Round up

Age

almost 11 years

Released: 2008-07-11

Available in

142 Countries

of 155 total

Activity

3

last updated: 2019-04-11

Overall Ratings

107,504,900

with average of 4.0

Global Rank

#94

Within the Top 1%

Top 25 Overall

23 Countries

top 1 in Papua new guinea

Global Rank Positions

The Google app keeps you in the know about things that matter to you. Find quick answers, explore your interests, and stay up to date with Discover. The more you use the Google app, the better it gets.

Search and browse:
• Nearby shops and restaurants
• Live sports scores and schedules
• Movies times, casts, and reviews
• Videos and images
• News, stock information, and more
• Anything you’d find on the web

Get personalized updates in Discover:
• Stay in the know about topics that interest you
• Start your morning with weather and top news
• Get real-time updates on sports, movies, and events
• Know as soon as your favorite artists drop new albums
• Get stories about your interests and hobbies
• Follow interesting topics, right from Search results

More ways to access Google:
• iMessage extension — Search and share restaurants, GIFs, and more, without leaving your conversation.
• Search Google extension — While browsing in Safari, you can share a web page with Google to see suggestions for related content—no need to type anything new in the search box. Tap on the Search Google icon from Safari’s share menu to get started.
• Gboard — access Google Search, right from your keyboard. Gboard is a keyboard that lets you search and send information, GIFs, emoji, and more—right from your keyboard, in any app. Tap “Gboard” in your app settings to get started.
• Trending on Google widget — find out what’s trending in your area with our Trending on Google widget.

Learn more about what the Google app can do for you: http://www.google.com/search/about

Your feedback helps us create products you'll love. Join a user research study here:
https://goo.gl/kKQn99

通过 Google 应用,您可以随时获悉所关注事物的最新资讯。在“探索”专区,您可以快速获得问题的解答、探索感兴趣的内容,并及时获悉最新资讯。您使用 Google 应用的次数越多,它提供的内容就越合乎您的需求。

搜索和浏览:
• 附近的商店和餐馆
• 实时体育赛事比分和赛程
• 影片放映时间、演职人员和影评
• 航班和酒店
• 视频和图片
• 新闻、股票信息等
• 可在网上找到的任何内容

在“探索”专区获取合乎个人需求的最新资讯:
• 及时获悉感兴趣的主题方面的最新资讯
• 每天早上一睁眼就能获悉天气信息和热门新闻
• 获取关于体育赛事、影片及各类活动的实时动态
• 在喜爱的音乐人推出新专辑时第一时间获知
• 获取与您的兴趣爱好相关的报道
• 直接从搜索结果中关注有趣的主题

使用 Google 的更多方式:
• iMessage 扩展程序 - 无需离开对话,即可搜索并分享餐馆信息、GIF 内容等。
• Search Google 扩展程序 - 在 Safari 中浏览时,您可以通过与 Google 分享网页来查看相关内容推荐,而无需在搜索框中输入任何新内容。从 Safari 的分享菜单中点按“Search Google”图标,即可开始使用该扩展程序。
• Gboard - 直接通过键盘使用 Google 搜索。Gboard 是一款键盘,可让您在任何应用中直接通过键盘搜索和发送信息、GIF 内容、表情符号等。在应用设置部分点按“Gboard”,即可开始使用该键盘。
•“Google 上的热门搜索”微件 - 借助该微件,您可以了解所在地区有哪些热门搜索内容。

Ứng dụng Google giúp bạn cập nhật thông tin về những điều quan trọng đối với bạn. Mục Khám phá cho phép bạn tìm câu trả lời nhanh, tìm hiểu những chủ đề bạn quan tâm và cập nhật thông tin vào mọi lúc. Bạn sử dụng ứng dụng Google càng nhiều thì ứng dụng sẽ ngày càng cải tiến và hữu ích hơn cho bạn.

Tìm kiếm và duyệt xem:
• Cửa hàng và nhà hàng gần bạn
• Lịch thi đấu và tỷ số thể thao trực tiếp
• Lịch chiếu phim, dàn diễn viên và các bài đánh giá
• Chuyến bay và khách sạn
• Video và hình ảnh
• Tin tức, thông tin chứng khoán, v.v.
• Bất kỳ điều gì bạn thấy trên web

Nhận thông tin cập nhật dành cho riêng bạn trong mục Khám phá:
• Thông tin về những chủ đề bạn quan tâm
• Thông tin về thời tiết và tin tức đang được nhiều người quan tâm vào đầu ngày
• Thông tin cập nhật theo thời gian thực về thể thao, phim ảnh và sự kiện
• Thông tin tức thì khi nghệ sĩ bạn yêu thích phát hành album mới
• Tin bài liên quan đến sở thích và mối quan tâm của bạn
• Theo dõi những chủ đề thú vị, ngay từ trong kết quả Tìm kiếm

Nhiều cách sử dụng Google:
• Tiện ích iMessage — Tìm và chia sẻ nhà hàng, ảnh GIF, v.v. mà không phải rời khỏi cuộc trò chuyện của bạn.
• Tiện ích Tìm kiếm trên Google — Trong lúc duyệt web trên Safari, bạn có thể chia sẻ một trang web với Google để xem đề xuất về nội dung liên quan—không cần phải nhập thêm bất kỳ chữ gì vào hộp tìm kiếm. Nhấn vào biểu tượng Tìm kiếm trên Google trong menu chia sẻ của Safari để bắt đầu.
• Gboard — truy cập Google Tìm kiếm ngay từ bàn phím. Gboard là bàn phím cho phép bạn tìm kiếm và gửi thông tin, GIF, biểu tượng cảm xúc và các nội dung khác—ngay từ bàn phím, trong mọi ứng dụng. Nhấn vào "Gboard" trong phần cài đặt ứng dụng của bạn để bắt đầu.
• Tiện ích con Thịnh hành trên Google — tìm hiểu những nội dung đang thịnh hành trong khu vực của bạn bằng tiện ích con Thịnh hành trên Google của chúng tôi.

С приложением Google вы всегда будете в курсе важных событий. Мгновенно находите ответы на свои вопросы, узнавайте интересные новости и получайте рекомендации. Чем чаще вы пользуетесь приложением Google, тем удобнее оно становится.

Быстро находите информацию в Интернете:
• Магазины и рестораны поблизости.
• Расписание спортивных матчей и текущий счет.
• Сеансы в кинотеатрах, информацию об актерах и отзывы о фильмах.
• Авиарейсы и гостиницы.
• Изображения и видеоролики.
• Мировые новости и стоимость акций.
• Любую информацию, которая вам интересна.

Получайте персональные рекомендации:
• Следите за новостями по темам, которые вам интересны.
• Получайте прогноз погоды на день и информацию о событиях в мире.
• Будьте в курсе событий в мире спорта и кино.
• Узнавайте первыми о новых альбомах своих любимых исполнителей.
• Просматривайте подборки, связанные с вашим хобби.
• Подписывайтесь на интересные вам темы прямо на странице результатов поиска.

Используйте все возможности Google:
• Расширение Google для iMessage позволяет искать рестораны, GIF-изображения и многое другое прямо в чате.
• Расширение для поиска в Google. Делитесь страницами с Google прямо в Safari, и вам не придется вводить запросы, чтобы найти информацию по теме.Просто нажмите на значок Google Поиска в меню "Поделиться" Safari.
• Gboard – это экранная клавиатура с функциями Google Поиска. Благодаря ей вы можете искать информацию, GIF-изображения, эмодзи и многое другое в любом приложении. Чтобы начать, выберите Gboard в настройках приложения.
• Виджет "Популярное в Google" позволяет получать информацию о самых главных новостях по интересующей вас теме.

Google uygulaması sizin için önemli olan şeylerden her zaman haberdar olmanızı sağlar. Keşfet ile hızlı yanıtlar bulun, ilgilendiğiniz konularda kapsamlı bilgiler alın ve güncel gelişmelerden haberdar olun. Google uygulaması kullanıldıkça daha iyi hale gelir.

Arama ve göz atma:
• Yakındaki mağazalar ve restoranlar
• Canlı skorlar ve maç saatleri
• Film saatleri, oyuncu kadroları ve yorumlar
• Uçuşlar ve oteller
• Videolar ve resimler
• Haberler, hisse senedi bilgileri ve daha fazlası
• İnternette bulabileceğiniz her şey

Keşfet'te kişiselleştirilmiş bilgiler alın:
• İlgilendiğiniz konulardaki güncel gelişmeleri her zaman yakından takip edin
• Güne hava durumunu ve önemli haberleri öğrenerek başlayın
• Spor müsabakaları, filmler ve etkinliklerle ilgili son gelişmeleri anlık olarak takip edin
• En sevdiğiniz sanatçıların yeni albümleri çıkar çıkmaz haberdar olun
• İlgi alanlarınız ve hobilerinizle ilgili hikayeler alın
• İlginç konuları, doğrudan Arama sonuçlarından takip edin

Google'a erişmenin diğer yolları:
• iMessage uzantısı — Restoranları, GIF'leri ve daha birçok bilgiyi, sohbetinizden ayrılmadan arayıp paylaşın.
• Google'da Ara uzantısı — Safari'de göz atarken arama kutusuna yeni bir şey yazmanız gerekmeden alakalı içerik önerilerini görmek için bir web sayfasını Google ile paylaşabilirsiniz. Bu özelliği kullanmaya başlamak için Safari'nin paylaş menüsünden Google'da Ara simgesine dokunun.
• Gboard — Google Arama'ya doğrudan klavyenizden erişin. Gboard, herhangi bir uygulamadayken doğrudan klavyenizden bilgi, GIF, emoji ve diğer içerikleri arayıp gönderebilmenizi sağlayan bir klavyedir. Başlamak için uygulama ayarlarınızda “Gboard”a dokunun.
• Google'da Trend Olanlar widget'ı — Google'da Trend Olanlar widget'ınızla bulunduğunuz bölgede trend olan içerikleri öğrenin.

Search faster and easier with the latest Search app from Google. Get just the right information at just the right time with Google Now. Search hands­free with enhanced Voice Search.

Answers before you ask with Google Now
• Get weather and traffic conditions before you start your day
• Get updates on your favorite sports teams and breaking news stories as they happen
Find out more about all other ways Google Now can help at http://www.google.com/now

Enhanced Voice Search for everything else
• Simply say what you want and get results without typing.
• Enhanced voice recognition with text streamed on the fly.
• Get answers spoken directly back to you with results tailored to your questions.

Other Google Search app features
• Faster: get to search results faster than by searching from a browser
• Beautiful full­screen image search
• Swipe away webpages to quickly return to search results
• Google Goggles: Snap a photo of what you see to find more information about products, landmarks or famous paintings, and even solve Sudoku puzzles

แอป Google ช่วยให้คุณทราบเกี่ยวกับสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณ หาคำตอบได้เร็วทันใจ สำรวจสิ่งที่สนใจ และไม่พลาดทุกข่าวสารด้วย Discover ยิ่งคุณใช้แอป Google มากเท่าไร แอปก็ยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น

ค้นหาและเรียกดูสิ่งต่อไปนี้
• ร้านค้าและร้านอาหารใกล้เคียง
• คะแนนและตารางการแข่งขันกีฬาแบบสดๆ
• รอบฉายภาพยนตร์ นักแสดง และรีวิว
• เที่ยวบินและโรงแรม
• วิดีโอและรูปภาพ
• ข่าวสาร ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น และอื่นๆ
• อะไรก็ตามที่คุณค้นหาได้ในอินเทอร์เน็ต

รับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ใน Discover ซึ่งจะปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ
• รับทราบเกี่ยวกับหัวข้อที่คุณสนใจอยู่เสมอ
• เริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยการรายงานสภาพอากาศและข่าวเด่น
• รับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับกีฬา ภาพยนตร์ และเหตุการณ์ต่างๆ แบบเรียลไทม์
• ทราบทันทีเมื่อศิลปินที่ชื่นชอบออกอัลบั้มใหม่
• รับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับงานอดิเรกและสิ่งที่คุณสนใจ
• ติดตามหัวข้อที่น่าสนใจได้โดยตรงจากผลการค้นหา

วิธีอื่นๆ ในการเข้าถึง Google
• ส่วนขยาย iMessage — ค้นหาและแชร์ร้านอาหาร, GIF และอื่นๆ โดยไม่ต้องออกจากการสนทนา
• ส่วนขยาย "ค้นหาด้วย Google" — ขณะท่องเว็บโดยใช้ Safari คุณจะแชร์หน้าเว็บกับ Google เพื่อดูการแนะนำเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์คำค้นหาใหม่ในช่องค้นหา แตะไอคอน "ค้นหาด้วย Google" จากเมนูแชร์ใน Safari เพื่อเริ่มต้นใช้งาน
• Gboard — เข้าถึง Google Search ได้โดยตรงจากแป้นพิมพ์ Gboard คือแป้นพิมพ์ที่ให้คุณค้นหาและส่งข้อมูล, GIF, อีโมจิ และอื่นๆ จากแป้นพิมพ์ได้โดยตรงในทุกๆ แอป แตะ Gboard ในการตั้งค่าแอปเพื่อเริ่มต้นใช้งาน
• วิดเจ็ต "เรื่องมาแรงใน Google" — ดูสิ่งที่กำลังมาแรงในประเทศของคุณด้วยวิดเจ็ตเรื่องมาแรงใน Google

Med Google-appen kan du hålla koll på det som är viktigt för dig. Få snabba svar, utforska intressen och håll dig uppdaterad med Förslag. Ju mer du använder Google-appen desto bättre blir den.

Sök och utforska
• butiker och restauranger i närheten
• aktuella sportresultat och spelscheman
• bioprogram, rollistor och recensioner
• flyg och hotell
• videor och bilder
• nyheter, information om aktier med mera
• allt du kan hitta på webben.

Få anpassade uppdateringar i Förslag:
• Håll koll på ämnen som intresserar dig.
• Få väderleksrapporter och toppnyheter när du vaknar på morgonen.
• Få uppdateringar om sport, filmer och evenemang i realtid.
• Få reda på när dina favoritartister släpper nya album.
• Läs artiklar om dina intressen och hobbyer.
• Följ intressanta ämnen, direkt från resultaten på Sök.

Fler sätt att få åtkomst till Google:
• Tillägget för iMessage: Sök och dela restauranger, GIF-bilder med mera direkt i konversationen.
• Tillägget Sök på Google: Du kan dela en webbsida med Google och få förslag på liknande innehåll när du surfar i Safari – utan att behöva skriva något i sökrutan. Kom igång genom att trycka på ikonen för Sök på Google på Safaris delningsmeny.
• Gboard: Få åtkomst till Google direkt från tangentbordet. Med Gboard kan du söka efter och skicka information, GIF-bilder, emojier och mycket annat direkt från tangentbordet i vilken app som helst. Kom igång genom att trycka på Gboard i appinställningarna.
• Widgeten Populärt på Google: Ta reda på vad som är populärt i ditt område med vår widget Populärt på Google.

The best of Google in one app. Search hands-free with voice commands. Just say “Ok Google” or touch the mic to begin. You’ll also get answers before you ask with Google Now cards and notifications.

Google Now automatically gives you the information you need throughout your day:
• Start the day with weather, news, & traffic
• Get updates on sports, movies and events
• Set reminders for yourself at a time or place
Learn at: www.google.com/now

Talk to Google:
• Say “Ok Google” and ask questions out loud*
• Google understands you as you speak
• Get answers with a spoken response

Everything else you love about Google:
• Fast: get to search results quicker than ever
• Beautiful: get fluid, full screen image search
• Intuitive: Swipe between web pages & results

* requires iPhone 4s or later

The Google app keeps you in the know about things that matter to you. Find quick answers, explore your interests, and stay up to date with Discover. The more you use the Google app, the better it gets.

Search and browse:
• Nearby shops and restaurants
• Live sports scores and schedules
• Movies times, casts, and reviews
• Videos and images
• News, stock information, and more
• Anything you’d find on the web

Get personalized updates in Discover:
• Stay in the know about topics that interest you
• Start your morning with weather and top news
• Get real-time updates on sports, movies, and events
• Know as soon as your favorite artists drop new albums
• Get stories about your interests and hobbies
• Follow interesting topics, right from Search results

More ways to access Google:
• iMessage extension — Search and share restaurants, GIFs, and more, without leaving your conversation.
• Search Google extension — While browsing in Safari, you can share a web page with Google to see suggestions for related content—no need to type anything new in the search box. Tap on the Search Google icon from Safari’s share menu to get started.
• Gboard — access Google Search, right from your keyboard. Gboard is a keyboard that lets you search and send information, GIFs, emoji, and more—right from your keyboard, in any app. Tap “Gboard” in your app settings to get started.
• Trending on Google widget — find out what’s trending in your area with our Trending on Google widget.

Learn more about what the Google app can do for you: http://www.google.com/search/about

Your feedback helps us create products you'll love. Join a user research study here:
https://goo.gl/kKQn99

С приложением Google вы всегда будете в курсе важных событий. Мгновенно находите ответы на свои вопросы, узнавайте интересные новости и получайте рекомендации. Чем чаще вы пользуетесь приложением Google, тем удобнее оно становится.

Быстро находите информацию в Интернете:
• Магазины и рестораны поблизости.
• Расписание спортивных матчей и текущий счет.
• Сеансы в кинотеатрах, информацию об актерах и отзывы о фильмах.
• Авиарейсы и гостиницы.
• Изображения и видеоролики.
• Мировые новости и стоимость акций.
• Любую информацию, которая вам интересна.

Получайте персональные рекомендации:
• Следите за новостями по темам, которые вам интересны.
• Получайте прогноз погоды на день и информацию о событиях в мире.
• Будьте в курсе событий в мире спорта и кино.
• Узнавайте первыми о новых альбомах своих любимых исполнителей.
• Просматривайте подборки, связанные с вашим хобби.
• Подписывайтесь на интересные вам темы прямо на странице результатов поиска.

Используйте все возможности Google:
• Расширение Google для iMessage позволяет искать рестораны, GIF-изображения и многое другое прямо в чате.
• Расширение для поиска в Google. Делитесь страницами с Google прямо в Safari, и вам не придется вводить запросы, чтобы найти информацию по теме.Просто нажмите на значок Google Поиска в меню "Поделиться" Safari.
• Gboard – это экранная клавиатура с функциями Google Поиска. Благодаря ей вы можете искать информацию, GIF-изображения, эмодзи и многое другое в любом приложении. Чтобы начать, выберите Gboard в настройках приложения.
• Виджет "Популярное в Google" позволяет получать информацию о самых главных новостях по интересующей вас теме.

The Google app keeps you in the know about things that matter to you. Find quick answers, explore your interests, and stay up to date with Discover. The more you use the Google app, the better it gets.

Search and browse:
• Nearby shops and restaurants
• Live sports scores and schedules
• Movies times, casts, and reviews
• Videos and images
• News, stock information, and more
• Anything you’d find on the web

Get personalized updates in Discover:
• Stay in the know about topics that interest you
• Start your morning with weather and top news
• Get real-time updates on sports, movies, and events
• Know as soon as your favorite artists drop new albums
• Get stories about your interests and hobbies
• Follow interesting topics, right from Search results

More ways to access Google:
• iMessage extension — Search and share restaurants, GIFs, and more, without leaving your conversation.
• Search Google extension — While browsing in Safari, you can share a web page with Google to see suggestions for related content—no need to type anything new in the search box. Tap on the Search Google icon from Safari’s share menu to get started.
• Gboard — access Google Search, right from your keyboard. Gboard is a keyboard that lets you search and send information, GIFs, emoji, and more—right from your keyboard, in any app. Tap “Gboard” in your app settings to get started.
• Trending on Google widget — find out what’s trending in your area with our Trending on Google widget.

Learn more about what the Google app can do for you: http://www.google.com/search/about

Your feedback helps us create products you'll love. Join a user research study here:
https://goo.gl/kKQn99

O Google app mantém você por dentro de tudo o que é importante para você. Encontre respostas rápidas, veja mais sobre assuntos do seu interesse e mantenha-se atualizado com o Discover. Quanto mais você usa o Google app, melhor ele fica.

Pesquise e encontre:
• lojas e restaurantes por perto
• placares e programações esportivas em tempo real
• horários, elenco e avaliações de filmes em cartaz no cinema
• voos e hotéis
• vídeos e imagens
• notícias, informações sobre o mercado financeiro e muito mais
• tudo que se pode encontrar na Web

Receba atualizações personalizadas no Discover:
• Fique por dentro dos assuntos que são interessantes para você.
• Comece o dia com informações sobre a previsão do tempo e as principais notícias.
• Receba atualizações em tempo real sobre esportes, filmes e eventos.
• Saiba em primeira mão quando seus artistas favoritos lançarem novos álbuns.
• Veja matérias sobre o que você gosta e seus hobbies.
• Siga temas interessantes diretamente dos resultados da pesquisa.

Outras formas de acessar o Google:
• Extensão iMessage: pesquise e compartilhe restaurantes, GIFs e muito mais sem sair da conversa.
• Extensão Pesquisa Google: compartilhe uma página da Web com o Google para ver sugestões de conteúdo relacionado enquanto navega no Safari. Você nem precisa digitar na caixa de pesquisa. Toque no ícone da Pesquisa Google no menu de compartilhamento do Safari para começar.
• Gboard: acesse a Pesquisa Google direto do teclado. O Gboard permite que você pesquise e envie informações, GIFs, emojis e muito mais diretamente do teclado em qualquer app. Toque em “Gboard” nas configurações do app para começar.
• Widget Tendências no Google: descubra o que está em alta na sua área com nosso widget Tendências no Google.

The Google app keeps you in the know about things that matter to you. Find quick answers, explore your interests, and stay up to date with Discover. The more you use the Google app, the better it gets.

Search and browse:
• Nearby shops and restaurants
• Live sports scores and schedules
• Movies times, casts, and reviews
• Videos and images
• News, stock information, and more
• Anything you’d find on the web

Get personalized updates in Discover:
• Stay in the know about topics that interest you
• Start your morning with weather and top news
• Get real-time updates on sports, movies, and events
• Know as soon as your favorite artists drop new albums
• Get stories about your interests and hobbies
• Follow interesting topics, right from Search results

More ways to access Google:
• iMessage extension — Search and share restaurants, GIFs, and more, without leaving your conversation.
• Search Google extension — While browsing in Safari, you can share a web page with Google to see suggestions for related content—no need to type anything new in the search box. Tap on the Search Google icon from Safari’s share menu to get started.
• Gboard — access Google Search, right from your keyboard. Gboard is a keyboard that lets you search and send information, GIFs, emoji, and more—right from your keyboard, in any app. Tap “Gboard” in your app settings to get started.
• Trending on Google widget — find out what’s trending in your area with our Trending on Google widget.

Learn more about what the Google app can do for you: http://www.google.com/search/about

Your feedback helps us create products you'll love. Join a user research study here:
https://goo.gl/kKQn99

Med Google-appen holdes du oppdatert om det du er interessert i. Finn svar raskt, utforsk interessene dine, og hold deg oppdatert med Discover. Jo mer du bruker Google-appen, desto bedre blir den.

Søk etter og bla gjennom
• butikker og restauranter i nærheten
• kampoversikter og direkteoppdaterte sportsresultater
• filminformasjon, for eksempel kinotider, skuespillere og anmeldelser
• flyreiser og hoteller
• videoer og bilder
• nyheter, aksjeinformasjon med mer
• alt du finner på nettet

Få personlig tilpassede oppdateringer i Discover:
• Hold deg oppdatert om emner som interesserer deg.
• Start dagen med værmeldingen og siste nytt.
• Få oppdateringer i sanntid om sport, filmer og arrangementer.
• Bli informert når favorittartistene dine slipper nye album.
• Få nyhetssaker om interessene og hobbyene dine.
• Følg interessante emner rett fra søkeresultatene.

Flere måter å bruke Google på:
• iMessage-utvidelsen: Søk etter og del restaurantinformasjon, GIF-er og så videre – uten å gå ut av samtalen.
• Søk på Google-utvidelsen: I Safari kan du dele nettsider med Google for å se forslag om relatert innhold – uten at du må skrive noe i søkefeltet. Bare trykk på Søk på Google-ikonet i delemenyen i Safari for å komme i gang.
• Gboard: Bruk Google Søk rett fra tastaturet. Gboard er et tastatur du kan bruke for å søke og sende informasjon, GIF-er, emojier og så videre rett fra tastaturet – i alle apper. Trykk på «Gboard» i appinnstillingene for å komme i gang.
• Populært på Google-modulen: Finn ut hva som er populært i området ditt.

De Google-app houdt je op de hoogte van wat belangrijk voor je is. Vind snelle antwoorden, doe meer met je interesses en blijf up-to-date met Discover. Hoe vaker je de Google-app gebruikt, hoe beter die wordt.

Zoeken en browsen:
• Winkels en restaurants in de buurt
• Live sportuitslagen en speelschema's
• Filmtijden, casts en reviews
• Vluchten en hotels
• Video's en afbeeldingen
• Nieuws, aandelenkoersen en meer
• Alles wat je op internet wilt vinden

Ontvang gepersonaliseerde updates in Discover:
• Blijf op de hoogte van onderwerpen die je interesseren
• Begin je ochtend met het weerbericht en het laatste nieuws
• Krijg realtime updates over sport, films en evenementen
• Laat je meteen informeren als je favoriete artiesten nieuwe albums uitbrengen
• Ontvang artikelen over je interesses en hobby's
• Volg interessante onderwerpen, rechtstreeks vanuit de zoekresultaten

Meer manieren om toegang te krijgen tot Google:
• iMessage-extensie: Zoek en deel restaurants, gif's en meer, zonder je gesprek te verlaten.
• Extensie 'Zoek met Google': Terwijl je in Safari browst, kun je een webpagina met Google delen om suggesties voor gerelateerde content te bekijken, zonder dat je iets nieuws in het zoekvak moet typen. Tik op het pictogram voor 'Zoek met Google' in het deelmenu van Safari om aan de slag te gaan.
• Gboard: Zoek rechtstreeks vanaf je toetsenbord op Google Zoeken. Gboard is een toetsenbord waarmee je informatie, gif's, emoji's en meer kunt zoeken en verzenden, rechtstreeks vanaf je toetsenbord en in elke app. Tik in je app-instellingen op Gboard om aan de slag te gaan.
• Widget 'Trending op Google': Ontdek wat er trending is in jouw regio met de widget 'Trending op Google'.

Apl Google memberitahu anda perkembangan perkara yang penting kepada anda. Cari jawapan pantas, terokai minat anda dan dapatkan maklumat terkini dengan Discover. Penggunaan yang lebih kerap akan menambah baik apl Google.

Cari dan semak imbas:
• Kedai dan restoran berdekatan
• Mata dan jadual sukan secara langsung
• Masa tayangan filem, barisan pelakon dan ulasan
• Penerbangan dan hotel
• Video dan imej
• Berita, maklumat saham dan pelbagai lagi
• Apa-apa sahaja yang anda temukan di web

Dapatkan kemas kini yang diperibadikan dalam Discover:
• Ikuti perkembangan topik yang anda minati
• Mulakan pagi anda dengan laporan cuaca dan berita utama
• Dapatkan kemas kini masa nyata tentang sukan, filem dan acara
• Ketahui sebaik sahaja artis kegemaran anda melancarkan album baharu
• Dapatkan cerita tentang minat dan hobi anda
• Ikuti topik yang menarik, terus daripada hasil Carian

Lagi cara untuk mengakses Google:
• Sambungan iMessage — Cari dan kongsi maklumat restoran, GIF dan pelbagai lagi tanpa meninggalkan perbualan anda.
• Sambungan Cari di Google — Semasa menyemak imbas menggunakan Safari, anda boleh berkongsi halaman web dengan Google untuk melihat cadangan bagi kandungan yang berkaitan—tidak perlu menaip apa-apa carian baharu dalam kotak carian. Ketik pada ikon Cari di Google daripada menu perkongsian Safari untuk bermula.
• Gboard — akses Carian Google, terus daripada papan kekunci anda. Gboard ialah papan kekunci yang membolehkan anda membuat carian dan menghantar maklumat, GIF, emoji dan pelbagai lagi—terus daripada papan kekunci anda, dalam mana-mana apl. Ketik “Gboard” dalam tetapan apl anda untuk bermula.
• Widget Sohor Kini di Google — ketahui perkara sohor kini di kawasan anda dengan widget kami, Sohor Kini di Google.

The best of Google in one app. Say “Ok Google” and find everything from nearby restaurants to the calories in cheesecake. Google also shows you the info you need before you ask, like updates on your favorite teams and traffic alerts.

Talk instead of type:
• Say “Ok Google” then ask a question*
• Google will speak the answer aloud

Ask Google to help you do things:
• “What are good restaurants nearby?”
• “Where is my package?”
• “Remind me to call mom at 5 pm.”

Get Google Now cards and notifications:
• Start your morning with weather, news & traffic
• Get updates on sports, movies & events

More about the Google app: http://www.google.com/search/about

* requires iPhone 4s or later

The best of Google in one app. Say “Ok Google” and find everything from nearby restaurants to the calories in cheesecake. Google also shows you the info you need before you ask, like updates on your favorite teams and traffic alerts.

Talk instead of type:
• Say “Ok Google” then ask a question*
• Google will speak the answer aloud

Ask Google to help you do things:
• “What are good restaurants nearby?”
• “Where is my package?”
• “Remind me to call mom at 5 pm.”

Get Google Now cards and notifications:
• Start your morning with weather, news & traffic
• Get updates on sports, movies & events

More about the Google app: http://www.google.com/search/about

* requires iPhone 4s or later

Google 앱을 사용하면 관심 있는 주제에 관한 최신 정보를 놓치지 않고 확인할 수 있습니다. 디스커버를 활용하여 질문의 답을 빠르게 확인하고, 관심분야를 살펴보고, 최신 소식을 받아 보세요. Google 앱은 사용하면 사용할수록 더 유용해집니다.

검색 및 탐색
• 주변 상점 및 식당
• 실시간 스포츠 점수 및 경기 일정
• 영화 상영 시간, 출연진, 리뷰
• 항공편 및 호텔
• 동영상 및 이미지
• 뉴스, 주식 정보 등
• 웹에서 찾을 수 있는 모든 정보

디스커버에서 맞춤형 소식 받아 보기
• 관심 있는 주제에 관한 최신 정보 확인
• 일기예보와 주요 뉴스를 보며 아침 일과 시작
• 스포츠, 영화, 이벤트에 관한 실시간 소식 확인
• 좋아하는 아티스트의 신규 앨범 출시 소식 바로 확인
• 관심분야 및 취미와 관련된 스토리 보기
• 검색결과에서 흥미로운 주제 바로 팔로우

Google을 사용하는 다양한 방법
• iMessage 확장 프로그램 — 대화에서 나가지 않고도 식당, GIF 등을 검색 및 공유하세요.
• Google 검색 확장 프로그램 — Safari에서 탐색하는 동안 Google과 웹페이지를 공유하여 관련 콘텐츠 추천을 확인하세요. 검색창에 새로운 검색어를 입력하지 않아도 됩니다. 시작하려면 Safari 공유 메뉴에서 Google 검색 아이콘을 탭하세요.
• Gboard — 키보드에서 바로 Google 검색을 이용하세요. Gboard는 어떤 앱을 사용하고 있든지 키보드에서 바로 정보, GIF, 그림 이모티콘 등을 검색하고 전송할 수 있는 키보드입니다. 앱 설정에서 'Gboard'를 탭하여 시작해 보세요.
• Google 핫이슈 위젯 — Google 핫이슈 위젯을 사용하여 주변에서 무엇이 유행하고 있는지 알아보세요.

선택 접근권한
• 위치: 내 위치와 관련된 검색결과 및 예상 검색어를 확인합니다.
• 마이크: 음성으로 검색하거나 Google에 명령합니다.
• 카메라: Google 렌즈를 사용하거나, 프로필 사진을 찍거나, 콘텐츠를 만듭니다.
• 사진: 사진 라이브러리에 콘텐츠를 저장하고, 로컬 이미지를 업로드하고, Google 렌즈로 사진을 인식하고, Gboard에서 나만의 키보드 배경 테마를 설정합니다.
• 연락처: Gboard로 연락처를 검색 및 공유하고, Google 렌즈를 사용하여 연락처를 생성합니다.
• 캘린더: Google 렌즈를 사용하여 캘린더 일정을 만듭니다.
* 선택적 접근권한의 허용에는 동의하지 않아도 서비스의 이용이 가능합니다.

※アプリのアップデートが完了しない場合は、iOSを最新版にアップデートしてから再度お試しください。

検索利用者数 No.1*
ワンタップでいつもの Google へ
音声検索をはじめ、Discover や、料理の写真から近くのお店を探すことも

Discover :あなたが Google で検索したトピックや、訪問したページの内容に基づいて、あなたが興味を持ちそうな記事や動画をピックアップしてお届けします。まずは、トップ画面の検索窓の下をスクロール。必要のないトピックを停止したり、お気に入りのスポーツチームやアーティストを検索結果からフォローして、Discover に送られてくる内容を、あなたの好みに合わせてカスタマイズすることができます。(Google アカウントでのログインが必要です)

料理の写真から近くのお店を探す:パンケーキ、ラーメン、オムライス、カルビなど、検索ボックスに料理の名前を入力すると現在地の近くのお店の料理の写真が並んだ画面から、行きたいお店を探すことができます。写真をタップすると、お店の名前や住所、営業時間やその他の写真がまとまったページを見ることができます。

お客様のご意見を製品の改善に役立ててまいります。 ユーザーリサーチスタディにご協力いただける方は下記リンクをご覧ください。
https://userresearch.google.com/intl/ja/?reserved=0

*ニールセン Mobile Netview ブラウザとアプリからの利用 18歳以上の男女 平均月間利用者数(2017年1月から10月)

L'app Google ti consente di ricevere aggiornamenti sui contenuti che ti interessano. Trova risposte rapidamente, approfondisci i tuoi interessi e resta aggiornato grazie a Discover. Più usi l'app Google, più questa migliora.

Cerca ed esplora:
• Negozi e ristoranti vicini
Calendari e risultati sportivi in tempo reale
• Orari dei film al cinema, cast e recensioni
• Voli e hotel
• Video e immagini
• Notizie, informazioni di borsa e altro ancora
• Tutti i contenuti disponibili sul Web

Visualizza aggiornamenti personalizzati in Discover:
• Ricevi aggiornamenti sugli argomenti che ti interessano
• Inizia la tua giornata con il meteo e le notizie principali
• Visualizza aggiornamenti in tempo reale su sport, film ed eventi
• Ricevi un avviso non appena i tuoi artisti preferiti pubblicano nuovi album
• Visualizza storie sui tuoi interessi e hobby
• Segui argomenti interessanti direttamente dai risultati di ricerca

Altri modi per accedere a Google:
• Estensione iMessage: cerca e condividi ristoranti, GIF e molto altro senza abbandonare la conversazione.
• Estensione Cerca su Google: mentre navighi in Safari, puoi condividere una pagina web con Google per visualizzare suggerimenti relativi a contenuti correlati, senza digitare nulla nella casella di ricerca. Per iniziare, tocca l'icona di Cerca su Google dal menu Condividi di Safari.
• Gboard: accedi a Ricerca Google direttamente dalla tastiera. Gboard ti permette di cercare e inviare informazioni, GIF, emoji e altro direttamente dalla tastiera e da qualsiasi app. Tocca "Gboard" nelle impostazioni dell'app per iniziare.
• Widget Di tendenza su Google: scopri le tendenze nella tua zona grazie al nostro widget dedicato.

Dengan Google app, Anda terus mendapatkan info terbaru tentang berbagai hal yang penting bagi Anda. Temukan jawaban cepat, jelajahi minat Anda, dan dapatkan info terbaru dengan Discover. Semakin sering Anda gunakan, Google app akan menjadi semakin relevan.

Telusuri dan temukan:
• Toko dan restoran di sekitar
• Skor dan jadwal olahraga langsung
• Waktu tayang, para pemeran, dan ulasan film
• Penerbangan dan hotel
• Video dan gambar
• Berita, informasi saham, dan lain-lain
• Apa pun yang Anda temukan di web

Dapatkan info terbaru yang dipersonalisasi di Discover:
• Ikuti kabar terbaru tentang topik yang menarik bagi Anda
• Mulai hari Anda dengan informasi cuaca dan berita teratas
• Dapatkan info terbaru tentang olahraga, film, dan acara secara real-time
• Ketahui album yang baru saja dirilis artis favorit Anda
• Dapatkan artikel tentang minat dan hobi Anda
• Ikuti topik yang menarik, langsung dari hasil Penelusuran

Cari lain untuk mengakses Google:
• Ekstensi iMessage — Telusuri serta bagikan lokasi restoran, GIF, dan lainnya, tanpa harus menutup aplikasi iMessage Anda.
• Ekstensi Telusuri Google — Saat melakukan browsing di Safari, Anda dapat berbagi halaman dengan Google guna melihat saran untuk konten terkait—tanpa perlu mengetik apa pun di kotak penelusuran. Tap ikon Telusuri Google dari menu berbagi di Safari untuk memulai.
• Gboard — akses Google Penelusuran, langsung dari keyboard Anda. Gboard adalah keyboard yang memungkinkan Anda menelusuri dan mengirim informasi, GIF, emoji, dan lain-lain—langsung dari keyboard Anda, di aplikasi apa pun. Tap “Gboard” di setelan aplikasi Anda untuk memulai.
• Widget Trending di Google — cari tahu yang sedang trending di wilayah Anda dengan widget Trending di Google kami.

The Google app keeps you in the know about things that matter to you. Find quick answers, explore your interests, and stay up to date with Discover. The more you use the Google app, the better it gets.

Search and browse:
• Nearby shops and restaurants
• Live sports scores and schedules
• Movies times, casts, and reviews
• Videos and images
• News, stock information, and more
• Anything you’d find on the web

Get personalized updates in Discover:
• Stay in the know about topics that interest you
• Start your morning with weather and top news
• Get real-time updates on sports, movies, and events
• Know as soon as your favorite artists drop new albums
• Get stories about your interests and hobbies
• Follow interesting topics, right from Search results

More ways to access Google:
• iMessage extension — Search and share restaurants, GIFs, and more, without leaving your conversation.
• Search Google extension — While browsing in Safari, you can share a web page with Google to see suggestions for related content—no need to type anything new in the search box. Tap on the Search Google icon from Safari’s share menu to get started.
• Gboard — access Google Search, right from your keyboard. Gboard is a keyboard that lets you search and send information, GIFs, emoji, and more—right from your keyboard, in any app. Tap “Gboard” in your app settings to get started.
• Trending on Google widget — find out what’s trending in your area with our Trending on Google widget.

Learn more about what the Google app can do for you: http://www.google.com/search/about

Your feedback helps us create products you'll love. Join a user research study here:
https://goo.gl/kKQn99

The Google app keeps you in the know about things that matter to you. Find quick answers, explore your interests, and stay up to date with Discover. The more you use the Google app, the better it gets.

Search and browse:
• Nearby shops and restaurants
• Live sports scores and schedules
• Movies times, casts, and reviews
• Videos and images
• News, stock information, and more
• Anything you’d find on the web

Get personalized updates in Discover:
• Stay in the know about topics that interest you
• Start your morning with weather and top news
• Get real-time updates on sports, movies, and events
• Know as soon as your favorite artists drop new albums
• Get stories about your interests and hobbies
• Follow interesting topics, right from Search results

More ways to access Google:
• iMessage extension — Search and share restaurants, GIFs, and more, without leaving your conversation.
• Search Google extension — While browsing in Safari, you can share a web page with Google to see suggestions for related content—no need to type anything new in the search box. Tap on the Search Google icon from Safari’s share menu to get started.
• Gboard — access Google Search, right from your keyboard. Gboard is a keyboard that lets you search and send information, GIFs, emoji, and more—right from your keyboard, in any app. Tap “Gboard” in your app settings to get started.
• Trending on Google widget — find out what’s trending in your area with our Trending on Google widget.

Learn more about what the Google app can do for you: http://www.google.com/search/about

Your feedback helps us create products you'll love. Join a user research study here:
https://goo.gl/kKQn99

The Google app keeps you in the know about things that matter to you. Find quick answers, explore your interests, and stay up to date with Discover. The more you use the Google app, the better it gets.

Search and browse:
• Nearby shops and restaurants
• Live sports scores and schedules
• Movies times, casts, and reviews
• Videos and images
• News, stock information, and more
• Anything you’d find on the web

Get personalized updates in Discover:
• Stay in the know about topics that interest you
• Start your morning with weather and top news
• Get real-time updates on sports, movies, and events
• Know as soon as your favorite artists drop new albums
• Get stories about your interests and hobbies
• Follow interesting topics, right from Search results

More ways to access Google:
• iMessage extension — Search and share restaurants, GIFs, and more, without leaving your conversation.
• Search Google extension — While browsing in Safari, you can share a web page with Google to see suggestions for related content—no need to type anything new in the search box. Tap on the Search Google icon from Safari’s share menu to get started.
• Gboard — access Google Search, right from your keyboard. Gboard is a keyboard that lets you search and send information, GIFs, emoji, and more—right from your keyboard, in any app. Tap “Gboard” in your app settings to get started.
• Trending on Google widget — find out what’s trending in your area with our Trending on Google widget.

Learn more about what the Google app can do for you: http://www.google.com/search/about

Your feedback helps us create products you'll love. Join a user research study here:
https://goo.gl/kKQn99

The Google app keeps you in the know about things that matter to you. Find quick answers, explore your interests, and stay up to date with Discover. The more you use the Google app, the better it gets.

Search and browse:
• Nearby shops and restaurants
• Live sports scores and schedules
• Movies times, casts, and reviews
• Videos and images
• News, stock information, and more
• Anything you’d find on the web

Get personalized updates in Discover:
• Stay in the know about topics that interest you
• Start your morning with weather and top news
• Get real-time updates on sports, movies, and events
• Know as soon as your favorite artists drop new albums
• Get stories about your interests and hobbies
• Follow interesting topics, right from Search results

More ways to access Google:
• iMessage extension — Search and share restaurants, GIFs, and more, without leaving your conversation.
• Search Google extension — While browsing in Safari, you can share a web page with Google to see suggestions for related content—no need to type anything new in the search box. Tap on the Search Google icon from Safari’s share menu to get started.
• Gboard — access Google Search, right from your keyboard. Gboard is a keyboard that lets you search and send information, GIFs, emoji, and more—right from your keyboard, in any app. Tap “Gboard” in your app settings to get started.
• Trending on Google widget — find out what’s trending in your area with our Trending on Google widget.

Learn more about what the Google app can do for you: http://www.google.com/search/about

Your feedback helps us create products you'll love. Join a user research study here:
https://goo.gl/kKQn99

L'appli Google vous permet de vous tenir au courant de tous les sujets qui vous intéressent. Trouvez rapidement des réponses à vos questions, explorez vos thèmes favoris et tenez-vous informé avec Discover. Plus vous utilisez l'appli Google, plus elle s'améliore.

Faites des recherches sur tout ce qui vous intéresse :
• Magasins et restaurants à proximité
• Calendriers et résultats sportifs
• Horaires des films, distribution et critiques
• Vols et hôtels
• Vidéos et images
• Actualités, informations boursières, etc.
• Tout ce que vous pouvez trouver sur le Web

Recevez des informations personnalisées dans Discover :
• Tenez-vous informé sur les sujets qui vous intéressent.
• Commencez votre journée en consultant les prévisions météo et les actualités.
• Recevez des informations en temps réel concernant le sport, les films et les événements.
• Soyez le premier informé dès que vos artistes préférés sortent de nouveaux albums.
• Recevez des articles concernant vos centres d'intérêt et vos loisirs.
• Suivez des sujets intéressants, directement depuis les résultats de recherche.

Découvrez de nouvelles façons d'accéder à Google :
• Extension iMessage : recherchez des restaurants, des GIF et d'autres éléments sans quitter la conversation et partagez-les avec vos interlocuteurs.
• Extension Rechercher sur Google : lorsque vous naviguez dans Safari, vous pouvez partager une page Web avec Google afin d'afficher des contenus similaires, sans avoir à saisir quoi que ce soit dans le champ de recherche. Appuyez sur l'icône Rechercher sur Google dans le menu Partager de Safari pour commencer.
• Gboard : accédez à la recherche Google depuis votre clavier. Gboard est un clavier qui vous permet de rechercher et partager des informations, des GIF, des emoji, et plus encore directement depuis votre clavier et dans n'importe quelle application. Pour commencer, appuyez sur "Gboard" dans les paramètres de l'application.
• Widget Tendances sur Google : découvrez les tendances locales grâce au widget Tendances sur Google.

Googlen parhaat yhdessä sovelluksessa. Nopein ja helpoin tapa löytää mitä etsit. Voit tehdä hakuja myös puhumalla: sano “Ok Google” ja pyydä tietoa aiheesta kuin aiheesta – lähellä sijaitsevista ravintoloista ajantasaisiin liikennetiedotteisiin.

Google Now näyttää sinulle tietoa ennen kuin ehdit kysyä – ottelutuloksista paikallissäähän. Mitä enemmän käytät tätä sovellusta, sitä osuvampaa sisältöä saat.

Pyydä Googlelta apua:
- "Lähin italialainen ravintola"
- "Reitti lentokentälle"
- "Elokuvat Helsinki"

Puhu kirjoittamisen sijaan*:
- Kosketa mikrofonikuvaketta tai sano “Ok Google” ja kysy, mitä haluat tietää
- Saat puhutun vastauksen kysymykseesi**

Muokkaa syötettä ja käytä ilmoituksia:
- Säätiedot, uutiset ja liikennetiedotteet heti aamusta
- Uutisia urheilutuloksista ja pörssikursseista tai tietoa tulevista matkoista ja tapahtumista

Lisätietoa tämän sovelluksen tarjoamista mahdollisuuksista: http://www.google.com/search/about

*edellytyksenä iPhone 4s tai sitä uudempi malli
**ei käytettävissä kaikissa maissa

The best of Google in one app. Search hands-free with voice commands. Just say “Ok Google” or touch the mic to begin. You’ll also get answers before you ask with Google Now cards and notifications.

Google Now automatically gives you the information you need throughout your day:
• Start the day with weather, news, & traffic
• Get updates on sports, movies and events
• Set reminders for yourself at a time or place
Learn at: www.google.com/now

Talk to Google:
• Say “Ok Google” and ask questions out loud*
• Google understands you as you speak
• Get answers with a spoken response

Everything else you love about Google:
• Fast: get to search results quicker than ever
• Beautiful: get fluid, full screen image search
• Intuitive: Swipe between web pages & results

* requires iPhone 4s or later

La aplicación de Google te mantiene al tanto de lo que más te importa. Encuentra respuestas con rapidez, busca información sobre lo que te interesa y mantente al día con Discover. Cuanto más la uses, mejor será.

Busca y descubre:
• Tiendas y restaurantes cercanos
• Horarios y resultados deportivos en directo
• Horarios, opiniones y repartos de películas
• Vuelos y alojamiento
• Vídeos e imágenes
• Noticias, datos bursátiles y mucho más
• Cualquier cosa que se pueda encontrar en la Web

Recibe noticias personalizadas en Discover:
• Mantente al tanto de los temas que te interesan.
• Empieza el día con el tiempo y las noticias más destacadas.
• Recibe novedades sobre películas, deportes y eventos en tiempo real.
• Entérate antes que nadie cuando salgan nuevos álbumes de tus artistas favoritos.
• Recibe información sobre tus intereses y aficiones.
• Sigue temas interesantes directamente desde los resultados de la Búsqueda.

Más formas de acceder a Google:
• Extensión para iMessage: busca y comparte restaurantes, archivos GIF y mucho más, sin salir de las conversaciones.
• Extensión para Buscar en Google: mientras navegas por Safari, puedes compartir una página web con Google para obtener sugerencias de contenido relacionado. No hace falta que escribas nada nuevo en el cuadro de búsqueda. Para empezar, toca el icono de Buscar en Google en el menú para compartir de Safari.
• Gboard: accede a la Búsqueda de Google directamente desde el teclado. Gboard es un teclado que te permite buscar y enviar información, archivos GIF, emojis y mucho más, directamente desde el teclado y en cualquier aplicación. Para empezar, toca Gboard en los ajustes de la aplicación.
• Widget Tendencias en Google: mantente al tanto de lo que ocurre en tu zona gracias a este widget.

Η εφαρμογή Google σας ενημερώνει για τα θέματα που σας ενδιαφέρουν. Βρείτε γρήγορα απαντήσεις, εξερευνήστε τα ενδιαφέροντά σας και μείνετε ενημερωμένοι με το Discover. Η εφαρμογή Google βελτιώνεται όσο περισσότερο τη χρησιμοποιείτε.

Αναζήτηση και περιήγηση:
• Κοντινά καταστήματα και εστιατόρια
• Ζωντανά αποτελέσματα και προγράμματα αγώνων
• Ώρες προβολής ταινιών, καστ και αξιολογήσεις
• Πτήσεις και ξενοδοχεία
• Βίντεο και εικόνες
• Ειδήσεις, πληροφορίες για μετοχές και πολλά άλλα
• Οτιδήποτε θα βρίσκατε στον ιστό

Λάβετε εξατομικευμένες ενημερώσεις στο Discover:
• Μείνετε ενημερωμένοι σχετικά με θέματα που σας ενδιαφέρουν
• Ξεκινήστε το πρωινό σας με ενημέρωση για τον καιρό και κορυφαίες ειδήσεις
• Λάβετε ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο για αθλητικά γεγονότα, ταινίες και εκδηλώσεις
• Ενημερωθείτε άμεσα για νέες κυκλοφορίες άλμπουμ από τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες
• Λάβετε ιστορίες σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι σας
• Ακολουθήστε ενδιαφέροντα θέματα, απευθείας από τα αποτελέσματα της Αναζήτησης

Περισσότεροι τρόποι για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Google:
• Επέκταση iMessage — Αναζητήστε και μοιραστείτε εστιατόρια, GIF και πολλά άλλα χωρίς να αποχωρήσετε από τη συνομιλία σας.
• Επέκταση "Αναζήτηση στο Google" — Καθώς περιηγείστε με το Safari, μπορείτε να μοιραστείτε μια ιστοσελίδα με το Google για να δείτε προτάσεις για σχετικό περιεχόμενο. Δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσετε κάτι στο πλαίσιο αναζήτησης. Πατήστε το εικονίδιο "Αναζήτηση στο Google" από το μενού κοινοποίησης του Safari για να ξεκινήσετε.
• Gboard — Αποκτήστε πρόσβαση στην Αναζήτηση Google απευθείας από το πληκτρολόγιό σας. Το Gboard είναι ένα πληκτρολόγιο που σας επιτρέπει να αναζητήσετε και να αποστείλετε πληροφορίες, GIF, emoji και πολλά άλλα, απευθείας από το πληκτρολόγιό σας, σε οποιαδήποτε εφαρμογή. Πατήστε "Gboard" στις ρυθμίσεις της εφαρμογής σας, για να ξεκινήσετε.
• Γραφικό στοιχείο "Ανερχόμενα στο Google" — Δείτε τα ανερχόμενα στην περιοχή σας με το γραφικό στοιχείο "Ανερχόμενα στο Google".

Mit der Google App bist du immer über die Dinge informiert, die dir wichtig sind. Hier findest du schnelle Antworten, erhältst Informationen zu deinen Interessen und bleibst mit Discover immer auf dem Laufenden. Je mehr du die Google App nutzt, desto besser wird sie.

Das alles kannst du suchen und ansehen:
• Geschäfte und Restaurants in der Nähe
• Live-Sportergebnisse und Spielpläne
• Kinoprogramm, Mitwirkende und Rezensionen
• Flüge und Hotels
• Videos und Bilder
• Nachrichten und Aktienkurse
• Alle Informationen aus dem Internet

In Discover erhältst du personalisierte Benachrichtigungen:
• Aktuelle Informationen zu Themen, die dich interessieren
• Die neuesten Nachrichten und den Wetterbericht am Morgen
• Echtzeit-Updates zu Sport, Filmen und Veranstaltungen
• Die neuesten Veröffentlichungen deiner Lieblingsmusiker
• Meldungen zu deinen Interessengebieten und Hobbys
• Interessante Themen direkt aus den Google-Suchergebnissen erkunden

Du hast noch mehr Möglichkeiten, Google zu nutzen:
• iMessage-Erweiterung – Du kannst nach Restaurants und GIFs suchen und diese teilen, ohne die Unterhaltung zu verlassen.
• Search Google-Erweiterung – Während du in Safari surfst, kannst du jetzt Webseiten mit Google teilen, um Vorschläge zu verwandten Inhalten zu erhalten – du musst den Begriff nicht erneut ins Suchfeld eingeben.Tippe dazu einfach im Freigabemenü von Safari auf das "Search Google"-Symbol.
• Gboard – mit Gboard gelangst du direkt von deiner Tastatur zur Google-Suche. Gboard ist eine Tastatur, mit der du Informationen, GIFs und Emojis suchen und senden kannst – und das in allen Apps und direkt von deiner Tastatur aus. Tippe dazu einfach in den App-Einstellungen auf "Gboard".
• "Trendthemen auf Google"-Widget – mit dem "Trendthemen auf Google"-Widget kannst du immer direkt sehen, welche Themen in deiner Umgebung gerade beliebt sind.

Med Google-appen har du altid et overblik over de ting, der betyder mest for dig. Find hurtige svar, udforsk dine interesser og hold dig opdateret med Discover. Jo mere du bruger Google-appen, jo mere får du ud af den.

Søg efter og find:
• Butikker og restauranter i nærheden
• Live sportsresultater og kampprogrammer
• Biograftider, rollelister og anmeldelser
• Fly og hoteller
• Videoer og billeder
• Nyheder, oplysninger om aktier og meget mere
• Alt, der findes på nettet

Få tilpassede opdateringer i Discover
• Hold dig opdateret om de emner, der interesserer dig
• Start din morgen med vejrudsigten og de vigtigste nyheder
• Få opdateringer i realtid om sport, film og begivenheder
• Få besked med det samme, når dine yndlingsmusikere udgiver nye album
• Få historier om dine interesser og hobbyer
• Følg interessante emner direkte fra søgeresultaterne

Andre måder at få adgang til Google på:
• iMessage-udvidelsen: Søg efter og del restauranter, giffer og meget mere uden at forlade samtalen.
• Udvidelsen Søg på Google: Når du er på nettet i Safari, kan du dele en webside med Google for at se forslag til relateret indhold – du behøver ikke at skrive noget i søgefeltet. Tryk på ikonet for Søg på Google fra delingsmenuen i Safari for at komme godt i gang.
• Gboard: Få adgang til Google Søgning direkte fra dit tastatur. Gboard er et tastatur, der giver dig mulighed for at søge efter og sende oplysninger, giffer, emojis og meget mere direkte fra dit tastatur i enhver app. Tryk på "Gboard" i dine appindstillinger for at komme godt i gang.
• Widgetten Populært på Google: Hold dig opdateret om, hvad der sker i dit område med vores widget Populært på Google

The Google app keeps you in the know about things that matter to you. Find quick answers, explore your interests, and stay up to date with Discover. The more you use the Google app, the better it gets.

Search and browse:
• Nearby shops and restaurants
• Live sports scores and schedules
• Movies times, casts, and reviews
• Videos and images
• News, stock information, and more
• Anything you’d find on the web

Get personalized updates in Discover:
• Stay in the know about topics that interest you
• Start your morning with weather and top news
• Get real-time updates on sports, movies, and events
• Know as soon as your favorite artists drop new albums
• Get stories about your interests and hobbies
• Follow interesting topics, right from Search results

More ways to access Google:
• iMessage extension — Search and share restaurants, GIFs, and more, without leaving your conversation.
• Search Google extension — While browsing in Safari, you can share a web page with Google to see suggestions for related content—no need to type anything new in the search box. Tap on the Search Google icon from Safari’s share menu to get started.
• Gboard — access Google Search, right from your keyboard. Gboard is a keyboard that lets you search and send information, GIFs, emoji, and more—right from your keyboard, in any app. Tap “Gboard” in your app settings to get started.
• Trending on Google widget — find out what’s trending in your area with our Trending on Google widget.

Learn more about what the Google app can do for you: http://www.google.com/search/about

Your feedback helps us create products you'll love. Join a user research study here:
https://goo.gl/kKQn99

La aplicación de Google te mantiene al tanto de lo que más te importa. Encuentra respuestas con rapidez, busca información sobre lo que te interesa y mantente al día con Discover. Cuanto más la uses, mejor será.

Busca y descubre:
• Tiendas y restaurantes cercanos
• Horarios y resultados deportivos en directo
• Horarios, opiniones y repartos de películas
• Vuelos y alojamiento
• Vídeos e imágenes
• Noticias, datos bursátiles y mucho más
• Cualquier cosa que se pueda encontrar en la Web

Recibe noticias personalizadas en Discover:
• Mantente al tanto de los temas que te interesan.
• Empieza el día con el tiempo y las noticias más destacadas.
• Recibe novedades sobre películas, deportes y eventos en tiempo real.
• Entérate antes que nadie cuando salgan nuevos álbumes de tus artistas favoritos.
• Recibe información sobre tus intereses y aficiones.
• Sigue temas interesantes directamente desde los resultados de la Búsqueda.

Más formas de acceder a Google:
• Extensión para iMessage: busca y comparte restaurantes, archivos GIF y mucho más, sin salir de las conversaciones.
• Extensión para Buscar en Google: mientras navegas por Safari, puedes compartir una página web con Google para obtener sugerencias de contenido relacionado. No hace falta que escribas nada nuevo en el cuadro de búsqueda. Para empezar, toca el icono de Buscar en Google en el menú para compartir de Safari.
• Gboard: accede a la Búsqueda de Google directamente desde el teclado. Gboard es un teclado que te permite buscar y enviar información, archivos GIF, emojis y mucho más, directamente desde el teclado y en cualquier aplicación. Para empezar, toca Gboard en los ajustes de la aplicación.
• Widget Tendencias en Google: mantente al tanto de lo que ocurre en tu zona gracias a este widget.

The best of Google in one app. Say “Ok Google” and find everything from nearby restaurants to the calories in cheesecake. Google also shows you the info you need before you ask, like updates on your favorite teams and traffic alerts.

Talk instead of type:
• Say “Ok Google” then ask a question*
• Google will speak the answer aloud

Ask Google to help you do things:
• “What are good restaurants nearby?”
• “Where is my package?”
• “Remind me to call mom at 5 pm.”

Get Google Now cards and notifications:
• Start your morning with weather, news & traffic
• Get updates on sports, movies & events

More about the Google app: http://www.google.com/search/about

* requires iPhone 4s or later

The Google app keeps you in the know about things that matter to you. Find quick answers, explore your interests, and stay up to date with Discover. The more you use the Google app, the better it gets.

Search and browse:
• Nearby shops and restaurants
• Live sports scores and schedules
• Movies times, casts, and reviews
• Videos and images
• News, stock information, and more
• Anything you’d find on the web

Get personalized updates in Discover:
• Stay in the know about topics that interest you
• Start your morning with weather and top news
• Get real-time updates on sports, movies, and events
• Know as soon as your favorite artists drop new albums
• Get stories about your interests and hobbies
• Follow interesting topics, right from Search results

More ways to access Google:
• iMessage extension — Search and share restaurants, GIFs, and more, without leaving your conversation.
• Search Google extension — While browsing in Safari, you can share a web page with Google to see suggestions for related content—no need to type anything new in the search box. Tap on the Search Google icon from Safari’s share menu to get started.
• Gboard — access Google Search, right from your keyboard. Gboard is a keyboard that lets you search and send information, GIFs, emoji, and more—right from your keyboard, in any app. Tap “Gboard” in your app settings to get started.
• Trending on Google widget — find out what’s trending in your area with our Trending on Google widget.

Learn more about what the Google app can do for you: http://www.google.com/search/about

Your feedback helps us create products you'll love. Join a user research study here:
https://goo.gl/kKQn99

The Google app keeps you in the know about things that matter to you. Find quick answers, explore your interests, and stay up to date with Discover. The more you use the Google app, the better it gets.

Search and browse:
• Nearby shops and restaurants
• Live sports scores and schedules
• Movies times, casts, and reviews
• Videos and images
• News, stock information, and more
• Anything you’d find on the web

Get personalized updates in Discover:
• Stay in the know about topics that interest you
• Start your morning with weather and top news
• Get real-time updates on sports, movies, and events
• Know as soon as your favorite artists drop new albums
• Get stories about your interests and hobbies
• Follow interesting topics, right from Search results

More ways to access Google:
• iMessage extension — Search and share restaurants, GIFs, and more, without leaving your conversation.
• Search Google extension — While browsing in Safari, you can share a web page with Google to see suggestions for related content—no need to type anything new in the search box. Tap on the Search Google icon from Safari’s share menu to get started.
• Gboard — access Google Search, right from your keyboard. Gboard is a keyboard that lets you search and send information, GIFs, emoji, and more—right from your keyboard, in any app. Tap “Gboard” in your app settings to get started.
• Trending on Google widget — find out what’s trending in your area with our Trending on Google widget.

Learn more about what the Google app can do for you: http://www.google.com/search/about

Your feedback helps us create products you'll love. Join a user research study here:
https://goo.gl/kKQn99

Screenshots
Read more
480x360bb 480x360bb 480x360bb 480x360bb
Tell your friends
Ratings
more
Rating 4.0 Stars 139,345 ratings
Sentiment Analysis
more
Positive
 
35%
Addictive
 
10%
Crashes
 
22%
Negative
 
23%

What's this?

Sentiment Analysis

positive: Reviews that love the app or a feature, or generally find it fun, great, perfect, epic, etc. People recommending others to buy/download it.

addictiveness: Reviews talking about an app being enjoyable, useful, addictive, entertaining, fun, easy to use. People saying how they keep using an app or can't stop playing it.

crash: Reviews talking about the app or a feature crashing, freezing, not loading or working properly or needing bug-fixing.

negative: Reviews finding the app terrible, boring, unusable etc. People talking about deleting, uninstalling or even hating the app or a version; recommendations to others to not buy / download / upgrade.

Reviews keywords
more
Versions
Read more
71.0
April 11, 2019
69.0
March 20, 2019
68.0
February 28, 2019
67.0
February 17, 2019
66.0
February 01, 2019
65.0
December 20, 2018
64.0
December 07, 2018
63.0
November 30, 2018
62.0
November 16, 2018
61.0
October 25, 2018
60.3
October 19, 2018
60.2
October 16, 2018
60.0
October 10, 2018
59.0
September 27, 2018
58.0
September 13, 2018
57.0
September 07, 2018
56.0
August 16, 2018
55.0
August 08, 2018
54.0
July 23, 2018
53.1
July 11, 2018
52.2
June 28, 2018
51.1
June 12, 2018
51.0
June 06, 2018
50.1
May 31, 2018
50.0
May 27, 2018
49.0
May 15, 2018
48.0
April 27, 2018
47.0
April 12, 2018
46.0
March 27, 2018
45.0
March 18, 2018
44.0
March 07, 2018
43.0
February 16, 2018
42.0
February 08, 2018
41.0
December 15, 2017
40.0
December 02, 2017
39.0
November 14, 2017
38.0
October 31, 2017
37.0
October 17, 2017
36.0
October 03, 2017
35.0
September 21, 2017
34.1
September 12, 2017
33.0
August 19, 2017
31.0
July 21, 2017
30.0.0
July 17, 2017
29.0
June 24, 2017
28.0
June 07, 2017
27.0
May 20, 2017
26.0
May 06, 2017
25.0
April 18, 2017
24.1
March 28, 2017
24.0
March 23, 2017
23.1
March 09, 2017
23.0
February 17, 2017
22.1
February 07, 2017
22.0.0
January 04, 2017
21.4
December 13, 2016
21.0
December 06, 2016
20.3
October 26, 2016
19.0
September 28, 2016
18.1
September 11, 2016
18.0
August 25, 2016
17.1
August 08, 2016
17.0
July 29, 2016
16.0
June 22, 2016
15.1
May 29, 2016
15.0
May 18, 2016
14.1
April 27, 2016
14.0
April 12, 2016
13.0
March 16, 2016
12.0
February 02, 2016
11.1.0
December 23, 2015
11.0
December 12, 2015
10.0
November 19, 2015
9.0
October 08, 2015
8.0
September 10, 2015
7.0
August 13, 2015
6.0.0
June 11, 2015
5.5.0
May 24, 2015
5.4.0
May 18, 2015
5.3.0
May 10, 2015
5.2.0
February 12, 2015
5.1.0
December 21, 2014
5.0.0
December 14, 2014
4.2.2
October 11, 2014
4.2.1
October 05, 2014
4.2.0
September 20, 2014
4.1.0
June 12, 2014
4.0.1
May 31, 2014
4.0.0
May 14, 2014
3.2.1
January 29, 2014
3.2.0
December 21, 2013
3.1.0
November 06, 2013
3.0.2
September 07, 2013
3.0.1
June 01, 2013
3.0.0
April 30, 2013
2.5.2
April 10, 2013
2.5.1
November 09, 2012
2.5
October 31, 2012
2.0.1
June 24, 2012
2.0.0
May 24, 2012
1.0.3
March 28, 2012
1.0.2
March 04, 2012
1.0.1.8464
January 03, 2012
1.0.0.8117
November 20, 2011
0.9.1.7664
October 18, 2011
0.9.0.7005
August 16, 2011
0.3.2002.1850
August 12, 2011
0.1.337
August 06, 2011
0.5.0.3644
June 13, 2011
0.3.1448
May 23, 2011
0.8.2.6553
May 16, 2011
0.5.6.4029
April 15, 2011
0.8.1.6252
April 14, 2011
0.4.6.3354
March 15, 2011
0.8.0.6023
March 14, 2011
0.1.414
February 12, 2011
0.3.400.2316
February 10, 2011
0.4.1.2763
January 10, 2011
0.7.3.5675
January 09, 2011
0.3.144
January 03, 2011
0.6.0.4416
January 02, 2011
0.4.5.3281
December 30, 2010
0.7.0.4836
December 24, 2010
0.5.2.3728
December 21, 2010
0.7.2.5336
December 19, 2010
0.7.1.5140
December 19, 2010