Round up

Age

almost 2 years

Released: 2017-05-16

Available in

154 Countries

of 155 total

Activity

2

last updated: 2019-03-31

Overall Ratings

348,225

with average of 5.0

Global Rank

#2,049

Within the Top 11%

Top 25 Overall

19 Countries

top 2 in Seychelles

Global Rank Positions

●●Genuine underworld strategy mobile game, play with millions of players worldwide●●
▲Worldwide connection, no color, language or nationality differences and together compete to become the Godfather. 
▲Clan, plunder, occupy and upheavals between gangs, intrigues, and compete for the honored seat of King of Mafias.
▲Super hardcore and ultra hectic mafia life. Struggle for power and fulfill your ‘Alpha’ dream, you’ll not be able to “stop" playing!
▲Live interactive turf war, daily battle whole year round. 

●●Game features●●
●3D HD Unity game engine, ultimate gaming screen 
Zooming feature, 360-degrees multi-angle with well-graphic picture, providing a near real virtual reality.
●Live strategy Rallying
Come! Along with brothers, we'l corner our enemy and battle if words don’t work. 
Establish your Clan's forces and wake those potential talents. 
If you don’t crush them here, tomorrow they'll crush you.

●One and only worldwide server, along with professional translation system capable of translating all language to one
Background and communication, matters not. Here, there are only brothers and loyalty. 
Rule with brothers everywhere; Situate in the Coast, set aim for the vast East and into the world, unify the gang.

●Four major features and over dozens of gangster waiting to be recruited
▲ Brawlers, not even the word‘human weapon'can describe their ferociousness. To them, conflicts are just general lifestyle. 
▲ Shooters are capable of wielding all kinds of arms, from submachine guns, rifles to artillery and many more. 
▲Bikers, with tons of heavy locomotives which move like lightning, robbing and setting things alight. Definitely a nightmare for all gangsters! 
▲ Modified Vehicle can be done from a minivan to a military Hummer. There's nothing we can't change, only what you can't imagine.

Mafia City Studio 
Official Customer Service email: mafia@yottagames.com
Official Facebook Fans page:
https://www.facebook.com/MafiaCity.EN/ 
Customer Service - Secretary (Secretary always at your side)

●●Genuine underworld strategy mobile game, play with millions of players worldwide●●
▲Worldwide connection, no color, language or nationality differences and together compete to become the Godfather. 
▲Clan, plunder, occupy and upheavals between gangs, intrigues, and compete for the honored seat of King of Mafias.
▲Super hardcore and ultra hectic mafia life. Struggle for power and fulfill your ‘Alpha’ dream, you’ll not be able to “stop" playing!
▲Live interactive turf war, daily battle whole year round. 

●●Game features●●
●3D HD Unity game engine, ultimate gaming screen 
Zooming feature, 360-degrees multi-angle with well-graphic picture, providing a near real virtual reality.
●Live strategy Rallying
Come! Along with brothers, we'l corner our enemy and battle if words don’t work. 
Establish your Clan's forces and wake those potential talents. 
If you don’t crush them here, tomorrow they'll crush you.

●One and only worldwide server, along with professional translation system capable of translating all language to one
Background and communication, matters not. Here, there are only brothers and loyalty. 
Rule with brothers everywhere; Situate in the Coast, set aim for the vast East and into the world, unify the gang.

●Four major features and over dozens of gangster waiting to be recruited
▲ Brawlers, not even the word‘human weapon'can describe their ferociousness. To them, conflicts are just general lifestyle. 
▲ Shooters are capable of wielding all kinds of arms, from submachine guns, rifles to artillery and many more. 
▲Bikers, with tons of heavy locomotives which move like lightning, robbing and setting things alight. Definitely a nightmare for all gangsters! 
▲ Modified Vehicle can be done from a minivan to a military Hummer. There's nothing we can't change, only what you can't imagine.

Mafia City Studio 
Official Customer Service email: mafia@yottagames.com
Official Facebook Fans page:
https://www.facebook.com/MafiaCity.EN/ 
Customer Service - Secretary (Secretary always at your side)

●●Orijinal yeraltı stratejisi mobil oyunu, dünya çapında milyonlarca oyuncu ile oynamak●●
▲Dünya çapındaki bağlantılarla, renk, dil veya milliyet farklılıkları gözetmeksizin ve birlikte mafya babası olmak için yarışıyor
▲Çeteler, entrikalar arasında klan, yağmalama, işgal etme ve ayaklanmalarla Mafias Kralı'nın onursal koltuğu için yarışırlar.
▲Süper sert ve ultra yoğun mafya hayatı. Güç için mücadele edin ve ‘Alfa’ rüyanızı yerine getirin, oynamaya “dur” diyemezsiniz!
▲Canlı interaktif villa savaşı, günlük savaş tüm yıl boyunca.

●●Oyun özellikleri●●
●3D HD en yüksek oyun motoru, nihai oyun ekranı
Yakınlaştırma özelliği, 360 derece ile çok açılı grafik özelliği, sanal gerçeklik sağlar.
●Canlı strateji toplantısı
Hadi! Kardeşlerle birlikte, düşmanı köşeye sıkıştıracağız ve kelimelerle savaşma işe yaramaz.
Klan kuvvetlerini kurun ve potansiyel yetenekleri uyandırın.
Onları burada ezmezsen, yarın seni ezecekler.

●Tek ve dünya çapında sunucu, tüm dilleri tek bir dile çevirebilen profesyonel çeviri sistemi ile birlikte
Arka plan ve iletişim, önemli değil. Burada sadece kardeşlik ve sadakat var.
Kural her yerde kardeşlerle: Sahile yerleş, geniş doğuya ve dünyaya nişan al, çeteyi birleştir

●Dört ana özellik ve işe alınmayı bekleyen düzinelerce gansgterler●
▲Kavgacı tiplerin, insansı silahlar bile onların acımasızlığını tarif edemez. Onlar için çatışmalar yaşamın bir parçası.
▲Atıcılar, makineli tüfeklerden, topçulara ve çok daha fazlasına kadar her türlü silahı kullanabilirler.
▲Hızlı motorcular, tonlarca ağırlıklardaki lokomotiflerle yıldırım gibi hareket eden, çalan ve ışıl ışıl ayarlamaları yapar. Tüm gangsterler için kesinlikle bir kabus!
▲Modifiye araç bir minivandan askeri hummerlere kadar yapılabilir. Değiştiremeyeceğimiz bir şey yok, sadece hayal edemeyeceğiniz şeyler.

Mafya Şehir Stüdyosu
Resmi Müşteri Hizmetleri e-postası: mafia@yottagames.com
Resmi Facebook hayranları sayfası: https://www.facebook.com/tr.MafiaCity/
Müşteri Hizmetleri - Sekreter (Sekreter her zaman yanında)

●●Настоящая стратегическая мобильная игра, играйте с миллионами игроков по всему миру. ●●
▲Всемирное общение, без предрассудков, различий в языке или национальности, сражайтесь вместе за звание Крёстного Отца.
▲Кланы, грабежи, интриги между бандами и потрясениями, борьба за место Короля Мафии.
▲Супер жёсткая и сверхстрастная жизнь мафии. Боритесь за власть и исполните свою мечту, Вам никогда не надоест играть!
▲Живая интерактивная борьба за влияние, ежедневные битвы круглый год.

●●Характеристики игры●●
▲Игровой движок 3D HD Unity, передовой игровой интерфейс
Функция масштабирования, полный обзор 360-градусов с отличной графикой, практически виртуальная реальность.
▲Живое стратегическое сплочение
Присоединяйтесь к игре! Загоняйте противников в угол и решайте вопросы кулаками, если слова не работают.
Развивайте силы Клана и пробудите свои скрытые таланты.
Если не уничтожить их сегодня, они уничтожат Вас завтра.
▲Один глобальный сервер и профессиональная система перевода, позволяющая без проблем общаться с игроками по всему миру.

●Не важно кто ты и откуда. Здесь важны только братья и преданность.

●Правьте каждым уголком вместе с союзниками. Находясь на окраине, устремитесь в центр мира и покорите его.

●●Четыре вида банд и десятки гангстеров, которые жаждут к Вам присоединиться●●
 ▲Головорезы. Даже слово Человек-оружие не способно описать их свирепость. Для них конфликты - просто обычное дело в жизни. 
▲Стрелки владеют любым оружием: и автоматами, и винтовками, и артиллерией, и т.д..
▲Байкеры, с мощными моторами, быстры как молния, грабят и зажигают всё на своём пути. Безусловно, кошмар для всех гангстеров!
▲Авто может быть переделан из минивэна в военный хаммер. Нет ничего, что мы не смогли бы изменить, только то, что вы не можете себе представить.
Студия Мафия Сити

Официальная почта поддержки: mafia@yottagames.com
Официальная Фан-страница Вконтакте: https://vk.com/mafiacityru1
Официальная Фан-страница Facebook:https://www.facebook.com/ru.mafiacity/
Обслуживание клиентов - Секретарь (Секретарь всегда рядом)

●●정통 마피아 전략 모바일 게임, 전 세계 플레이어들과 함께하는 거리에서의 싸움! ●●

▲천하의 모든 영웅은 나의 형제이고, 마피아가 된 것을 후회하지 않는다.
▲서로의 영역을 쟁탈하고, 365일 매일 전투가 일어난다.
▲보스들간의 이해 충돌, 세상에 품은 원한은 끝이 없고, 지혜와 능력을 겸비한 자만이 천하를 평정할 수 있다

●●게임 특징●●
●고화질 Unity3D 게임 엔진, 최상의 게임 화면
축소확대, 360도 전방 사각지대까지 세련된 화질.

●리얼 전투 전략

당신의 조직 세력을 만들고, 도발하는 사람들을 처치하라.
오늘 당신이 그들을 죽이지않으면, 내일 당신이 그들에게 죽을 수 있다!

●전세계 서버! 다함께 암흑가 보스의 자리를 쟁탈하라!
이곳에는 형제 그리고 의리만이 있다. 당신이 어디에서 왔는지는 문제가 아니다!
각지의 보스들이 함북을 함께 정벌하고, 아시아에서 시야를 넓혀, 전세계로 진격하여 암흑가를 평정하자.

●강력한 전투 시리즈, 수십여종의 암흑가의 조직원들, 군용무기 등을 구성
라이더, 흉기로도 그들의 사나움을 이루 다 형용할 수 없으며, 이들에겐 정면 충돌도 흔히 있는 일입니다.
총잡이, 모든 정통 총기, AK 47, 소총, 기관총 또는 화포 등이 있습니다.
폭주족, 수백대의 중형 기관차로 빠르게 이동하여 돈을 약탈하고 불을 일으키기도 합니다. 마피아 중 가장 악랄합니다.
개조차량, 소형 차부터 군용 트럭까지, 마피아는 당신이 상상할 수 없을만큼 모두 개조할 수 있습니다.

마피아 시티 스튜디오
공식 지원팀 이메일: mafia@yottagames.com
공식 팬페이지: https://www.facebook.com/kr.MafiaCity/
네이버 카페: http://cafe.naver.com/mafiacitykr
공식 지원팀----비서 (비서는 언제나 당신 곁에 있습니다.)
게임 이용 시, 개인정보 취급 방침 및 서비스 이용약관에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 개인정보 취급 방침 및 서비스 이용약관은 공식홈페이지 및 게임 내에서 확인하실 수 있습니다.

◆全世界1000万ダウンロード突破!◆


■ゲーム概要
「マフィア・シティ-極道風雲  」はマフィアをテーマとしたストラテジー系モバイルゲーム。
あなたはマフィアグループのボスとなり、自分の縄張りを大きくしていくことを目指します。
自分のマフィアグループを強くするために様々な子分たちを集めたり、フレンドたちと同盟を結び他の世界中のマフィアグループの縄張りや財産を奪うため抗争し、自分のグループを大きくし続け、新たなアンダーグラウンドエンペラーを目指しましょう!

■ゲームシステム
◆Unity3Dで制作、クオリティの高いグラフィック◆
360°精細なグラフィックによりマフィアのリアルな世界を完璧に表現!

◆高い自由度。自分の地下帝国を作ろう。◆
別荘経営、各産業への投資、ファミリーを作るなど自由度の高いプレイが楽しめます!

◆リアルタイムで戦略的に集結◆
同盟と一緒に戦えば、「電撃戦」、「包囲戦」、「集団戦」などの戦闘を有利にする効果を得ることが可能!

◆全世界同一サーバー!世界のマフィアマスターとなれ!◆
翻訳システム付きなので国籍問わずかんたんに交流することが可能!
世界中のボスたちと一緒に戦い、マフィアの世界を支配しよう!


◆数十種類のマフィア構成員、軍用武器など様々な武力システムをご用意!◆

「暴徒」は自分のマフィアグループから集めた一流の殺し屋で筋骨隆々の体が特徴の1つ。基本装備は近接戦用武器と拳。


「射擊手」はあらゆる銃器に精通している。AK47、ショットガン、ライフル、バズーカ、様々な武器が使用可能。

「暴走族」はたくさんの大型バイクで高速移動しながら大暴れする。どんなマフィアにとっても悪夢のような存在。
「改造車両」自分の車両を改造して、様々な重火器を装備しよう。


▼公式LINE▼
mafiajpgm


▼公式Twitter▼
https://twitter.com/MafiaCity_JP 

▼公式サイト▼
http://mafia.yottagames.com/?language=ja_JA


▼公式Facebook▼
https://www.facebook.com/jp.MafiaCity


+++【価格】+++ 

アプリ本体:無料
 
※一部有料アイテムがございます。

 

+++【推奨環境】+++
iOS 6.0以上
(iOS 6.0未満は動作不可)

※推奨環境を満たす端末であっても、端末の性能や仕様、端末固有のアプリ利用状況などによって正常に動作しない場合があります。ご利用前に「アプリケーション使用許諾契約」
に 
表示されている利用規約を必ずご確認の上ご利用ください。

●●Un gioco di Mafia che ti permette di giocare con milioni di giocatori provenienti da tutto il mondo.●●

▲Entra in contatto con i giocatori di tutto il mondo, senza distinzione di colore, lingua e nazionalità; sfidali per diventare il Padrino.

▲Clan, saccheggi, occupazioni e lotte tra gang, intrighi e competizioni per ottenere il titolo di Capo dei Capi.

▲Vita da mafioso hardcore e frenetica. Lotta per il potere e realizza il tuo sogno “Alfa”, non sarai in grado di smettere di giocare!

▲ Guerre tra territori live, battaglie tutti i giorni per tutto l’anno!

●●Caratteristiche di gioco●●

● Motore grafico 3D/HD, schermo non plus ultra con funzione di Zoom, visuale panoramica a
360 gradi con immagini di alta qualità, che forniscono una realtà virtuale quasi reale.

● Strategie live! Riunisciti con i tuoi fratelli e attaccali se gli animi si scaldano.
Stabilisci la forza del tuo Clan e usa il tuo potenziale talento.
Se non schiacci i tuoi avversari, saranno loro a schiacciare te.

● L’unico server al mondo dotato di traduzioni professionali

▲Qui, non viene giudicato il tuo background, ma solo la tua lealtà e devozione ai fratelli.
▲Detta le regole insieme ai tuoi fratelli; dall’America del Sud all’Asia, unisci il Clan.

●Quattro funzioni principali e più di una dozzina di gangster che aspettano di essere reclutati.

▲Picchiatori, neanche le armi più potenti possono essere paragonate alla loro ferocia. I conflitti fanno parte della loro vita quotidiana.
▲I Tiratori sono capaci di padroneggiare qualsiasi arma, dai mitragliatori alle armi più complesse.
▲I Motociclisti, con le loro moto altamente equipaggiate, sfrecciano come lampi, saccheggiando e incendiando edifici. Un incubo per tutti i gangster!
▲I Veicoli modificati variano dal furgone all’Hammer militare. La loro forza è inimmaginabile.

Facebook: https://www.facebook.com/it.MafiaCity/
Official Website: http://mafiacity.yottagames.com
Servizio clienti - email: mafia@yottagames.com
Servizio clienti – Segretaria (sempre pronta ad aiutarti)

●●Jeu mobile de stratégie immersif dans le milieu mafieux, jouez avec des millions de joueur qui viennent du monde entier.●●
▲Connexion mondial, pas de différence entre la couleur, le langage ou la nationalité! Venez-vous battre ensemble pour la position de parrain!
▲Clan, pillage, occupation et bouleversement entre les gangs, intrigue et un combat féroce pour le siège du plus fort!
▲Vie de mafieux très dure et trépidante! Luttez pour le pouvoir et réaliser votre rêve de dirigeant, vous ne serez pas capable de vous “arrêter" de jouer !
▲Guerre interactive sur un jeu bac à sable, des batailles tous les jours de l’année!

●●Caractéristique du jeu ●●
▲Le moteur de jeu 3D HD Unity, Zoom d’une grande qualité, affichage avec multi-angle de 360-degrees, avec des photos hautes définition. Tous ça vous amènera dans un monde à une réalité proche du notre.
▲L’union fait la force! Avec vos compagnons, vous pouvez régler tous vos différents contre vos ennemis. Créer votre clan et éveiller le talent potentiel de vos membres. Car si aujourd’hui, vous laissez vos ennemis vivre, demain, C’est eux qui viendront vous écraser!
▲Le seul serveur mondial avec un système de traduction professionnelle qui est capable de traduire toutes les langues.
▲D’où vous venez, et votre façon de communiquer n’ont pas d’importance ! Ici, il n’y a que la famille et la loyauté qui compte.
▲Avec votre famille/clan, venez prendre tous les territoires sous votre coupe.

●●Quatre camps de formation, des dizaines de gangsters attendent d’être recrutés! ●●
▲ Malfrat, même le mot ‘Arme humaine ’ ne peut décrire sa férocité. Pour eux, les conflits sont un des plaisirs de la vie!
▲ Les Tireurs ont la capacité de manier tous sortes d’ armes, des mitraillettes, des fusils, de l'artillerie etc.
▲ Motard, avec la grande vitesse de sa locomotive, il est très fort pour le pillage et la destruction. Il devient un cauchemar pour son ennemi.
▲Véhicule modifié, d’une minifourgonette à un Hummer militaire, toutes les choses que pouviez imaginer, nous pouvons le rendre réel!

Studio de la Ville Mafia
Adresse email du Service Client: mafia@yottagames.com
Fanpage Officielle Facebook:
https://www.facebook.com/fr.MafiaCity/ 
Service Client - Secrétaire (Secrétaire est toujours à votre service)

●●Juego móvil de estrategia original, juega con millones de jugadores en todo el mundo●●
▲Juega con con jugadores de todo el mundo, sin importar el idioma o la nacionalidad , compite para llegar a ser el Padrino.
▲Clanes, Recursos, ocupa y desarrolla tus tropas, gánate el sitio del Rey de la Mafia.
▲La vida de la Mafia. Lucha por el poder para alcanzar tus sueños, no podrás parar de jugar!
▲Batallas entre Territorios cada día, Guerras durante todo el año.

●●Características del juego●●
●Motor de juego 3D HD Unity, Gráficos avanzados
Función de zoom, multiángulo de 360 grados con una imagen gráfica, que proporciona una realidad virtual casi real.
●Estrategia en directo
Únete! Juntos en un Clan, arrinconaremos a nuestro enemigo y batallaremos si las palabras no funcionan.
Establece las fuerzas de tu Clan y despierta tu talento potencial.
Si no los aplastas aquí, mañana te aplastarán.

●Único servidor mundial, junto con un sistema de traducción profesional capaz de traducir todos los idiomas al tuyo!
Traiciones y Guerras, no importa. Aquí, solo hay hermanos y lealtad.
Lucha con tus Hermanos del Clan, busca tus enemigos y destrozalos!.

●●Cuatro tipos de tropas diferentes y docenas de guerreros están esperando ser reclutados●●
▲ Matones, no hay palabras que puedan describirlos, tienen mucha resistencia y piensan que todo se soluciona con violencia.
▲ Tiradores, capaces de utilizar armas de corta y larga distancia para causar muertes.
▲ Moteros, con increibles motocicletas rápidas como un rayo, se mueven a toda velocidad y son la pesadilla de los gangsters!
▲ Vehículos, desde furgonetas hasta tanques, no hay ningún vehículo que no puedas crear.

Mafia City Studio
Correo de atención al jugador: mafia@yottagames.com
Página oficial de Facebook: https://www.facebook.com/es.MafiaCity/
Atención al Cliente - Secretaria

●● Echtes Unterwelt-Strategie-Handyspiel, Spiel mit Millionen von Spielern weltweit ●●
▲ Weltweite Verbindung, keine Farb-, Sprach- oder Nationalitätsunterschiede und zusammen konkurrieren, um der Pate zu werden.
▲ Gilde, Plünderung, Besetzung und Umwälzungen zwischen Banden, Intrigen und Kampf um den geehrten Sitz des Königs der Mafia.
▲ Super-Hardcore und ultra-hektisches Mafia-Leben. Kämpfen Sie um die Macht und erfüllen Sie Ihren 'Alpha'-Traum, Sie können gar nicht "stoppen" zu spielen!

●●Spiel Eigenschaften●●
●3D HD Unity-Spielengine, ultimativer Spielbildschirm Zoom-Funktion, 360-Grad-Multi-Angle mit gut-grafischem Bild, bietet eine nahezu reale virtuelle Realität.
●Live-Strategie-Rallye Kommen Sie! Zusammen mit Brüdern können wir die Feinde belagern und kämpfen, wenn Worte nicht funktionieren.Errichte die Kräfte deiner Gilde und wecke diese potenziellen Talente auf.Wenn du sie hier nicht zerschmetterst, werden sie dich morgen zermalmen.
●Ein einziger weltweiter Server, zusammen mit einem professionellen Übersetzungssystem, das alle Sprachen in einer Sprache und in einem
▲ Hintergrund übersetzen kann und Kommunikation ist keine Sache. Hier gibt es nur Brüder und Loyalität.
▲Regieren Sie mit den Brüdern überall, von Westküste an, bis zum weiten Osten und endlich in die ganzen Welt, vereinigen Sie die Bande.

●Vier Hauptmerkmale und über Dutzende Gangster, die darauf warten, rekrutiert zu werden.
▲ Raufbolde, nicht einmal das Wort "menschliche Waffe" können ihre Wildheit beschreiben. Für sie sind Konflikte nur ein allgemeiner Lebensstil.
▲ Schützen sind in der Lage, alle Arten von Waffen zu führen, von Maschinenpistolen, Gewehren bis hin zu Artillerie und vielen mehr.
▲Biker, mit Tonnen schwerer Lokomotiven, die sich wie ein Blitz bewegen, rauben und in Brand setzen. Auf jeden Fall ein Albtraum für alle Gangster!
▲ Umgebautes Fahrzeug kann von einem Minivan zu einem militärischen Hummer getan werden. Wir können nichts ändern, nur was Sie sich nicht vorstellen können.

Mafia War Atelier.
Offizielle Kundenservice-E-Mail: mafia@yottagames.com
Offizielle Facebook Fans Seite:www.facebook.com/MafiaCityDE-119096035523797/
Kundendienst - Sekretär (Sekretär immer an Ihrer Seite)

●●Genuine underworld strategy mobile game, play with millions of players worldwide●●
▲Worldwide connection, no color, language or nationality differences and together compete to become the Godfather. 
▲Clan, plunder, occupy and upheavals between gangs, intrigues, and compete for the honored seat of King of Mafias.
▲Super hardcore and ultra hectic mafia life. Struggle for power and fulfill your ‘Alpha’ dream, you’ll not be able to “stop" playing!
▲Live interactive turf war, daily battle whole year round. 

●●Game features●●
●3D HD Unity game engine, ultimate gaming screen 
Zooming feature, 360-degrees multi-angle with well-graphic picture, providing a near real virtual reality.
●Live strategy Rallying
Come! Along with brothers, we'l corner our enemy and battle if words don’t work. 
Establish your Clan's forces and wake those potential talents. 
If you don’t crush them here, tomorrow they'll crush you.

●One and only worldwide server, along with professional translation system capable of translating all language to one
Background and communication, matters not. Here, there are only brothers and loyalty. 
Rule with brothers everywhere; Situate in the Coast, set aim for the vast East and into the world, unify the gang.

●Four major features and over dozens of gangster waiting to be recruited
▲ Brawlers, not even the word‘human weapon'can describe their ferociousness. To them, conflicts are just general lifestyle. 
▲ Shooters are capable of wielding all kinds of arms, from submachine guns, rifles to artillery and many more. 
▲Bikers, with tons of heavy locomotives which move like lightning, robbing and setting things alight. Definitely a nightmare for all gangsters! 
▲ Modified Vehicle can be done from a minivan to a military Hummer. There's nothing we can't change, only what you can't imagine.

Mafia City Studio 
Official Customer Service email: mafia@yottagames.com
Official Facebook Fans page:
https://www.facebook.com/MafiaCity.EN/ 
Customer Service - Secretary (Secretary always at your side)

Screenshots
Read more
320x480bb 320x480bb 320x480bb 320x480bb
Tell your friends
Ratings
more
Rating 5.0 Stars 23,534 ratings
Sentiment Analysis
more
Positive
 
53%
Addictive
 
18%
Crashes
 
1%
Negative
 
1%

What's this?

Sentiment Analysis

positive: Reviews that love the app or a feature, or generally find it fun, great, perfect, epic, etc. People recommending others to buy/download it.

addictiveness: Reviews talking about an app being enjoyable, useful, addictive, entertaining, fun, easy to use. People saying how they keep using an app or can't stop playing it.

crash: Reviews talking about the app or a feature crashing, freezing, not loading or working properly or needing bug-fixing.

negative: Reviews finding the app terrible, boring, unusable etc. People talking about deleting, uninstalling or even hating the app or a version; recommendations to others to not buy / download / upgrade.

Versions
Read more
1.3.562
March 31, 2019
1.3.550
March 20, 2019
1.3.506
February 17, 2019
1.3.392
January 18, 2019
1.3.391
January 11, 2019
1.3.381
January 01, 2019
1.3.373
December 26, 2018
1.3.359
December 08, 2018
1.3.329
November 16, 2018
1.3.309
November 01, 2018
1.3.298
October 30, 2018
1.3.288
October 10, 2018
1.3.270
September 18, 2018
1.3.261
September 13, 2018
1.3.257
September 07, 2018
1.3.253
September 03, 2018
1.3.215
August 16, 2018
1.3.205
August 14, 2018
1.3.197
August 08, 2018
1.3.186
August 02, 2018
1.3.165
July 11, 2018
1.3.160
July 04, 2018
1.3.151
June 28, 2018
1.3.139
June 24, 2018
1.3.135
June 20, 2018
1.3.123
June 12, 2018
1.3.113
June 06, 2018
1.3.105
May 31, 2018
1.3.95
May 23, 2018
1.3.83
May 15, 2018
1.3.71
May 09, 2018
1.3.61
May 06, 2018
1.3.51
April 27, 2018
1.3.49
April 24, 2018
1.3.47
April 23, 2018
1.3.30
April 20, 2018
1.2.72
April 01, 2018
1.2.51
March 08, 2018
1.2.31
February 10, 2018
1.2.27
February 02, 2018
1.2.6
January 18, 2018
1.1.28
January 10, 2018
1.1.11
December 24, 2017
1.1.3
December 13, 2017
1.0.28
December 02, 2017
1.0.17
November 21, 2017
1.0.6
November 16, 2017
1.0.0
November 07, 2017
0.10.8
November 01, 2017
0.9.29
October 18, 2017
0.9.5
October 03, 2017
0.8.20
September 13, 2017
0.8.13
September 12, 2017
ios 0.7.51
August 24, 2017
0.7.12
August 16, 2017
0.6.19
July 13, 2017
0.6.10
July 05, 2017
0.5.32
June 29, 2017
0.5.22
June 21, 2017
ios 0.5.9
June 13, 2017
0.3.55
June 04, 2017
20170519
May 24, 2017