internationally!
- Connect however you want. Send a text message, share a photo, or start a video chat — all in Messenger.
- Communicate better with groups. Catch up in real time with high quality group video chat or customize your messaging experience with colors, nicknames, and group photos.
- Call and video chat your friends 1:1 or in groups. It's free over Wi-Fi (otherwise standard data charges apply), so talk as long as you want, even with people in other countries.
- Express yourself. Send emojis, stickers, and GIFs to conversations or add new masks and effects to your video chats.
- Capture photos and videos with fun art and effects. You can save these to camera roll, send to conversations, or post to your Day, a place where people can see what you're up to.
- Play games and compete with your friends. You can compare scores and see how you rank against other people.
- Chat with businesses. You can make reservations, check on orders, and get real-time customer service.

Instantly connect with the people in your life. Messenger is free, fast, and secure.

- Reach anyone. You can use names or phone numbers to find friends.
- Use everywhere. Messenger works across all mobile and desktop devices. You can even connect with people internationally!
- Connect however you want. Send a text message, share a photo, or start a video chat — all in Messenger.
- Communicate better with groups. Catch up in real time with high quality group video chat or customize your messaging experience with colors, nicknames, and group photos.
- Call and video chat your friends 1:1 or in groups. It's free over Wi-Fi (otherwise standard data charges apply), so talk as long as you want, even with people in other countries.
- Express yourself. Send emojis, stickers, and GIFs to conversations or add new masks and effects to your video chats.
- Capture photos and videos with fun art and effects. You can save these to camera roll, send to conversations, or post to your Day, a place where people can see what you're up to.
- Play games and compete with your friends. You can compare scores and see how you rank against other people.
- Chat with businesses. You can make reservations, check on orders, and get real-time customer service.

* ENVOYEZ UN MESSAGE - Pas besoin d’échanger vos numéros de téléphone, envoyez tout simplement un message. Il apparaîtra sur tous vos appareils.
* AFFICHEZ VOTRE RÉACTION - Ajoutez un sticker, envoyez un GIF et utilisez des emojis pour mieux exprimer vos émotions.
* PARTAGEZ VOS PHOTOS ET VIDÉOS - Capturez l’instant avec l’appareil photo Messenger, ajoutez un filtre ou un dessin, et envoyez votre création à vos amis ou partagez-les dans vos stories.
* REJOIGNEZ LE GROUPE - Faites des projets ensemble grâce aux sondages, envoyez votre position, partagez l’addition, et bien plus encore.
* REJOIGNEZ UN APPEL OU UNE DISCUSSION VIDÉO - Retrouvez-vous n’importe où et n’importe quand en rejoignant un appel ou une discussion vidéo de groupe** - les filtres sont facultatifs :) ** Les appels sont gratuits sur Wi-Fi, sinon des frais de données standard s’appliquent.
* ENVOYEZ UN MESSAGE VOCAL - Lorsque les messages texte ne suffisent plus, cliquez sur enregistrer et dictez, chantez ou criez votre message.
* ENVOYEZ DE L’ARGENT FACILEMENT ET EN TOUTE SÉCURITÉ - Envoyez et recevez de l’argent de vos amis dans l’app en ajoutant votre carte de débit ou votre compte PayPal*. *Paypal disponible uniquement aux États-Unis.
* PARTAGEZ VOTRE POSITION - Proposez un point de rencontre ou partagez votre position avec vos amis en quelques clics.
* DISCUTEZ AVEC DES ENTREPRISES - Contactez facilement vos entreprises préférées pour faire une réservation, obtenir de l’aide, découvrir des offres et bien plus encore.
* JOUEZ AVEC VOS AMIS - Défiez vos amis, grimpez sur le podium et découvrez vos nouveaux jeux préférés.

Tavoita läheisesi ilmaiseksi. Messenger ja tekstiviestit muistuttavat toisiaan paljon. Sinun ei vain tarvitse maksaa yksittäisistä viesteistä, sillä Messenger käyttää tietoliikennesopimustasi.

Ei vain Facebook-kavereillesi: voit lähettää viestejä yhteystiedoillesi, ja jos haluat lisätä uuden yhteystiedon, riittää, että kirjoitat puhelinnumeron.

Ryhmäkeskustelut: Luo ryhmiä henkilöille, joiden kanssa pidät yhteyttä eniten. Voit antaa ryhmälle nimen, määrittää ryhmän kuvan ja käyttää ryhmiä samasta paikasta.

Kuvat ja videot: Voit kuvata videoita ja ottaa omakuvia ja muita kuvia sovelluksesta poistumatta ja lähettää niitä yhdellä napautuksella.

Ilmaiset puhelut: Pystyt puhumaan niin pitkään kuin tahdot myös ulkomailla olevien ihmisten kanssa. (Puhelut ovat ilmaisia Wi-Fi-verkossa, muussa tapauksessa niistä peritään normaali tiedonsiirtomaksu.)

Muita tapoja viestiä:
Piristä keskustelujasi tarroilla.
Voit esikatsella kameran rullan kuvia ja videoita viestiketjusta poistumatta ja valita sitten kuvan tai videon, jonka haluat lähettää.
Voit halutessasi lähettää myös ääniviestejä.

Muita ominaisuuksia:
Tiedät, milloin vastaanottaja on nähnyt viestisi.
Voit välittää viestejä ja kuvia viestiketjuun kuulumattomille henkilöille.
Voit hakea ihmisiä ja ryhmiä, jotta saat heihin yhteyden nopeasti.
Ota sijaintiominaisuus käyttöön, jotta muut tietävät, kun olet lähistöllä.
Näet, ketkä ovat paikalla Messengerissä ja ketkä aktiivisena Facebookissa.
Voit poistaa ilmoitukset käytöstä työskentelyn, nukkumisen ja tauon ajaksi.
Pysy kirjautuneena, jotta saat kaikki viestit.

GPS:n jatkuva käyttö taustalla voi lyhentää akun kestoa merkittävästi. Sijaintitietoja käytetään Messengerissä muun muassa tiettyjen toimintojen käytön mahdollistamiseen ja yhteydenpidossa kavereiden kanssa.

* ENVÍA UN MENSAJE: olvídate de intercambiar números de teléfono. Solo tienes que enviar un mensaje, independientemente del dispositivo que uses.
* MUESTRA TU REACCIÓN: añade un sticker divertido, envía un GIF con movimiento y usa emoticonos para expresarte mejor.
* COMPARTE FOTOS Y VÍDEOS: captura el momento con la cámara de Messenger, añade un filtro o dibuja, y luego envía tu creación a tus amigos o compártela en las historias.
* REÚNE AL GRUPO: haz planes y usa las encuestas para reunirte, comparte tu ubicación, divide la cuenta de la cena y mucho más.
* ÚNETE A UNA LLAMADA O UN CHAT DE VÍDEO: queda donde quieras y cuando quieras haciendo una llamada o creando un chat de vídeo** (los filtros son opcionales) :) **Las llamadas son gratis a través de Wi-Fi, pero se aplican cargos por datos estándar con otras conexiones.
* ENVÍA UN MENSAJE DE VOZ: si los mensajes de texto no son suficiente, graba un mensaje de voz, canta o grita.
* ENVÍA DINERO DE FORMA FÁCIL Y SEGURA (solo en EE. UU., Francia y Reino Unido): añade tu tarjeta de débito o cuenta de PayPal* para enviar y recibir dinero de tus amigos en la aplicación. *PayPal solo está disponible en EE. UU.
* COMPARTE TU UBICACIÓN: con tan solo unos toques, sugiere un punto de encuentro o comparte tu ubicación para que tus amigos sepan dónde estás.
* CHATEA CON LAS EMPRESAS: ponte en contacto fácilmente con tus empresas favoritas para hacer reservas, acceder al servicio de atención al cliente, encontrar ofertas y mucho más.
* JUEGA CON TUS AMIGOS: desafía a tus amigos, avanza posiciones en las clasificaciones y descubre el próximo juego que te fascinará.

* ΣΤΕΙΛΤΕ ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ - Δεν χρειάζεται πια να ανταλλάσσετε τηλέφωνα, στείλτε απλά ένα μήνυμα. Η εμπειρία είναι ενιαία σε όλες τις συσκευές.
* ΔΕΙΞΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΑΣ - Προσθέστε ένα αστείο αυτοκόλλητο, στείλτε ένα GIF που χορεύει και χρησιμοποιήστε emoji για να εκφραστείτε καλύτερα.
* ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ - Καταγράψτε κάθε στιγμή με την κάμερα του Messenger, προσθέστε ένα φίλτρο ή ένα σχέδιο και στείλτε το υλικό που τραβήξατε στους φίλους σας ή κοινοποιήστε το στο Stories.
* ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ - Κάντε σχέδια για να συναντηθείτε με τους φίλους σας χρησιμοποιώντας τις δημοσκοπήσεις, κοινοποιήστε την τοποθεσία σας, μοιραστείτε το λογαριασμό κ.ά.
* ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΚΛΗΣΗ Ή ΒΙΝΤΕΟΚΛΗΣΗ - Περάστε χρόνο με τους φίλους σας ανά πάσα στιγμή, όπου κι αν βρίσκεστε, κάνοντας μια κλήση ή ομαδική βιντεοσυνομιλία** - τα φίλτρα είναι προαιρετικά :) **Οι κλήσεις είναι δωρεάν μέσω Wi-Fi. Διαφορετικά, ισχύουν οι κανονικές χρεώσεις δεδομένων.
* ΣΤΕΙΛΤΕ ΕΝΑ ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ - Όταν τα μηνύματα απλά δεν αρκούν, πατήστε το κουμπί εγγραφής και πείτε, τραγουδήστε ή φωνάξτε δυνατά αυτό που θέλετε.
* ΣΤΕΙΛΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (μόνο στις ΗΠΑ, το ΗΒ και τη Γαλλία) - Στείλτε και λάβετε χρήματα από φίλους, μέσα από την εφαρμογή, απλά προσθέτοντας τη χρεωστική κάρτα σας ή το λογαριασμό σας στο PayPal*. *Η δυνατότητα χρήσης λογαριασμού PayPal είναι διαθέσιμη μόνο στις ΗΠΑ.
* ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΑΣ - Προτείνετε ένα σημείο συνάντησης ή πείτε στους φίλους σας πού βρίσκεστε, κοινοποιώντας την τοποθεσία σας με λίγες μόνο κινήσεις.
* ΣΥΝΟΜΙΛΗΣΤΕ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - Συνδεθείτε εύκολα με τις αγαπημένες σας επιχειρήσεις για να κάνετε κρατήσεις, να ζητήσετε υποστήριξη, να βρείτε προσφορές κ.ά.
* ΠΑΙΞΤΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ - Προκαλέστε τους φίλους σας, ανεβείτε θέση στους πίνακες κατάταξης και ανακαλύψτε το επόμενο αγαπημένο σας παιχνίδι.

* SENDE EINE NACHRICHT – Du brauchst keine Telefonnummern mehr, schreibe einfach eine Nachricht. Das ist auf allen Geräten möglich.
* REAGIERE AUF INHALTE – Füge einen lustigen Sticker hinzu, verschicke ein tanzendes GIF und nutze Emojis, um deine Gefühle auszudrücken.
* TEILE FOTOS UND VIDEOS – Halte den Moment mit der Messenger-Kamera fest, füge einen Filter oder ein Doodle hinzu und sende das Foto oder Video deinen Freunden oder teile es in den Stories.
* RUF DIE GRUPPE AUF DEN PLAN – Schmiedet Pläne für das nächste Treffen mithilfe von Umfragen, teilt eure Standorte, splittet die Rechnung und mehr.
* TELEFONIERE ODER STARTE EINEN VIDEOCHAT – Verbinde dich mit einem Anruf oder einem Gruppenvideochat jederzeit mit deinen Freunden (Filter sind optional) :) ** Anrufe sind über WLAN kostenlos, ansonsten gelten die Standard-Datengebühren.
* SENDE EINE SPRACHNACHRICHT – Wenn Texte einfach nicht ausreichen, drücke die Aufnahmetaste und sende eine Sprachnachricht.
* SENDE EINFACH UND SICHER GELD (nur in den USA, Großbritannien und Frankreich) – Sende und empfange Geld von Freunden in der App, indem du eine Debitkarte oder ein PayPal*-Konto hinzufügst. PayPal ist nur in den USA verfügbar.
* TEILE DEINEN STANDORT – Schlage einen Treffpunkt vor oder verrate deinen Freunden, wo du bist, indem du in wenigen Schritten deinen Standort teilst.
* CHATTE MIT UNTERNEHMEN – Verbinde dich ganz einfach mit deinen liebsten Unternehmen, um eine Reservierung zu machen, Kundensupport zu erhalten, Angebote zu entdecken und mehr.
* SPIELE MIT FREUNDEN – Fordere deine Freunde heraus, erobere die Bestenlisten und entdecke deine nächste Gaming-Obsession.

* SEND EN BESKED – I behøver ikke udveksle telefonnumre. Bare send en besked. Det virker på tværs af alle enheder.
* VIS DIN REAKTION – Tilføj et fjollet klistermærke, send en dansende GIF, og brug emojis til at udtrykke dig selv bedre.
* DEL BILLEDER OG VIDEOER – Indfang øjeblikket med Messenger-kameraet, tilføj et filter eller en krusedulle, og send det derefter til venner, eller del det i en historie.
* SAML GRUPPEN – Brug meningsmålinger til at planlægge en sammenkomst, del din lokation, del regningen med mere.
* HOP MED PÅ ET OPKALD ELLER EN VIDEOSAMTALE – Hæng ud hvor som helst og når som helst ved at være med i et opkald eller en gruppevideosamtale** – valgfri brug af filtre :) **Opkald er gratis via wi-fi, men ellers gælder almindelige datatakster.
* SEND EN TALEBESKED – Hvis det ikke er nok at skrive, kan du trykke på optageknappen for at sige, synge eller råbe det.
* SEND PENGE NEMT OG SIKKERT (kun i USA, Storbritannien og Frankrig) – Send og modtag penge fra venner i appen ved at tilføje dit debetkort eller din PayPal*-konto. *PayPal er kun tilgængelig i USA.
* DEL DIN LOKATION – Foreslå et mødested, eller fortæl dine venner, hvor du er, ved at dele din lokation med nogle få tryk.
* CHAT MED VIRKSOMHEDER – Få nemt kontakt med dine yndlingsvirksomheder for at bestille bord, få kundesupport, finde tilbud med mere.
* SPIL SPIL MED VENNER – Udfordr dine venner, bliv bedre, og find de ny

Úplný popis:
* POŠLETE ZPRÁVU – Nepředávejte si telefonní čísla. Prostě pošlete zprávu. Hladce to funguje napříč zařízeními.
* UKAŽTE SVOJI REAKCI – Vyjádřete, co chcete říct, přidáním praštěné samolepky, posláním roztančeného GIFu nebo použitím emoji.
* SDÍLEJTE FOTKY A VIDEA – Zachyťte kouzlo okamžiku Messenger fotoaparátem. Pak na fotku použijte filtr nebo něco nakreslete a pošlete ji přátelům nebo sdílejte ve Stories.
* UŽÍVEJTE SI SPOLEČNOST LIDÍ ZE SKUPINY – Plánujte pomocí anket, sdílejte svoji polohu, dělte se o společné náklady a spoustu dalšího.
* ZAVOLEJTE SI NEBO POUŽIJTE VIDEOCHAT – Kdykoli a kdekoli si můžete zavolat nebo se sejít přes videochat** – třeba s filtry:) **Hovory jsou přes Wi-Fi zadarmo, v ostatních případech jsou zpoplatněny podle vašeho datového tarifu.
* POSÍLEJTE HLASOVÉ ZPRÁVY – Když se text nehodí na to, co chcete říct, nahrajte a pošlete hlasovou zprávu.
* POSÍLEJTE PENÍZE SNADNO A BEZPEČNĚ (jen v USA, Spojeném království a Francii) – Když si do aplikace přidáte debetní kartu nebo účet PayPal*, můžete v ní svým přátelům posílat peníze nebo je od nich dostávat. *Platby přes PayPal jsou k dispozici jen v USA.
* SDÍLEJTE SVOJI POLOHU – Navrhněte přátelům, kde se sejdete. Nebo jim prostě jen dejte vědět, kde právě jste. Stačí k tomu několik klepnutí.
* CHATUJTE S FIRMAMI – Kontaktujte snadno firmy, které vám přirostly k srdci. Třeba když si chcete udělat rezervaci, požádat o zákaznickou podporu, dozvědět se o slevových akcích a v řadě dalších situací.
* HRAJTE HRY S PŘÁTELI – Vyzvěte přátele ke hře, vyšvihněte se na špičku výsledkových žebříčků nebo objevte novou hru, bez které nemůžete žít.

Instantly connect with the people in your life. Messenger is free, fast, and secure.

- Reach anyone. You can use names or phone numbers to find friends.
- Use everywhere. Messenger works across all mobile and desktop devices. You can even connect with people internationally!
- Connect however you want. Send a text message, share a photo, or start a video chat — all in Messenger.
- Communicate better with groups. Catch up in real time with high quality group video chat or customize your messaging experience with colors, nicknames, and group photos.
- Call and video chat your friends 1:1 or in groups. It's free over Wi-Fi (otherwise standard data charges apply), so talk as long as you want, even with people in other countries.
- Express yourself. Send emojis, stickers, and GIFs to conversations or add new masks and effects to your video chats.
- Capture photos and videos with fun art and effects. You can save these to camera roll, send to conversations, or post to your Day, a place where people can see what you're up to.
- Play games and compete with your friends. You can compare scores and see how you rank against other people.
- Chat with businesses. You can make reservations, check on orders, and get real-time customer service.

Instantly reach the people you care about.

Messenger is a fast, free and reliable way to stay in touch. It's just like texting, but you don't have to pay for every message (it works with your data plan).

Features:
Get to your messages without opening Facebook.
Bring your conversations to life with stickers.
Send photos privately.
Have group conversations and make plans on the go.
Text your phone contacts, even if you're not Facebook friends.
Share your location so people know when you're nearby.
Record voice messages.
Make free calls, even to friends in other countries.
Know when people have seen your messages.
See who's available on Messenger and who's active on Facebook.
Stay logged in so you never miss a message.
Turn off notifications when you're working, sleeping or just need a break.

* SEND A MESSAGE -Skip exchanging phone numbers, just send a message. It's seamless across devices.
* SHOW YOUR REACTION - Add a silly sticker, send a dancing GIF and use emojis to express yourself better.
* SHARE PHOTOS AND VIDEOS - Capture the moment with the Messenger Camera, add a filter or doodle, then send to friends or share to Stories.
* RALLY THE GROUP - Make plans to get together with polls, share your location, split the bill and more.
* HOP ON A CALL OR VIDEO CHAT - Hang out anywhere, anytime by getting on call or a group video** chat — filters optional :) **Calls are free over Wi-Fi but otherwise standard data charges apply.
* SEND A VOICE MESSAGE - When text just won't cut it, just hit record and send say, sing or shout it out loud.
* SEND MONEY SECURELY AND EASILY (within US, UK and France only) - Send and receive money from friends in the app by adding your debit card or PayPal* account. *PayPal available in the US only.
* SHARE YOUR LOCATION - Suggest a meeting spot or tell friends where you are by sharing your location with just a few taps.
* CHAT WITH BUSINESSES - Easily connect with your favorite businesses to make reservations, get customer support, find deals and more.
* PLAY GAMES WITH FRIENDS - Challenge friends, climb leaderboards, and discover your next gaming obsession.

Screenshots
Read more
Tell your friends
Ratings
more
Rating 4.5 Stars 30,619 ratings
Sentiment Analysis
more
Positive
 
22%
Addictive
 
7%
Crashes
 
21%
Negative
 
28%

What's this?

Sentiment Analysis

positive: Reviews that love the app or a feature, or generally find it fun, great, perfect, epic, etc. People recommending others to buy/download it.

addictiveness: Reviews talking about an app being enjoyable, useful, addictive, entertaining, fun, easy to use. People saying how they keep using an app or can't stop playing it.

crash: Reviews talking about the app or a feature crashing, freezing, not loading or working properly or needing bug-fixing.

negative: Reviews finding the app terrible, boring, unusable etc. People talking about deleting, uninstalling or even hating the app or a version; recommendations to others to not buy / download / upgrade.

Reviews keywords
more
Versions
Read more
211.0
April 17, 2019
210.0
April 10, 2019
208.0
March 27, 2019
207.0
March 21, 2019
206.0
March 14, 2019
205.0
March 06, 2019
204.0
February 27, 2019
202.0
February 13, 2019
201.0
February 07, 2019
200.0
January 30, 2019
198.0
January 18, 2019
196.1
January 11, 2019
196.0
December 22, 2018
195
December 14, 2018
194.0
December 07, 2018
193.0
November 21, 2018
192.0
November 16, 2018
191.0
November 07, 2018
190.1
November 02, 2018
189.0
October 25, 2018
188.0
October 17, 2018
187.0
October 10, 2018
186.0
October 03, 2018
185.0
September 27, 2018
184.0
September 20, 2018
183.0
September 17, 2018
182.0
September 13, 2018
182.0
September 07, 2018
181.0
September 03, 2018
180.0
August 22, 2018
179.0
August 15, 2018
178.0
August 08, 2018
177.0
August 02, 2018
175.0
July 23, 2018
173.0
July 08, 2018
172.0
July 01, 2018
171.0
June 24, 2018
170.1
June 17, 2018
167.0
May 27, 2018
166.0
May 20, 2018
165.0
May 15, 2018
164.0
May 06, 2018
163.0
April 30, 2018
162.0
April 24, 2018
161.0
April 15, 2018
160.0
April 06, 2018
159.0
March 29, 2018
158.0
March 22, 2018
157.0
March 15, 2018
156.0
March 11, 2018
154.0
March 07, 2018
153.0
February 16, 2018
152.0
February 08, 2018
151.0
February 02, 2018
150.0
January 31, 2018
149.0
January 21, 2018
148.0
January 12, 2018
147.0
December 14, 2017
146.0
December 08, 2017
145.0
December 04, 2017
144.0
November 21, 2017
143.0
November 16, 2017
142.0
November 07, 2017
141.0
October 30, 2017
140.0
October 21, 2017
139
October 15, 2017
138.1
October 11, 2017
138.0
October 10, 2017
137.0
October 06, 2017
135.1
September 24, 2017
135.0
September 21, 2017
134.0
September 12, 2017
132.0
August 24, 2017
131.0
August 19, 2017
130.0
August 12, 2017
129.0
August 09, 2017
128.0
July 30, 2017
127.0
July 21, 2017
126.0
July 17, 2017
124.0
June 29, 2017
123.0
June 24, 2017
122.0
June 18, 2017
121.0
June 10, 2017
120.0
June 06, 2017
119.0
May 28, 2017
118.0
May 24, 2017
117.0
May 11, 2017
116.0
May 03, 2017
115.0
April 26, 2017
114.0
April 22, 2017
113.0
April 13, 2017
112.0
April 06, 2017
111.0
April 05, 2017
110.0
March 23, 2017
109.2
March 18, 2017
109.0
March 16, 2017
108.0
March 09, 2017
107.0
March 06, 2017
105.0
February 17, 2017
104.0
February 09, 2017
103.0
February 02, 2017
102.0
January 25, 2017
101.0
January 21, 2017
100.1
December 21, 2016
100.0
December 17, 2016
99.0
December 10, 2016
98.0
November 22, 2016
97.0
November 17, 2016
96.0
November 10, 2016
95.0
November 05, 2016
94.0
October 28, 2016
93.0
October 21, 2016
92.0
October 13, 2016
91.0
October 06, 2016
90.0
September 29, 2016
89.0
September 22, 2016
88.0
September 14, 2016
87.0
September 11, 2016
86.0
September 01, 2016
85.0
August 25, 2016
84.0
August 21, 2016
83.0
August 10, 2016
82.0
August 06, 2016
81.0
July 29, 2016
80.0
July 20, 2016
79.0
July 13, 2016
78.0
July 08, 2016
77.0
July 02, 2016
76.0
June 24, 2016
75.0
June 17, 2016
74.0
June 09, 2016
73.0
June 03, 2016
72.0
May 26, 2016
71.0
May 18, 2016
70.0
May 13, 2016
69.0
May 06, 2016
68.0
April 29, 2016
67.0
April 22, 2016
66.0
April 12, 2016
65.0
April 08, 2016
64.0
April 01, 2016
63.0
March 24, 2016
62.0
March 18, 2016
61.0
March 10, 2016
60.0
March 04, 2016
59.0
February 26, 2016
58.0
February 20, 2016
57.0
February 11, 2016
56.0
February 04, 2016
55.0
January 28, 2016
54.0
January 21, 2016
53.0
January 14, 2016
52.0
December 17, 2015
51.0
December 11, 2015
50.0
December 01, 2015
49.0
November 20, 2015
48.0
November 12, 2015
47.0
November 07, 2015
46.0
October 30, 2015
45.0
October 23, 2015
38.0
October 09, 2015
37.0
September 29, 2015
36.1
September 16, 2015
36.0
September 12, 2015
35.0
August 29, 2015
34.0
August 13, 2015
33.0
August 05, 2015
32.1
July 24, 2015
32.0
July 22, 2015
31.0
July 06, 2015
30.0
June 24, 2015
29.1
June 10, 2015
29.0
June 06, 2015
28.1
May 24, 2015
28.0
May 21, 2015
27.0
May 10, 2015
26.0
April 25, 2015
25.0
April 11, 2015
24.0
March 31, 2015
23.1
March 24, 2015
23.0
March 17, 2015
22.0
February 24, 2015
21.1
February 15, 2015
19.1
January 21, 2015
19.0
January 18, 2015
18.0
January 06, 2015
17
December 21, 2014
17
December 14, 2014
16.2
December 03, 2014
16.0
November 23, 2014
15.1
November 14, 2014
15.0
October 30, 2014
14.1
October 18, 2014
14.0
October 16, 2014
13.0
October 08, 2014
12.0
September 20, 2014
11.0
September 03, 2014
10.0
August 20, 2014
9.1
August 02, 2014
8.0
July 19, 2014
7.0
July 05, 2014
6.1
June 18, 2014
6.0
June 14, 2014
5.1
May 14, 2014
5.0
April 29, 2014
4.2
April 19, 2014
4.1
April 05, 2014
4.0
March 29, 2014
3.2.1
March 04, 2014
3.2
February 22, 2014
3.1.2
January 25, 2014
3.1.1
December 17, 2013
3.1
December 11, 2013
3.0.1
November 19, 2013
3.0
November 14, 2013
2.7.2
October 10, 2013
2.7.1
September 27, 2013
2.7
September 17, 2013
2.6
August 08, 2013
2.5
June 13, 2013
2.4
May 08, 2013
2.3.1
March 08, 2013
2.1.1
January 17, 2013
2.1
January 04, 2013
2.02
November 13, 2012
2.0.1
October 18, 2012
2.0
September 29, 2012
1.9.1
September 02, 2012
1.9
August 26, 2012
1.8.1
July 07, 2012
1.8
June 26, 2012
1.7
May 11, 2012