Round up

Age

almost 5 years

Released: 2014-06-21

Available in

155 Countries

of 155 total

Activity

1

last updated: 2019-03-01

Overall Ratings

401,928

with average of 4.5

Global Rank

#274

Within the Top 2%

Top 25 Overall

12 Countries

top 5 in Fiji

Global Rank Positions

#1 Video Editor for Making Cute Edits with over 20 Million Users Worldwide! ***** Create Music Videos & Slideshows for Instagram, Snapchat, Musical.ly!

Users say it's "Better than Flipagram"

Make instant edits
◾ Add Songs to Video
◾ Create Slideshows with a mix of Photos and Videos
◾ Use Unlimited Clips from your Camera Roll (try 1000!)
◾ Crop, trim, cut, duplicate and delete clips easily
◾ Easy Controls: Pinch to Zoom / Crop, Drag and Drop to Reorder
◾ Export Your Video in Portrait/Vertical or Square or Landscape/Horizontal
◾ Search and add GIFs
◾ Instantly make a montage from your favorite Snapchat selfies and/or Musical.ly, Triller, Flipagram moments

◾100% Free, No Ads!

Add your favorite songs
◾ Search from millions of top-charting songs, including the latest Drake and Ariana Grande releases
◾ Check out our “trending” genres for updated music recommendations
◾ Browse our playlists from “best friends” to “birthdays” to “romance” to find the right song for every moment
◾New songs added daily! (Including trending songs from Flipagram & Musical.ly & IG)

Extra Features
◾ Add Titles (Meme Titles to get more views and likes on Instagram’s Explore page)
◾ Add Animated Stickers from blinking hearts to birthday greetings
◾ Filters and Flash Effects
◾ Search and add GIFs to your movies, flips

Make Movies with Friends (via Scenes & Rolls)
◾ Search, Discover and Use Scenes/GIFs
◾ Bookmark Your Favorite Scenes and Effects
◾ Share your Camera Roll - Upload your Own Clips for your Friends to Use

Join the Community
◾ View the cutest Lomotifs and get great music recommendations (check out and use songs from our Featured Feed)
◾ Find & Follow Friends
◾ Store your Lomotifs in the cloud, forever (if you log-in)

Got the basics? Don’t miss out these Advanced Options that users love!
◾ Select “in/out” points if you’d like to finetune your edit
◾ Adjust music so you can sync it to the beat
◾ Slide the timer so you can make superfast cuts!
◾ Add flash effects
◾ Add Meme Titles to get more views on Instagram’s Explore page

是否还在烦恼如何完美地将音乐融入到您的视频当中呢?Lomotif 简化所有复杂的程序,把您喜爱的音乐与您手机下的视频融和在一起,并制作成您独一无二的音乐短片。

Lomotif 能够把您相机胶卷的视频直接转换成您独有的音乐短片,有了它您再也无需耗时间在编辑程序了!

您还可以分享到您喜欢的社交平台!!

+ 即时编辑
Lomotif 简化所有复杂的程序,把您喜爱的音乐与您手机下的视频融和在一起,并制作成您独一无二的音乐短片。
从您的相机胶卷中挑选最多30个视频!

+ 简单地修建与编辑
您可以利用内置的编辑器来完美您的音乐视频。
简单的手势来选择片段或从组视频,使您的故事更为生动。

+ 支援Instagram方框格式
简单地轻触按钮来转换视频分辨率
快速地互换 2 种视频格式:
- Instagram(1:1 分辨率, 最大15秒)
- Lomotif(16:9 分辨率, 最大30秒),分享至Facebook或YouTube最为理想!

+ 额外的强大功能
您还可以:
* 添加犹如电影般的过滤镜效果
* 添加视频标题来个性化您的短片
* 利用内置的编辑器使您的短片更完美
* 单一按钮将短片转换成 Instagram 格式
* 使用您的慢镜头视频,是您的音乐短片更加有趣

+ 分享到您喜欢的平台
目前支援的平台:
*Instagram
*Facebook
*YouTube
*电子邮件
*短讯
*WhatsApp
*Google Drive
*Dropbox
*Twitter(新)
*Facebook Messenger (新)

+ 或添加至个人收藏
输出的视频讲会被储存至您的相机胶卷下,扩大您的个人视频收藏库!

Lomotif无庸置疑是分享视频至社交平台上您所需的工具!

#1 Trình chỉnh sửa video với hơn 20 triệu người dùng trên toàn thế giới! ***** Tạo Video Nhạc & Trình chiếu cho Instagram, Snapchat, Musical.ly!

Người dùng nói rằng "Tốt hơn Flipagram"

Tạo chỉnh sửa ngay lập tức
◾ Thêm bài hát vào video
◾ Tạo trình chiếu kết hợp của ảnh và video
◾ Sử dụng các clip không giới hạn từ thư viện ảnh của bạn (thử 1000!)
◾ Xén bớt, tỉa, cắt, nhân đôi và xóa clip dễ dàng
◾ Điều khiển dễ dàng: Chụm để thu phóng / cắt, kéo và thả để sắp xếp lại
◾ Xuất Video của bạn trong Ảnh / Theo chiều dọc hoặc Hình vuông hoặc Phong cảnh / Theo chiều ngang
◾ Tìm kiếm và thêm ảnh động GIF
◾ Ngay lập tức tạo dựng phim từ các ảnh tự sướng của Snapchat yêu thích của bạn và/hoặc các khoảnh khắc từ Musical.ly, Triller, Flipagram

◾100% Miễn phí, Không có quảng cáo!

Thêm bài hát yêu thích của bạn
◾ Tìm kiếm từ hàng triệu bài hát xếp hạng hàng đầu, bao gồm bản phát hành mới nhất của Drake và Ariana Grande
◾ Xem thể loại “xu hướng” của chúng tôi để biết các đề xuất âm nhạc được cập nhật
◾ Duyệt danh sách phát của chúng tôi từ “những người bạn thân nhất” đến “sinh nhật” đến “lãng mạn” để tìm bài hát phù hợp cho mọi khoảnh khắc
◾Các bài hát mới được thêm vào hàng ngày! (Bao gồm các bài hát thịnh hành từ Flipagram & Musical.ly & IG)

Tính năng bổ sung
◾ Thêm tiêu đề (Các tiêu đề Meme để có thêm lượt xem và thích trên trang khám phá của Instagram)
◾ Thêm hình dán động từ trái tim nhấp nháy đến lời chúc mừng sinh nhật
◾ Bộ lọc và hiệu ứng Flash
◾ Tìm kiếm và thêm ảnh động GIF vào phim của bạn, flips

Tạo Phim với Bạn bè (qua Cảnh & Cuộn)
◾ Tìm kiếm, Khám phá và Sử dụng Cảnh/ ảnh động GIF
◾ Những bức ảnh yêu thích của bạn
◾ Chia sẻ các Cuộn Máy ảnh của bạn - Tải lên các clip riêng của bạn để bạn bè sử dụng

Tham gia cộng đồng
◾ Xem những Lomotifs đáng yêu nhất và nhận các đề xuất âm nhạc tuyệt vời (xem và sử dụng các bài hát từ Nguồn cấp dữ liệu nổi bật của chúng tôi)
◾ Tìm và Theo dõi Bạn bè
◾ Lưu trữ Lomotif của bạn trong đám mây, mãi mãi (nếu bạn đăng nhập)

Có những điều cơ bản? Đừng bỏ lỡ các tùy chọn nâng cao mà người dùng yêu thích!
◾ Chọn điểm “vào/ra” nếu bạn muốn chỉnh sửa
bản nhạc của mình
◾ Điều chỉnh nhạc để bạn có thể đồng bộ hóa nó với nhịp
◾ Trượt bộ hẹn giờ để bạn có thể cắt giảm nhanh!

#1 Video Editor for Making Cute Edits with over 20 Million Users Worldwide! ***** Create Music Videos & Slideshows for Instagram, Snapchat, Musical.ly!

Users say it's "Better than Flipagram"

Make instant edits
◾ Add Songs to Video
◾ Create Slideshows with a mix of Photos and Videos
◾ Use Unlimited Clips from your Camera Roll (try 1000!)
◾ Crop, trim, cut, duplicate and delete clips easily
◾ Easy Controls: Pinch to Zoom / Crop, Drag and Drop to Reorder
◾ Export Your Video in Portrait/Vertical or Square or Landscape/Horizontal
◾ Search and add GIFs
◾ Instantly make a montage from your favorite Snapchat selfies and/or Musical.ly, Triller, Flipagram moments

◾100% Free, No Ads!

Add your favorite songs
◾ Search from millions of top-charting songs, including the latest Drake and Ariana Grande releases
◾ Check out our “trending” genres for updated music recommendations
◾ Browse our playlists from “best friends” to “birthdays” to “romance” to find the right song for every moment
◾New songs added daily! (Including trending songs from Flipagram & Musical.ly & IG)

Extra Features
◾ Add Titles (Meme Titles to get more views and likes on Instagram’s Explore page)
◾ Add Animated Stickers from blinking hearts to birthday greetings
◾ Filters and Flash Effects
◾ Search and add GIFs to your movies, flips

Make Movies with Friends (via Scenes & Rolls)
◾ Search, Discover and Use Scenes/GIFs
◾ Bookmark Your Favorite Scenes and Effects
◾ Share your Camera Roll - Upload your Own Clips for your Friends to Use

Join the Community
◾ View the cutest Lomotifs and get great music recommendations (check out and use songs from our Featured Feed)
◾ Find & Follow Friends
◾ Store your Lomotifs in the cloud, forever (if you log-in)

Got the basics? Don’t miss out these Advanced Options that users love!
◾ Select “in/out” points if you’d like to finetune your edit
◾ Adjust music so you can sync it to the beat
◾ Slide the timer so you can make superfast cuts!
◾ Add flash effects
◾ Add Meme Titles to get more views on Instagram’s Explore page

Dünyanın her yerinden milyonlarca kullanıcı Lomotif uygulamasını kullanarak mini müzik videoları oluşturuyor!! ***** Şunları yapmak için en iyi uygulama: 1. Video kliplerine müzik eklemek 2. Video kliplerinizi (ve fotoğraflarınızı) müzik montajına eklemek.

Mini müzik videolarınızı nasıl oluşturacağınızı anlatan 4 basit adımı aşağıda sunuyoruz:

1. Video kliplerinizi (ve fotoğraflarınızı) seçin
2. Arkaplan müziği ekleyin - Milyonlarca popüler şarkı adı arasında arama yapın ve hepsini ücretsiz kullanın!
3. Müzik videolarınızı hemen önizleyin - Düzenlemeye gerek yok! (Fakat isterseniz, kolay anlaşılır editörümüzü kullanarak mükemmel hale getirebilirsiniz.)
4. Bunları popüler sosyal paylaşım sitelerinde doğrudan paylaşabilir veya kendinize özel tutabilirsiniz!

Paylaşmak istemezseniz, müzik videolarınızın her zaman kamera rulonuza kaydedildiğini unutmayın.

ÖZELLİKLER:
+ Güzel, sinematik filtreler
+ Harika yazı tipleri, videolarınıza etkileyici başlıklar ekleyebilirsiniz
+ Videolarınızı otomatik olarak Square veya Landscape'e formatlayabilirsiniz
+ Video kliplerinizi ve fotoğraflarınızı kolayca keserek yeniden boyutlandırabilir ve uygulama içinde yeniden konumlandırabilirsiniz
+ Tüm favori uygulamalarınızda kolayca paylaşma: Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, Email, Text, FB Messenger, Dropbox, Google Drive ve daha fazlası!
+ 10 binden fazla tematik video klibi ("Motifs" olarak adlandırılır) kullanıma sunulmuştur, böylece bunları ekleyerek müzik videolarınızı daha eğlenceli hale getirebilirsiniz; popüler üyelerden veya ünlülerden birine duyulan aşka ve muhteşem doğa resimlerine kadar... Yönetmen sizsiniz.
Tüm özellikler tamamen ÜCRETSİZ

Müzik videoları oluşturmaya başlamak için kaydolmanıza gerek yok.

***

Uygulama hakkında sorularınız varsa, lütfen contact@lomotif.com adresine yazın

Kullanıcılarımızın görüşlerini almayı çok isteriz.

Uygulamamızı beğendiyseniz, dinamik Lomotif topluluğuna katılın.
Facebook'ta bizi beğenin: facebook.com/lomotif

Instagram'da bizi Takip edin/Etiketleyin:
@Lomotif

#โปรแกรมตัดต่อวิดีโออันดับหนึ่งที่มีผู้ใช้งานกว่า 30 ล้านคนทั่วโลก! ***** สร้างมิวสิควิดีโอและการนำเสนอภาพนิ่งสำหรับ Instagram, Snapchat, Musical.ly!

ผู้ใช้งานพูดกันว่ามัน"ดีกว่าFlipagram"

ทำการตัดต่อได้ทันที
◾ เพิ่มเพลงเข้าในวิดีโอ
◾ สร้างการนำเสนอภาพนิ่งด้วยรูปถ่ายและวิดีโอรวมกัน
◾ ใช้คลิปได้อย่างไม่จำกัดจากคาเมร่าโรลของคุณ (ลอง 1000!)
◾ ตัดส่วนภาพ ตัดแต่ง ตัด ทำซ้ำ และลบคลิปได้อย่างง่ายดาย
◾ ควบคุมได้โดยง่าย: หยิกเพื่อซูม/ตัดส่วนภาพ ลากแล้วปล่อยเพื่อจัดเรียงใหม่
◾ นำออกวิดีโอของคุณในรูปแบบภาพบุคคล/ภาพแนวตั้งหรือสี่เหลี่ยมหรือภาพทิวทัศน์/ภาพแนวนอน
◾ ค้นหาและเพิ่มGIF
◾ ทำภาพตัดต่อได้ทันทีจากภาพเซลฟี่Snapchatภาพโปรดของคุณและ/หรือช่วงเวลาในMusical.ly, Triller, Flipagram

◾ ฟรี 100% ไม่มีโฆษณา!

เพิ่มเพลงโปรดของคุณ
◾ ค้นหาจากเพลงฮิตติดชาร์ทเป็นล้านๆ เพลง รวมถึงเพลงของเดรคและอาเรียนา แกรนเด ที่เพิ่งเปิดตัวล่าสุด
◾ ดูประเภทเพลง “ที่กำลังอินเทรนด์” ของเราสำหรับคำแนะนำเพลงที่อัปเดตแล้ว
◾ ค้นหารายการเพลงที่เล่นของเราตั้งแต่ “เพื่อนสนิท” ไปจนถึง “วันเกิด” ไปจนถึง “เรื่องรักใคร่” เพื่อค้นหาเพลงที่เหมาะสมสำหรับทุกๆ ช่วงเวลา
◾ เพิ่มเพลงใหม่ๆ รายวัน! (รวมถึงเพลงที่กำลังอินเทรนด์จาก Flipagram& Musical.ly และ IG)

คุณลักษณะพิเศษเพิ่มเติม
◾ เพิ่มชื่อเพลง (ตั้งชื่อเพลงให้ติดปากเพื่อเรียกให้มีการเข้าดูและการกดไลค์มากขึ้นบนหน้า Explore ของ Instagram)
◾ เพิ่มสติ๊กเกอร์ภาพการ์ตูนเคลื่อนไหวได้ตั้งแต่หัวใจกระพริบไปจนถึงคำอวยพรวันเกิด
◾ ฟิลเตอร์และเอฟเฟคแฟลช
◾ ค้นหาและเพิ่ม GIF เข้าในภาพยนตร์หรือภาพพลิกของคุณ

สร้างภาพยนตร์กับเพื่อนๆ (ผ่านฉากและม้วนหนัง)
◾ ค้นหา ค้นพบ และใช้ฉาก/GIF
◾ คั่นหน้าฉากและเอฟเฟคโปรดของคุณ
◾ แบ่งปันคาเมร่าโรลของคุณ – อัปโหลดคลิปของคุณเองเพื่อให้เพื่อนๆ ของคุณใช้

เข้าร่วมกับชุมชน
◾ ดูLomotifsที่สวยที่สุดและรับคำแนะนำเสียงดนตรีที่ยอดเยี่ยม (ดูและใช้เพลงจาก Featured Feed ของเรา)
◾ ค้นหาและติดตามเพื่อนๆ
◾ จัดเก็บLomotifsของคุณในคลาวด์ ตลอดไป (ถ้าคุณล็อกอิน)

มีทางเลือกพื้นฐานแล้วใช่หรือไม่ อย่าพลาดโอกาสกับทางเลือกขั้นสูงเหล่านี้ที่ผู้ใช้งานต่างก็ชอบ!
◾ เลือกคะแนน “เข้า/ออก” ถ้าคุณอยากที่จะปรับแต่งการตัดต่อของคุณ
◾ ปรับเสียงดนตรีเพื่อที่คุณจะได้ซิงก์เข้ากับจังหวะ
◾ เลื่อนโปรแกรมจับเวลาเพื่อที่คุณจะได้ทำการตัดต่อได้อย่างรวดเร็วมากๆ!

Skapa MINIMUSIKVIDEOR för INSTAGRAM, TWITTER, FACEBOOK och VINE!! *** Förvandla snabbt dina videoklipp och foton till musikvideor!

"Det har aldrig varit enklare att lägga musik på korta videoklipp..." - 148Apps

Använd Lomotif till att...
+ Lägga till vilken musik som helst - Välj bland miljontals hitlåtar! Det är gratis!
+ Beskär, lägg till text och titlar, filter och anpassa din musikvideo
+ Lägg till snygga filter för att förbättra dina videor
+ Spara resultaten i HD i din kamerarulle
+ Dela på alla de sociala medier du gillar bäst

+ (TILLVAL) FYRKANTIG BESKÄRNING FÖR INSTAGRAM
Justera enkelt din fyrkantsbeskärning!
Byt lätt mellan 2 format:
- Instagram (fyrkantigt, 15 sekunder)
- Lomotif (16:9, 30 sekunder) - Perfekt för att dela på Facebook eller YouTube!

+ DELA VAR SOM HELST
Vi har stöd för delning via:
*Instagram
*Facebook
*Twitter
*YouTube
*Messenger
*E-post
*SMS
*WhatsApp
*Google Drive
*Dropbox
*Tudou
*Youku
- Du kan även ladda upp dina Lomotifs från din kamerarulle till Vine

+ELLER HÅLL DEM PRIVATA
Din färdiga video kommer också att sparas i din kamerarulla, så att du kan välja att hålla den privat!

SÅ HÄR SKAPAR DU SNYGGA MUSIKVIDEOR PÅ BARA NÅGRA SEKUNDER:
1. Välj videoklipp eller foton från din kamerarulle
2. Välj musik - Miljontals låtar inklusive de senaste hitsen
3. Förhandsgranska din kortfilm direkt - Du kan enkelt anpassa den med intuitiva redigeringsfunktioner
4. Dela på sociala media eller spara i din kamerarulle

Det är enkelt och roligt!

#1 Video Editor for Making Cute Edits with over 20 Million Users Worldwide! ***** Create Music Videos & Slideshows for Instagram, Snapchat, Musical.ly!

Users say it's "Better than Flipagram"

Make instant edits
◾ Add Songs to Video
◾ Create Slideshows with a mix of Photos and Videos
◾ Use Unlimited Clips from your Camera Roll (try 1000!)
◾ Crop, trim, cut, duplicate and delete clips easily
◾ Easy Controls: Pinch to Zoom / Crop, Drag and Drop to Reorder
◾ Export Your Video in Portrait/Vertical or Square or Landscape/Horizontal
◾ Search and add GIFs
◾ Instantly make a montage from your favorite Snapchat selfies and/or Musical.ly, Triller, Flipagram moments

◾100% Free, No Ads!

Add your favorite songs
◾ Search from millions of top-charting songs, including the latest Drake and Ariana Grande releases
◾ Check out our “trending” genres for updated music recommendations
◾ Browse our playlists from “best friends” to “birthdays” to “romance” to find the right song for every moment
◾New songs added daily! (Including trending songs from Flipagram & Musical.ly & IG)

Extra Features
◾ Add Titles (Meme Titles to get more views and likes on Instagram’s Explore page)
◾ Add Animated Stickers from blinking hearts to birthday greetings
◾ Filters and Flash Effects
◾ Search and add GIFs to your movies, flips

Make Movies with Friends (via Scenes & Rolls)
◾ Search, Discover and Use Scenes/GIFs
◾ Bookmark Your Favorite Scenes and Effects
◾ Share your Camera Roll - Upload your Own Clips for your Friends to Use

Join the Community
◾ View the cutest Lomotifs and get great music recommendations (check out and use songs from our Featured Feed)
◾ Find & Follow Friends
◾ Store your Lomotifs in the cloud, forever (if you log-in)

Got the basics? Don’t miss out these Advanced Options that users love!
◾ Select “in/out” points if you’d like to finetune your edit
◾ Adjust music so you can sync it to the beat
◾ Slide the timer so you can make superfast cuts!
◾ Add flash effects
◾ Add Meme Titles to get more views on Instagram’s Explore page

Прекрасный редактор для создания потрясающих видео для Instagram и Hyperlapse! Позволяет буквально за секунды добавлять музыку в видео, делать квадратную обрезку и редактировать видеофайлы.

"Добавлять музыку в короткие видеоклипы никогда не было так просто..." - 148Apps

+ МГНОВЕННОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ
Забудьте о видеоредакторах и скучном редактировании!
Автоматически превращайте видеозаписи из своего альбома в крутые музыкальные видео без редактирования.
Выберите до 30 клипов из своей галереи!

+ ЛЕГКО ОБРЕЗАЙТЕ И РЕДАКТИРУЙТЕ ВИДЕО
Вы можете довести свое видео до совершенства с помощью нашего встроенного редактора.
Интуитивно понятные жесты позволят выбрать лучшие моменты, которые будут подчеркнуты в видео.
Изменяйте порядок клипов одним движением и делитесь своими историями.

+ДЕЛАЙТЕ КВАДРАТНУЮ ОБРЕЗКУ ДЛЯ INSTAGRAM
Настраивайте параметры обрезки легко и непринужденно!
Переключайтесь между двумя форматами:
- Instagram (Квадратный формат, 15 секунд)
- Lomotif (Формат 16:9, 30 секунд)

+ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОЩНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Вы также можете:
* Добавлять потрясающие кинематографические фильтры для совершенствования своих видео;
* Добавлять титры для персонализации видео;
* Подгонять видео для Instagram одним нажатием;
* Использовать свои видео с эффектом замедленного действия для создания особо уникальных видеоклипов;
* Использовать фотографии для создания слайд-шоу.

+ ДЕЛИТЕСТЬ ВЕЗДЕ
Мы поддерживаем публикации через:
*Instagram
*Facebook
*YouTube
*Электронную почту
*Текстовые сообщения
*WhatsApp
*Google Drive
*Dropbox

+ИЛИ СОХРАНЯЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ
Ваше итоговое видео будет сохранено в галерее, если вы предпочитаете оставить его для себя!

#1 Video Editor for Making Cute Edits with over 20 Million Users Worldwide! ***** Create Music Videos & Slideshows for Instagram, Snapchat, Musical.ly!

Users say it's "Better than Flipagram"

Make instant edits
◾ Add Songs to Video
◾ Create Slideshows with a mix of Photos and Videos
◾ Use Unlimited Clips from your Camera Roll (try 1000!)
◾ Crop, trim, cut, duplicate and delete clips easily
◾ Easy Controls: Pinch to Zoom / Crop, Drag and Drop to Reorder
◾ Export Your Video in Portrait/Vertical or Square or Landscape/Horizontal
◾ Search and add GIFs
◾ Instantly make a montage from your favorite Snapchat selfies and/or Musical.ly, Triller, Flipagram moments

◾100% Free, No Ads!

Add your favorite songs
◾ Search from millions of top-charting songs, including the latest Drake and Ariana Grande releases
◾ Check out our “trending” genres for updated music recommendations
◾ Browse our playlists from “best friends” to “birthdays” to “romance” to find the right song for every moment
◾New songs added daily! (Including trending songs from Flipagram & Musical.ly & IG)

Extra Features
◾ Add Titles (Meme Titles to get more views and likes on Instagram’s Explore page)
◾ Add Animated Stickers from blinking hearts to birthday greetings
◾ Filters and Flash Effects
◾ Search and add GIFs to your movies, flips

Make Movies with Friends (via Scenes & Rolls)
◾ Search, Discover and Use Scenes/GIFs
◾ Bookmark Your Favorite Scenes and Effects
◾ Share your Camera Roll - Upload your Own Clips for your Friends to Use

Join the Community
◾ View the cutest Lomotifs and get great music recommendations (check out and use songs from our Featured Feed)
◾ Find & Follow Friends
◾ Store your Lomotifs in the cloud, forever (if you log-in)

Got the basics? Don’t miss out these Advanced Options that users love!
◾ Select “in/out” points if you’d like to finetune your edit
◾ Adjust music so you can sync it to the beat
◾ Slide the timer so you can make superfast cuts!
◾ Add flash effects
◾ Add Meme Titles to get more views on Instagram’s Explore page

Milhões de usuários no mundo inteiro criam mini videoclipes com o Lomotif!! ***** Ele é o melhor aplicativo para: 1. Adicionar músicas aos seus videoclipes, e 2. Reunir seus vídeos (e fotos) em uma montagem de vídeo.

Como criar seu mini videoclipe em 4 passos simples:

1. Selecione seus vídeos (ou fotos)
2. Adicione a trilha sonora de fundo - Busque por milhões de músicas,e use-as de graça!
3. Visualize seus videoclipes instantaneamente - não é necessário editar! (Mas se quiser, você pode ajustá-lo com nosso editor intuitivo até ele ficar perfeito).
4. Compartilhe diretamente em todas as principais plataformas de rede social, ou mantenha-o privado!

Se você não quiser compartilhá-lo, lembre-se que seus videoclipes estarão sempre salvos no álbum da câmera.

FUNCIONALIDADES:
+ Filtros lindos e cinematográficos
+ Letras fantásticas para adicionar títulos legaisa os seus videoclipes
+ Você pode formatar seus videos automaticamente para Quadrado ou Paisagem
+ Você pode facilmente cortar, redimensionar e reposicionar seus videoclipes ou fotos no próprio aplicativo
+ Compatilhe facilmente com seus aplicativos preferidos: Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, Email, Text, FB Messenger, Dropbox, Google Drive e mais!
+ Mais de 10.000 videoclipes temáticos (chamados "Motifs") estão disponíveis para você adicioná-los e apimentar seus videoclipes; desde memes populares e pessoas famosas, até lindas fotos de natureza... Você é o diretor!
Todas as funcionalidades são totalmente grátis

Você não precisa se cadastrar para começar a fazer videoclipes.

***

Se tiver dúvidas sobre o aplicativo, envie um e-mail para: contact@lomotif.com

Nós adoramos ouvir a opinião dos nossos usuários.

Se você ama nosso aplicativo, faça parte da vibrante comunidade Lomotif.
Curta nossa página no Facebook: facebook.com/lomotif

Siga-nos no Instagram:
@Lomotif

#1 Video Editor for Making Cute Edits with over 20 Million Users Worldwide! ***** Create Music Videos & Slideshows for Instagram, Snapchat, Musical.ly!

Users say it's "Better than Flipagram"

Make instant edits
◾ Add Songs to Video
◾ Create Slideshows with a mix of Photos and Videos
◾ Use Unlimited Clips from your Camera Roll (try 1000!)
◾ Crop, trim, cut, duplicate and delete clips easily
◾ Easy Controls: Pinch to Zoom / Crop, Drag and Drop to Reorder
◾ Export Your Video in Portrait/Vertical or Square or Landscape/Horizontal
◾ Search and add GIFs
◾ Instantly make a montage from your favorite Snapchat selfies and/or Musical.ly, Triller, Flipagram moments

◾100% Free, No Ads!

Add your favorite songs
◾ Search from millions of top-charting songs, including the latest Drake and Ariana Grande releases
◾ Check out our “trending” genres for updated music recommendations
◾ Browse our playlists from “best friends” to “birthdays” to “romance” to find the right song for every moment
◾New songs added daily! (Including trending songs from Flipagram & Musical.ly & IG)

Extra Features
◾ Add Titles (Meme Titles to get more views and likes on Instagram’s Explore page)
◾ Add Animated Stickers from blinking hearts to birthday greetings
◾ Filters and Flash Effects
◾ Search and add GIFs to your movies, flips

Make Movies with Friends (via Scenes & Rolls)
◾ Search, Discover and Use Scenes/GIFs
◾ Bookmark Your Favorite Scenes and Effects
◾ Share your Camera Roll - Upload your Own Clips for your Friends to Use

Join the Community
◾ View the cutest Lomotifs and get great music recommendations (check out and use songs from our Featured Feed)
◾ Find & Follow Friends
◾ Store your Lomotifs in the cloud, forever (if you log-in)

Got the basics? Don’t miss out these Advanced Options that users love!
◾ Select “in/out” points if you’d like to finetune your edit
◾ Adjust music so you can sync it to the beat
◾ Slide the timer so you can make superfast cuts!
◾ Add flash effects
◾ Add Meme Titles to get more views on Instagram’s Explore page

#1 Video Editor met meer dan 30 miljoen gebruikers wereldwijd! ***** Maak Video's & Slideshows voor Instagram, Snapchat, Musical.ly!

Volgens gebruikers is het "Beter dan Flipagram"

In een oogwenk editen
◾ Voeg nummers aan de video toe
◾ Maak slideshows met een mix van foto's en video's
◾ Gebruik onbegrensde clips van je materiaal (probeer 1000!)
◾ Clips zonder moeite uitsnijden, verkleinen, snijden, dupliceren en verwijderen
◾ Eenvoudige bediening: knijp om in te zoomen / verklein, sleep en verplaats om opnieuw te organiseren
◾ Je video in portret/verticaal exporteren of vierhoekig of liggend/horizontaal
◾ GIF's zoeken en toevoegen
◾ Snel een montage van je favoriete Snapchat selfies maken en/of Musical.ly, Triller, Flipagram momenten

◾ 100% Gratis, geen advertenties!

Voeg je favoriete muziek toe
◾ Zoek uit de miljoenen populaire nummers, inclusief het laatste van Drake en Ariana Grande
◾ Bekijk onze populaire genres voor actuele muziek aanbevelingen
◾ Browse onze playlists van "beste vrienden" tot "verjaardagen" tot "romantiek" tot het juiste nummer voor ieder moment
◾ Nieuwe nummers dagelijks toegevoegd! (inclusief populaire nummers van Flipagram & Musical.ly & IG)

Extra kenmerken
◾ Titels toevoegen (Meme titels voor meer views en likes op de explore pagina van Instagram)
◾ Voeg geanimeerde stickers toe, van knipperende hartjes tot verjaardagswensen
◾ Filters en flash effecten
◾ GIFs zoeken en aan je films en flips toevoegen

Films maken met vrienden (via scenes & rolls)
◾ Scenes/GIFs zoeken, ontdekken en gebruiken
◾ Maak een bladwijzer van je favoriete scenes en effecten
◾ Deel je materiaal - upload je eigen clips zodat je vrienden ze kunnen gebruiken

Wordt lid van de community
◾ Bekijk de meest leuke Lomotif's en ontvang gave muziekaanbevelingen (bekijk en gebruik nummers van onze aanbevolen feed)
◾ Vrienden vinden en volgen
◾ Lomotif's voor altijd in de cloud opslaan (als je inlogt)

Heb je het in de vingers? Probeer dan ook deze populaire geavanceerde opties!
◾ Selecteer "in/out" punten als je je edit wilt finetunen
◾ Pas muziek aan zodat je met de beat kunt synchroniseren
◾ Beweeg de timer om supersnelle cuts te maken!

#1 Editor Video dengan lebih 30 Juta Pengguna Di Seluruh Dunia! ***** Cipta Video Muzik & Tayangan Slaid untuk Instagram, Snapchat, Musical.ly!

Pengguna berkata ia "Lebih baik daripada Flipagram"

Buat edit segera
◾ Tambah Lagu kepada Video
◾ Cipta Tayangan Slaid dengan gabungan Foto dan Video
◾ Gunakan Klip Tanpa Had daripada Gulungan Kamera anda (cubalah 1000!)
◾ Pangkas, trim, potong, pendua dan padamkan klip dengan mudah
◾ Kawalan mudah: Cubit untuk Zum / Pangkas, Seret dan Lepaskan untuk Susun Semula
◾ Eksport Video Anda dalam Potret/Menegak atau Segi Empat atau Landskap/Mendatar
◾ Cari dan tambah GIF
◾ Buat montaj dengan serta-merta daripada swafoto Snapchat kegemaran anda dan/atau Musical.ly, Triller, detik Flipagram

◾100% Percuma, Tiada Iklan!

Tambah lagu kegemaran anda
◾ Cari daripada berjuta-juta lagu carta teratas, termasuk lagu terkini Drake dan Ariana Grande yang baru dilancarkan
◾ Lihat genre “trending” kami untuk syor muzik yang dikemas kini
◾ Layari senarai main kami daripada “rakan karib” kepada “hari lahir” hingga “percintaan” bagi menemui lagu yang tepat untuk setiap detik
◾Lagu baharu ditambah setiap hari! (Termasuk lagu trending daripada Flipagram & Musical.ly & IG)

Ciri-ciri Tambahan
◾ Tambah Tajuk (Tajuk Meme untuk mendapatkan lebih banyak lihat dan suka pada halaman Explore Instagram)
◾ Tambah Pelekat Beranimasi daripada hati yang berkelip hingga salam hari lahir
◾ Penapis dan Kesan Denyar
◾ Cari dan tambah GIF pada filem dan klip anda

Buat Filem dengan Rakan-rakan (melalui Pemandangan & Gulungan)
◾ Cari, Temui dan Gunakan Pemandangan/GIF
◾ Tanda Buku Pemandangan dan Kesan Kegemaran Anda
◾ Kongsi Gulungan Kamera anda - Muat Naik Klip Anda Sendiri untuk Digunakan oleh Rakan Anda

Serta Komuniti
◾ Lihat Lomotif paling comel dan dapatkan syor muzik yang hebat (lihat dan gunakan lagu daripada Suapan Ditampilkan kami)
◾ Cari & Ikuti Rakan
◾ Simpan Lomotif anda dalam awan, selama-lamanya (jika anda mengelog masuk)

Dapat yang asas? Jangan lepaskan Pilihan Lanjutan ini yang disukai oleh pengguna!
◾ Pilih mata “masuk/keluar” jika anda suka menala halus edit anda
◾ Laraskan muzik supaya anda boleh menyegerakkannya mengikut rentak
◾ Luncurkan pemasa supaya anda boleh membuat potongan yang sangat pantas!

Instagram, YouTube 및 기타 소셜 미디어 플랫폼용 뮤직 비디오를 즉석에서 만들어 보세요!

+ 자동으로 동영상 편집
- Lomotif가 자동으로 카메라 롤의 클립을 멋진 뮤직 비디오로 변환합니다. 어떠한 편집도 필요하지 않습니다.

+ 쉬운 동영상 자르기 및 편집
- 빌트인 편집기로 동영상을 완벽하게 편집할 수 있습니다.
- 직관적인 제스처로 최고의 순간을 선택하여 동영상 하이라이트를 제공하거나, 스토리를 전해 줄 클립의 순서를 재정렬할 수 있습니다.

+ 동영상을 자르는 2가지 방법:
i) Instagram(사각형 자르기, 15초) - 버튼을 탭하기만 하면 Instagram용 동영상이 됩니다.
ii) Lomotif(16:9, 30초) - Facebook이나 YouTube 공유에 이상적입니다!
포맷을 자유롭게 바꿔서 여러 플랫폼에 공유하세요!

+ 필터 / 제목 및 기타
* 화려한 영화같은 필터를 추가하여 동영상을 꾸미세요.
* 제목을 추가하여 동영상을 표현하세요.

+ 어디서나 공유
다음에서 공유 지원:
*Instagram
*YouTube
*이메일
*문자 메시지
*WhatsApp
* 기타 등등!

+ 비공개로 소유
최종 동영상은 카메라 롤에도 저장할 수 있습니다. 비공개로 간직해 보세요!

Instagram、YouTube、その他のソーシャルメディアプラットフォームでシェアできるミュージックビデオを瞬時に作成します!  

+ あなたのビデオを自動的に編集します
- Lomotifはカメラロール内のビデオクリップを素敵なミュージックビデオに自動的に変身させます。編集は必要ありません。 

+ ビデオのトリミング、編集が簡単です 
- 内蔵のエディタを使って、あなたのムービーが完璧になるまで微調整を加えることができます。 
- イントゥイティブ・ジェスチャーで、ビデオのハイライトとなる最高の瞬間を選ぶか、あなたのストーリーを語れるよう映像クリップの順番を並び替えることができます。

+ 2種類のトリミングをビデオに適用できます: 
1) Instagram (スクエアトリミング、15秒) - ボタンをタップするだけでInstagram用にビデオをフォーマット
2) Lomotif (16:9、30秒) - FacebookやYouTubeでのシェアに最適! 
様々なプラットフォームに合わせてフォーマットを簡単に切り替えできます!

+ フィルター/タイトルなど
* ゴージャスな映画スタイルフィルターでビデオをさらに素敵に 
* あなたのムービーにタイトルを付けてパーソナライズ 

+ お好きな所へシェア 
次のシェア方法に対応しています: 
*Instagram
*YouTube
*メール 
*テキストメッセージ
*WhatsApp
*など他にも沢山!

+またはプライベートに楽しめます 
出来上がったビデオはカメラロールにも保存されますので、非公開にすることもできます!

Milioni di utenti in tutto il mondo utilizzano Lomotif per creare mini video musicali!! ***** È l'applicazione n. 1 per 1. Aggiungere un sottofondo musicale ai tuoi video 2. Creare dai tuoi video (e foto) un montaggio con sottofondo musicale.

Ecco come creare un mini video musicale in 4 semplici passaggi:

1. Seleziona i tuoi video (o foto)
2. Aggiungi un brano musicale di sottofondo: cerca fra milioni di titoli famosi e usali gratuitamente!
3. Visualizza l'anteprima istantanea del video musicale: nessuna modifica necessaria! (Ma se volessi effettuare modifiche, con il nostro editor intuitivo puoi raggiungere la perfezione).
4. Condividi il video direttamente su tutti i social network o tienilo per te!

Se non vuoi condividere i tuoi video, ricorda che verranno sempre salvati nella galleria del telefono.

FUNZIONALITÀ:
+ Bellissimi filtri cinematografici
+ Font eccezionali per aggiungere ai video titoli accattivanti
+ Possibilità di modificare il formato del video in modo automatico da verticale a orizzontale
+ Possibilità di tagliare, ridimensionare e riposizionare i video o le foto all'interno dell'applicazione
+ Facile condivisione su tutte le tue applicazioni preferite: Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, e-mail, messaggi di testo, FB Messenger, Dropbox, Google Drive e molto altro!
+ Più di 10.000 video a tema (chiamati “Motifs”) disponibili per ravvivare i tuoi video musicali: troverai meme famosi, divertenti incidenti dei vip, riprese in natura eccezionali… Sei tu il regista!
Tutte le funzionalità sono completamente GRATUITE

Nessuna necessità di registrarsi per creare i propri video.

***

Se hai dubbi relativi all'applicazione, scrivi a: contact@lomotif.com

I feedback degli utenti sono sempre ben accetti.

Se ti piace la nostra applicazione, unisciti alla vivace community di Lomotif.
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook: facebook.com/lomotif

Seguici/taggaci su Instagram
@Lomotif

Editor Video #1 dengan lebih dari 30 Juta Pengguna di Seluruh Dunia! ***** Buat Video Musik & Slideshow untuk Instagram, Snapchat, Musical.ly!

Banyak pengguna mengatakan aplikasi ini "Lebih baik daripada Flipagram"

Buat editan instan
◾ Tambahkan Lagu ke Video
◾ Buat Slideshow dengan perpaduan Foto dan Video
◾ Gunakan Klip Tanpa Batas dari Rol Kamera Anda (coba 1000!)
◾ Pangkas, potong, duplikat, dan hapus klip dengan mudah
◾ Kontrol Mudah: Cubit untuk Zoom/Pangkas, Seret dan Letakkan untuk Susun Ulang
◾ Ekspor Video Anda menjadi Potret/Vertikal atau Persegi atau Lanskap/Horizontal
◾ Cari dan tambahkan GIF
◾ Buat seketika montase dari selfie Snapchat dan/atau Musical.ly, Triller, momen Flipagram favorit Anda

◾100% Gratis, Tanpa Iklan!

Tambahkan lagu favorit
◾ Cari dari jutaan lagu dari tangga lagu teratas, termasuk rilis terbaru Drake dan Ariana Grande
◾ Lihat genre “trending” kami untuk rekomendasi musik terupdate
◾ Jelajahi daftar putar kami mulai dari "sahabat", "ulang tahun" hingga "percintaan" untuk menemukan lagu yang pas untuk setiap momen
◾ Lagu baru ditambahkan setiap hari! (Termasuk lagu trending dari Flipagram & Musical.ly & IG)

Fitur Ekstra
◾ Tambahkan Judul (Judul Meme agar dilihat dan mendapat suka lebih banyak di halaman Jelajah Instagram)
◾ Tambahkan Stiker Animasi dari hati berkedip-kedip sampai ucapan selamat ulang tahun
◾ Filter dan Efek Flash
◾ Cari dan tambahkan GIF ke film Anda, flip

Buat Film bersama Teman (dengan Scene & Roll)
◾ Cari, Temukan, dan Gunakan Scene/GIF
◾ Bookmark Scene dan Efek Favorit Anda
◾ Bagikan Rol Kamera Anda - Unggah Klip Anda sendiri untuk digunakan teman Anda

Gabung Komunitas
◾ Lihat Lomotif paling imut dan dapatkan rekomendasi musik terbaik (lihat dan gunakan lagu dari Feed Unggulan kami)
◾ Temukan & Ikuti Teman
◾ Simpan Lomotif Anda selamanya di cloud, (jika log-in)

Tahu dasar-dasarnya? Jangan lewatkan Opsi Lanjutan ini yang disukai pengguna!
◾ Pilih poin “masuk/keluar” jika ingin menyempurnakan editan
◾ Sesuaikan musik agar Anda bisa menyinkronkannya dengan irama
◾ Geser timer agar bisa memangkas supercepat!

#1 Video Editor for Making Cute Edits with over 20 Million Users Worldwide! ***** Create Music Videos & Slideshows for Instagram, Snapchat, Musical.ly!

Users say it's "Better than Flipagram"

Make instant edits
◾ Add Songs to Video
◾ Create Slideshows with a mix of Photos and Videos
◾ Use Unlimited Clips from your Camera Roll (try 1000!)
◾ Crop, trim, cut, duplicate and delete clips easily
◾ Easy Controls: Pinch to Zoom / Crop, Drag and Drop to Reorder
◾ Export Your Video in Portrait/Vertical or Square or Landscape/Horizontal
◾ Search and add GIFs
◾ Instantly make a montage from your favorite Snapchat selfies and/or Musical.ly, Triller, Flipagram moments

◾100% Free, No Ads!

Add your favorite songs
◾ Search from millions of top-charting songs, including the latest Drake and Ariana Grande releases
◾ Check out our “trending” genres for updated music recommendations
◾ Browse our playlists from “best friends” to “birthdays” to “romance” to find the right song for every moment
◾New songs added daily! (Including trending songs from Flipagram & Musical.ly & IG)

Extra Features
◾ Add Titles (Meme Titles to get more views and likes on Instagram’s Explore page)
◾ Add Animated Stickers from blinking hearts to birthday greetings
◾ Filters and Flash Effects
◾ Search and add GIFs to your movies, flips

Make Movies with Friends (via Scenes & Rolls)
◾ Search, Discover and Use Scenes/GIFs
◾ Bookmark Your Favorite Scenes and Effects
◾ Share your Camera Roll - Upload your Own Clips for your Friends to Use

Join the Community
◾ View the cutest Lomotifs and get great music recommendations (check out and use songs from our Featured Feed)
◾ Find & Follow Friends
◾ Store your Lomotifs in the cloud, forever (if you log-in)

Got the basics? Don’t miss out these Advanced Options that users love!
◾ Select “in/out” points if you’d like to finetune your edit
◾ Adjust music so you can sync it to the beat
◾ Slide the timer so you can make superfast cuts!
◾ Add flash effects
◾ Add Meme Titles to get more views on Instagram’s Explore page

#1 Video Editor for Making Cute Edits with over 20 Million Users Worldwide! ***** Create Music Videos & Slideshows for Instagram, Snapchat, Musical.ly!

Users say it's "Better than Flipagram"

Make instant edits
◾ Add Songs to Video
◾ Create Slideshows with a mix of Photos and Videos
◾ Use Unlimited Clips from your Camera Roll (try 1000!)
◾ Crop, trim, cut, duplicate and delete clips easily
◾ Easy Controls: Pinch to Zoom / Crop, Drag and Drop to Reorder
◾ Export Your Video in Portrait/Vertical or Square or Landscape/Horizontal
◾ Search and add GIFs
◾ Instantly make a montage from your favorite Snapchat selfies and/or Musical.ly, Triller, Flipagram moments

◾100% Free, No Ads!

Add your favorite songs
◾ Search from millions of top-charting songs, including the latest Drake and Ariana Grande releases
◾ Check out our “trending” genres for updated music recommendations
◾ Browse our playlists from “best friends” to “birthdays” to “romance” to find the right song for every moment
◾New songs added daily! (Including trending songs from Flipagram & Musical.ly & IG)

Extra Features
◾ Add Titles (Meme Titles to get more views and likes on Instagram’s Explore page)
◾ Add Animated Stickers from blinking hearts to birthday greetings
◾ Filters and Flash Effects
◾ Search and add GIFs to your movies, flips

Make Movies with Friends (via Scenes & Rolls)
◾ Search, Discover and Use Scenes/GIFs
◾ Bookmark Your Favorite Scenes and Effects
◾ Share your Camera Roll - Upload your Own Clips for your Friends to Use

Join the Community
◾ View the cutest Lomotifs and get great music recommendations (check out and use songs from our Featured Feed)
◾ Find & Follow Friends
◾ Store your Lomotifs in the cloud, forever (if you log-in)

Got the basics? Don’t miss out these Advanced Options that users love!
◾ Select “in/out” points if you’d like to finetune your edit
◾ Adjust music so you can sync it to the beat
◾ Slide the timer so you can make superfast cuts!
◾ Add flash effects
◾ Add Meme Titles to get more views on Instagram’s Explore page

#1 Video Editor for Making Cute Edits with over 20 Million Users Worldwide! ***** Create Music Videos & Slideshows for Instagram, Snapchat, Musical.ly!

Users say it's "Better than Flipagram"

Make instant edits
◾ Add Songs to Video
◾ Create Slideshows with a mix of Photos and Videos
◾ Use Unlimited Clips from your Camera Roll (try 1000!)
◾ Crop, trim, cut, duplicate and delete clips easily
◾ Easy Controls: Pinch to Zoom / Crop, Drag and Drop to Reorder
◾ Export Your Video in Portrait/Vertical or Square or Landscape/Horizontal
◾ Search and add GIFs
◾ Instantly make a montage from your favorite Snapchat selfies and/or Musical.ly, Triller, Flipagram moments

◾100% Free, No Ads!

Add your favorite songs
◾ Search from millions of top-charting songs, including the latest Drake and Ariana Grande releases
◾ Check out our “trending” genres for updated music recommendations
◾ Browse our playlists from “best friends” to “birthdays” to “romance” to find the right song for every moment
◾New songs added daily! (Including trending songs from Flipagram & Musical.ly & IG)

Extra Features
◾ Add Titles (Meme Titles to get more views and likes on Instagram’s Explore page)
◾ Add Animated Stickers from blinking hearts to birthday greetings
◾ Filters and Flash Effects
◾ Search and add GIFs to your movies, flips

Make Movies with Friends (via Scenes & Rolls)
◾ Search, Discover and Use Scenes/GIFs
◾ Bookmark Your Favorite Scenes and Effects
◾ Share your Camera Roll - Upload your Own Clips for your Friends to Use

Join the Community
◾ View the cutest Lomotifs and get great music recommendations (check out and use songs from our Featured Feed)
◾ Find & Follow Friends
◾ Store your Lomotifs in the cloud, forever (if you log-in)

Got the basics? Don’t miss out these Advanced Options that users love!
◾ Select “in/out” points if you’d like to finetune your edit
◾ Adjust music so you can sync it to the beat
◾ Slide the timer so you can make superfast cuts!
◾ Add flash effects
◾ Add Meme Titles to get more views on Instagram’s Explore page

Créez des MINI VIDÉOS MUSICALES pour INSTAGRAM, TWITTER, FACEBOOK et VINE !! *** Transformez vos clips vidéo et vos photos en une vidéo musicale instantanément !

« Ajouter de la musique à de courts clips vidéos n'a jamais été aussi simple... » - 148Apps

Utilisez Lomotif pour...
+ Ajouter la musique de votre choix à sélectionner parmi des millions de tubes ! C'est gratuit !
+ Recadrer, ajouter du texte et des titres, filtrer et personnaliser votre vidéo musicale
+ Ajouter de magnifiques filtres pour améliorer vos vidéos
+ Enregistrer les montages de votre appareil photo en HD
+ Partager sur tous vos réseaux sociaux préférés

+ (FACULTATIF) FORMAT CARRÉ POUR INSTAGRAM
Ajustez vos photos au format carré en toute simplicité !
Alternez facilement entre deux formats :
- Instagram (carré, 15 secondes)
- Lomotif (16:9, 30 secondes) - idéal pour partager sur Facebook ou YouTube !

+ PARTAGEZ-LES OÙ VOUS VOULEZ
Nous prenons en charge le partage facile via :
*Instagram
*Facebook
*Twitter
*YouTube
*Messenger
*E-mail
*SMS
*WhatsApp
*Google Drive
*Dropbox
*Tudou
*Youku
- Vous pouvez aussi télécharger vos Lomotifs de votre appareil photo sur Vine

+ OU GARDEZ-LES POUR VOUS
Votre vidéo finale sera également enregistrée dans votre appareil photo, elle peut donc rester privée !

VOICI COMMENT CRÉER DE MAGNIFIQUES VIDÉOS MUSICALES EN QUELQUES SECONDES :
1. Sélectionnez les clips vidéos ou les photos sur votre appareil
2. Sélectionnez la musique - des millions de titres, y compris les tubes les plus récents
3. Visionnez instantanément votre clip avant publication. Vous pouvez ajuster votre vidéo à l'aide de commandes de montage intuitives
4. Partagez-la sur les réseaux sociaux ou sauvegardez-la sur votre appareil

Aussi facile que captivant !

Paras videoeditori ja yli 30 miljoonaa käyttäjää maailmanlaajuisesti! ***** Luo musiikkivideoita ja diaesityksiä Instagramiin, Snapchatiin ja Musical.lyyn!

Käyttäjien mukaan sovellus on "parempi kuin Flipagram"

Muokkaa välittömästi
◾ Lisää kappaleita videoon
◾ Luo diaesityksiä kuvista ja videoista
◾ Käytä rajoittamattomaa määrää leikkeitä kamerastasi (vaikka tuhatta!)
◾ Rajaa, karsi, leikkaa, monista ja poista leikkeitä helposti
◾ Helpot ohjaimet: lähennä/rajaa nipistämällä tai muuta järjestystä vetämällä
◾ Luo videosi vaaka- tai pystysuorina tai neliöinä
◾ Etsi ja lisää gifejä
◾ Luo hetkessä montaasi haluamistasi Snapchat-selfieistä ja/tai Musical.ly-, Triller- tai Flipagram-hetkistä

◾Täysin ilmainen, ei mainoksia!

Lisää lempikappaleesi
◾ Hae miljoonista huippusuosituista kappaleista, kuten Draken ja Ariana Granden uusimmista julkaisuista
◾ Tutustu trendaaviin genreihimme, joissa on uusia musiikkisuosituksia
◾ Selaa mm. parhaat kaverit-, synttäri- ja romanttisia soittolistojamme löytääksesi oikean kappaleen joka hetkeen
◾ Uusia kappaleita lisätään päivittäin (mukana myös trendaavia kappaleita Flipagramista, Musical.lysta ja IG:stä)!

Lisäominaisuudet
◾ Lisää nimiä (meeminimillä saat enemmän katselukertoja ja tykkäyksiä Instagramin Tutki-sivulla)
◾ Lisää animoituja tarroja vilkkuvista sydämistä synttärionnitteluihin
◾ Suodattimia ja Flash-tehosteita
◾ Hae gifejä ja lisää niitä videoihisi

Tee elokuvia kaverien kanssa (kohtauksilla ja kuvilla)
◾ Hae, löydä ja käytä kohtauksia/gifejä
◾ Lisää suosikkikohtauksesi ja -tehosteesi kirjanmerkkeihin
◾ Jaa kamerasi sisältö lähettämällä omat leikkeesi ystäviesi käytettäviksi

Liity yhteisöön
◾ Katsele söpöimpiä Lomotifeja ja nauti mahtavista musiikkisuosituksista (tutustu kappalesuosituksiimme)
◾ Löydä ja seuraa ystäviä
◾ Tallenna Lomotifisi pilveen pysyvästi (vaatii kirjautumisen)

Ovatko alkeet nyt selvillä? Älä jää paitsi näistä käyttäjien suosimista lisäasetuksista!
◾ Valitse alku- ja loppukohdat muokkauksen hienosäätöä varten
◾ Säädä musiikkia sen synkronoimiseksi tahtiin sopivaksi
◾ Liu'uta ajastinta äärimmäisen nopeita leikkauksia varten!

¡Millones de usuarios de todo el mundo crean mini vídeos de música con la App de Lomotif!! ***** Es la app nº1 para 1. Añadir música a tus videoclips 2. Añadir tus videoclips (y fotos) a un montaje de vídeo musical.

Así es cómo se crea un mini vídeo musical en 4 sencillos pasos:

1. Seleccione tus videoclips (o fotos)
2. Añade una pista de música de fondo: elige entre millones de canciones populares y úsalas totalmente gratis.
3. Previsualiza tu vídeo musical instantáneamente: ¡no se requiere edición! (Pero si quieres, puedes perfeccionarlo con nuestro editor intuitivo).
4. Compártelo directamente en todas las redes sociales o mantenlo en privado.

Si no quieres compartirlo, recuerda que tus vídeos musicales estarán siempre guardados en el carrete de tu cámara.

FUNCIONES:
+ Bonitos filtros cinematográficos
+ Fantásticas fuentes para que puedas añadir bonitos títulos a tus vídeos
+ Puedes formatear tus vídeos automáticamente a Cuadrado o Paisaje
+ Puedes ajustar/cambiar el tamaño y reposicionar tus videoclips o fotos dentro de la App
+ Fácil de compartir en tus Apps favoritas: : Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, Email, Text, FB Messenger, Dropbox, Google Drive y muchas más!
+ Más de 10.000 videoclips temáticos (llamados "Motifs") disponibles para que puedas añadirlos y dar vida a tus vídeos musicales; desde memes populares, hasta celebridades e increíbles imágenes de la naturaleza... Tú eres el Director.
Todas las funciones son totalmente GRATUITAS

No tienes que registrarte para empezar a crear vídeos musicales.

***

Si tienes alguna pregunta sobre la App, escribe a: contact@lomotif.com

Nos encanta conocer las opiniones de nuestros usuarios.

Si te gusta nuestra App, únete a la dinámica comunidad de Lomotif.
Danos a " Me gusta" en Facebook: facebook.com/lomotif

Síguenos/etiquétanos en Instagram:
@Lomotif

O Νο.1 Επεξεργαστής Βίντεο με πάνω από 30 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως! ***** Δημιουργία Μουσικών Βίντεο & Προβολών Διαφανειών για Instagram, Snapchat, Musical.ly!

Οι χρήστες λένε ότι είναι "καλύτερο από το Flipagram"

Κάντε άμεσες επεξεργασίες
◾ Προσθέστε Τραγούδια σε Βίντεο
◾Δημιουργήστε Προβολές διαφανειών με ένα συνδυασμό Φωτογραφιών και Βίντεο
◾ Χρησιμοποιήστε Απεριόριστα Κλιπ από το Άλμπουμ της Κάμεράς σας (δοκιμάστε 1000!)
◾ Περικοπή, τριμάρισμα, κοπή, αντιγραφή και διαγραφή κλιπ εύκολα
◾ Εύκολοι τρόποι ελέγχου: Πιέστε για Μεγέθυνση / Περικοπή, Σύρετε και Αφήστε για Αναδιάταξη
◾ Εξαγωγή του Βίντεό σας σε Πορτρέτο/Κάθετο ή Τετράγωνο ή Τοπίο/Οριζόντιο
◾ Αναζήτηση και προσθήκη GIF
◾ Κάντε αμέσως μοντάζ από τις αγαπημένες σας σέλφι Snapchat ή/και Musical.ly, Triller, Flipagram

◾100% δωρεάν, χωρίς Διαφημίσεις!

Προσθέστε τα αγαπημένα σας τραγούδια
◾ Αναζητήστε από εκατομμύρια κορυφαία τραγούδια, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων εκδόσεων Drake και Ariana Grande
◾ Δείτε τα "δημοφιλή" μας είδη για ενημερωμένες προτάσεις μουσικής
◾ Περιηγηθείτε στις λίστες αναπαραγωγής από "καλύτερους φίλους" σε "γενέθλια" έως "ρομαντισμό" για να βρείτε το σωστό τραγούδι για κάθε στιγμή
◾Νέα τραγούδια προστίθενται καθημερινά! (Συμπεριλαμβανομένων τρεχόντων τραγουδιών από το Flipagram & Musical.ly & IG)

Επιπλέον Χαρακτηριστικά
◾ Προσθήκη Τίτλων (τίτλοι Meme για να αποκτήσετε περισσότερες προβολές και like στη σελίδα Explore του Instagram)
◾ Προσθέστε Κινούμενα Αυτοκόλλητα από τις καρδιές που αναβοσβήνουν στις ευχές γενεθλίων
◾ Φίλτρα και Εφέ λάμψης
◾ Αναζήτηση και Προσθήκη GIF στις ταινίες σας, αναστροφές

Δημιουργήστε ταινίες με φίλους (μέσω Σκηνών και Άλμπουμ)
◾ Αναζητήστε, Ανακαλύψτε και Χρησιμοποιήστε Σκηνές/GIF
◾ Δημιουργήστε σελιδοδείκτες με τα Αγαπημένα σας Σκηνικά και Εφέ
◾ Μοιραστείτε τη φωτογραφική μηχανή σας - Μεταφορτώστε τα δικά σας Κλιπ για να τα Χρησιμοποιήσουν οι Φίλοι σας

Εγγραφείτε στην Κοινότητα
◾ Δείτε τα πιο χαριτωμένα Lomotifs και λάβετε εξαιρετικές προτάσεις μουσικής (δείτε και χρησιμοποιήστε τραγούδια από την Προτεινόμενη Ροή μας)
◾ Βρείτε και Ακολουθήστε Φίλους
◾ Αποθηκεύστε τα Lomotifs στο cloud για πάντα (αν συνδεθείτε)

Kαταλάβατε τα βασικά; Μην χάσετε αυτές τις Προηγμένες Επιλογές που αγαπούν οι χρήστες!
◾ Επιλέξτε τα σημεία "εισόδου/εξόδου", αν θέλετε να εξομαλύνετε την επεξεργασία σας
◾ Ρυθμίστε τη μουσική έτσι ώστε να μπορείτε να τη συγχρονίσετε με το ρυθμό
◾ Σύρετε το χρονοδιακόπτη για να κάνετε ταχύτατες περικοπές!

Erstelle MINI-MUSIKVDEOS für INSTAGRAM, TWITTER, FACEBOOK & VINE!! *** Verwandele deine Videoclips und Fotos sofort in ein Musikvideo!

"Musik einem kurzen Videoclip hinzuzufügen war nie einfacher ..." - 148Apps

Benutze Lomotif, um ...
- jede Musik hinzuzufügen, die du möchtest. - Wähle aus Millionen von Hits! Kostenlos!
- zu schneiden, Texte und Titel hinzuzufügen, Filter anzuwenden und dein Musikvideo anzupassen.
- wunderschöne Filter hinzuzufügen, um dein Video zu verbessern.
- Montagen in deiner Filmrolle in HD zu speichern.
- auf all deinen Lieblingsplattformen zu teilen.

- (OPTIONAL) QUADTRADBESCHNEIDUNG FÜR INSTAGRAM
Passe deine Quadratbeschneidung einfach an!
Wechsele einfach zwischen zwei Formaten:
* Instagram (Quadrat, 15 Sekunden)
* Lomotif (16:9, 30 Sekunden) - ideal zum Teilen auf Facebook oder YouTube!

- TEILE ÜBERALL, WO DU MÖCHTEST
Wir unterstützen einfaches Teilen über:
*Instagram
*Facebook
*Twitter
*YouTube
*Messenger
*E-Mail
*Textnachrichten
*WhatsApp
*Google Drive
*Dropbox
*Tudou
*Youku
- Du kannst auch deine Lomotifs aus der Filmrolle zu Vine hochladen.

- ODER SIE PRIVAT HALTEN
Dein fertiges Video wird auch in der Filmrolle gespeichert, damit du entscheiden kannst, es privat zu halten!

SO WERDEN WUNDERSCHÖNE MUSIKVIDEOS IN SEKUNDEN ERSTELLT:
1. Wähle Videoclips oder Fotos aus der Filmrolle aus.
2. Wähle Musik aus - Millionen von Songtiteln einschließlich der neusten Hits
3. Sieh dir deinen Kurzfilm sofort an. - Du kannst dein Musikvideo leicht mit intuitiven Bearbeitungselementen anpassen.
4. Teile auf sozialen Medien oder speichere es in deiner Filmrolle.

Es ist einfach und macht Spaß!

Millioner af brugere over hele verden laver mini-musikvideoer med Lomotif appen!! ***** Det er den mest populære app til 1. At tilføje musik til dine videoklip 2. At sammenlægge dine videoklip (og fotos) til en musikvideo-montage.

Sådan laver du en mini-musikvideo med 4 nemme trin:

1. Vælg dine videoklip (eller fotos)
2. Tilføj baggrundsmusik - Søg mellem millioner af populære sangtitler, og brug dem helt gratis!
3. Gennemse din musikvideo øjeblikkeligt - Ingen redigering er nødvendig! (Men hvis du vil, kan du justere den til perfektion med vores intuitive redigeringsprogram.)
4. Del direkte til alle populære sociale medieplatforme, eller behold den som noget privat!

Hvis du ikke ønsker at dele, så husk, at dine musikvideoer altid gemmes til din kamerarulle.

INDEHOLDER:
+ Smukke, biograflignende filtre
+ Fantastiske skrifttyper, så du kan tilføje seje titler til dine videoer
+ Du kan automatisk formatere dine videoer til Firkantet eller Landskabsvisning
+ Du kan nemt beskære/ændre størrelse og flytte dine videoklip eller fotos inde i appen
+ Nem deling til alle dine foretrukne apps: Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, E-mail, SMS, FB Messenger, Dropbox, Google Drive og mere!
+ Mere end 10.000 tematiske videoklip (kaldet "Motiver") er blevet stillet til rådighed, så du kan tilføje lidt krydderi til din musikvideo; fra populære memer, til dine kendisforelskelser, til smukke billeder af naturen... Du er direktør.
Alle funktioner er fuldstændig GRATIS

Du behøver ikke at tilmelde dig, for at begynde at lave musikvideoer.

***

Hvis du har spørgsmål om appen, så skriv ind til: contact@lomotif.com

Vi elsker at høre feedback fra vores brugere.

Hvis du er vild med appen, så bliv en del af Lomotif-fællesskabet.
Synes om os på Facebook: facebook.com/lomotif

Følg/Tag os på Instagram:
@Lomotif

#1 Video Editor for Making Cute Edits with over 20 Million Users Worldwide! ***** Create Music Videos & Slideshows for Instagram, Snapchat, Musical.ly!

Users say it's "Better than Flipagram"

Make instant edits
◾ Add Songs to Video
◾ Create Slideshows with a mix of Photos and Videos
◾ Use Unlimited Clips from your Camera Roll (try 1000!)
◾ Crop, trim, cut, duplicate and delete clips easily
◾ Easy Controls: Pinch to Zoom / Crop, Drag and Drop to Reorder
◾ Export Your Video in Portrait/Vertical or Square or Landscape/Horizontal
◾ Search and add GIFs
◾ Instantly make a montage from your favorite Snapchat selfies and/or Musical.ly, Triller, Flipagram moments

◾100% Free, No Ads!

Add your favorite songs
◾ Search from millions of top-charting songs, including the latest Drake and Ariana Grande releases
◾ Check out our “trending” genres for updated music recommendations
◾ Browse our playlists from “best friends” to “birthdays” to “romance” to find the right song for every moment
◾New songs added daily! (Including trending songs from Flipagram & Musical.ly & IG)

Extra Features
◾ Add Titles (Meme Titles to get more views and likes on Instagram’s Explore page)
◾ Add Animated Stickers from blinking hearts to birthday greetings
◾ Filters and Flash Effects
◾ Search and add GIFs to your movies, flips

Make Movies with Friends (via Scenes & Rolls)
◾ Search, Discover and Use Scenes/GIFs
◾ Bookmark Your Favorite Scenes and Effects
◾ Share your Camera Roll - Upload your Own Clips for your Friends to Use

Join the Community
◾ View the cutest Lomotifs and get great music recommendations (check out and use songs from our Featured Feed)
◾ Find & Follow Friends
◾ Store your Lomotifs in the cloud, forever (if you log-in)

Got the basics? Don’t miss out these Advanced Options that users love!
◾ Select “in/out” points if you’d like to finetune your edit
◾ Adjust music so you can sync it to the beat
◾ Slide the timer so you can make superfast cuts!
◾ Add flash effects
◾ Add Meme Titles to get more views on Instagram’s Explore page

¡Millones de usuarios de todo el mundo crean mini vídeos de música con la App de Lomotif!! ***** Es la app nº1 para 1. Añadir música a tus videoclips 2. Añadir tus videoclips (y fotos) a un montaje de vídeo musical.

Así es cómo se crea un mini vídeo musical en 4 sencillos pasos:

1. Seleccione tus videoclips (o fotos)
2. Añade una pista de música de fondo: elige entre millones de canciones populares y úsalas totalmente gratis.
3. Previsualiza tu vídeo musical instantáneamente: ¡no se requiere edición! (Pero si quieres, puedes perfeccionarlo con nuestro editor intuitivo).
4. Compártelo directamente en todas las redes sociales o mantenlo en privado.

Si no quieres compartirlo, recuerda que tus vídeos musicales estarán siempre guardados en el carrete de tu cámara.

FUNCIONES:
+ Bonitos filtros cinematográficos
+ Fantásticas fuentes para que puedas añadir bonitos títulos a tus vídeos
+ Puedes formatear tus vídeos automáticamente a Cuadrado o Paisaje
+ Puedes ajustar/cambiar el tamaño y reposicionar tus videoclips o fotos dentro de la App
+ Fácil de compartir en tus Apps favoritas: : Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, Email, Text, FB Messenger, Dropbox, Google Drive y muchas más!
+ Más de 10.000 videoclips temáticos (llamados "Motifs") disponibles para que puedas añadirlos y dar vida a tus vídeos musicales; desde memes populares, hasta celebridades e increíbles imágenes de la naturaleza... Tú eres el Director.
Todas las funciones son totalmente GRATUITAS

No tienes que registrarte para empezar a crear vídeos musicales.

***

Si tienes alguna pregunta sobre la App, escribe a: contact@lomotif.com

Nos encanta conocer las opiniones de nuestros usuarios.

Si te gusta nuestra App, únete a la dinámica comunidad de Lomotif.
Danos a " Me gusta" en Facebook: facebook.com/lomotif

Síguenos/etiquétanos en Instagram:
@Lomotif

#1 Video Editor for Making Cute Edits with over 20 Million Users Worldwide! ***** Create Music Videos & Slideshows for Instagram, Snapchat, Musical.ly!

Users say it's "Better than Flipagram"

Make instant edits
◾ Add Songs to Video
◾ Create Slideshows with a mix of Photos and Videos
◾ Use Unlimited Clips from your Camera Roll (try 1000!)
◾ Crop, trim, cut, duplicate and delete clips easily
◾ Easy Controls: Pinch to Zoom / Crop, Drag and Drop to Reorder
◾ Export Your Video in Portrait/Vertical or Square or Landscape/Horizontal
◾ Search and add GIFs
◾ Instantly make a montage from your favorite Snapchat selfies and/or Musical.ly, Triller, Flipagram moments

◾100% Free, No Ads!

Add your favorite songs
◾ Search from millions of top-charting songs, including the latest Drake and Ariana Grande releases
◾ Check out our “trending” genres for updated music recommendations
◾ Browse our playlists from “best friends” to “birthdays” to “romance” to find the right song for every moment
◾New songs added daily! (Including trending songs from Flipagram & Musical.ly & IG)

Extra Features
◾ Add Titles (Meme Titles to get more views and likes on Instagram’s Explore page)
◾ Add Animated Stickers from blinking hearts to birthday greetings
◾ Filters and Flash Effects
◾ Search and add GIFs to your movies, flips

Make Movies with Friends (via Scenes & Rolls)
◾ Search, Discover and Use Scenes/GIFs
◾ Bookmark Your Favorite Scenes and Effects
◾ Share your Camera Roll - Upload your Own Clips for your Friends to Use

Join the Community
◾ View the cutest Lomotifs and get great music recommendations (check out and use songs from our Featured Feed)
◾ Find & Follow Friends
◾ Store your Lomotifs in the cloud, forever (if you log-in)

Got the basics? Don’t miss out these Advanced Options that users love!
◾ Select “in/out” points if you’d like to finetune your edit
◾ Adjust music so you can sync it to the beat
◾ Slide the timer so you can make superfast cuts!
◾ Add flash effects
◾ Add Meme Titles to get more views on Instagram’s Explore page

#1 Video Editor for Making Cute Edits with over 20 Million Users Worldwide! ***** Create Music Videos & Slideshows for Instagram, Snapchat, Musical.ly!

Users say it's "Better than Flipagram"

Make instant edits
◾ Add Songs to Video
◾ Create Slideshows with a mix of Photos and Videos
◾ Use Unlimited Clips from your Camera Roll (try 1000!)
◾ Crop, trim, cut, duplicate and delete clips easily
◾ Easy Controls: Pinch to Zoom / Crop, Drag and Drop to Reorder
◾ Export Your Video in Portrait/Vertical or Square or Landscape/Horizontal
◾ Search and add GIFs
◾ Instantly make a montage from your favorite Snapchat selfies and/or Musical.ly, Triller, Flipagram moments

◾100% Free, No Ads!

Add your favorite songs
◾ Search from millions of top-charting songs, including the latest Drake and Ariana Grande releases
◾ Check out our “trending” genres for updated music recommendations
◾ Browse our playlists from “best friends” to “birthdays” to “romance” to find the right song for every moment
◾New songs added daily! (Including trending songs from Flipagram & Musical.ly & IG)

Extra Features
◾ Add Titles (Meme Titles to get more views and likes on Instagram’s Explore page)
◾ Add Animated Stickers from blinking hearts to birthday greetings
◾ Filters and Flash Effects
◾ Search and add GIFs to your movies, flips

Make Movies with Friends (via Scenes & Rolls)
◾ Search, Discover and Use Scenes/GIFs
◾ Bookmark Your Favorite Scenes and Effects
◾ Share your Camera Roll - Upload your Own Clips for your Friends to Use

Join the Community
◾ View the cutest Lomotifs and get great music recommendations (check out and use songs from our Featured Feed)
◾ Find & Follow Friends
◾ Store your Lomotifs in the cloud, forever (if you log-in)

Got the basics? Don’t miss out these Advanced Options that users love!
◾ Select “in/out” points if you’d like to finetune your edit
◾ Adjust music so you can sync it to the beat
◾ Slide the timer so you can make superfast cuts!
◾ Add flash effects
◾ Add Meme Titles to get more views on Instagram’s Explore page

Screenshots
Read more
Tell your friends
Ratings
more
Rating 4.5 Stars 67,877 ratings
Sentiment Analysis
more
Positive
 
38%
Addictive
 
8%
Crashes
 
33%
Negative
 
30%

What's this?

Sentiment Analysis

positive: Reviews that love the app or a feature, or generally find it fun, great, perfect, epic, etc. People recommending others to buy/download it.

addictiveness: Reviews talking about an app being enjoyable, useful, addictive, entertaining, fun, easy to use. People saying how they keep using an app or can't stop playing it.

crash: Reviews talking about the app or a feature crashing, freezing, not loading or working properly or needing bug-fixing.

negative: Reviews finding the app terrible, boring, unusable etc. People talking about deleting, uninstalling or even hating the app or a version; recommendations to others to not buy / download / upgrade.

Versions
Read more
2.4.16
March 01, 2019
2.4.15
February 12, 2019
2.4.14
February 10, 2019
2.4.13
January 18, 2019
2.4.12
December 23, 2018
2.4.11
November 02, 2018
2.4.10
October 03, 2018
2.4.9
August 15, 2018
2.4.8
August 08, 2018
2.4.6
July 23, 2018
2.4.5
July 04, 2018
2.4.4
April 30, 2018
2.4.3
April 24, 2018
2.4.2
April 11, 2018
2.4.1
April 04, 2018
2.4.0
March 22, 2018
2.3.13
March 18, 2018
2.3.11
March 08, 2018
2.3.10
February 28, 2018
2.3.9
February 22, 2018
2.3.8
February 14, 2018
2.3.7
January 31, 2018
2.3.6
January 10, 2018
2.3.5
January 04, 2018
2.3.4
December 24, 2017
2.3.3
December 14, 2017
2.3.2
November 06, 2017
2.3.1
November 03, 2017
2.3.0
October 24, 2017
2.2.11
October 09, 2017
2.2.10
September 24, 2017
2.2.9
August 24, 2017
2.2.8
August 16, 2017
2.2.7
August 09, 2017
2.2.6
July 25, 2017
2.2.5
July 20, 2017
2.2.4
July 08, 2017
2.2.3
June 29, 2017
2.2.2
June 10, 2017
2.2.1
June 06, 2017
2.2.0
May 28, 2017
2.1.12
May 15, 2017
2.1.11
May 03, 2017
2.1.10
April 12, 2017
2.1.9
March 20, 2017
2.1.8
March 06, 2017
2.1.7
February 28, 2017
2.1.6
February 11, 2017
2.1.5
January 28, 2017
2.1.4
January 17, 2017
2.1.3
January 10, 2017
2.1.2
January 04, 2017
2.1.1
December 24, 2016
2.1.0
December 14, 2016
1.9.8
November 15, 2016
1.9.7
November 09, 2016
1.9.6
October 17, 2016
1.9.5
October 14, 2016
1.9.4
September 27, 2016
1.9.3
September 07, 2016
1.9.2
August 19, 2016
1.9.1
August 01, 2016
1.9.0
July 29, 2016
1.8.9
June 28, 2016
1.8.8
June 17, 2016
1.8.7
June 03, 2016
1.8.6
May 29, 2016
1.8.5
May 26, 2016
1.8.4
May 25, 2016
1.8.3
May 05, 2016
1.8.2
April 27, 2016
1.7.2
April 02, 2016
1.7.1
March 24, 2016
1.7.0
March 11, 2016
1.6.0
January 05, 2016
1.5.9
August 15, 2015
1.5.8
August 01, 2015
1.5.7
July 12, 2015
1.5.6
March 01, 2015
1.5.5
February 01, 2015
1.5.4
January 15, 2015
1.5.3
November 23, 2014
1.5.2
November 12, 2014
1.5.1
November 09, 2014
1.5
October 26, 2014
1.4.2
October 15, 2014
1.4.1
October 11, 2014
1.3.1
September 28, 2014
1.3
September 16, 2014
1.2
August 13, 2014
1.1.1
July 07, 2014
1.1
June 30, 2014