Round up

Age

about 8 years

Released: 2011-02-08

Available in

155 Countries

of 155 total

Activity

2

last updated: 2019-04-10

Overall Ratings

270,851

with average of 4.0

Global Rank

#142

Within the Top 1%

Top 25 Overall

28 Countries

top 1 in Lao people's democratic republic

Global Rank Positions

• Text translation: Translate between 103 languages by typing
• Offline: Translate with no internet connection (59 languages)
• Instant camera translation: Translate text in images instantly by just pointing your camera (38 languages)
• Photos: Take or import photos for higher quality translations (50 languages)
• Conversations: Translate bilingual conversations on the fly (32 languages)
• Handwriting: Draw text characters instead of typing (93 languages)
• Phrasebook: Star and save translated words and phrases for future reference (all languages)

Permissions Notice
• Microphone for speech translation
• Camera for translating text via the camera
• Photos for importing photos from your library

Translations between the following languages are supported:
Afrikaans, Albanian, Amharic, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Cebuano, Chichewa, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Corsican, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Esperanto, Estonian, Filipino, Finnish, French, Frisian, Galician, Georgian, German, Greek, Gujarati, Haitian Creole, Hausa, Hawaiian, Hebrew, Hindi, Hmong, Hungarian, Icelandic, Igbo, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Javanese, Kannada, Kazakh, Khmer, Korean, Kurdish (Kurmanji), Kyrgyz, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Luxembourgish, Macedonian, Malagasy, Malay, Malayalam, Maltese, Maori, Marathi, Mongolian, Myanmar (Burmese), Nepali, Norwegian, Pashto, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Samoan, Scots Gaelic, Serbian, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenian, Somali, Spanish, Sundanese, Swahili, Swedish, Tajik, Tamil, Telugu, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Uzbek, Vietnamese, Welsh, Xhosa, Yiddish, Yoruba, Zulu

功能介绍:
Google 翻译同时支持在线翻译和离线翻译,只需要提前下载语言包,在没有网络情况下也能实现即时翻译。
通过摄像头取词照片扫描等功能,实现了照片或实景翻译的功能,无需手动输入,翻译过程更加便捷高效。
开启麦克风即可实现语音翻译和交流,出国旅游和沟通不在是难题,支持多国语言语音实时翻译。
谷歌翻译实现了93种语言文字手写输入的强大功能。

使用情景:
出国旅游使用Google 翻译软件帮助您顺畅与当地人沟通交流,语言不通不再是问题。
语言学习时使用谷歌翻译查找词汇句子进行翻译,还可以使用语音功能掌握外语发音。
工作中借助谷歌翻译进行文档文件拍照翻译,简单便捷的操作过程,精准的翻译结果,大大提高工作效率。

谷歌翻译支持包括韩语,意大利语,德语,西班牙语,阿拉伯语,繁体中文,简体中文,丹麦语,荷兰语,英语,芬兰语,法语,日语,缅甸语,老挝语,法语,俄语,白俄罗斯语,爱沙尼亚语,波兰语,葡萄牙语,蒙古语,拉丁语,印地语,拉丁语,乌克兰语,俄语,亚美尼亚语,阿塞拜疆语,保加利亚语,加泰罗尼亚语等100多种语言。

• Dịch văn bản: Dịch giữa 103 ngôn ngữ bằng cách nhập
• Ngoại tuyến: Dịch không cần kết nối internet (59 ngôn ngữ)
• Dịch nhanh thông qua máy ảnh: Dịch nhanh văn bản trong hình ảnh chỉ bằng cách trỏ máy ảnh của bạn (38 ngôn ngữ)
• Ảnh: Chụp hoặc nhập ảnh để có bản dịch chất lượng cao hơn (50 ngôn ngữ)
• Cuộc hội thoại: Dịch cuộc hội thoại song ngữ khi đang diễn ra (32 ngôn ngữ)
• Viết tay: Vẽ các ký tự văn bản thay vì nhập (93 ngôn ngữ)
• Từ vựng: Gắn dấu sao và lưu những từ và cụm từ đã dịch để tham khảo trong tương lai (tất cả ngôn ngữ)

Thông báo quyền
• Micrô để dịch giọng nói
• Máy ảnh để dịch văn bản qua máy ảnh
• Ảnh để nhập ảnh từ thư viện của bạn

Hỗ trợ dịch giữa các ngôn ngữ sau:
Quốc tế ngữ, Tiếng Ả Rập, Tiếng Albania, Tiếng Amharic, Tiếng Anh, Tiếng Armenia, Tiếng Azerbaijan, Tiếng Ba Lan, Tiếng Ba Tư, Tiếng Bantu, Tiếng Basque, Tiếng Belarus, Tiếng Bengal, Tiếng Bosnia, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Bulgaria, Tiếng Catalan, Tiếng Cebuano, Tiếng Chichewa, Tiếng Corsi, Tiếng Creole ở Haiti, Tiếng Croatia, Tiếng Do Thái, Tiếng Đan Mạch, Tiếng Đức, Tiếng Estonia, Tiếng Filipino, Tiếng Frisia, Tiếng Gael Scotland, Tiếng Galicia, Tiếng George, Tiếng Gujarat, Tiếng Hà Lan, Tiếng Hà Lan (Nam Phi), Tiếng Hàn, Tiếng Hausa, Tiếng Hawaii, Tiếng Hindi, Tiếng Hmong, Tiếng Hungary, Tiếng Hy Lạp, Tiếng Iceland, Tiếng Igbo, Tiếng Indonesia, Tiếng Ireland, Tiếng Java, Tiếng Kannada, Tiếng Kazakh, Tiếng Khmer, Tiếng Kurd, Tiếng Kyrgyz, Tiếng Lào, Tiếng Latinh, Tiếng Latvia, Tiếng Litva, Tiếng Luxembourg, Tiếng Mã Lai, Tiếng Macedonia, Tiếng Malagasy, Tiếng Malayalam, Tiếng Malta, Tiếng Maori, Tiếng Marathi, Tiếng Mông Cổ, Tiếng Myanmar, Tiếng Na Uy, Tiếng Nepal, Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pashto, Tiếng Pháp, Tiếng Phần Lan, Tiếng Punjab, Tiếng Rumani, Tiếng Samoa, Tiếng Séc, Tiếng Serbia, Tiếng Sesotho, Tiếng Shona, Tiếng Sindhi, Tiếng Sinhala, Tiếng Slovak, Tiếng Slovenia, Tiếng Somali, Tiếng Sunda, Tiếng Swahili, Tiếng Tajik, Tiếng Tamil, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Telugu, Tiếng Thái, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tiếng Thụy Điển, Tiếng Trung (Giản Thể), Tiếng Trung (Phồn thể), Tiếng Ukraina, Tiếng Urdu, Tiếng Uzbek, Tiếng Việt, Tiếng Xứ Wales, Tiếng Ý, Tiếng Yiddish, Tiếng Yoruba, Tiếng Zulu

• Text translation: Translate between 103 languages by typing
• Offline: Translate with no internet connection (59 languages)
• Instant camera translation: Translate text in images instantly by just pointing your camera (38 languages)
• Photos: Take or import photos for higher quality translations (50 languages)
• Conversations: Translate bilingual conversations on the fly (32 languages)
• Handwriting: Draw text characters instead of typing (93 languages)
• Phrasebook: Star and save translated words and phrases for future reference (all languages)

Permissions Notice
• Microphone for speech translation
• Camera for translating text via the camera
• Photos for importing photos from your library

Translations between the following languages are supported:
Afrikaans, Albanian, Amharic, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Cebuano, Chichewa, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Corsican, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Esperanto, Estonian, Filipino, Finnish, French, Frisian, Galician, Georgian, German, Greek, Gujarati, Haitian Creole, Hausa, Hawaiian, Hebrew, Hindi, Hmong, Hungarian, Icelandic, Igbo, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Javanese, Kannada, Kazakh, Khmer, Korean, Kurdish (Kurmanji), Kyrgyz, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Luxembourgish, Macedonian, Malagasy, Malay, Malayalam, Maltese, Maori, Marathi, Mongolian, Myanmar (Burmese), Nepali, Norwegian, Pashto, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Samoan, Scots Gaelic, Serbian, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenian, Somali, Spanish, Sundanese, Swahili, Swedish, Tajik, Tamil, Telugu, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Uzbek, Vietnamese, Welsh, Xhosa, Yiddish, Yoruba, Zulu

• Text translation: Translate between 103 languages by typing
• Offline: Translate with no internet connection (59 languages)
• Instant camera translation: Translate text in images instantly by just pointing your camera (38 languages)
• Photos: Take or import photos for higher quality translations (50 languages)
• Conversations: Translate bilingual conversations on the fly (32 languages)
• Handwriting: Draw text characters instead of typing (93 languages)
• Phrasebook: Star and save translated words and phrases for future reference (all languages)

Permissions Notice
• Microphone for speech translation
• Camera for translating text via the camera
• Photos for importing photos from your library

Translations between the following languages are supported:
Afrikaans, Albanian, Amharic, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Cebuano, Chichewa, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Corsican, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Esperanto, Estonian, Filipino, Finnish, French, Frisian, Galician, Georgian, German, Greek, Gujarati, Haitian Creole, Hausa, Hawaiian, Hebrew, Hindi, Hmong, Hungarian, Icelandic, Igbo, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Javanese, Kannada, Kazakh, Khmer, Korean, Kurdish (Kurmanji), Kyrgyz, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Luxembourgish, Macedonian, Malagasy, Malay, Malayalam, Maltese, Maori, Marathi, Mongolian, Myanmar (Burmese), Nepali, Norwegian, Pashto, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Samoan, Scots Gaelic, Serbian, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenian, Somali, Spanish, Sundanese, Swahili, Swedish, Tajik, Tamil, Telugu, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Uzbek, Vietnamese, Welsh, Xhosa, Yiddish, Yoruba, Zulu

• Metin çevirisi: Klavyeyle yazarak 103 dil arasında çeviri yapın
• Çevrimdışı: İnternet bağlantısı olmadan çeviri yapın (59 dilde)
• Anında kamera çevirisi: Sadece kameranızı doğrultarak resimlerdeki metni anında çevirin (38 dilde)
• Fotoğraflar: Daha yüksek kalitede çeviri için fotoğraf çekin veya fotoğrafları içe aktarın (50 dilde)
• Sohbetler: İki dilde yapılan sohbetleri hızla çevirin (32 dilde)
• El yazısı: Klavyeyle yazmak yerine metnin karakterlerini elinizle çizin (93 dilde)
• Deyimler sözlüğü: İleride tekrar yararlanmak için, çevrilmiş kelimeleri ve kelime öbeklerini yıldız ekleyip kaydedin (tüm diller)

İzin Bildirimi
• Konuşmaları çevirmek için mikrofon
• Kamera aracılığıyla metin çevirisi yapmak için Kamera
• Fotoğrafları kitaplığınıza aktarmak için Fotoğraflar

Çevirinin desteklendiği dil çiftleri:
Afrika Dili, Almanca, Arapça, Arnavutça, Azerice, Baskça, Belarusça, Bengalce, Boşnakça, Bulgarca, Burmaca, Cava Dili, Cebuano, Chicheva, Çekçe, Çince (Basitleştirilmiş), Çince (Geleneksel), Danca, Endonezya Dili, Ermenice, Esperantoca, Estonyaca, Farsça, Felemenkçe, Filipince, Fince, Fransızca, Frizon Dili, Galce, Galiçyaca, Gücerat Dili, Gürcüce, Habeşçe, Haiti Creole Dili, Hausa Dili, Havai Dili, Hırvatça, Hintçe, Hmong Dili, Hosa, İbranice, İgbo Dili, İngilizce, İrlandaca, İspanyolca, İsveççe, İtalyanca, İzlandaca, Japonca, Kamboçyaca, Kannada, Katalanca, Kazakça, Kırgızca, Korece, Korsika Dili, Kuzey İskoç Dili, Kürtçe, Laoca, Latince, Lehçe, Letonca, Litvanca, Lüksemburgca, Macarca, Madagaskar Dili, Makedonca, Malayalam, Malezya Dili, Malta Dili, Maori Dili, Marathi, Moğolca, Nepalce, Norveççe, Özbekçe, Pencap Dili, Peştuca, Portekizce, Romence, Rusça, Samoaca, Sesotho Dili, Seylanca, Shona, Sırpça, Sint, Slovakça, Slovence, Somalice, Sundanizce, Svahili Dili, Tacikce, Tamil, Tay Dili, Telugu Dili, Türkçe, Ukraynaca, Urduca, Vietnamca, Yidce, Yoruba, Yunanca, Zulu

• การแปลข้อความ: แปลไปมาระหว่าง 103 ภาษาด้วยการพิมพ์
• ออฟไลน์: แปลโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (59 ภาษา)
• การแปลทันใจด้วยกล้องถ่ายรูป: แปลข้อความในรูปภาพได้ทันที เพียงเล็งกล้องถ่ายรูปไปที่ข้อความในรูปภาพ (38 ภาษา)
• รูปภาพ: ถ่ายภาพหรือนำเข้ารูปภาพเพื่อคำแปลที่มีคุณภาพสูงขึ้น (50 ภาษา)
• การสนทนา: แปลการสนทนา 2 ภาษาได้อย่างรวดเร็ว (32 ภาษา)
• การเขียนด้วยลายมือ: เขียนตัวอักษรแทนการพิมพ์ (93 ภาษา)
• Phrasebook: ติดดาวและบันทึกคำหรือวลีต่างๆ ที่แปลไว้เพื่อใช้งานภายหลัง (ทุกภาษา)

การแจ้งเตือนเกี่ยวกับสิทธิ์
• ไมโครโฟนสำหรับการแปลคำพูด
• กล้องถ่ายรูปสำหรับการแปลข้อความผ่านกล้องถ่ายรูป
• รูปภาพสำหรับการนำเข้ารูปภาพจากห้องสมุด

สามารถแปลภาษาต่อไปนี้ไปมาได้:
ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาเกลิกในสก็อต, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาคอร์สิกา, ภาษาคาซัค, ภาษาคาตาลัน, ภาษาคีร์กิซ, ภาษาเคิร์ด, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน (ดั้งเดิม), ภาษาจีน (แบบย่อ), ภาษาชวา, ภาษาชิเชวา, ภาษาเช็ก, ภาษาโชนา, ภาษาซามัว, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาเซโซโท, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาโซซา, ภาษาโซมาลี, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาตุรกี, ภาษาเตลูกู, ภาษาทมิฬ, ภาษาทาจิก, ภาษาไทย, ภาษานอร์เวย์, ภาษาเนปาล, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาบาสก์, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาปัญจาป, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาพาชตู, ภาษาฟริเชียน, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาม้ง, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาราฐี, ภาษามาลากาซี, ภาษามาลายาลัม, ภาษามาเลย์, ภาษาเมารี, ภาษาเมียนมา (พม่า), ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษาเยอรมัน, ภาษาโยรูบา, ภาษารัสเซีย, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาละติน, ภาษาลักเซมเบิร์ก, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลาว, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสิงหล, ภาษาสินธุ, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัมฮาริก, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอร์ไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาแอฟริกา, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, ภาษาฮังการี, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮาวาย, ภาษาฮินดี, ภาษาฮิบรู, ภาษาเฮติครีโอล

• Text translation: Translate between 103 languages by typing
• Offline: Translate with no internet connection (59 languages)
• Instant camera translation: Translate text in images instantly by just pointing your camera (38 languages)
• Photos: Take or import photos for higher quality translations (50 languages)
• Conversations: Translate bilingual conversations on the fly (32 languages)
• Handwriting: Draw text characters instead of typing (93 languages)
• Phrasebook: Star and save translated words and phrases for future reference (all languages)

Permissions Notice
• Microphone for speech translation
• Camera for translating text via the camera
• Photos for importing photos from your library

Translations between the following languages are supported:
Afrikaans, Albanian, Amharic, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Cebuano, Chichewa, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Corsican, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Esperanto, Estonian, Filipino, Finnish, French, Frisian, Galician, Georgian, German, Greek, Gujarati, Haitian Creole, Hausa, Hawaiian, Hebrew, Hindi, Hmong, Hungarian, Icelandic, Igbo, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Javanese, Kannada, Kazakh, Khmer, Korean, Kurdish (Kurmanji), Kyrgyz, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Luxembourgish, Macedonian, Malagasy, Malay, Malayalam, Maltese, Maori, Marathi, Mongolian, Myanmar (Burmese), Nepali, Norwegian, Pashto, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Samoan, Scots Gaelic, Serbian, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenian, Somali, Spanish, Sundanese, Swahili, Swedish, Tajik, Tamil, Telugu, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Uzbek, Vietnamese, Welsh, Xhosa, Yiddish, Yoruba, Zulu

• Textöversättning: översätt det du skriver till och från 103 språk
• Offline: översätt utan internetanslutning (59 språk)
• Snabböversättning med kameran: Översätt text i bilder direkt genom att rikta kameran mot dem (38 språk)
• Foton: ta eller importera foton och få översättningar av hög kvalitet (50 språk)
• Konversationer: översätt tvåspråkiga konversationer i realtid (32 språk)
• Handskrift: rita tecken i stället för att skriva (93 språk)
• Parlör: stjärnmärk och spara översatta ord och fraser för framtida bruk (alla språk)

Meddelande om behörigheter
• Mikrofon för talöversättning
• Kamera för textöversättning med hjälp av kameran
• Foton för att importera foton från biblioteket

Översättning stöds mellan följande språk:
afrikaans, albanska, amhariska, arabiska, armeniska, azerbajdzjanska, baskiska, bengali, bosniska, bulgariska, burmesiska, cebuano, chichewa, danska, engelska, esperanto, estniska, filippinska, finska, franska, frisiska, gaeliska, galiciska, georgiska, grekiska, gujarati, haitiska, hausa, hawaiianska, hebreiska, hindi, hmong, igbo, indonesiska, irländska, isländska, italienska, japanska, javanesiska, jiddisch, kanaresiska, katalanska, kazakiska, khmer, kinesiska (förenklad), kinesiska (traditionell), kirgiziska, koreanska, korsiska, kroatiska, kurdiska, laotiska, latin, lettiska, litauiska, luxemburgska, makedonska, malagassiska, malayalam, malaysiska, maltesiska, maori, marathi, mongoliska, nederländska, nepali, norska, pashto, persiska, polska, portugisiska, punjabi, rumänska, ryska, samoanska, serbiska, sesotho, shona, sindhi, singalesiska, slovakiska, slovenska, somaliska, spanska, sundanesiska, svenska, swahili, tadzjikiska, tamil, telugu, thailändska, tjeckiska, turkiska, tyska, ukrainska, ungerska, urdu, uzbekiska, vietnamesiska, vitryska, walesiska, xhosa, yoruba, zulu

• Text translation: Translate between 103 languages by typing
• Offline: Translate with no internet connection (59 languages)
• Instant camera translation: Translate text in images instantly by just pointing your camera (38 languages)
• Photos: Take or import photos for higher quality translations (50 languages)
• Conversations: Translate bilingual conversations on the fly (32 languages)
• Handwriting: Draw text characters instead of typing (93 languages)
• Phrasebook: Star and save translated words and phrases for future reference (all languages)

Permissions Notice
• Microphone for speech translation
• Camera for translating text via the camera
• Photos for importing photos from your library

Translations between the following languages are supported:
Afrikaans, Albanian, Amharic, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Cebuano, Chichewa, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Corsican, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Esperanto, Estonian, Filipino, Finnish, French, Frisian, Galician, Georgian, German, Greek, Gujarati, Haitian Creole, Hausa, Hawaiian, Hebrew, Hindi, Hmong, Hungarian, Icelandic, Igbo, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Javanese, Kannada, Kazakh, Khmer, Korean, Kurdish (Kurmanji), Kyrgyz, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Luxembourgish, Macedonian, Malagasy, Malay, Malayalam, Maltese, Maori, Marathi, Mongolian, Myanmar (Burmese), Nepali, Norwegian, Pashto, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Samoan, Scots Gaelic, Serbian, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenian, Somali, Spanish, Sundanese, Swahili, Swedish, Tajik, Tamil, Telugu, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Uzbek, Vietnamese, Welsh, Xhosa, Yiddish, Yoruba, Zulu

• Text translation: Translate between 103 languages by typing
• Offline: Translate with no internet connection (59 languages)
• Instant camera translation: Translate text in images instantly by just pointing your camera (38 languages)
• Photos: Take or import photos for higher quality translations (50 languages)
• Conversations: Translate bilingual conversations on the fly (32 languages)
• Handwriting: Draw text characters instead of typing (93 languages)
• Phrasebook: Star and save translated words and phrases for future reference (all languages)

Permissions Notice
• Microphone for speech translation
• Camera for translating text via the camera
• Photos for importing photos from your library

Translations between the following languages are supported:
Afrikaans, Albanian, Amharic, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Cebuano, Chichewa, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Corsican, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Esperanto, Estonian, Filipino, Finnish, French, Frisian, Galician, Georgian, German, Greek, Gujarati, Haitian Creole, Hausa, Hawaiian, Hebrew, Hindi, Hmong, Hungarian, Icelandic, Igbo, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Javanese, Kannada, Kazakh, Khmer, Korean, Kurdish (Kurmanji), Kyrgyz, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Luxembourgish, Macedonian, Malagasy, Malay, Malayalam, Maltese, Maori, Marathi, Mongolian, Myanmar (Burmese), Nepali, Norwegian, Pashto, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Samoan, Scots Gaelic, Serbian, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenian, Somali, Spanish, Sundanese, Swahili, Swedish, Tajik, Tamil, Telugu, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Uzbek, Vietnamese, Welsh, Xhosa, Yiddish, Yoruba, Zulu

• Переводите введенный текст на 103 языка и обратно.
• Перевод офлайн. Переводите на 59 языков и обратно без подключения к Интернету.
• Быстрый перевод камерой. Мгновенный перевод любых надписей с 38 языков.
• Перевод текста на фотографиях. Можно просто сфотографировать нужный текст или импортировать более качественный снимок. Поддерживаются 50 языков.
• Режим разговора. Автоматический перевод речи с 32 языков и обратно.
• Рукописный ввод. Напишите текст от руки и переведите его на любой из 93 языков.
• Разговорник. Помечайте и сохраняйте переводы слов и выражений, чтобы использовать их в дальнейшем. Поддерживаются все языки.

Необходимые разрешения
• Микрофон для перевода речи
• Камера для перевода текста с изображений
• Фотогалерея для импорта фотографий

Поддерживаются следующие языки:
азербайджанский, албанский, амхарский, английский, арабский, армянский, африкаанс, баскский, белорусский, бенгальский, бирманский, болгарский, боснийский, валлийский, венгерский, вьетнамский, гавайский, галисийский, греческий, грузинский, гуджарати, датский, зулу, иврит, игбо, идиш, индонезийский, ирландский, исландский, испанский, итальянский, йоруба, казахский, каннада, каталанский, киргизский, китайский (традиционный), китайский (упрощенный), корейский, корсиканский, креольский (Гаити), курманджи, кхмерский, кхоса, лаосский, латинский, латышский, литовский, люксембургский, македонский, малагасийский, малайский, малаялам, мальтийский, маори, маратхи, монгольский, немецкий, непальский, нидерландский, норвежский, панджаби, персидский, польский, португальский, пушту, румынский, русский, самоанский, себуанский, сербский, сесото, сингальский, синдхи, словацкий, словенский, сомалийский, суахили, суданский, таджикский, тайский, тамильский, телугу, турецкий, узбекский, украинский, урду, филиппинский, финский, французский, фризский, хауса, хинди, хмонг, хорватский, чева, чешский, шведский, шона, шотландский (гэльский), эсперанто, эстонский, яванский, японский

• Text translation: Translate between 103 languages by typing
• Offline: Translate with no internet connection (59 languages)
• Instant camera translation: Translate text in images instantly by just pointing your camera (38 languages)
• Photos: Take or import photos for higher quality translations (50 languages)
• Conversations: Translate bilingual conversations on the fly (32 languages)
• Handwriting: Draw text characters instead of typing (93 languages)
• Phrasebook: Star and save translated words and phrases for future reference (all languages)

Permissions Notice
• Microphone for speech translation
• Camera for translating text via the camera
• Photos for importing photos from your library

Translations between the following languages are supported:
Afrikaans, Albanian, Amharic, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Cebuano, Chichewa, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Corsican, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Esperanto, Estonian, Filipino, Finnish, French, Frisian, Galician, Georgian, German, Greek, Gujarati, Haitian Creole, Hausa, Hawaiian, Hebrew, Hindi, Hmong, Hungarian, Icelandic, Igbo, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Javanese, Kannada, Kazakh, Khmer, Korean, Kurdish (Kurmanji), Kyrgyz, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Luxembourgish, Macedonian, Malagasy, Malay, Malayalam, Maltese, Maori, Marathi, Mongolian, Myanmar (Burmese), Nepali, Norwegian, Pashto, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Samoan, Scots Gaelic, Serbian, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenian, Somali, Spanish, Sundanese, Swahili, Swedish, Tajik, Tamil, Telugu, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Uzbek, Vietnamese, Welsh, Xhosa, Yiddish, Yoruba, Zulu

• Tradução de textos: traduza 103 idiomas apenas digitando
• Off-line: traduza sem conexão com a Internet (59 idiomas)
• Câmera tradutora: traduza textos contidos em imagens instantaneamente apenas apontando sua câmera (38 idiomas)
• Fotos: tire ou importe fotos para ter traduções de maior qualidade (50 idiomas)
• Conversas: traduza conversas bilíngues dinamicamente (32 idiomas)
• Escrita à mão: escreva à mão em vez de digitar (93 idiomas)
• Lista de frases: marque com estrela e salve palavras e frases traduzidas para referência futura (todos os idiomas)

Aviso de permissões
• Microfone, para a tradução de fala
• Câmera, para traduzir textos usando a câmera
• Fotos, para importar fotos da sua biblioteca

As traduções estão disponíveis entre os seguintes idiomas:
Africâner, Albanês, Alemão, Amárico, Árabe, Armênio, Azerbaijano, Basco, Bengali, Bielo-russo, Birmanês, Bósnio, Búlgaro, Canarês, Catalão, Cazaque, Cebuano, Chicheua, Chinês (simplificado), Chinês (tradicional), Chona, Cingalês, Coreano, Corso, Crioulo haitiano, Croata, Curdo, Dinamarquês, Eslovaco, Esloveno, Espanhol, Esperanto, Estoniano, Filipino, Finlandês, Francês, Frísio, Gaélico escocês, Galego, Galês, Georgiano, Grego, Guzerate, Hauçá, Havaiano, Hebraico, Hindi, Hmong, Holandês, Húngaro, Igbo, Iídiche, Indonésio, Inglês, Ioruba, Irlandês, Islandês, Italiano, Japonês, Javanês, Khmer, Laosiano, Latim, Letão, Lituano, Luxemburguês, Macedônio, Malaiala, Malaio, Malgaxe, Maltês, Maori, Marata, Mongol, Nepalês, Norueguês, Pachto, Persa, Polonês, Português, Punjabi, Quirguiz, Romeno, Russo, Samoano, Sérvio, Sessoto, Sindi, Somali, Suaíle, Sueco, Sundanês, Tadjique, Tailandês, Tâmil, Tcheco, Telugo, Turco, Ucraniano, Urdu, Uzbeque, Vietnamita, Xhosa, Zulu

• Text translation: Translate between 103 languages by typing
• Offline: Translate with no internet connection (59 languages)
• Instant camera translation: Translate text in images instantly by just pointing your camera (38 languages)
• Photos: Take or import photos for higher quality translations (50 languages)
• Conversations: Translate bilingual conversations on the fly (32 languages)
• Handwriting: Draw text characters instead of typing (93 languages)
• Phrasebook: Star and save translated words and phrases for future reference (all languages)

Permissions Notice
• Microphone for speech translation
• Camera for translating text via the camera
• Photos for importing photos from your library

Translations between the following languages are supported:
Afrikaans, Albanian, Amharic, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Cebuano, Chichewa, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Corsican, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Esperanto, Estonian, Filipino, Finnish, French, Frisian, Galician, Georgian, German, Greek, Gujarati, Haitian Creole, Hausa, Hawaiian, Hebrew, Hindi, Hmong, Hungarian, Icelandic, Igbo, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Javanese, Kannada, Kazakh, Khmer, Korean, Kurdish (Kurmanji), Kyrgyz, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Luxembourgish, Macedonian, Malagasy, Malay, Malayalam, Maltese, Maori, Marathi, Mongolian, Myanmar (Burmese), Nepali, Norwegian, Pashto, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Samoan, Scots Gaelic, Serbian, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenian, Somali, Spanish, Sundanese, Swahili, Swedish, Tajik, Tamil, Telugu, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Uzbek, Vietnamese, Welsh, Xhosa, Yiddish, Yoruba, Zulu

• Text translation: Translate between 103 languages by typing
• Offline: Translate with no internet connection (59 languages)
• Instant camera translation: Translate text in images instantly by just pointing your camera (38 languages)
• Photos: Take or import photos for higher quality translations (50 languages)
• Conversations: Translate bilingual conversations on the fly (32 languages)
• Handwriting: Draw text characters instead of typing (93 languages)
• Phrasebook: Star and save translated words and phrases for future reference (all languages)

Permissions Notice
• Microphone for speech translation
• Camera for translating text via the camera
• Photos for importing photos from your library

Translations between the following languages are supported:
Afrikaans, Albanian, Amharic, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Cebuano, Chichewa, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Corsican, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Esperanto, Estonian, Filipino, Finnish, French, Frisian, Galician, Georgian, German, Greek, Gujarati, Haitian Creole, Hausa, Hawaiian, Hebrew, Hindi, Hmong, Hungarian, Icelandic, Igbo, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Javanese, Kannada, Kazakh, Khmer, Korean, Kurdish (Kurmanji), Kyrgyz, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Luxembourgish, Macedonian, Malagasy, Malay, Malayalam, Maltese, Maori, Marathi, Mongolian, Myanmar (Burmese), Nepali, Norwegian, Pashto, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Samoan, Scots Gaelic, Serbian, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenian, Somali, Spanish, Sundanese, Swahili, Swedish, Tajik, Tamil, Telugu, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Uzbek, Vietnamese, Welsh, Xhosa, Yiddish, Yoruba, Zulu

• Tekstoversettelse: Oversett mellom 103 språk ved å skrive
• Uten nett: Oversett uten internettilkobling (59 språk)
• Kameraoversettelse: Pek kameraet mot den aktuelle teksten, så blir tekst i bilder oversatt umiddelbart (38 språk)
• Bilder: Ta eller importér bilder for å få oversettelser med høyere kvalitet (50 språk)
• Samtaler: Oversett tospråklige samtaler mens dere snakker (32 språk)
• Håndskrift: Tegn bokstaver eller tegn i stedet for å skrive (93 språk)
• Lommeparlør: Stjernemerk og lagre oversatte ord og fraser for senere bruk (alle språk)

Merknad om tillatelser
• Mikrofonen for å oversette tale
• Kameraet for å oversette tekst via kameraet
• Bilder for å importere bilder fra biblioteket ditt

Oversettelse mellom følgende språk støttes:
afrikaans, albansk, amharisk, arabisk, armensk, aserbajdsjansk, baskisk, bengali, bosnisk, bulgarsk, burmesisk, cebuano, chichewa, dansk, engelsk, esperanto, estisk, farsi, finsk, fransk, frisisk, galisisk, georgisk, gresk, gujarati, hausa, hawaiisk, hebraisk, hindi, hmong, hviterussisk, igbo, indonesisk, irsk, islandsk, italiensk, japansk, javanesisk, jiddisk, joruba, kannada, kasakhisk, katalansk, khmer, kinesisk (forenklet), kinesisk (tradisjonell), kirgisisk, koreansk, korsikansk, kreol (Haiti), kroatisk, kurdisk, laotisk, latin, latvisk, litauisk, Luxembourgsk, madagassisk, makedonsk, malayalam, malayisk, maltesisk, maori, marathi, mongolsk, nederlandsk, nepalsk, norsk, pashto, polsk, portugisisk, punjabi, rumensk, russisk, samoansk, serbisk, shona, sindhi, singalesisk, skotsk gælisk, slovakisk, slovensk, somali, sotho, spansk, sundanesisk, svensk, swahili, tadsjikisk, tagalog, tamil, telugu, thai, tsjekkisk, tyrkisk, tysk, ukrainsk, ungarsk, urdu, usbekisk, vietnamesisk, walisisk, xhosa, zulu

• Tekst vertalen: typen om te vertalen tussen 103 talen
• Offline: vertalen zonder internetverbinding (59 talen)
• Instantcameravertaling: tekst in afbeeldingen direct vertalen door je camera te richten (38 talen)
• Foto's: foto's maken of importeren voor vertalingen van betere kwaliteit (50 talen)
• Gesprekken: tweetalige gesprekken meteen vertalen (32 talen)
• Handschrift: tekst tekenen in plaats van typen (93 talen)
• Taalgids: een ster aan vertaalde woorden en zinnen toevoegen en ze opslaan voor toekomstig gebruik (alle talen)

Kennisgeving over rechten
• Microfoon voor het vertalen van gesproken tekst
• Camera voor het vertalen van tekst via de camera
• Foto's voor het importeren van foto's uit je bibliotheek

Vertalingen van en naar de volgende talen worden ondersteund:
Afrikaans, Albanees, Amharisch, Arabisch, Armeens, Azerbeidzjaans, Baskisch, Bengaals, Birmaans, Bosnisch, Bulgaars, Catalaans, Cebuano, Chichewa, Chinees (traditioneel), Chinees (vereenvoudigd), Corsicaans, Deens, Duits, Engels, Esperanto, Ests, Fins, Frans, Fries, Galicisch, Georgisch, Grieks, Gujarati, Haïtiaans Creools, Hausa, Hawaïaans, Hebreeuws, Hindi, Hmong, Hongaars, Iers, Igbo, IJslands, Indonesisch, Italiaans, Japans, Javaans, Jiddisch, Kannada, Kazachs, Khmer, Kirgizisch, Koerdisch, Koreaans, Kroatisch, Lao, Latijn, Lets, Litouws, Luxemburgs, Macedonisch, Malagasi, Malayalam, Maleis, Maltees, Maori, Marathi, Mongools, Nederlands, Nepalees, Noors, Oekraïens, Oezbeeks, Pashto, Perzisch, Pools, Portugees, Punjabi, Roemeens, Russisch, Samoaans, Schots Keltisch, Servisch, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovaaks, Sloveens, Soendanees, Somalisch, Spaans, Swahili, Tadzjieks, Tagalog, Tamil, Telugu, Thai, Tsjechisch, Turks, Urdu, Vietnamees, Wels, Wit-Russisch, Xhosa, Yoruba, Zoeloe, Zweeds

• Terjemahan teks: Terjemah dalam 103 bahasa dengan menaip
• Luar talian: Terjemah tanpa sambungan Internet (59 bahasa)
• Terjemahan kamera segera: Terjemah teks dalam imej segera dengan hanya menghalakan kamera anda (38 bahasa)
• Foto: Ambil atau import foto untuk terjemahan yang lebih berkualiti tinggi (50 bahasa)
• Perbualan: Terjemah perbualan dwibahasa dengan sekelip mata (32 bahasa)
• Tulisan Tangan: Lukis aksara teks selain menaip (93 bahasa)
• Buku Frasa: Bintangkan dan simpan perkataan dan frasa yang diterjemah bagi rujukan masa hadapan (semua bahasa)

Notis Kebenaran
• Mikrofon untuk terjemahan pertuturan
• Kamera untuk menterjemah teks menggunakan kamera
• Foto untuk mengimport foto daripada pustaka anda

Terjemahan antara bahasa berikut disokong:
Afrikaans, Albania, Amhara, Arab, Armenia, Azerbaijan, Basque, Belanda, Belarus, Bengali, Bosnia, Bulgaria, Catalan, Cebu, Chichewa, Cina (Mudah), Cina (Tradisional), Corsica, Croatia, Czech, Denmark, Esperanto, Estonia, Finland, Frisia, Gaelic Scotland, Galicia, Georgia, Greek, Gujerat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Ibrani, Iceland, Igbo, Indonesia, Inggeris, Ireland, Itali, Jawa, Jepun, Jerman, Kannada, Kazakh, Khmer, Korea, Kreol Haiti, Kurdistan, Kyrgyz, Lao, Latin, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Melayu, Mongolia, Myanmar, Nepal, Norway, Parsi, Pashto, Perancis, Poland, Portugis, Punjabi, Romania, Rusia, Samoa, Sepanyol, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Sweden, Tagalog, Tajik, Tamil, Telugu, Thai, Turki, Ukraine, Urdu, Uzbek, Vietnam, Wales, Xhosa, Yiddish, Yoruba, Zulu

• Text translation: Translate between 103 languages by typing
• Offline: Translate with no internet connection (59 languages)
• Instant camera translation: Translate text in images instantly by just pointing your camera (38 languages)
• Photos: Take or import photos for higher quality translations (50 languages)
• Conversations: Translate bilingual conversations on the fly (32 languages)
• Handwriting: Draw text characters instead of typing (93 languages)
• Phrasebook: Star and save translated words and phrases for future reference (all languages)

Permissions Notice
• Microphone for speech translation
• Camera for translating text via the camera
• Photos for importing photos from your library

Translations between the following languages are supported:
Afrikaans, Albanian, Amharic, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Cebuano, Chichewa, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Corsican, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Esperanto, Estonian, Filipino, Finnish, French, Frisian, Galician, Georgian, German, Greek, Gujarati, Haitian Creole, Hausa, Hawaiian, Hebrew, Hindi, Hmong, Hungarian, Icelandic, Igbo, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Javanese, Kannada, Kazakh, Khmer, Korean, Kurdish (Kurmanji), Kyrgyz, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Luxembourgish, Macedonian, Malagasy, Malay, Malayalam, Maltese, Maori, Marathi, Mongolian, Myanmar (Burmese), Nepali, Norwegian, Pashto, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Samoan, Scots Gaelic, Serbian, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenian, Somali, Spanish, Sundanese, Swahili, Swedish, Tajik, Tamil, Telugu, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Uzbek, Vietnamese, Welsh, Xhosa, Yiddish, Yoruba, Zulu

• Text translation: Translate between 103 languages by typing
• Offline: Translate with no internet connection (59 languages)
• Instant camera translation: Translate text in images instantly by just pointing your camera (38 languages)
• Photos: Take or import photos for higher quality translations (50 languages)
• Conversations: Translate bilingual conversations on the fly (32 languages)
• Handwriting: Draw text characters instead of typing (93 languages)
• Phrasebook: Star and save translated words and phrases for future reference (all languages)

Permissions Notice
• Microphone for speech translation
• Camera for translating text via the camera
• Photos for importing photos from your library

Translations between the following languages are supported:
Afrikaans, Albanian, Amharic, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Cebuano, Chichewa, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Corsican, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Esperanto, Estonian, Filipino, Finnish, French, Frisian, Galician, Georgian, German, Greek, Gujarati, Haitian Creole, Hausa, Hawaiian, Hebrew, Hindi, Hmong, Hungarian, Icelandic, Igbo, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Javanese, Kannada, Kazakh, Khmer, Korean, Kurdish (Kurmanji), Kyrgyz, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Luxembourgish, Macedonian, Malagasy, Malay, Malayalam, Maltese, Maori, Marathi, Mongolian, Myanmar (Burmese), Nepali, Norwegian, Pashto, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Samoan, Scots Gaelic, Serbian, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenian, Somali, Spanish, Sundanese, Swahili, Swedish, Tajik, Tamil, Telugu, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Uzbek, Vietnamese, Welsh, Xhosa, Yiddish, Yoruba, Zulu

• Text translation: Translate between 103 languages by typing
• Offline: Translate with no internet connection (59 languages)
• Instant camera translation: Translate text in images instantly by just pointing your camera (38 languages)
• Photos: Take or import photos for higher quality translations (50 languages)
• Conversations: Translate bilingual conversations on the fly (32 languages)
• Handwriting: Draw text characters instead of typing (93 languages)
• Phrasebook: Star and save translated words and phrases for future reference (all languages)

Permissions Notice
• Microphone for speech translation
• Camera for translating text via the camera
• Photos for importing photos from your library

Translations between the following languages are supported:
Afrikaans, Albanian, Amharic, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Cebuano, Chichewa, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Corsican, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Esperanto, Estonian, Filipino, Finnish, French, Frisian, Galician, Georgian, German, Greek, Gujarati, Haitian Creole, Hausa, Hawaiian, Hebrew, Hindi, Hmong, Hungarian, Icelandic, Igbo, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Javanese, Kannada, Kazakh, Khmer, Korean, Kurdish (Kurmanji), Kyrgyz, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Luxembourgish, Macedonian, Malagasy, Malay, Malayalam, Maltese, Maori, Marathi, Mongolian, Myanmar (Burmese), Nepali, Norwegian, Pashto, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Samoan, Scots Gaelic, Serbian, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenian, Somali, Spanish, Sundanese, Swahili, Swedish, Tajik, Tamil, Telugu, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Uzbek, Vietnamese, Welsh, Xhosa, Yiddish, Yoruba, Zulu

• 텍스트 번역: 입력을 통해 103개 언어 번역
• 오프라인: 인터넷 연결 없이 번역(59개 언어)
• 즉석 카메라 번역: 카메라로 가리키기만 하면 이미지의 텍스트를 즉시 번역(38개 언어)
• 사진: 사진을 찍거나 가져와 고품질로 번역(50개 언어)
• 대화: 2가지 언어로 된 대화를 실시간으로 번역(32개 언어)
• 필기 입력: 입력하는 대신 필기로 텍스트 문자 쓰기(93개 언어)
• 표현 노트: 번역된 단어와 구문을 별표표시하고 저장하여 나중에 참고(모든 언어)

필수 접근권한 안내
• 마이크: 음성 번역에 필요
• 카메라: 카메라를 통한 텍스트 번역에 필요
• 사진: 라이브러리에서 사진을 가져오는 데 필요

Google 번역을 지원하는 언어 목록:
갈리시아어, 구자라트어, 그리스어, 네덜란드어, 네팔어, 노르웨이어, 덴마크어, 독일어, 라오어, 라트비아어, 라틴어, 러시아어, 루마니아어, 룩셈부르크어, 리투아니아어, 마라티어, 마오리어, 마케도니아어, 말라가시어, 말라얄람어, 말레이어, 몰타어, 몽골어, 몽어, 미얀마어 (버마어), 바스크어, 베트남어, 벨라루스어, 벵골어, 보스니아어, 불가리아어, 사모아어, 세르비아어, 세부아노, 세소토어, 소말리아어, 쇼나어, 순다어, 스와힐리어, 스웨덴어, 스코틀랜드 게일어, 스페인어, 슬로바키아어, 슬로베니아어, 신디어, 신할라어, 아랍어, 아르메니아어, 아이슬란드어, 아이티 크리올어, 아일랜드어, 아제르바이잔어, 아프리칸스어, 알바니아어, 암하라어, 에스토니아어, 에스페란토어, 영어, 요루바어, 우르두어, 우즈베크어, 우크라이나어, 웨일즈어, 이그보어, 이디시어, 이탈리아어, 인도네시아어, 일본어, 자바어, 조지아어, 줄루어, 중국어(간체), 중국어(번체), 체와어, 체코어, 카자흐어, 카탈로니아어, 칸나다어, 코르시카어, 코사어, 쿠르드어, 크로아티아어, 크메르어, 키르기스어, 타갈로그어, 타밀어, 타지크어, 태국어, 터키어, 텔루구어, 파슈토어, 펀자브어, 페르시아어, 포르투갈어, 폴란드어, 프랑스어, 프리지아어, 핀란드어, 하와이어, 하우사어, 한국어, 헝가리어, 히브리어, 힌디어

• Text translation: Translate between 103 languages by typing
• Offline: Translate with no internet connection (59 languages)
• Instant camera translation: Translate text in images instantly by just pointing your camera (38 languages)
• Photos: Take or import photos for higher quality translations (50 languages)
• Conversations: Translate bilingual conversations on the fly (32 languages)
• Handwriting: Draw text characters instead of typing (93 languages)
• Phrasebook: Star and save translated words and phrases for future reference (all languages)

Permissions Notice
• Microphone for speech translation
• Camera for translating text via the camera
• Photos for importing photos from your library

Translations between the following languages are supported:
Afrikaans, Albanian, Amharic, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Cebuano, Chichewa, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Corsican, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Esperanto, Estonian, Filipino, Finnish, French, Frisian, Galician, Georgian, German, Greek, Gujarati, Haitian Creole, Hausa, Hawaiian, Hebrew, Hindi, Hmong, Hungarian, Icelandic, Igbo, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Javanese, Kannada, Kazakh, Khmer, Korean, Kurdish (Kurmanji), Kyrgyz, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Luxembourgish, Macedonian, Malagasy, Malay, Malayalam, Maltese, Maori, Marathi, Mongolian, Myanmar (Burmese), Nepali, Norwegian, Pashto, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Samoan, Scots Gaelic, Serbian, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenian, Somali, Spanish, Sundanese, Swahili, Swedish, Tajik, Tamil, Telugu, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Uzbek, Vietnamese, Welsh, Xhosa, Yiddish, Yoruba, Zulu

• テキスト翻訳: 入力により 103 言語間の翻訳が可能
• オフライン: インターネットに接続しなくても翻訳が可能(59 言語に対応)
• リアルタイム カメラ翻訳: カメラを向けるだけで画像内のテキストを瞬時に翻訳(38 言語に対応)
• 写真: 写真を撮影またはインポートして、より高精度に翻訳(50 言語に対応)
• 会話: 2 か国語での会話をその場で翻訳(32 言語に対応)
• 手書き入力: 入力の代わりに文字を手書きしてテキストを翻訳(93 言語に対応)
• フレーズ集: 翻訳した言葉やフレーズにスターを付けて保存し、後から参照することが可能(全言語に対応)

権限に関する通知
• マイク(音声翻訳に使用)
• カメラ(カメラ経由でのテキスト翻訳に使用)
• 写真(ライブラリからの写真のインポートに使用)

翻訳対応言語:
アイスランド語, アイルランド語, アゼルバイジャン語, アフリカーンス語, アムハラ語, アラビア語, アルバニア語, アルメニア語, イタリア語, イディッシュ語, イボ語, インドネシア語, ウェールズ語, ウクライナ語, ウズベク語, ウルドゥ語, エストニア語, エスペラント語, オランダ語, カザフ語, カタルーニャ語, ガリシア語, カンナダ語, ギリシャ語, キルギス語, グジャラト語, クメール語, クルド語, クロアチア語, コーサ語, コルシカ語, サモア語, ジャワ語, ジョージア(グルジア)語, ショナ語, シンド語, シンハラ語, スウェーデン語, ズールー語, スコットランド ゲール語, スペイン語, スロバキア語, スロベニア語, スワヒリ語, スンダ語, セブアノ語, セルビア語, ソト語, ソマリ語, タイ語, タガログ語, タジク語, タミル語, チェコ語, チェワ語, テルグ語, デンマーク語, ドイツ語, トルコ語, ネパール語, ノルウェー語, ハイチ語, ハウサ語, パシュト語, バスク語, ハワイ語, ハンガリー語, パンジャブ語, ヒンディー語, フィンランド語, フランス語, フリジア語, ブルガリア語, ベトナム語, ヘブライ語, ベラルーシ語, ペルシャ語, ベンガル語, ポーランド語, ボスニア語, ポルトガル語, マオリ語, マケドニア語, マラーティー語, マラガシ語, マラヤーラム語, マルタ語, マレー語, ミャンマー語, モンゴル語, モン語, ヨルバ語, ラオ語, ラテン語, ラトビア語, リトアニア語, ルーマニア語, ルクセンブルク語, ロシア語, 英語, 韓国語, 中国語(簡体), 中国語(繁体), 日本語

• Traduzione del testo: traduci tra 103 lingue digitando
• Offline: traduci senza connessione Internet (59 lingue)
• Traduzione istantanea con fotocamera: traduci il testo nelle immagini in modo istantaneo puntando la fotocamera (38 lingue)
• Foto: scatta o importa foto per migliorare la qualità delle traduzioni (50 lingue)
• Conversazioni: traduci conversazioni bilingue al volo (32 lingue)
• Scrittura a mano libera: anziché digitare, disegna caratteri di testo (93 lingue)
• Frasi preferite: aggiungi traduzioni di parole e frasi a Speciali e salvale per riutilizzarle in futuro (tutte le lingue)

Notifica relativa alle autorizzazioni
• Microfono per la traduzione vocale
• Fotocamera per la traduzione del testo tramite scansione
• Foto per l'importazione di foto dalla raccolta

È supportata la traduzione tra le seguenti lingue:
Afrikaans, Albanese, Amarico, Arabo, Armeno, Azero, Basco, Bengalese, Bielorusso, Birmano, Bosniaco, Bulgaro, Catalano, Cebuano, Ceco, Chichewa, Cinese (semplificato), Cinese (tradizionale), Coreano, Corso, Creolo haitiano, Croato, Curdo (kurmanji), Danese, Ebraico, Esperanto, Estone, Filippino, Finlandese, Francese, Frisone, Gaelico scozzese, Galiziano, Gallese, Georgiano, Giapponese, Giavanese, Greco, Gujarati, Hausa, Hawaiano, Hindi, Hmong, Igbo, Indonesiano, Inglese, Irlandese, Islandese, Italiano, Kannada, Kazako, Khmer, Kirghiso, Lao, Latino, Lettone, Lituano, Lussemburghese, Macedone, Malayalam, Malese, Malgascio, Maltese, Maori, Marathi, Mongolo, Nepalese, Norvegese, Olandese, Pashto, Persiano, Polacco, Portoghese, Punjabi, Rumeno, Russo, Samoano, Serbo, Sesotho, Shona, Sindhi, Singalese, Slovacco, Sloveno, Somalo, Spagnolo, Sundanese, Svedese, Swahili, Tagiko, Tailandese, Tamil, Tedesco, Telugu, Turco, Ucraino, Ungherese, Urdu, Uzbeco, Vietnamita, Xhosa, Yiddish, Yoruba, Zulu

• Terjemahan teks: Menerjemahkan antara 103 bahasa dengan mengetik
• Offline: Menerjemahkan tanpa koneksi internet (59 bahasa)
• Terjemahan kamera instan: Menerjemahkan teks dalam gambar secara instan hanya dengan mengarahkan kamera Anda (38 bahasa)
• Foto: Mengambil atau mengimpor foto untuk kualitas terjemahan yang lebih baik (50 bahasa)
• Percakapan: Menerjemahkan percakapan dua bahasa dengan cepat (32 bahasa)
• Tulisan Tangan: Menggambar karakter teks, sebagai ganti dari mengetik (93 bahasa)
• Buku Frasa: Memberi bintang dan menyimpan kata dan frasa yang diterjemahkan sebagai referensi di masa mendatang (semua bahasa)

Pemberitahuan Izin
• Mikrofon untuk terjemahan ucapan
• Kamera untuk menerjemahkan teks melalui kamera
• Foto untuk mengimpor foto dari galeri

Penerjemahan antarbahasa berikut ini didukung:
Afrikans, Albania, Amhara, Arab, Armenia, Azerbaijan, Basque, Belanda, Belarussia, Bengali, Bosnia, Bulgaria, Burma, Cebuano, Cek, Chichewa, China (Aks. Sederhana), China (Aks. Tradisional), Denmark, Esperanto, Estonia, Farsi, Finlandia, Frisia, Gaelig, Gaelik Skotlandia, Galisia, Georgia, Gujarati, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Ibrani, Igbo, Indonesia, Inggris, Islan, Italia, Jawa, Jepang, Jerman, Kannada, Katala, Kazak, Khmer, Kirghiz, Korea, Korsika, Kreol Haiti, Kroat, Kurdi, Laos, Latin, Latvia, Lituania, Luksemburg, Magyar, Makedonia, Malagasi, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Melayu, Mongol, Nepal, Norsk, Pashto, Polandia, Portugis, Prancis, Punjabi, Rumania, Rusia, Samoa, Serb, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovakia, Slovenia, Somali, Spanyol, Sunda, Swahili, Swensk, Tagalog, Tajik, Tamil, Telugu, Thai, Turki, Ukraina, Urdu, Uzbek, Vietnam, Wales, Xhosa, Yiddi, Yoruba, Yunani, Zulu

• Text translation: Translate between 103 languages by typing
• Offline: Translate with no internet connection (59 languages)
• Instant camera translation: Translate text in images instantly by just pointing your camera (38 languages)
• Photos: Take or import photos for higher quality translations (50 languages)
• Conversations: Translate bilingual conversations on the fly (32 languages)
• Handwriting: Draw text characters instead of typing (93 languages)
• Phrasebook: Star and save translated words and phrases for future reference (all languages)

Permissions Notice
• Microphone for speech translation
• Camera for translating text via the camera
• Photos for importing photos from your library

Translations between the following languages are supported:
Afrikaans, Albanian, Amharic, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Cebuano, Chichewa, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Corsican, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Esperanto, Estonian, Filipino, Finnish, French, Frisian, Galician, Georgian, German, Greek, Gujarati, Haitian Creole, Hausa, Hawaiian, Hebrew, Hindi, Hmong, Hungarian, Icelandic, Igbo, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Javanese, Kannada, Kazakh, Khmer, Korean, Kurdish (Kurmanji), Kyrgyz, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Luxembourgish, Macedonian, Malagasy, Malay, Malayalam, Maltese, Maori, Marathi, Mongolian, Myanmar (Burmese), Nepali, Norwegian, Pashto, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Samoan, Scots Gaelic, Serbian, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenian, Somali, Spanish, Sundanese, Swahili, Swedish, Tajik, Tamil, Telugu, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Uzbek, Vietnamese, Welsh, Xhosa, Yiddish, Yoruba, Zulu

• Text translation: Translate between 103 languages by typing
• Offline: Translate with no internet connection (59 languages)
• Instant camera translation: Translate text in images instantly by just pointing your camera (38 languages)
• Photos: Take or import photos for higher quality translations (50 languages)
• Conversations: Translate bilingual conversations on the fly (32 languages)
• Handwriting: Draw text characters instead of typing (93 languages)
• Phrasebook: Star and save translated words and phrases for future reference (all languages)

Permissions Notice
• Microphone for speech translation
• Camera for translating text via the camera
• Photos for importing photos from your library

Translations between the following languages are supported:
Afrikaans, Albanian, Amharic, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Cebuano, Chichewa, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Corsican, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Esperanto, Estonian, Filipino, Finnish, French, Frisian, Galician, Georgian, German, Greek, Gujarati, Haitian Creole, Hausa, Hawaiian, Hebrew, Hindi, Hmong, Hungarian, Icelandic, Igbo, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Javanese, Kannada, Kazakh, Khmer, Korean, Kurdish (Kurmanji), Kyrgyz, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Luxembourgish, Macedonian, Malagasy, Malay, Malayalam, Maltese, Maori, Marathi, Mongolian, Myanmar (Burmese), Nepali, Norwegian, Pashto, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Samoan, Scots Gaelic, Serbian, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenian, Somali, Spanish, Sundanese, Swahili, Swedish, Tajik, Tamil, Telugu, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Uzbek, Vietnamese, Welsh, Xhosa, Yiddish, Yoruba, Zulu

• Text translation: Translate between 103 languages by typing
• Offline: Translate with no internet connection (59 languages)
• Instant camera translation: Translate text in images instantly by just pointing your camera (38 languages)
• Photos: Take or import photos for higher quality translations (50 languages)
• Conversations: Translate bilingual conversations on the fly (32 languages)
• Handwriting: Draw text characters instead of typing (93 languages)
• Phrasebook: Star and save translated words and phrases for future reference (all languages)

Permissions Notice
• Microphone for speech translation
• Camera for translating text via the camera
• Photos for importing photos from your library

Translations between the following languages are supported:
Afrikaans, Albanian, Amharic, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Cebuano, Chichewa, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Corsican, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Esperanto, Estonian, Filipino, Finnish, French, Frisian, Galician, Georgian, German, Greek, Gujarati, Haitian Creole, Hausa, Hawaiian, Hebrew, Hindi, Hmong, Hungarian, Icelandic, Igbo, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Javanese, Kannada, Kazakh, Khmer, Korean, Kurdish (Kurmanji), Kyrgyz, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Luxembourgish, Macedonian, Malagasy, Malay, Malayalam, Maltese, Maori, Marathi, Mongolian, Myanmar (Burmese), Nepali, Norwegian, Pashto, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Samoan, Scots Gaelic, Serbian, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenian, Somali, Spanish, Sundanese, Swahili, Swedish, Tajik, Tamil, Telugu, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Uzbek, Vietnamese, Welsh, Xhosa, Yiddish, Yoruba, Zulu

• Text translation: Translate between 103 languages by typing
• Offline: Translate with no internet connection (59 languages)
• Instant camera translation: Translate text in images instantly by just pointing your camera (38 languages)
• Photos: Take or import photos for higher quality translations (50 languages)
• Conversations: Translate bilingual conversations on the fly (32 languages)
• Handwriting: Draw text characters instead of typing (93 languages)
• Phrasebook: Star and save translated words and phrases for future reference (all languages)

Permissions Notice
• Microphone for speech translation
• Camera for translating text via the camera
• Photos for importing photos from your library

Translations between the following languages are supported:
Afrikaans, Albanian, Amharic, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Cebuano, Chichewa, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Corsican, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Esperanto, Estonian, Filipino, Finnish, French, Frisian, Galician, Georgian, German, Greek, Gujarati, Haitian Creole, Hausa, Hawaiian, Hebrew, Hindi, Hmong, Hungarian, Icelandic, Igbo, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Javanese, Kannada, Kazakh, Khmer, Korean, Kurdish (Kurmanji), Kyrgyz, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Luxembourgish, Macedonian, Malagasy, Malay, Malayalam, Maltese, Maori, Marathi, Mongolian, Myanmar (Burmese), Nepali, Norwegian, Pashto, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Samoan, Scots Gaelic, Serbian, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenian, Somali, Spanish, Sundanese, Swahili, Swedish, Tajik, Tamil, Telugu, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Uzbek, Vietnamese, Welsh, Xhosa, Yiddish, Yoruba, Zulu

• Text translation: Translate between 103 languages by typing
• Offline: Translate with no internet connection (59 languages)
• Instant camera translation: Translate text in images instantly by just pointing your camera (38 languages)
• Photos: Take or import photos for higher quality translations (50 languages)
• Conversations: Translate bilingual conversations on the fly (32 languages)
• Handwriting: Draw text characters instead of typing (93 languages)
• Phrasebook: Star and save translated words and phrases for future reference (all languages)

Permissions Notice
• Microphone for speech translation
• Camera for translating text via the camera
• Photos for importing photos from your library

Translations between the following languages are supported:
Afrikaans, Albanian, Amharic, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Cebuano, Chichewa, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Corsican, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Esperanto, Estonian, Filipino, Finnish, French, Frisian, Galician, Georgian, German, Greek, Gujarati, Haitian Creole, Hausa, Hawaiian, Hebrew, Hindi, Hmong, Hungarian, Icelandic, Igbo, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Javanese, Kannada, Kazakh, Khmer, Korean, Kurdish (Kurmanji), Kyrgyz, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Luxembourgish, Macedonian, Malagasy, Malay, Malayalam, Maltese, Maori, Marathi, Mongolian, Myanmar (Burmese), Nepali, Norwegian, Pashto, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Samoan, Scots Gaelic, Serbian, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenian, Somali, Spanish, Sundanese, Swahili, Swedish, Tajik, Tamil, Telugu, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Uzbek, Vietnamese, Welsh, Xhosa, Yiddish, Yoruba, Zulu

• Traduction de texte : traduisez dans 103 langues en saisissant du texte
• Hors connexion : traduisez sans connexion Internet (59 langues)
• Traduction instantanée avec l'appareil photo : traduisez instantanément le texte figurant dans des images en dirigeant simplement l'objectif de votre appareil photo vers celui-ci (38 langues)
• Photos : prenez ou importez des photos pour obtenir des traductions de meilleure qualité (50 langues)
• Conversations : traduisez instantanément des conversations bilingues (32 langues)
• Écriture manuscrite : dessinez des caractères au lieu d'utiliser le clavier (93 langues)
• Lexique : enregistrez des mots et des expressions traduits pour les retrouver facilement plus tard (toutes les langues)

Avis relatif aux autorisations
• Micro (pour la traduction vocale)
• Appareil photo (pour la traduction de texte via celui-ci)
• Photos (pour l'importation de photos à partir de votre bibliothèque)

Vous pouvez traduire du texte dans les langues suivantes :
Afrikaans, Albanais, Allemand, Amharique, Anglais, Arabe, Arménien, Azéri, Basque, Bengali, Biélorusse, Birman, Bosniaque, Bulgare, Catalan, Cebuano, Chichewa, Chinois (simplifié), Chinois (traditionnel), Cingalais, Coréen, Corse, Créole haïtien, Croate, Danois, Espagnol, Espéranto, Estonien, Finnois, Français, Frison, Gaélique (Écosse), Galicien, Gallois, Géorgien, Grec, Gujarati, Haoussa, Hawaïen, Hébreu, Hindi, Hmong, Hongrois, Igbo, Indonésien, Irlandais, Islandais, Italien, Japonais, Javanais, Kannada, Kazakh, Khmer, Kirghiz, Kurde, Laotien, Latin, Letton, Lituanien, Luxembourgeois, Macédonien, Malaisien, Malayalam, Malgache, Maltais, Maori, Marathi, Mongol, Néerlandais, Népalais, Norvégien, Ouzbek, Pachtô, Panjabi, Persan, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Samoan, Serbe, Sesotho, Shona, Sindhî, Slovaque, Slovène, Somali, Soundanais, Suédois, Swahili, Tadjik, Tagalog, Tamoul, Tchèque, Telugu, Thaï, Turc, Ukrainien, Urdu, Vietnamien, Xhosa, Yiddish, Yorouba, Zoulou

• Tekstin kääntäminen: käännä tekstiä 103 kielen välillä kirjoittamalla.
• Offline-tila: käännä ilman internetyhteyttä 59 kielellä.
• Pikakääntäminen kameran avulla: käännä kuvissa olevaa tekstiä osoittamalla sitä kamerallasi 38 kielellä.
• Kameratila: Ota tai tuo kuva, niin näet laadukkaamman käännöksen (50 kieltä).
• Keskustelut: käännä kaksikielisiä keskusteluja reaaliajassa 32 kielellä.
• Käsinkirjoitus: piirrä merkkejä kirjoittamisen sijaan 93 kielellä.
• Lausemuistio: merkitse käännettyjä sanoja ja ilmaisuja tähdillä myöhempää käyttöä varten.

Tarvittavat käyttöoikeudet
• Mikrofoni puheen kääntämistä varten
• Kamera kuvakäännöksiä varten
• Kuvat kirjaston kuvien tuomista varten

Tuemme käännöksiä seuraavien kielten välillä:
afrikaans, albania, amhara, arabia, armenia, azeri, baski, bengali, bosnia, bulgaria, burma, cebu, englanti, espanja, esperanto, friisi, galicia, gruusia, gujarati, haitinkreoli, hausa, havaiji, heprea, hindi, hmong, hollanti, igbo, iiri, indonesia, islanti, italia, jaava, japani, jiddiš, joruba, kannada, katalaani, kazakki, khmer, kiina (perinteinen), kiina (yksinkert.), korea, korsika, kreikka, kroatia, kurdi, kymri, kyrgyz, lao, latina, latvia, liettua, luxemburg, makedonia, malagasy, malaiji, malayalam, malta, maori, marathi, mongolia, nepali, njandža, norja, pashto, persia, portugali, punjabi, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, samoa, serbia, sesotho, shona, sindhi, sinhali, skottigaeli, slovakia, slovenia, somali, sundaneesi, suomi, swahili, tadžikki, tagalog, tamili, tanska, telugu, thai, tsekki, turkki, ukraina, unkari, urdu, uzbekki, valkovenäjä, venäjä, vietnam, viro, xhosa, zulu

• Text translation: Translate between 103 languages by typing
• Offline: Translate with no internet connection (59 languages)
• Instant camera translation: Translate text in images instantly by just pointing your camera (38 languages)
• Photos: Take or import photos for higher quality translations (50 languages)
• Conversations: Translate bilingual conversations on the fly (32 languages)
• Handwriting: Draw text characters instead of typing (93 languages)
• Phrasebook: Star and save translated words and phrases for future reference (all languages)

Permissions Notice
• Microphone for speech translation
• Camera for translating text via the camera
• Photos for importing photos from your library

Translations between the following languages are supported:
Afrikaans, Albanian, Amharic, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Cebuano, Chichewa, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Corsican, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Esperanto, Estonian, Filipino, Finnish, French, Frisian, Galician, Georgian, German, Greek, Gujarati, Haitian Creole, Hausa, Hawaiian, Hebrew, Hindi, Hmong, Hungarian, Icelandic, Igbo, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Javanese, Kannada, Kazakh, Khmer, Korean, Kurdish (Kurmanji), Kyrgyz, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Luxembourgish, Macedonian, Malagasy, Malay, Malayalam, Maltese, Maori, Marathi, Mongolian, Myanmar (Burmese), Nepali, Norwegian, Pashto, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Samoan, Scots Gaelic, Serbian, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenian, Somali, Spanish, Sundanese, Swahili, Swedish, Tajik, Tamil, Telugu, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Uzbek, Vietnamese, Welsh, Xhosa, Yiddish, Yoruba, Zulu

• Text translation: Translate between 103 languages by typing
• Offline: Translate with no internet connection (59 languages)
• Instant camera translation: Translate text in images instantly by just pointing your camera (38 languages)
• Photos: Take or import photos for higher quality translations (50 languages)
• Conversations: Translate bilingual conversations on the fly (32 languages)
• Handwriting: Draw text characters instead of typing (93 languages)
• Phrasebook: Star and save translated words and phrases for future reference (all languages)

Permissions Notice
• Microphone for speech translation
• Camera for translating text via the camera
• Photos for importing photos from your library

Translations between the following languages are supported:
Afrikaans, Albanian, Amharic, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Cebuano, Chichewa, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Corsican, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Esperanto, Estonian, Filipino, Finnish, French, Frisian, Galician, Georgian, German, Greek, Gujarati, Haitian Creole, Hausa, Hawaiian, Hebrew, Hindi, Hmong, Hungarian, Icelandic, Igbo, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Javanese, Kannada, Kazakh, Khmer, Korean, Kurdish (Kurmanji), Kyrgyz, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Luxembourgish, Macedonian, Malagasy, Malay, Malayalam, Maltese, Maori, Marathi, Mongolian, Myanmar (Burmese), Nepali, Norwegian, Pashto, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Samoan, Scots Gaelic, Serbian, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenian, Somali, Spanish, Sundanese, Swahili, Swedish, Tajik, Tamil, Telugu, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Uzbek, Vietnamese, Welsh, Xhosa, Yiddish, Yoruba, Zulu

• Traducción de textos: traduce entre 103 idiomas usando el teclado
• Sin conexión: traduce sin conexión a Internet (59 idiomas)
• Traducción instantánea con la cámara: traduce al instante el texto de imágenes enfocándolo con tu cámara (38 idiomas)
• Fotos: haz fotos o impórtalas para conseguir traducciones de mayor calidad (50 idiomas)
• Conversaciones: traduce conversaciones bilingües al instante (32 idiomas)
• Escritura a mano: dibuja caracteres en vez de usar el teclado (93 idiomas)
• Vocabulario: destaca y guarda palabras o frases traducidas para consultarlas más adelante (todos los idiomas)

Aviso de permisos
• Micrófono para usar la traducción de voz
• Cámara para traducir texto usando la cámara
• Fotos para importar fotos de la biblioteca

Se ofrecen traducciones entre los siguientes idiomas:
afrikáans, albanés, alemán, amhárico, árabe, armenio, azerí, bengalí, bielorruso, birmano, bosnio, búlgaro, camboyano, canarés, catalán, cebuano, checo, chichewa, chino (simplificado), chino (tradicional), cingalés, coreano, corso, criollo haitiano, croata, danés, eslovaco, esloveno, español, esperanto, estonio, euskera, finlandés, francés, frisio, gaélico escocés, galés, gallego, georgiano, griego, gujarati, hausa, hawaiano, hebreo, hindi, hmong, húngaro, igbo, indonesio, inglés, irlandés, islandés, italiano, japonés, javanés, kazajo, kirguís, kurdo, lao, latín, letón, lituano, luxemburgués, macedonio, malayalam, malayo, malgache, maltés, maorí, maratí, mongol, neerlandés, nepalí, noruego, panyabí, pastún, persa, polaco, portugués, rumano, ruso, samoano, serbio, sesoto, shona, sindhi, somalí, suajili, sueco, sundanés, tagalo, tailandés, tamil, tayiko, telugu, turco, ucraniano, urdu, uzbeco, vietnamita, xhosa, yidis, yoruba, zulú

• Μετάφραση κειμένου: Μεταφράστε από και προς 103 γλώσσες πληκτρολογώντας
• Εκτός σύνδεσης: Μεταφράστε χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο (59 γλώσσες)
• Άμεση μετάφραση κάμερας: Μεταφράστε κείμενο που εμφανίζεται σε εικόνες άμεσα, στρέφοντας απλώς την κάμερά σας (38 γλώσσες)
• Φωτογραφίες: Τραβήξτε ή εισαγάγετε φωτογραφίες για μεταφράσεις υψηλότερης ποιότητας (50 γλώσσες)
• Συνομιλίες: Μεταφράστε δίγλωσσες συνομιλίες στο λεπτό (32 γλώσσες)
• Γραφή: Σχηματίστε χαρακτήρες αντί να τους πληκτρολογείτε (93 γλώσσες)
• Βιβλίο με φράσεις: Προσθέστε αστέρι σε λέξεις και φράσεις και αποθηκεύστε τις μεταφράσεις τους για μελλοντική αναφορά (όλες οι γλώσσες)

Ειδοποίηση δικαιωμάτων
• Μικρόφωνο για τη μετάφραση ομιλίας
• Κάμερα για τη μετάφραση κειμένου μέσω της κάμερας
• Φωτογραφίες για την εισαγωγή φωτογραφιών από τη βιβλιοθήκη σας

Υποστηρίζονται οι μεταφράσεις μεταξύ των ακόλουθων γλωσσών:
Αγγλικά, Αζερμπαϊτζανικά, Αλβανικά, Αμχαρικά, Αραβικά, Αρμενικά, Αφρικάανς, Βασκικά, Βεγγαλική, Βιετναμεζικά, Βιρμανικά, Βοσνιακά, Βουλγαρικά, Γαελικά Σκοτίας, Γαλικιακά, Γαλλικά, Γερμανικά, Γεωργιανά, Γίντις, Γιορούμπα, Γκουτζαρατικά, Δανικά, Εβραϊκά, Ελληνικά, Εσθονικά, Εσπεράντο, Ζόσα, Ζουλού, Ιαπωνικά, Ίγκμπο, Ινδονησιακά, Ιρλανδικά, Ισλανδικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Καζακστανικά, Κανάντα, Καταλανικά, Κινέζικα (Απλοποιημένα), Κινέζικα (Παραδοσιακά), Κιργιζιανά, Κορεατικά, Κορσικανικά, Κουρδικά, Κρεόλ Αϊτής, Κροατικά, Λάο, Λατινικά, Λετονικά, Λευκορωσικά, Λιθουανικά, Λουξεμβουργιανά, Μαλαγάσι, Μαλαγιάλαμ, Μαλέι, Μαλτεζικά, Μαορί, Μαραθικά, Μογγολικά, Νεπαλικά, Νορβηγικά, Ολλανδικά, Ουαλικά, Ουγγρικά, Ουζμπεκικά, Ουκρανικά, Ουρντού, Παντζάμπι, Πάστο, Περσικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Ρωσικά, Σαμοανικά, Σεμπουάνο, Σερβικά, Σεσότο, Σίντι, Σινχάλα, Σλαβομακεδονικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σομαλικά, Σόνα, Σουαχίλι, Σουηδικά, Σούντα, Ταζικιστανικά, Ταϊλανδεζικά, Ταμίλ, Τελούγκου, Τζαβανεζικά, Τούρκικα, Τσεχικά, Τσιτσέουα, Φιλιπινεζικά, Φινλανδικά, Φριζιανά, Χαβαϊκά, Χάουσα, Χίντι, Χμερ, Χμονγκ

• Texte übersetzen: Texte über die Tastatur eingeben und zwischen 103 Sprachen übersetzen
• Offline: 59 Sprachen ohne Internetverbindung übersetzen
• Kamera-Sofortübersetzung: Texte in Bildern sofort in eine von 38 Sprachen übersetzen, indem du die Kamera darauf richtest
• Fotos: Bilder von Texten aufnehmen oder importieren, um eine bessere Übersetzungsqualität in 50 Sprachen zu erreichen
• Unterhaltungen: Zweisprachige Unterhaltungen direkt in 32 Sprachen übersetzen
• Handschrift: Buchstaben und andere Zeichen in 93 Sprachen handschriftlich eingeben, anstatt die Tastatur zu verwenden
• Wortschatz: Übersetzungen von Wörtern und Sätzen in allen Sprachen zur künftigen Verwendung markieren und speichern

Hinweis zu Berechtigungen
• Mikrofon für die Übersetzung gesprochener Texte
• Kamera für die Übersetzung von Texten mit der Kamera
• Fotos für das Importieren von Fotos von deiner Fotogalerie

Es werden Übersetzungen zwischen folgenden Sprachen unterstützt:
Afrikaans, Albanisch, Amharisch, Arabisch, Armenisch, Aserbaidschanisch, Baskisch, Bengalisch, Birmanisch, Bosnisch, Bulgarisch, Cebuano, Chichewa, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Dänisch, Deutsch, Englisch, Esperanto, Estnisch, Filipino, Finnisch, Französisch, Friesisch, Galizisch, Georgisch, Griechisch, Gujarati, Haitianisch, Hausa, Hawaiisch, Hebräisch, Hindi, Hmong, Igbo, Indonesisch, Irisch, Isländisch, Italienisch, Japanisch, Javanisch, Jiddisch, Kannada, Kasachisch, Katalanisch, Khmer, Kirgisisch, Koreanisch, Korsisch, Kroatisch, Kurdisch (Kurmandschi), Lao, Lateinisch, Lettisch, Litauisch, Luxemburgisch, Malagasy, Malayalam, Malaysisch, Maltesisch, Maori, Marathi, Mazedonisch, Mongolisch, Nepalesisch, Niederländisch, Norwegisch, Paschtu, Persisch, Polnisch, Portugiesisch, Punjabi, Rumänisch, Russisch, Samoanisch, Schottisch-Gälisch, Schwedisch, Serbisch, Sesotho, Shona, Sindhi, Singhalesisch, Slowakisch, Slowenisch, Somali, Spanisch, Suaheli, Sundanesisch, Tadschikisch, Tamil, Telugu, Thailändisch, Tschechisch, Türkisch, Ukrainisch, Ungarisch, Urdu, Usbekisch, Vietnamesisch, Walisisch, Weißrussisch, Xhosa, Yoruba, Zulu

• Tekstoversættelse: Oversæt mellem 103 sprog via indtastning
• Offline: Oversæt uden internetforbindelse (59 sprog)
• Øjeblikkelig kameraoversættelse: Oversæt tekst på billeder med det samme ved at pege på teksten med kameraet (38 sprog)
• Billeder: Tag eller importér billeder for at forbedre kvaliteten af oversættelserne (50 sprog)
• Samtaler: Oversæt tosprogede samtaler simultant (32 sprog)
• Håndskrift: Tegn tegnene i stedet for at indtaste dem (93 sprog)
• Parlør: Stjernemarkér og gem oversatte ord og udtryk til senere brug (alle sprog)

Bemærkning om tilladelser
• Mikrofon til taleoversættelse
• Kamera til kameraoversættelse
• Billeder til import at billeder fra din samling

Oversættelse mellem følgende sprog understøttes:
Afrikaans, Albansk, Amharisk, Arabisk, Armensk, Aserbajdsjansk, Baskisk, Bengali, Bosnisk, Bulgarsk, Burmesisk, Cebuano, Chichewa, Dansk, Engelsk, Esperanto, Estisk, Finsk, Fransk, Frisisk, Galicisk, Georgisk, Græsk, Gujarati, Haitisk kreolsk, Hausa, Hawaiiansk, Hebraisk, Hindi, Hmong, Hollandsk, Hviderussisk, Igbo, Indonesisk, Irsk, Islandsk, Italiensk, Japansk, Javanesisk, Jiddisch, Kannada, Kasakhisk, Katalansk, Khmer, Kinesisk (forenklet), Kinesisk (traditionelt), Kirgisk, Koreansk, Korsikansk, Kroatisk, Kurdisk, Laotisk, Latin, Lettisk, Litauisk, Luxembourgsk, Makedonsk, Malagassisk, Malajisk, Malayalam, Maltesisk, Maori, Marathi, Mongolsk, Nepalesisk, Norsk, Pashto, Persisk, Polsk, Portugisisk, Punjabi, Rumænsk, Russisk, Samoansk, Serbisk, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Skotsk gælisk, Slovakisk, Slovensk, Somalisk, Spansk, Sundanesisk, Svensk, Swahili, Tadsjikisk, Tagalog, Tamil, Telugu, Thailandsk, Tjekkisk, Tyrkisk, Tysk, Ukrainsk, Ungarsk, Urdu, Usbekisk, Vietnamesisk, Walisisk, Xhosa, Yoruba, Zulu

• Text translation: Translate between 103 languages by typing
• Offline: Translate with no internet connection (59 languages)
• Instant camera translation: Translate text in images instantly by just pointing your camera (38 languages)
• Photos: Take or import photos for higher quality translations (50 languages)
• Conversations: Translate bilingual conversations on the fly (32 languages)
• Handwriting: Draw text characters instead of typing (93 languages)
• Phrasebook: Star and save translated words and phrases for future reference (all languages)

Permissions Notice
• Microphone for speech translation
• Camera for translating text via the camera
• Photos for importing photos from your library

Translations between the following languages are supported:
Afrikaans, Albanian, Amharic, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Cebuano, Chichewa, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Corsican, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Esperanto, Estonian, Filipino, Finnish, French, Frisian, Galician, Georgian, German, Greek, Gujarati, Haitian Creole, Hausa, Hawaiian, Hebrew, Hindi, Hmong, Hungarian, Icelandic, Igbo, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Javanese, Kannada, Kazakh, Khmer, Korean, Kurdish (Kurmanji), Kyrgyz, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Luxembourgish, Macedonian, Malagasy, Malay, Malayalam, Maltese, Maori, Marathi, Mongolian, Myanmar (Burmese), Nepali, Norwegian, Pashto, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Samoan, Scots Gaelic, Serbian, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenian, Somali, Spanish, Sundanese, Swahili, Swedish, Tajik, Tamil, Telugu, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Uzbek, Vietnamese, Welsh, Xhosa, Yiddish, Yoruba, Zulu

• Traducción de textos: traduce entre 103 idiomas usando el teclado
• Sin conexión: traduce sin conexión a Internet (59 idiomas)
• Traducción instantánea con la cámara: traduce al instante el texto de imágenes enfocándolo con tu cámara (38 idiomas)
• Fotos: haz fotos o impórtalas para conseguir traducciones de mayor calidad (50 idiomas)
• Conversaciones: traduce conversaciones bilingües al instante (32 idiomas)
• Escritura a mano: dibuja caracteres en vez de usar el teclado (93 idiomas)
• Vocabulario: destaca y guarda palabras o frases traducidas para consultarlas más adelante (todos los idiomas)

Aviso de permisos
• Micrófono para usar la traducción de voz
• Cámara para traducir texto usando la cámara
• Fotos para importar fotos de la biblioteca

Se ofrecen traducciones entre los siguientes idiomas:
afrikáans, albanés, alemán, amhárico, árabe, armenio, azerí, bengalí, bielorruso, birmano, bosnio, búlgaro, camboyano, canarés, catalán, cebuano, checo, chichewa, chino (simplificado), chino (tradicional), cingalés, coreano, corso, criollo haitiano, croata, danés, eslovaco, esloveno, español, esperanto, estonio, euskera, finlandés, francés, frisio, gaélico escocés, galés, gallego, georgiano, griego, gujarati, hausa, hawaiano, hebreo, hindi, hmong, húngaro, igbo, indonesio, inglés, irlandés, islandés, italiano, japonés, javanés, kazajo, kirguís, kurdo, lao, latín, letón, lituano, luxemburgués, macedonio, malayalam, malayo, malgache, maltés, maorí, maratí, mongol, neerlandés, nepalí, noruego, panyabí, pastún, persa, polaco, portugués, rumano, ruso, samoano, serbio, sesoto, shona, sindhi, somalí, suajili, sueco, sundanés, tagalo, tailandés, tamil, tayiko, telugu, turco, ucraniano, urdu, uzbeco, vietnamita, xhosa, yidis, yoruba, zulú

• Text translation: Translate between 103 languages by typing
• Offline: Translate with no internet connection (59 languages)
• Instant camera translation: Translate text in images instantly by just pointing your camera (38 languages)
• Photos: Take or import photos for higher quality translations (50 languages)
• Conversations: Translate bilingual conversations on the fly (32 languages)
• Handwriting: Draw text characters instead of typing (93 languages)
• Phrasebook: Star and save translated words and phrases for future reference (all languages)

Permissions Notice
• Microphone for speech translation
• Camera for translating text via the camera
• Photos for importing photos from your library

Translations between the following languages are supported:
Afrikaans, Albanian, Amharic, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Cebuano, Chichewa, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Corsican, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Esperanto, Estonian, Filipino, Finnish, French, Frisian, Galician, Georgian, German, Greek, Gujarati, Haitian Creole, Hausa, Hawaiian, Hebrew, Hindi, Hmong, Hungarian, Icelandic, Igbo, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Javanese, Kannada, Kazakh, Khmer, Korean, Kurdish (Kurmanji), Kyrgyz, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Luxembourgish, Macedonian, Malagasy, Malay, Malayalam, Maltese, Maori, Marathi, Mongolian, Myanmar (Burmese), Nepali, Norwegian, Pashto, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Samoan, Scots Gaelic, Serbian, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenian, Somali, Spanish, Sundanese, Swahili, Swedish, Tajik, Tamil, Telugu, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Uzbek, Vietnamese, Welsh, Xhosa, Yiddish, Yoruba, Zulu

• Text translation: Translate between 103 languages by typing
• Offline: Translate with no internet connection (59 languages)
• Instant camera translation: Translate text in images instantly by just pointing your camera (38 languages)
• Photos: Take or import photos for higher quality translations (50 languages)
• Conversations: Translate bilingual conversations on the fly (32 languages)
• Handwriting: Draw text characters instead of typing (93 languages)
• Phrasebook: Star and save translated words and phrases for future reference (all languages)

Permissions Notice
• Microphone for speech translation
• Camera for translating text via the camera
• Photos for importing photos from your library

Translations between the following languages are supported:
Afrikaans, Albanian, Amharic, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Cebuano, Chichewa, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Corsican, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Esperanto, Estonian, Filipino, Finnish, French, Frisian, Galician, Georgian, German, Greek, Gujarati, Haitian Creole, Hausa, Hawaiian, Hebrew, Hindi, Hmong, Hungarian, Icelandic, Igbo, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Javanese, Kannada, Kazakh, Khmer, Korean, Kurdish (Kurmanji), Kyrgyz, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Luxembourgish, Macedonian, Malagasy, Malay, Malayalam, Maltese, Maori, Marathi, Mongolian, Myanmar (Burmese), Nepali, Norwegian, Pashto, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Samoan, Scots Gaelic, Serbian, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenian, Somali, Spanish, Sundanese, Swahili, Swedish, Tajik, Tamil, Telugu, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Uzbek, Vietnamese, Welsh, Xhosa, Yiddish, Yoruba, Zulu

• Text translation: Translate between 103 languages by typing
• Offline: Translate with no internet connection (59 languages)
• Instant camera translation: Translate text in images instantly by just pointing your camera (38 languages)
• Photos: Take or import photos for higher quality translations (50 languages)
• Conversations: Translate bilingual conversations on the fly (32 languages)
• Handwriting: Draw text characters instead of typing (93 languages)
• Phrasebook: Star and save translated words and phrases for future reference (all languages)

Permissions Notice
• Microphone for speech translation
• Camera for translating text via the camera
• Photos for importing photos from your library

Translations between the following languages are supported:
Afrikaans, Albanian, Amharic, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Cebuano, Chichewa, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Corsican, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Esperanto, Estonian, Filipino, Finnish, French, Frisian, Galician, Georgian, German, Greek, Gujarati, Haitian Creole, Hausa, Hawaiian, Hebrew, Hindi, Hmong, Hungarian, Icelandic, Igbo, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Javanese, Kannada, Kazakh, Khmer, Korean, Kurdish (Kurmanji), Kyrgyz, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Luxembourgish, Macedonian, Malagasy, Malay, Malayalam, Maltese, Maori, Marathi, Mongolian, Myanmar (Burmese), Nepali, Norwegian, Pashto, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Samoan, Scots Gaelic, Serbian, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenian, Somali, Spanish, Sundanese, Swahili, Swedish, Tajik, Tamil, Telugu, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Uzbek, Vietnamese, Welsh, Xhosa, Yiddish, Yoruba, Zulu

• Text translation: Translate between 103 languages by typing
• Offline: Translate with no internet connection (59 languages)
• Instant camera translation: Translate text in images instantly by just pointing your camera (38 languages)
• Photos: Take or import photos for higher quality translations (50 languages)
• Conversations: Translate bilingual conversations on the fly (32 languages)
• Handwriting: Draw text characters instead of typing (93 languages)
• Phrasebook: Star and save translated words and phrases for future reference (all languages)

Permissions Notice
• Microphone for speech translation
• Camera for translating text via the camera
• Photos for importing photos from your library

Translations between the following languages are supported:
Afrikaans, Albanian, Amharic, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Cebuano, Chichewa, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Corsican, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Esperanto, Estonian, Filipino, Finnish, French, Frisian, Galician, Georgian, German, Greek, Gujarati, Haitian Creole, Hausa, Hawaiian, Hebrew, Hindi, Hmong, Hungarian, Icelandic, Igbo, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Javanese, Kannada, Kazakh, Khmer, Korean, Kurdish (Kurmanji), Kyrgyz, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Luxembourgish, Macedonian, Malagasy, Malay, Malayalam, Maltese, Maori, Marathi, Mongolian, Myanmar (Burmese), Nepali, Norwegian, Pashto, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Samoan, Scots Gaelic, Serbian, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenian, Somali, Spanish, Sundanese, Swahili, Swedish, Tajik, Tamil, Telugu, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Uzbek, Vietnamese, Welsh, Xhosa, Yiddish, Yoruba, Zulu

Screenshots
Read more
320x480bb 320x480bb 320x480bb 320x480bb
360x480bb 360x480bb 360x480bb 360x480bb
Tell your friends
Ratings
more
Rating 4.5 Stars 7,992 ratings
Sentiment Analysis
more
Positive
 
34%
Addictive
 
10%
Crashes
 
16%
Negative
 
17%

What's this?

Sentiment Analysis

positive: Reviews that love the app or a feature, or generally find it fun, great, perfect, epic, etc. People recommending others to buy/download it.

addictiveness: Reviews talking about an app being enjoyable, useful, addictive, entertaining, fun, easy to use. People saying how they keep using an app or can't stop playing it.

crash: Reviews talking about the app or a feature crashing, freezing, not loading or working properly or needing bug-fixing.

negative: Reviews finding the app terrible, boring, unusable etc. People talking about deleting, uninstalling or even hating the app or a version; recommendations to others to not buy / download / upgrade.

Reviews keywords
more
Versions
Read more
5.29.0
April 10, 2019
5.28.0
March 14, 2019
5.27.0
February 15, 2019
5.26.0
December 11, 2018
5.25.0
October 29, 2018
5.24.0
October 03, 2018
5.23.0
September 03, 2018
5.21.1
August 20, 2018
5.21.0
August 17, 2018
5.20.1
June 04, 2018
5.20.0
May 31, 2018
5.19.0
March 29, 2018
5.18.0
March 04, 2018
5.17.0
February 04, 2018
5.16.0
December 08, 2017
5.15.0
November 16, 2017
5.14.0
October 03, 2017
5.13.0
September 12, 2017
5.12.0
August 09, 2017
5.11.0
June 29, 2017
5.10.0
June 01, 2017
5.9.0
April 25, 2017
5.8.0
March 29, 2017
5.6.1
March 06, 2017
5.6.0
February 28, 2017
5.5.1
January 28, 2017
5.5.0
January 25, 2017
5.4.1
December 21, 2016
5.4.0
December 15, 2016
5.3.1
October 14, 2016
5.3.0
October 13, 2016
5.2.0
July 02, 2016
5.1.0
June 29, 2016
5.0.0
May 13, 2016
4.4.0
November 04, 2015
4.3.0
October 28, 2015
4.2.0
October 15, 2015
4.1.0
September 04, 2015
4.0.0
July 30, 2015
3.3.0
March 20, 2015
3.2.0
February 22, 2015
3.1.0
January 15, 2015
2.1.1
March 08, 2014
2.1.0
February 19, 2014
2.0.1
October 10, 2013
2.0.0
September 20, 2013
1.3.1
March 12, 2012
1.3.0
January 04, 2012
1.2.1
December 02, 2011
1.2.0
November 03, 2011
1.1.1
August 08, 2011
1.1
May 31, 2011
1.0.0.926
April 05, 2011