Round up

Age

over 5 years

Released: 2013-08-27

Available in

136 Countries

of 155 total

Activity

3

last updated: 2019-04-18

Overall Ratings

347,071

with average of 4.5

Global Rank

#35

Within the Top 1%

Top 25 Overall

15 Countries

top 1 in Usa

Global Rank Positions

With the Google Home app, set up, manage and control your Google Home and Chromecast devices, plus thousands of connected home products like lights, cameras, thermostats and more - all from one app.

One view of your home.
Control, organize and manage compatible lights, cameras, TVs and more, all from just one place. It works like a remote with 10000+ smart home devices from 1000+ popular brands, including the Google Home and Chromecast devices you know and love.

Control your home devices with just a tap. Simple as that.
The app gives you shortcuts for the things you do most, like playing music or dimming the lights when you want to start a movie. Control it all with just a tap – and get to the good stuff faster.

One app. Endless possibilities.
Make home life even more comfortable. Discover new content and features, and make the most of your Google Home and other compatible devices. Check out the "Discover" tab for the latest features, tips and offers. Use the "Browse" tab to discover trending videos and popular music on your compatible apps.

* Some features may not be available in all regions. Compatible devices required.

Chromecast is a thumb-sized media streaming device that plugs into the HDMI port on your TV. Simply use a smartphone, tablet, or laptop to cast your favorite entertainment and apps right to the big screen.

Use the Chromecast app to:

• Set up your Chromecast and connect it to your Wi-Fi network
• Personalize your TV home screen with art, personal photos, news and more by setting up backdrop
• Manage your Chromecast settings (such as changing your device name, Wi-Fi password, etc.)

借助 Google Home 应用,您可在一款应用中设置、管理和控制您的 Google Home 和 Chromecast 设备以及数千种智能互联家居产品(如灯具、摄像头、温控器等)。

只需一个视图即可轻松掌控家中一切。
您可从一个位置集中控制、整理和管理兼容的灯具、摄像头、电视等设备。该应用还可用作遥控器,操控 1000 多个受欢迎品牌的 10000 多种智能家居设备(包括您熟悉且喜爱的 Google Home 和 Chromecast 设备)。

只需点按一下,即可控制您的家居设备。就是这么简单。
该应用让您能够通过设置快捷方式便捷地执行最常用的操作,例如播放音乐或在想开始看电影时把灯光调暗。只需点按一下就能控制所有这些设备,并能让您更快速地开始欣赏喜欢的内容。

一款应用,无限可能。
让您的家居生活更舒适。发现新内容和功能,并充分利用 Google Home 和其他的兼容设备。查看“探索”标签可了解最新功能、提示和优惠信息。使用“浏览”标签可发现兼容应用中的时下流行音乐和热门视频。

*某些功能仅面向部分国家/地区提供。需要使用兼容的设备。

Ứng dụng Google Home cho phép bạn thiết lập, quản lý và kiểm soát các thiết bị Google Home, Chromecast cùng hàng ngàn sản phẩm thông minh trong nhà như đèn, camera, máy điều nhiệt, v.v. Một ứng dụng dành cho tất cả thiết bị.

Bao quát mọi hoạt động trong nhà ở cùng một nơi.
Kiểm soát, tổ chức và quản lý đèn, camera, TV và tất cả các thiết bị tương thích khác từ một nơi duy nhất. Ứng dụng này hoạt động như chiếc điều khiển từ xa cho hơn 10.000 thiết bị gia dụng thông minh của trên 1000 thương hiệu nổi tiếng, trong đó có cả Google Home và Chromecast mà bạn đã quen thuộc và yêu thích.

Chỉ cần nhấn để điều khiển các thiết bị trong nhà. Đơn giản vậy thôi.
Bạn có thể dễ dàng và nhanh chóng thực hiện các thao tác hằng ngày bằng một lần nhấn như phát nhạc hoặc giảm độ sáng của đèn khi xem phim.

Một ứng dụng. Vô vàn khả năng.
Cuộc sống gia đình chưa bao giờ thoải mái hơn thế. Khám phá những nội dung và tính năng mới, đồng thời khai thác tối đa Google Home và các thiết bị tương thích khác. Xem các tính năng, mẹo và ưu đãi mới nhất trong tab "Khám phá". Dùng tab "Duyệt" để tìm hiểu các video thịnh hành và bài hát nổi tiếng trên những ứng dụng tương thích.

* Một số tính năng có thể không hoạt động ở một số khu vực. Bạn cần có thiết bị tương thích để sử dụng.

With the Google Home app, set up, manage and control your Google Home and Chromecast devices, plus thousands of connected home products like lights, cameras, thermostats and more - all from one app.

One view of your home.
Control, organize and manage compatible lights, cameras, TVs and more, all from just one place. It works like a remote with 10000+ smart home devices from 1000+ popular brands, including the Google Home and Chromecast devices you know and love.

Control your home devices with just a tap. Simple as that.
The app gives you shortcuts for the things you do most, like playing music or dimming the lights when you want to start a movie. Control it all with just a tap – and get to the good stuff faster.

One app. Endless possibilities.
Make home life even more comfortable. Discover new content and features, and make the most of your Google Home and other compatible devices. Check out the "Discover" tab for the latest features, tips and offers. Use the "Browse" tab to discover trending videos and popular music on your compatible apps.

* Some features may not be available in all regions. Compatible devices required.

Google Home uygulamasıyla hem Google Home ve Chromecast cihazlarınızı hem de lamba, kamera, termostat gibi binlerce bağlı ev ürününü tek bir uygulamadan kurabilir, yönetebilir ve kontrol edebilirsiniz.

Tüm eviniz tek bir görünümde.
Uyumlu lambaları, kameraları, televizyonları ve benzeri eşyaları tek bir yerden kontrol edebilir, düzenleyebilir ve yönetebilirsiniz. Aralarında bildiğiniz, sevdiğiniz Google Home ve Chromecast cihazlarının da olduğu 1.000'in üzerinde markadan 10.000'den fazla akıllı ev cihazının uzaktan kumandası gibi çalışır.

Ev cihazlarınızı tek bir dokunuşla kontrol edin. Bu kadar basit.
Uygulama, müzik çalma veya film izlemek istediğinizde ışıkları kısma gibi en sık yaptığınız işlemler için kısayollar sunar. Hepsini tek bir dokunuşla kontrol edebilir ve fazla vakit kaybetmeden asıl yapmak istediğiniz şeye geçebilirsiniz.

Tek bir uygulama. Sonsuz olasılık.
Ev hayatınızı daha da konforlu hale getirin. Yeni içerikler ve özellikler keşfedin, Google Home ve diğer uyumlu cihazlarınızı en verimli şekilde kullanın. En yeni özellikleri, ipuçlarını ve fırsatları görmek için "Keşfet" sekmesine göz atın. "Göz at" sekmesini kullanarak uyumlu uygulamalarınızda popüler müzikleri ve trend olan videoları keşfedin.

* Bazı özellikler tüm bölgelerde kullanılamayabilir. Uyumlu cihazlar gereklidir.

Chromecast is a thumb-sized media streaming device that plugs into the HDMI port on your TV. Simply use a smartphone, tablet, or laptop to cast your favorite entertainment and apps right to the big screen.

Use the Chromecast app to:

• Set up your Chromecast and connect it to your Wi-Fi network
• Personalize your TV home screen with art, personal photos, news and more by setting up backdrop
• Manage your Chromecast settings (such as changing your device name, Wi-Fi password, etc.)

ใช้แอป Google Home เพื่อตั้งค่า จัดการ และควบคุมอุปกรณ์ Google Home และ Chromecast ของคุณ รวมถึงเครื่องใช้หลายพันรายการในบ้านที่เชื่อมต่อ เช่น หลอดไฟ กล้อง ตัวควบคุมอุณหภูมิ และอีกมากมายได้จากแอปเดียว

ควบคุมบ้านทั้งหลังจากมุมมองเดียว
ควบคุม จัดระเบียบ และจัดการหลอดไฟ กล้อง ทีวี และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้งานร่วมกันได้ทั้งหมดจากที่เดียว แอปนี้ใช้เป็นรีโมตสำหรับอุปกรณ์อัจฉริยะในบ้านได้มากกว่า 10,000 รายการจากแบรนด์ยอดนิยมมากกว่า 1,000 แบรนด์ ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ Google Home และ Chromecast ที่คุณชื่นชอบและใช้งานอยู่แล้ว

ควบคุมอุปกรณ์ในบ้านได้ง่ายๆ ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว
แอปมีทางลัดสำหรับสิ่งที่ทำบ่อยที่สุด เช่น เปิดเพลงหรือหรี่ไฟเวลาจะเริ่มชมภาพยนตร์ ควบคุมทุกอย่างได้ด้วยการแตะและหาสิ่งที่ต้องการได้เร็วขึ้น

ความสะดวกสบายไม่รู้จบในแอปเดียว
เพิ่มความสะดวกสบายให้กับการอยู่บ้าน สำรวจเนื้อหาและฟีเจอร์ใหม่ๆ ตลอดจนใช้ Google Home และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้งานร่วมกันได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดูฟีเจอร์ เคล็ดลับ และข้อเสนอล่าสุดในแท็บ "สำรวจ" ใช้แท็บ "เรียกดู" เพื่อดูวิดีโอที่กำลังมาแรงและเพลงยอดนิยมในแอปที่ใช้งานร่วมกันได้ของคุณ

* ฟีเจอร์บางอย่างอาจไม่พร้อมให้บริการในบางภูมิภาค ต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้

Chromecast is a thumb-sized media streaming device that plugs into the HDMI port on your TV. Simply use a smartphone, tablet, or laptop to cast your favorite entertainment and apps right to the big screen.

Use the Chromecast app to:

• Set up your Chromecast and connect it to your Wi-Fi network
• Personalize your TV home screen with art, personal photos, news and more by setting up backdrop
• Manage your Chromecast settings (such as changing your device name, Wi-Fi password, etc.)

With the Google Home app, set up, manage and control your Google Home and Chromecast devices, plus thousands of connected home products like lights, cameras, thermostats and more - all from one app.

One view of your home.
Control, organize and manage compatible lights, cameras, TVs and more, all from just one place. It works like a remote with 10000+ smart home devices from 1000+ popular brands, including the Google Home and Chromecast devices you know and love.

Control your home devices with just a tap. Simple as that.
The app gives you shortcuts for the things you do most, like playing music or dimming the lights when you want to start a movie. Control it all with just a tap – and get to the good stuff faster.

One app. Endless possibilities.
Make home life even more comfortable. Discover new content and features, and make the most of your Google Home and other compatible devices. Check out the "Discover" tab for the latest features, tips and offers. Use the "Browse" tab to discover trending videos and popular music on your compatible apps.

* Some features may not be available in all regions. Compatible devices required.

Google Home-appen är det enda du behöver för att konfigurera, hantera och styra Google Home- och Chromecast-enheter samt tusentals anslutna produkter för hemmet, till exempel lampor, kameror, termostater och annat.

Allt på samma ställe.
Styr, organisera och hantera kompatibla lampor, kameror, tv-apparater och annat från ett och samma ställe. Appen kan användas som en fjärrkontroll för över 10 000 smarta enheter från över 1 000 populära varumärken, inklusive Google Home- och Chromecast-enheterna du gillar att använda.

Styr enheter i hemmet med ett tryck. Så enkelt är det.
Appen innehåller genvägar för det du gör mest, som att spela upp musik eller dämpa belysningen när du ska titta på film. Styr allt med ett tryck så att du snabbare kan göra det du vill.

En app. Oändliga möjligheter.
Gör det ännu bekvämare hemma. Upptäck nytt innehåll och nya funktioner och få ut så mycket som möjligt av Google Home och andra kompatibla enheter. På fliken Upptäck hittar du de senaste funktionerna, tipsen och erbjudandena. Gå till fliken Bläddra för att hitta rekommenderade videor och populär musik i dina kompatibla appar.

* Vissa funktioner är inte tillgängliga i alla länder. Kompatibla enheter krävs.

With the Google Home app, set up, manage and control your Google Home and Chromecast devices, plus thousands of connected home products like lights, cameras, thermostats and more - all from one app.

One view of your home.
Control, organize and manage compatible lights, cameras, TVs and more, all from just one place. It works like a remote with 10000+ smart home devices from 1000+ popular brands, including the Google Home and Chromecast devices you know and love.

Control your home devices with just a tap. Simple as that.
The app gives you shortcuts for the things you do most, like playing music or dimming the lights when you want to start a movie. Control it all with just a tap – and get to the good stuff faster.

One app. Endless possibilities.
Make home life even more comfortable. Discover new content and features, and make the most of your Google Home and other compatible devices. Check out the "Discover" tab for the latest features, tips and offers. Use the "Browse" tab to discover trending videos and popular music on your compatible apps.

* Some features may not be available in all regions. Compatible devices required.

With the Google Home app, set up, manage and control your Google Home and Chromecast devices, plus thousands of connected home products like lights, cameras, thermostats and more - all from one app.

One view of your home.
Control, organize and manage compatible lights, cameras, TVs and more, all from just one place. It works like a remote with 10000+ smart home devices from 1000+ popular brands, including the Google Home and Chromecast devices you know and love.

Control your home devices with just a tap. Simple as that.
The app gives you shortcuts for the things you do most, like playing music or dimming the lights when you want to start a movie. Control it all with just a tap – and get to the good stuff faster.

One app. Endless possibilities.
Make home life even more comfortable. Discover new content and features, and make the most of your Google Home and other compatible devices. Check out the "Discover" tab for the latest features, tips and offers. Use the "Browse" tab to discover trending videos and popular music on your compatible apps.

* Some features may not be available in all regions. Compatible devices required.

Приложение Google Home позволяет настраивать и контролировать устройства Chromecast и Google Home, а также элементы умного дома, например светильники, камеры, термостаты и многое другое. Одного приложения достаточно для целого дома.

Весь дом как на ладони.
Вы можете управлять совместимыми светильниками, камерами, телевизорами – и не только. Одно приложение поддерживает более 10 000 умных устройств от более 1000 известных компаний, в том числе поддерживаются устройства Google Home и Chromecast.

Отдавайте распоряжения в одно касание. Нет ничего проще.
Это приложение предоставляет быстрый доступ к самым частым действиям, таким как приглушение света перед просмотром фильма или воспроизведение музыки. Всё богатство функций – к вашим услугам без промедления.

Неограниченные возможности, собранные в одном приложении.
Ваш быт станет ещё удобнее. Откройте для себя новые полезные функции Google Home и других устройств. На вкладке "Обзор" вы узнаете о новинках, советах и специальных предложениях. Вкладка "Рекомендации" содержит популярные видео и музыку из совместимых приложений.

*Некоторые функции доступны не во всех странах. Необходимы совместимые устройства.

With the Google Home app, set up, manage and control your Google Home and Chromecast devices, plus thousands of connected home products like lights, cameras, thermostats and more - all from one app.

One view of your home.
Control, organize and manage compatible lights, cameras, TVs and more, all from just one place. It works like a remote with 10000+ smart home devices from 1000+ popular brands, including the Google Home and Chromecast devices you know and love.

Control your home devices with just a tap. Simple as that.
The app gives you shortcuts for the things you do most, like playing music or dimming the lights when you want to start a movie. Control it all with just a tap – and get to the good stuff faster.

One app. Endless possibilities.
Make home life even more comfortable. Discover new content and features, and make the most of your Google Home and other compatible devices. Check out the "Discover" tab for the latest features, tips and offers. Use the "Browse" tab to discover trending videos and popular music on your compatible apps.

* Some features may not be available in all regions. Compatible devices required.

Com o app Google Home, você configura, gerencia e controla seus dispositivos Chromecast e Google Home, além de milhares de produtos da casa conectada, como luzes, câmeras, termostatos e muito mais. Tudo isso em um único app.

Tenha uma visão simples da sua casa.
Controle, organize e gerencie luzes, câmeras, TVs e outros produtos compatíveis, tudo em um só lugar. Funciona como um controle remoto com mais de 10.000 dispositivos de casa inteligente de mais de 1.000 marcas famosas, incluindo o Google Home e o Chromecast, que você já conhece e adora.

Controle os dispositivos da sua casa com apenas um toque. É simples assim.
Com o app, você tem atalhos para as funções que mais usa, como ouvir música ou diminuir a intensidade das luzes para assistir um filme. Controle tudo isso com apenas um toque e acesse o que quiser rapidamente.
Um app. Infinitas possibilidades.
Deixe sua casa ainda mais confortável. Descubra novos conteúdos e recursos e aproveite ao máximo o Google Home e outros dispositivos compatíveis. Confira a guia "Descobrir" para ver os recursos, as dicas e as ofertas mais recentes. Use a guia "Navegar" para acessar vídeos em destaque e músicas em alta nos seus apps compatíveis.

* Alguns recursos podem não estar disponíveis em todas as regiões. É necessário usar dispositivos compatíveis.

With the Google Home app, set up, manage and control your Google Home and Chromecast devices, plus thousands of connected home products like lights, cameras, thermostats and more - all from one app.

One view of your home.
Control, organize and manage compatible lights, cameras, TVs and more, all from just one place. It works like a remote with 10000+ smart home devices from 1000+ popular brands, including the Google Home and Chromecast devices you know and love.

Control your home devices with just a tap. Simple as that.
The app gives you shortcuts for the things you do most, like playing music or dimming the lights when you want to start a movie. Control it all with just a tap – and get to the good stuff faster.

One app. Endless possibilities.
Make home life even more comfortable. Discover new content and features, and make the most of your Google Home and other compatible devices. Check out the "Discover" tab for the latest features, tips and offers. Use the "Browse" tab to discover trending videos and popular music on your compatible apps.

* Some features may not be available in all regions. Compatible devices required.

Med Google Home-appen kan du konfigurere, administrere og styre Google Home- og Chromecast-enhetene dine, i tillegg til tusenvis av tilknyttede smarthjemprodukter, blant annet lys, kameraer og termostater – alt fra én app.

Hele hjemmet ditt på ett sted.
Styr, organiser og administrer blant annet kompatible lys, kameraer og TV-er – alt fra ett sted. Appen fungerer som en fjernkontroll for over 10 000 smarthjemenheter fra over 1000 populære merker, inkludert kjente og kjære Google Home- og Chromecast-enheter.

Styr hjemenhetene dine med ett trykk. Enklere blir det ikke.
Med appen får du snarveier for tingene du gjør mest, for eksempel å spille av musikk eller dempe lysene når du skal se på film. Styr alt med ett trykk – og få tilgang til det du liker aller best, enda raskere.

Én app. Uendelige muligheter.
Gjør livet hjemme enda mer komfortabelt. Finn nytt innhold og nye funksjoner, og få mest mulig ut av Google Home-enhetene dine samt andre kompatible enheter. Gå til «Oppdag»-fanen for å se nye funksjoner, tips og tilbud. Bruk «Bla gjennom»-fanen til å finne populære videoer og populær musikk på kompatible apper.

* Enkelte funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige i alle områder. Kompatible enheter kreves.

Met de Google Home-app kun je je Google Home- en Chromecast-apparaten instellen, beheren en bedienen, maar ook duizenden connected home-producten, zoals verlichting, camera's, thermostaten en meer. En dat allemaal vanuit één app.

Eén overzicht van je huis.
Je kunt geschikte lampen, camera's, tv's en meer bedienen, organiseren en beheren vanaf één centrale locatie. De app werkt als afstandsbediening met meer dan tienduizend smarthome-apparaten van ruim duizend populaire merken, waaronder je vertrouwde en favoriete Google Home- en Chromecast-apparaten.

Bedien je smarthome-apparaten met één tik. Zo eenvoudig is het.
De app biedt snelkoppelingen voor wat je het vaakst doet, zoals muziek afspelen of de lampen dimmen wanneer je een film wilt kijken. Voer al je acties in één tik uit en ga sneller aan de slag.

Eén app, eindeloze mogelijkheden.
Maak je leven thuis nóg aangenamer. Ontdek nieuwe content en functies en haal meer uit je Google Home en andere geschikte apparaten. Ga naar het tabblad Ontdekken voor de nieuwste functies, tips en aanbiedingen. Gebruik het tabblad Browsen om trending video's en populaire muziek te ontdekken via je apps die met Google Home werken.

* Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio's beschikbaar. Je hebt geschikte apparaten nodig.

Dengan apl Google Home, sediakan, urus dan kawal peranti Google Home dan Chromecast anda, serta beribu-ribu peralatan rumah yang disambungkan seperti lampu, kamera, termostat dan pelbagai lagi - semuanya daripada satu apl.

Satu paparan untuk seluruh rumah anda.
Kawal, susun dan urus lampu, kamera, TV dan pelbagai lagi peralatan yang serasi, semuanya dari satu tempat sahaja. Apl ini berfungsi seperti alat kawalan jauh untuk 10000+ peranti kediaman pintar daripada 1000+ jenama popular, termasuk peranti Google Home serta Chromecast yang anda kenali dan sukai.

Kawal peranti rumah anda dengan hanya satu ketikan. Semudah itu.
Apl ini memberikan pintasan untuk perkara yang paling kerap anda lakukan, seperti memainkan muzik atau memalapkan lampu apabila anda ingin menonton filem. Kawal semuanya dengan hanya satu ketikan - dan lakukan perkara dengan lebih cepat.

Satu apl. Kemungkinan tiada penghujung.
Jadikan kehidupan di rumah lebih selesa lagi. Temui kandungan dan ciri baharu serta manfaatkan sepenuhnya Google Home dan peranti lain yang serasi. Lihat tab "Temui" untuk mendapatkan maklumat tentang ciri terkini, petua dan tawaran. Gunakan tab "Semak imbas" untuk mencari video sohor kini dan muzik popular pada apl yang serasi.

* Sesetengah ciri mungkin tidak tersedia di semua rantau. Peranti yang serasi diperlukan.

With the Google Home app, set up, manage and control your Google Home and Chromecast devices, plus thousands of connected home products like lights, cameras, thermostats and more - all from one app.

One view of your home.
Control, organize and manage compatible lights, cameras, TVs and more, all from just one place. It works like a remote with 10000+ smart home devices from 1000+ popular brands, including the Google Home and Chromecast devices you know and love.

Control your home devices with just a tap. Simple as that.
The app gives you shortcuts for the things you do most, like playing music or dimming the lights when you want to start a movie. Control it all with just a tap – and get to the good stuff faster.

One app. Endless possibilities.
Make home life even more comfortable. Discover new content and features, and make the most of your Google Home and other compatible devices. Check out the "Discover" tab for the latest features, tips and offers. Use the "Browse" tab to discover trending videos and popular music on your compatible apps.

* Some features may not be available in all regions. Compatible devices required.

With the Google Home app, set up, manage and control your Google Home and Chromecast devices, plus thousands of connected home products like lights, cameras, thermostats and more - all from one app.

One view of your home.
Control, organize and manage compatible lights, cameras, TVs and more, all from just one place. It works like a remote with 10000+ smart home devices from 1000+ popular brands, including the Google Home and Chromecast devices you know and love.

Control your home devices with just a tap. Simple as that.
The app gives you shortcuts for the things you do most, like playing music or dimming the lights when you want to start a movie. Control it all with just a tap – and get to the good stuff faster.

One app. Endless possibilities.
Make home life even more comfortable. Discover new content and features, and make the most of your Google Home and other compatible devices. Check out the "Discover" tab for the latest features, tips and offers. Use the "Browse" tab to discover trending videos and popular music on your compatible apps.

* Some features may not be available in all regions. Compatible devices required.

With the Google Home app, set up, manage and control your Google Home and Chromecast devices, plus thousands of connected home products like lights, cameras, thermostats and more - all from one app.

One view of your home.
Control, organize and manage compatible lights, cameras, TVs and more, all from just one place. It works like a remote with 10000+ smart home devices from 1000+ popular brands, including the Google Home and Chromecast devices you know and love.

Control your home devices with just a tap. Simple as that.
The app gives you shortcuts for the things you do most, like playing music or dimming the lights when you want to start a movie. Control it all with just a tap – and get to the good stuff faster.

One app. Endless possibilities.
Make home life even more comfortable. Discover new content and features, and make the most of your Google Home and other compatible devices. Check out the "Discover" tab for the latest features, tips and offers. Use the "Browse" tab to discover trending videos and popular music on your compatible apps.

* Some features may not be available in all regions. Compatible devices required.

Google Home 앱을 사용하면 Google Home 및 Chromecast 기기는 물론 조명, 카메라, 온도 조절기 등 수천 개의 Connected Home 제품을 앱 하나로 설정, 관리, 제어할 수 있습니다.

한곳에서 모든 홈 기기를 관리하세요.
호환되는 조명, 카메라, TV 등을 한곳에서 제어, 구성, 관리하세요. 여러분이 즐겨 사용하는 Google Home 및 Chromecast 기기를 포함하여 1,000가지 이상의 인기 브랜드에서 출시된 10,000개 이상의 스마트 홈 기기에 리모컨처럼 사용할 수 있습니다.

탭 한 번으로 홈 기기를 간편하게 제어하세요.
Google Home 앱을 사용하면 음악을 재생하거나 영화를 보려고 할 때 조명을 어둡게 하는 등 가장 자주 하는 작업을 바로가기로 설정할 수 있습니다. 탭 한 번으로 모든 기기를 제어하고, 즐거운 일에만 집중하세요.

하나의 앱으로 다양한 콘텐츠를 즐기세요.
집을 더욱 편안한 공간으로 바꿔 보세요. 새로운 콘텐츠와 기능을 발견하고, Google Home 등의 호환 기기를 100% 활용할 수 있습니다. '알아보기' 탭에서 최신 기능, 도움말, 혜택을 확인해 보세요. '둘러보기' 탭을 사용하여 호환 앱에서 제공하는 인기 동영상 및 음악을 찾아볼 수도 있습니다.

필수 접근권한 안내
위치 서비스: 날씨, 출퇴근 시간 등과 관련된 질문에 답하기 위한 위치 확인에 필요합니다.
카메라: 결제 시 이용할 카드를 스캔하는 데 필요합니다.
마이크: 음성을 녹음하는 데 필요합니다.

* 일부 지역에서는 일부 기능이 제공되지 않을 수 있습니다. 호환되는 기기가 필요합니다.

Google Home アプリを使用して、Google Home デバイスや Chromecast デバイスをはじめ、インターネットに接続された照明、カメラ、サーモスタットなどのさまざまなホームデバイスをすべて 1 つのアプリで管理したり操作したりできます。

家のデバイスをまとめて管理。
照明やカメラ、テレビなど、対応するデバイスをすべて 1 つのアプリで操作したり管理したりできます。このアプリは、人気の Google Home デバイスや Chromecast デバイスをはじめ、1,000 以上の主要ブランドが提供する 10,000 以上のスマートホーム デバイスのリモコンとして使用できます。

タップするだけでホームデバイスを操作。
音楽を再生する、映画を見るときに照明を暗くするなど、日常の操作をタップ 1 つで簡単にすばやく行えます。

1 つのアプリに無限の可能性。
家で過ごす時間をもっと快適に。新しいコンテンツや機能を発見して、Google Home デバイスや対応デバイスを最大限に活用しましょう。[探す] タブには、最新の機能やヒント、クーポンが表示されます。[見る] タブでは、対応するアプリの話題の動画や人気の音楽を見つけることができます。

* 一部の地域ではご利用いただけない機能もあります。ご利用には対応デバイスが必要です。

L'app Google Home ti consente di configurare, gestire e controllare i tuoi dispositivi Google Home e Chromecast, oltre a migliaia di prodotti di casa connessi quali luci, videocamere, termostati e non solo, il tutto da un'unica app.

Una panoramica di casa tua.
Controlla, organizza e gestisci luci, videocamere, TV compatibili e non solo, il tutto da un'unica posizione. Funziona come un telecomando con più di 10.000 dispositivi smart home di oltre 1000 brand famosi, compresi i dispositivi Google Home e Chromecast che già conosci e usi.

Controlla i dispositivi di casa tua con un tocco. Facile, no?
L'app ti offre scorciatoie per le operazioni che svolgi più spesso, ad esempio ascoltare musica o abbassare le luci quando vuoi guardare un film. Puoi controllare tutto con un tocco e accedere più velocemente ai contenuti migliori.

Una sola app. Infinite possibilità.
Rendi ancora più confortevole il tempo che trascorri in casa. Scopri nuovi contenuti e funzionalità e usa al meglio Google Home e altri dispositivi compatibili. Visita la scheda "Scopri" per scoprire le ultime funzioni, suggerimenti e offerte. Usa la scheda "Sfoglia" per trovare video di tendenza e la musica più ascoltata nelle tue app compatibili.

* Alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi. Sono necessari dispositivi compatibili.

With the Google Home app, set up, manage and control your Google Home and Chromecast devices, plus thousands of connected home products like lights, cameras, thermostats and more - all from one app.

One view of your home.
Control, organize and manage compatible lights, cameras, TVs and more, all from just one place. It works like a remote with 10000+ smart home devices from 1000+ popular brands, including the Google Home and Chromecast devices you know and love.

Control your home devices with just a tap. Simple as that.
The app gives you shortcuts for the things you do most, like playing music or dimming the lights when you want to start a movie. Control it all with just a tap – and get to the good stuff faster.

One app. Endless possibilities.
Make home life even more comfortable. Discover new content and features, and make the most of your Google Home and other compatible devices. Check out the "Discover" tab for the latest features, tips and offers. Use the "Browse" tab to discover trending videos and popular music on your compatible apps.

* Some features may not be available in all regions. Compatible devices required.

Dengan aplikasi Google Home, siapkan, kelola, dan kontrol perangkat Google Home dan Chromecast Anda, serta ribuan produk rumah yang terhubung seperti lampu, kamera, termostat, dan lainnya - semuanya dari satu aplikasi.

Satu tampilan untuk semua perangkat di rumah.
Kontrol, atur, dan kelola lampu, kamera, TV, dan perangkat lainnya yang kompatibel, semuanya hanya dari satu tempat. Aplikasi ini berfungsi seperti remote untuk 10.000+ perangkat smart home dari 1.000+ merek populer, termasuk perangkat Google Home dan Chromecast yang Anda kenal dan sukai.

Kontrol perangkat rumah Anda hanya dengan satu tap. Sangat mudah.
Aplikasi ini menyediakan pintasan untuk hal yang paling sering Anda lakukan, seperti memutar musik atau meredupkan lampu saat Anda ingin memulai pemutaran film. Kontrol semuanya hanya dengan satu tap - dan akses berbagai hal menarik lebih cepat.

Satu aplikasi. Potensi tak terbatas.
Buat kehidupan di rumah jadi lebih nyaman. Temukan konten dan fitur baru, serta manfaatkan Google Home Anda dan perangkat yang kompatibel lainnya. Lihat tab "Temukan" untuk mengetahui fitur, tips, dan penawaran terbaru. Gunakan tab "Cari" untuk menemukan video yang trending dan musik populer di aplikasi yang kompatibel.

* Beberapa fitur mungkin hanya tersedia di beberapa wilayah. Diperlukan perangkat yang kompatibel.

With the Google Home app, set up, manage and control your Google Home and Chromecast devices, plus thousands of connected home products like lights, cameras, thermostats and more - all from one app.

One view of your home.
Control, organize and manage compatible lights, cameras, TVs and more, all from just one place. It works like a remote with 10000+ smart home devices from 1000+ popular brands, including the Google Home and Chromecast devices you know and love.

Control your home devices with just a tap. Simple as that.
The app gives you shortcuts for the things you do most, like playing music or dimming the lights when you want to start a movie. Control it all with just a tap – and get to the good stuff faster.

One app. Endless possibilities.
Make home life even more comfortable. Discover new content and features, and make the most of your Google Home and other compatible devices. Check out the "Discover" tab for the latest features, tips and offers. Use the "Browse" tab to discover trending videos and popular music on your compatible apps.

* Some features may not be available in all regions. Compatible devices required.

With the Google Home app, set up, manage and control your Google Home and Chromecast devices, plus thousands of connected home products like lights, cameras, thermostats and more - all from one app.

One view of your home.
Control, organize and manage compatible lights, cameras, TVs and more, all from just one place. It works like a remote with 10000+ smart home devices from 1000+ popular brands, including the Google Home and Chromecast devices you know and love.

Control your home devices with just a tap. Simple as that.
The app gives you shortcuts for the things you do most, like playing music or dimming the lights when you want to start a movie. Control it all with just a tap – and get to the good stuff faster.

One app. Endless possibilities.
Make home life even more comfortable. Discover new content and features, and make the most of your Google Home and other compatible devices. Check out the "Discover" tab for the latest features, tips and offers. Use the "Browse" tab to discover trending videos and popular music on your compatible apps.

* Some features may not be available in all regions. Compatible devices required.

With the Google Home app, set up, manage and control your Google Home and Chromecast devices, plus thousands of connected home products like lights, cameras, thermostats and more - all from one app.

One view of your home.
Control, organize and manage compatible lights, cameras, TVs and more, all from just one place. It works like a remote with 10000+ smart home devices from 1000+ popular brands, including the Google Home and Chromecast devices you know and love.

Control your home devices with just a tap. Simple as that.
The app gives you shortcuts for the things you do most, like playing music or dimming the lights when you want to start a movie. Control it all with just a tap – and get to the good stuff faster.

One app. Endless possibilities.
Make home life even more comfortable. Discover new content and features, and make the most of your Google Home and other compatible devices. Check out the "Discover" tab for the latest features, tips and offers. Use the "Browse" tab to discover trending videos and popular music on your compatible apps.

* Some features may not be available in all regions. Compatible devices required.

With the Google Home app, set up, manage and control your Google Home and Chromecast devices, plus thousands of connected home products like lights, cameras, thermostats and more - all from one app.

One view of your home.
Control, organize and manage compatible lights, cameras, TVs and more, all from just one place. It works like a remote with 10000+ smart home devices from 1000+ popular brands, including the Google Home and Chromecast devices you know and love.

Control your home devices with just a tap. Simple as that.
The app gives you shortcuts for the things you do most, like playing music or dimming the lights when you want to start a movie. Control it all with just a tap – and get to the good stuff faster.

One app. Endless possibilities.
Make home life even more comfortable. Discover new content and features, and make the most of your Google Home and other compatible devices. Check out the "Discover" tab for the latest features, tips and offers. Use the "Browse" tab to discover trending videos and popular music on your compatible apps.

* Some features may not be available in all regions. Compatible devices required.

Avec l'application Google Home, configurez, gérez et contrôlez de façon centralisée vos appareils Google Home et Chromecast, ainsi que des milliers d'autres produits domestiques connectés (lumières, caméras, thermostats et bien plus encore).

Votre maison d'un coup d'œil.
Contrôlez, organisez et gérez de façon centralisée vos lumières, caméras, téléviseurs et autres appareils compatibles. Elle sert de télécommande pour plus de 10 000 appareils connectés de plus de 1 000 marques reconnues, y compris les appareils Google Home et Chromecast que vous avez déjà adoptés.

Contrôlez vos appareils d'un simple geste. C'est aussi simple que cela !
L'application crée des raccourcis pour vos actions les plus courantes, comme lancer de la musique ou tamiser les lumières lorsque vous regardez un film. Contrôlez tout d'un simple geste, et passez directement aux choses intéressantes.

Une application, des possibilités infinies.
Profitez d'encore plus de confort à la maison. Découvrez de nouveaux contenus et de nouvelles fonctionnalités, et exploitez tout le potentiel de votre Google Home et d'autres appareils compatibles. L'onglet "Découvrir" vous propose les dernières fonctionnalités, offres et astuces. Utilisez l'onglet "Parcourir" pour découvrir les vidéos et tubes du moment sur vos applis compatibles.

* Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles partout. Fonctionne uniquement avec des appareils compatibles.

Google Home ‑sovelluksella voit määrittää, muokata ja ohjata Google Home- ja Chromecast-laitteita sekä lukuisia yhteensopivia valoja, kameroita, termostaatteja ja muita älylaitteita samalla sovelluksella.

Koko koti yhdessä näkymässä
Ohjaa, järjestä ja ylläpidä yhteensopivia valoja, kameroita, televisioita ja muita yhdestä paikasta. Sovellus toimii yli tuhannen valmistajan 10 000 älylaitteen kauko-ohjaimena, mukaan lukien sinulle tutut Google Home- ja Chromecast-laitteet.

Ohjaa kodin laitteita helposti yhdellä napautuksella
Sovelluksessa on pikakuvakkeet usein käytetyille toiminnoille, kuten valojen himmentämiselle elokuvaa varten tai musiikin toistamiselle.

Yksi sovellus, rajattomasti mahdollisuuksia
Tee kotoilusta entistä mukavampaa. Löydä uutta sisältöä ja ominaisuuksia ja hyödynnä Google Homen sekä muiden yhteensopivien laitteiden kaikkia ominaisuuksia. Katso uusimmat ominaisuudet, vinkit ja tarjoukset Tutustu-välilehdeltä. Löydä yhteensopivien sovellusten trendaavat videot ja musiikki Selaa-välilehdeltä.

* Kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa maissa. Käyttö edellyttää yhteensopivia laitteita.

With the Google Home app, set up, manage and control your Google Home and Chromecast devices, plus thousands of connected home products like lights, cameras, thermostats and more - all from one app.

One view of your home.
Control, organize and manage compatible lights, cameras, TVs and more, all from just one place. It works like a remote with 10000+ smart home devices from 1000+ popular brands, including the Google Home and Chromecast devices you know and love.

Control your home devices with just a tap. Simple as that.
The app gives you shortcuts for the things you do most, like playing music or dimming the lights when you want to start a movie. Control it all with just a tap – and get to the good stuff faster.

One app. Endless possibilities.
Make home life even more comfortable. Discover new content and features, and make the most of your Google Home and other compatible devices. Check out the "Discover" tab for the latest features, tips and offers. Use the "Browse" tab to discover trending videos and popular music on your compatible apps.

* Some features may not be available in all regions. Compatible devices required.

With the Google Home app, set up, manage and control your Google Home and Chromecast devices, plus thousands of connected home products like lights, cameras, thermostats and more - all from one app.

One view of your home.
Control, organize and manage compatible lights, cameras, TVs and more, all from just one place. It works like a remote with 10000+ smart home devices from 1000+ popular brands, including the Google Home and Chromecast devices you know and love.

Control your home devices with just a tap. Simple as that.
The app gives you shortcuts for the things you do most, like playing music or dimming the lights when you want to start a movie. Control it all with just a tap – and get to the good stuff faster.

One app. Endless possibilities.
Make home life even more comfortable. Discover new content and features, and make the most of your Google Home and other compatible devices. Check out the "Discover" tab for the latest features, tips and offers. Use the "Browse" tab to discover trending videos and popular music on your compatible apps.

* Some features may not be available in all regions. Compatible devices required.

Con la aplicación Google Home, puedes configurar, gestionar y controlar tus dispositivos Google Home y Chromecast, además de miles de productos para casas conectadas, como luces, cámaras, termostatos y otros dispositivos.

Una vista de toda tu casa.
Controla, organiza y gestiona luces, cámaras, televisores y muchos más dispositivos compatibles desde un solo lugar. La aplicación Google Home funciona como un mando a distancia que sirve para controlar más de 10.000 dispositivos domésticos inteligentes de más de 1000 marcas populares, incluidos tus dispositivos Google Home y Chromecast preferidos.

Controla tus dispositivos con solo un toque. Así de fácil.
La aplicación tiene accesos directos para las acciones más habituales, como reproducir música o atenuar las luces para ver una película. Tú lo controlas todo con un solo toque, para disfrutar de lo bueno sin tener que esperar.

Una aplicación con un sinfín de posibilidades.
Haz que tu vida en casa sea aún más cómoda. Descubre nuevos contenidos y funciones, y aprovecha al máximo tu Google Home y otros dispositivos compatibles. Infórmate sobre las últimas funciones, consejos y ofertas en la pestaña Descubrir y usa la pestaña Explorar para ver vídeos populares y escuchar los últimos éxitos musicales en tus aplicaciones compatibles.

* Es posible que algunas funciones no estén disponibles en todas las regiones. Se necesitan dispositivos compatibles.

Με την εφαρμογή Google Home μπορείτε να ρυθμίσετε, να διαχειριστείτε και να ελέγξετε συσκευές Google Home και Chromecast, καθώς και χιλιάδες συνδεδεμένα προϊόντα για το σπίτι, όπως φώτα, κάμερες, θερμοστάτες και πολλά άλλα, χρησιμοποιώντας μία μόνο εφαρμογή.

Μία προβολή του σπιτιού σας.
Με μία μόνο εφαρμογή, μπορείτε να ελέγχετε, να οργανώνετε και να διαχειρίζεστε συμβατά φωτιστικά, κάμερες, τηλεοράσεις και πολλά άλλα. Λειτουργεί ως τηλεχειριστήριο για πάνω από 10.000 έξυπνες συσκευές για το σπίτι από περισσότερες από 1.000 επωνυμίες, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών Google Home και Chromecast που γνωρίζετε και αγαπάτε.

Ελέγξτε τις οικιακές συσκευές σας με ένα μόνο πάτημα. Τόσο απλά.
Η εφαρμογή σάς προσφέρει συντομεύσεις για κάθε ενέργεια που εκτελείτε συχνά, όπως το να ακούτε μουσική ή να χαμηλώνετε τα φώτα όταν ξεκινάτε να βλέπετε μια ταινία. Ελέγξτε τα πάντα με ένα μόνο πάτημα και κάντε πιο γρήγορα αυτά που σας αρέσουν.

Μία εφαρμογή. Ατελείωτες πιθανότητες.
Κάντε τη ζωή στο σπίτι ακόμη πιο άνετη. Ανακαλύψτε νέο περιεχόμενο και λειτουργίες και αξιοποιήστε στο έπακρο τις συσκευές Google Home καθώς και άλλες συμβατές συσκευές. Ελέγξτε την καρτέλα "Ανακάλυψη" για τις πιο πρόσφατες λειτουργίες, συμβουλές και προσφορές. Χρησιμοποιήστε την καρτέλα "Περιήγηση" για να ανακαλύψετε ανερχόμενα βίντεο και δημοφιλή μουσική στις συμβατές εφαρμογές σας.

* Ορισμένες λειτουργίες πιθανώς να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές. Απαιτούνται συμβατές συσκευές.

Mit der Google Home App kannst du Google Home, Chromecast-Geräte und Tausende weitere Smart Home-Produkte wie Lampen, Kameras und Thermostate einrichten, verwalten und steuern – alles über eine App.

Dein Zuhause auf einen Blick.
Du kannst kompatible Lampen, Kameras, Fernseher und viele weitere Geräte über eine einzige App steuern, einrichten und verwalten. Die Google Home App funktioniert wie eine Fernbedienung und ist mit über 10.000 Smart-Home-Geräten von mehr als 1.000 beliebten Marken kompatibel, einschließlich Google Home und Chromecast.

Deine Smart Home-Geräte mit einem Tippen steuern. So einfach ist das.
Wir haben der App einige Funktionen verpasst, mit denen sich Dinge, die du besonders häufig tust, schneller erledigen lassen – zum Beispiel Musik abspielen oder das Licht dimmen, wenn du einen Film sehen möchtest. Das kannst du alles mit einem Tippen steuern und dadurch wertvolle Zeit sparen.

Eine App. Unendlich viele Möglichkeiten.
Mach es dir zu Hause noch bequemer. Jetzt gibt es neue Inhalte und Funktionen zu entdecken, mit denen du Google Home und andere kompatible Geräte optimal nutzen kannst. Unter dem Tab "Entdecken" findest du brandaktuelle Funktionen, Tipps und Angebote. Unter dem Tab "Stöbern" werden dir angesagte Videos und beliebte Musik in deinen kompatiblen Apps angezeigt.

* Manche Funktionen sind möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar. Kompatible Geräte erforderlich.

Med Google Home-appen kan du konfigurere, administrere og styre dine Google Home- og Chromecast-enheder samt tusindvis af forbundne produkter til hjemmet såsom lamper, kameraer, termostater og meget mere – altsammen fra én app.

Ét samlet overblik over dit hjem.
Styr, organiser og administrer kompatible lamper, kameraer, fjernsyn og meget mere, altsammen fra ét sted. Den fungerer som fjernbetjening til mere end 10.000 forskellige smartenheder til hjemmet fra over 1.000 populære brands, bl.a. Google Home- og Chromecast-enhederne, som du allerede kender.

Styr enhederne i dit hjem med ét tryk – så enkelt er det.
Appen giver dig genveje til de ting, du gør oftest, så du f.eks. hurtigt kan afspille musik eller dæmpe lyset, når du vil se en film. Styr det hele med et enkelt tryk, og kom hurtigere i gang med det sjove.

Én app. Uendelige muligheder.
Gør livet derhjemme endnu mere behageligt. Find nyt indhold og nye funktioner, og få mest muligt ud af din Google Home og andre kompatible enheder. Se de nyeste funktioner, tips og tilbud på fanen "Find". Brug fanen "Gennemse" til at finde populære videoer og musiknumre i dine kompatible apps.

* Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige i alle områder. Du skal have kompatible enheder.

With the Google Home app, set up, manage and control your Google Home and Chromecast devices, plus thousands of connected home products like lights, cameras, thermostats and more - all from one app.

One view of your home.
Control, organize and manage compatible lights, cameras, TVs and more, all from just one place. It works like a remote with 10000+ smart home devices from 1000+ popular brands, including the Google Home and Chromecast devices you know and love.

Control your home devices with just a tap. Simple as that.
The app gives you shortcuts for the things you do most, like playing music or dimming the lights when you want to start a movie. Control it all with just a tap – and get to the good stuff faster.

One app. Endless possibilities.
Make home life even more comfortable. Discover new content and features, and make the most of your Google Home and other compatible devices. Check out the "Discover" tab for the latest features, tips and offers. Use the "Browse" tab to discover trending videos and popular music on your compatible apps.

* Some features may not be available in all regions. Compatible devices required.

Con la aplicación Google Home, puedes configurar, gestionar y controlar tus dispositivos Google Home y Chromecast, además de miles de productos para casas conectadas, como luces, cámaras, termostatos y otros dispositivos.

Una vista de toda tu casa.
Controla, organiza y gestiona luces, cámaras, televisores y muchos más dispositivos compatibles desde un solo lugar. La aplicación Google Home funciona como un mando a distancia que sirve para controlar más de 10.000 dispositivos domésticos inteligentes de más de 1000 marcas populares, incluidos tus dispositivos Google Home y Chromecast preferidos.

Controla tus dispositivos con solo un toque. Así de fácil.
La aplicación tiene accesos directos para las acciones más habituales, como reproducir música o atenuar las luces para ver una película. Tú lo controlas todo con un solo toque, para disfrutar de lo bueno sin tener que esperar.

Una aplicación con un sinfín de posibilidades.
Haz que tu vida en casa sea aún más cómoda. Descubre nuevos contenidos y funciones, y aprovecha al máximo tu Google Home y otros dispositivos compatibles. Infórmate sobre las últimas funciones, consejos y ofertas en la pestaña Descubrir y usa la pestaña Explorar para ver vídeos populares y escuchar los últimos éxitos musicales en tus aplicaciones compatibles.

* Es posible que algunas funciones no estén disponibles en todas las regiones. Se necesitan dispositivos compatibles.

With the Google Home app, set up, manage and control your Google Home and Chromecast devices, plus thousands of connected home products like lights, cameras, thermostats and more - all from one app.

One view of your home.
Control, organize and manage compatible lights, cameras, TVs and more, all from just one place. It works like a remote with 10000+ smart home devices from 1000+ popular brands, including the Google Home and Chromecast devices you know and love.

Control your home devices with just a tap. Simple as that.
The app gives you shortcuts for the things you do most, like playing music or dimming the lights when you want to start a movie. Control it all with just a tap – and get to the good stuff faster.

One app. Endless possibilities.
Make home life even more comfortable. Discover new content and features, and make the most of your Google Home and other compatible devices. Check out the "Discover" tab for the latest features, tips and offers. Use the "Browse" tab to discover trending videos and popular music on your compatible apps.

* Some features may not be available in all regions. Compatible devices required.

With the Google Home app, set up, manage and control your Google Home and Chromecast devices, plus thousands of connected home products like lights, cameras, thermostats and more - all from one app.

One view of your home.
Control, organize and manage compatible lights, cameras, TVs and more, all from just one place. It works like a remote with 10000+ smart home devices from 1000+ popular brands, including the Google Home and Chromecast devices you know and love.

Control your home devices with just a tap. Simple as that.
The app gives you shortcuts for the things you do most, like playing music or dimming the lights when you want to start a movie. Control it all with just a tap – and get to the good stuff faster.

One app. Endless possibilities.
Make home life even more comfortable. Discover new content and features, and make the most of your Google Home and other compatible devices. Check out the "Discover" tab for the latest features, tips and offers. Use the "Browse" tab to discover trending videos and popular music on your compatible apps.

* Some features may not be available in all regions. Compatible devices required.

With the Google Home app, set up, manage and control your Google Home and Chromecast devices, plus thousands of connected home products like lights, cameras, thermostats and more - all from one app.

One view of your home.
Control, organize and manage compatible lights, cameras, TVs and more, all from just one place. It works like a remote with 10000+ smart home devices from 1000+ popular brands, including the Google Home and Chromecast devices you know and love.

Control your home devices with just a tap. Simple as that.
The app gives you shortcuts for the things you do most, like playing music or dimming the lights when you want to start a movie. Control it all with just a tap – and get to the good stuff faster.

One app. Endless possibilities.
Make home life even more comfortable. Discover new content and features, and make the most of your Google Home and other compatible devices. Check out the "Discover" tab for the latest features, tips and offers. Use the "Browse" tab to discover trending videos and popular music on your compatible apps.

* Some features may not be available in all regions. Compatible devices required.

With the Google Home app, set up, manage and control your Google Home and Chromecast devices, plus thousands of connected home products like lights, cameras, thermostats and more - all from one app.

One view of your home.
Control, organize and manage compatible lights, cameras, TVs and more, all from just one place. It works like a remote with 10000+ smart home devices from 1000+ popular brands, including the Google Home and Chromecast devices you know and love.

Control your home devices with just a tap. Simple as that.
The app gives you shortcuts for the things you do most, like playing music or dimming the lights when you want to start a movie. Control it all with just a tap – and get to the good stuff faster.

One app. Endless possibilities.
Make home life even more comfortable. Discover new content and features, and make the most of your Google Home and other compatible devices. Check out the "Discover" tab for the latest features, tips and offers. Use the "Browse" tab to discover trending videos and popular music on your compatible apps.

* Some features may not be available in all regions. Compatible devices required.

With the Google Home app, set up, manage and control your Google Home and Chromecast devices, plus thousands of connected home products like lights, cameras, thermostats and more - all from one app.

One view of your home.
Control, organize and manage compatible lights, cameras, TVs and more, all from just one place. It works like a remote with 10000+ smart home devices from 1000+ popular brands, including the Google Home and Chromecast devices you know and love.

Control your home devices with just a tap. Simple as that.
The app gives you shortcuts for the things you do most, like playing music or dimming the lights when you want to start a movie. Control it all with just a tap – and get to the good stuff faster.

One app. Endless possibilities.
Make home life even more comfortable. Discover new content and features, and make the most of your Google Home and other compatible devices. Check out the "Discover" tab for the latest features, tips and offers. Use the "Browse" tab to discover trending videos and popular music on your compatible apps.

* Some features may not be available in all regions. Compatible devices required.

Screenshots
Read more
Tell your friends
Ratings
more
Rating 4.5 Stars 2,928 ratings
Sentiment Analysis
more
Positive
 
30%
Addictive
 
9%
Crashes
 
20%
Negative
 
27%

What's this?

Sentiment Analysis

positive: Reviews that love the app or a feature, or generally find it fun, great, perfect, epic, etc. People recommending others to buy/download it.

addictiveness: Reviews talking about an app being enjoyable, useful, addictive, entertaining, fun, easy to use. People saying how they keep using an app or can't stop playing it.

crash: Reviews talking about the app or a feature crashing, freezing, not loading or working properly or needing bug-fixing.

negative: Reviews finding the app terrible, boring, unusable etc. People talking about deleting, uninstalling or even hating the app or a version; recommendations to others to not buy / download / upgrade.

Versions
Read more
2.10.509
April 18, 2019
2.10.109
March 31, 2019
2.9.118
February 26, 2019
2.8.107
December 14, 2018
2.7.307
November 16, 2018
2.6.113
October 16, 2018
2.6.108
October 10, 2018
1.31.910
August 14, 2018
1.31.906
July 23, 2018
1.30.114
May 17, 2018
1.29.502
May 03, 2018
1.28.508
March 28, 2018
1.27.1208
March 05, 2018
1.27.1205
February 22, 2018
1.26.812
January 31, 2018
1.26.811
January 23, 2018
1.26.810
November 30, 2017
1.26.709
November 16, 2017
1.25.1223
October 24, 2017
1.25.1215
October 05, 2017
1.24.526
August 09, 2017
1.24.512
June 24, 2017
1.24.506
June 21, 2017
1.23.905
May 18, 2017
1.22.610
March 29, 2017
1.22.608
March 25, 2017
1.21.1708
March 06, 2017
1.20.2206
January 25, 2017
1.20.904
December 17, 2016
1.20.902
December 13, 2016
1.19.1603
October 28, 2016
1.16.1405
September 01, 2016
1.16.1403
June 23, 2016
1.15.2004
May 13, 2016
1.15.2003
May 10, 2016
1.14.7927
March 26, 2016
1.13.6812
December 11, 2015
1.12.5998
October 08, 2015
1.12.5715
September 30, 2015
1.11.4116
May 24, 2015
1.10.3000
February 09, 2015
1.9.2766
December 21, 2014
1.8.2447
November 27, 2014
1.8.2203
October 08, 2014
1.5.2
June 12, 2014
1.5.1
April 17, 2014
1.5.0
March 15, 2014
1.3.0
November 27, 2013
1.2.0
October 18, 2013