Round up

Age

over 8 years

Released: 2010-08-10

Available in

155 Countries

of 155 total

Activity

5

last updated: 2019-04-16

Overall Ratings

637,519

with average of 4.5

Global Rank

#3,490

Within the Top 19%

Top 25 Overall

12 Countries

top 5 in Namibia

Global Rank Positions

Life360 is the world's leading realtime, location-sharing app, and is the best way to coordinate with family and friends. Get automatic notifications when your family comes and goes from home, work and school, and when they complete drives. As seen on FOX, NBC, CBS, and more!

Use Life360’s Family & Friend Locator to:

* View the realtime location of friends or family members on a private map
* Receive realtime alerts when friends or family arrive or leave home, work, and school
* Share photos and text messages with our secure, private chat
* See past location history for your Circle
* See information after each drive to improve driving safety
* Protect your family while they’re driving with our Crash Detection service
* Track a lost or stolen phone

“I have two new drivers. I feel more at ease when I can see info about their trips…Being able to not only know where my children are but also that they're driving safely is something I can't be thankful enough for.” - Miranda Carter

Use GPS to find Friends and Family

Life360’s Family & Friend Locator uses state-of-the-art GPS location data to report the realtime whereabouts of your friends and family. Simply install the Family & Friend Locator on everyone’s phone. Once registered, each member appears as a unique icon on the map so you’ll always know where your family members are.

No need to send text messages asking “When will you be home?” The Life360 Family & Friend Locator tells you! Create geofence zones around your home, work, school, or anywhere you visit regularly. Whenever someone in your Circle arrives or leaves those locations, you’ll get a notification.

Follow Your Family’s Driving Behavior

With our latest features, you can see when your family is driving. Did your son just pass his driving test, and has taken to the road with the family car? Our premium driving features will let you see when your kids are speeding, driving irresponsibly, or texting while driving. Help them become better drivers and compare their driving to your own.

Protect the whole family with our premium Crash Detection service. Using the accelerometer on your phone, Life360 can automatically detect if a car crash has occurred while someone was driving. Our software has been tested in BMW’s crash test facility, and we analyzed data from numerous real life car crashes. When we detect an crash, our trained emergency response agents can call the person involved in the crash within minutes and check if they’re ok. If they need assistance, we can automatically dispatch emergency services directly to their location. We can also contact the driver's Circle and family immediately after the crash, to give you ultimate peace of mind while your family is on the road.

Life360 has the following subscriptions:
Life360 Plus - $2.99/mo, 24.99/yr
Life360 Driver Protect (US) - 7.99/mo, 69.99/yr
Life360 Driver Protect (Non-US) - $4.99/mo, $49.99/yr

With Plus, you receive 30 days of history, unlimited place alerts, and local crime alerts (US only). With Driver Protect, you get all the features of Plus, as well as driving analysis, 24/7 driver care support (US only), and crash detection (US only). All Driver Protect and Plus subscriptions have a free 7 day trial. After the trial ends, the subscription will auto-renew on a monthly or yearly basis. You will receive your first charge 7 days after starting your trial. You can turn off the auto-renew for this subscription at any time by going to your iTunes Account Settings. If you do not want to be billed during your trial, you must turn off auto-renew at least 24 hours before it expires.

https://www.life360.com/privacy_policy/

https://www.life360.com/terms_of_use/

Disclaimer: Continued usage of location services while the app is in the background can excessively drain battery.
But not to worry, we’ve spent 8 years developing our location technology and our algorithms always keep battery usage to a minimum, even while you drive!

Life360开发的家人定位器是最准确、最强大的家人定位器应用,更新后更拥有众多新功能,如Life360圈子和Life360地点。Life360家人定位器运用最新的GPS追踪技术,让您能够:

• 在仅限邀请使用的地图上查看圈子成员的位置
• 选择何时与各个Life360圈子分享您的位置
• 在各个Life360圈子内进行一对一或多人聊天
• 圈子成员抵达目的地时,发出地点提醒
• 追踪被盗或丢失的手机

“这款应用就如同我手机上的安吉星,让我了解家里所有人的去向。我太喜欢它了!” – 梅根•梅瑞尔

Life360开发的家人定位器现隆重推出“圈子”功能。圈子实际上就是为家人、朋友友、足球队友等建立的群组。圈子的数量没有限制。您甚至可以为您的下一次露营之旅创建一个圈子。露营结束后,您可以选择删除圈子,或为了筹划下一次旅程而保留圈子。

您可以为各个圈子设置位置偏好。有些圈子只能作为一种交流工具,而有些圈子则可以使用Life360家人定位器的所有功能。您无需担心您的资料会泄漏给其他圈子。各个圈子都有其特定的Life360功能选项和数据。

Life360家人定位器应用的聊天功完全免费,而且操作简单。您所属的每一个圈子都有聊天功能。您可以选择与多人聊天或是一对一私聊,省去昂贵的电话费。

和最爱的人保持联系

如今,大多数在空中飞来飞去的短信内容无非都是这些类似的问题:你在哪?到了吗?

打开Life360家人定位器地图,您便可以全天24小时了解您的圈子成员在哪里。只要圈子成员开启了定位功能,地图上便会显示他们的精确位置。

Life360家人定位器可以针对各个圈子发出地点提醒。如果是您的家人圈子,您可以使用Life360地点功能对学校、工作、足球训练、朋友和住所这些地点设置位置更新提醒。如果是您的朋友圈子,您可以设定在到达星巴克、图书馆、男友/女友的住所、新开张的时尚餐厅或您能想到的任何地点时发出提醒。此应用将会自动给圈子的其他成员发送提醒,告诉他们你已经到了。

让Life360家人定位器为家庭安全服务

有孩子的父母都对Life360家人定位器情有独钟。他们只需在手机上查看Life360家人定位器地图,便能知道自己孩子的安全情况,了解他们是正在前往预定的目的地还是在回家的路上。

如果发生紧急情况,Life360家人定位器还设有内置的应急功能。此功能会自动向Life360家人定位器圈子里的所有成员发送通话、电子邮件、短信以及您的GPS跟踪坐标。圈子成员便能立即知道您的确切位置,并收到一个电话。如果他们上班时关掉了手机,他们将会立即收到一封电子邮件,提醒他们尽快查看手机。应急功能可以在电话线路不通的情况下,为您和家庭成员之间搭起一条生命线。

维护您的家人安全,并与Life360高级Premium,享受更多您喜爱的应用程序,包括:
·全天候直播顾问:总是有人随时准备提供帮助
·紧急道路救援:扁胎,没问题。
·被盗手机保护:一百美元手机更新补助
·地方无限:以无限地点功能保持您与整个家庭连接,还有更多。

Life360可免费下载和使用。 Life360 Premium增加了上述的强大功能,并且可以订阅

两种订阅选项:
·4.99美元/月
·49.99美元/年

价格可能会因地点而异。订阅费将透过您的iTunes帐户从您的信用卡收取。您的订阅将自动更新,除非在目前收费期至少24小时前取消。订阅启用后将无法取消。可到帐户设置管理您的订阅。关于我们隐私政策的更多信息,请点击https://www.life360.com/privacy_policy/。

请访问www.life360.com了解更多信息。

Life360 là ứng dụng chia sẻ địa điểm hàng đầu trên thế giới, và là cách tốt nhất để giữ liên lạc với gia đình, bạn bè và mọi người với nhau.

Sử dụng Life360 để:
* Tạo ra một Vòng tròn kín cho những người quan trọng trong cuộc đời của bạn
* Chia sẻ địa điểm của bạn với những người bạn muốn và thời điểm bạn muốn
* Nhận được các thông báo tự động khi bạn bè và gia đình đến những Địa điểm yêu thích
* Liên lạc với từng người một hoặc với toàn bộ nhóm bằng cách nhắn tin trong ứng dụng miễn phí

"Ứng dụng này giống như OnStar trên điện thoại của tôi dành cho tất cả mọi người trong gia đình tôi!" - Meaghn Merril

**Giữ độc lập giữa bạn bè và gia đình**
Vòng tròn Life360 cho phép bạn sắp xếp bạn bè và gia đình của bạn trong các nhóm duy nhất. Bạn sẽ bắt đầu với một Vòng tròn dành cho gia đình cốt lõi của bạn bao gồm - mẹ, bố, con cái - nhưng không có giới hạn! Nếu bạn là admin của Vòng tròn, bạn sẽ quyết định cho ai vào và ra khỏi vòng tròn.

Tạo ra các Vòng tròn cho anh em họ hàng hoặc gia đình mở rộng khác, thêm một Vòng tròn cho cô trông trẻ của bạn, hoặc tạo ra một Vòng tròn tạm thời cho chuyến đi tới các trận đấu quyết định của đội trong Giải đấu Nhỏ.

Nếu bạn có bạn bè hoặc gia đình không muốn được kết nối, cũng sẽ vẫn ổn! Các Vòng tròn sẽ cho phép bạn giữ riêng tư cho họ khi bạn cần.

**Bạn kiểm soát thông tin của bạn**
Địa điểm, tin nhắn và các Nơi đều được liên kết chặt chẽ với các Vòng tròn của bạn, vậy bạn có thể kiểm tra với Vòng tròn của Ông bà và chứ không phải là câu lạc bộ những người yêu sách. Nếu bạn cần con gái của bạn lấy sữa trên đường về nhà từ nơi luyện tập bóng đá? Hãy nhắn tin cho Vòng tròn Gia đình của bạn chứ không phải là cho các bạn bè thân.

Bạn có thể tạm dừng chia sẻ địa điểm với bất kỳ Vòng tròn nào ở mọi lúc, điều này là lý tưởng nhất cho những điều dưỡng viên không cần chia sẻ địa điểm của họ 24/7. (Hoặc cho bất kỳ ai chỉ cần một chút thời gian "của tôi".)

**Nghiên cứu để đưa ra lựa chọn tốt nhất trong ngày của bạn**
Nếu bạn nhận thấy rằng bạn thường nhắn tin "bạn đã đến đó ổn chứ" hoặc "khi nào bạn sẽ ở nhà", Life360 là ứng dụng dành cho bạn. Tạo ra các khu vực xung quanh nhà của bạn, nơi làm việc, trường học hoặc bất kỳ nơi nào bạn thường xuyên lui tới. Bất kỳ khi nào ai đó trong Vòng tròn của bạn đến hoặc dời đi, bạn sẽ nhận được một thông báo cho bạn biết.

Giữ cho gia đình bạn an toàn và kết nối với Life360 Premium và tận hưởng nhiều hơn từ ứng dụng bạn yêu thích bao gồm:
• Tư Vấn Viên Trực Tiếp 24/7: Luôn có ai đó chuẩn bị sẵn sàng giúp đỡ
• Hỗ Trợ Ven Đường Khẩn Cấp: Xịt lốp, không vấn đề gì.
• Bảo Vệ Điện Thoại Bị Mất: Thay thế điện thoại di động $100
• Các điểm không giới hạn: Giữ cho toàn bộ gia đình bạn được kết nối với các điểm không giới hạn và nhiều hơn nữa.

Bạn có thể tải về và sử dụng miễn phí Life360. Life360 Premium bổ sung các tính năng tuyệt vời trên và có sẵn bằng cách đăng ký

Giá có thể thay đổi tùy theo địa điểm. Đăng ký này sẽ được tính vào thẻ tín dụng của bạn thông qua tài khoản iTunes của bạn. Đăng ký của bạn sẽ tự động gia hạn trừ khi được hủy ít nhất 24 giờ trước khi kết thúc giai đoạn hiện tại. Bạn sẽ không thể hủy đăng ký khi đã kích hoạt. Quản lý đăng ký của bạn trong Cài Đặt Tài Khoản sau khi mua. Để biết thêm thông tin về chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng nhấp vào https://www.life360.com/privacy_policy/.

Với Life360, bạn cũng có thể:
* Kiểm tra để cho phép các Vòng tròn của bạn biết bạn đang ổn
* Nhận hướng dẫn lái xe tới những người trong Vòng tròn của bạn
* Theo dõi điện thoại bị mất hoặc bị ăn trộm
* Sử dụng nút hoảng sợ Life360, tính năng này sẽ gửi một thư thoại, email và thông báo ứng dụng tới tất cả mọi người trong Vòng tròn của bạn, cho họ biết bạn đang cần hỗ trợ

Life360 is the world’s leading location-sharing app, and is the best way to stay connected to family, friends, and everyone in between.

Use Life360 to:
* Create discreet Circles for the important people in your life
* Share your location with who you want, when you want
* Get automatic notifications when friends and family arrive at favorite Places
* Communicate one-to-one or to an entire group with free in-app messaging

“This app is like OnStar on my phone for everyone in my family. I love it!” –Meaghan Merrill

**Keep friends and family separate**
Life360 Circles allows you to organize your friends and family into unique groups. You’ll start with a Circle for your core family – mom, dad, kids – but the sky’s the limit! If you’re the Circle admin, you get to decide who’s in and who’s out.

Create Circles for your cousins or other extended family, add a Circle for your nanny or babysitter, or create a temporary Circle for the Little League team’s trip to the playoffs.

If you have friends or family who’d rather not be connected, that’s okay, too! Circles will allow you to keep them separate when you need to.

**You control your information**
Location, messages and Places are all tied to your Circles, so you can check in with your Grandparents Circle and not the book club. Need your daughter to pick up milk on the way home from soccer practice? Message your Family Circle and not your best friends.

You can pause location sharing to any Circle at any time, which is perfect for caregivers who don’t need to share their location 24/7. (Or for anyone who just needs a little “me” time.)

**Take the guesswork out of your day**
If you often find yourself texting “did you get there okay” or “when will you be home,” Life360 Places is for you. Create zones around your home, work, school or anywhere you visit regularly. Whenever someone in your Circle arrives or leaves, you’ll get a notification letting you know.

Places are Circle specific, and you set your alert preferences. Get alert notifications for arrivals and/or departures, and decide whom you want to associate with each Place.

Keep your family safe and connected with Life360 Premium, and enjoy more of the app you love including:
· 24/7 Live Advisor: Always have someone standing by ready to help
· Emergency Roadside Assistance: Flat tire, no problem.
· Stolen Phone Protection: $100 mobile phone replacement
· Unlimited Places: Keep your entire family connected with unlimited Places and more.

Life360 is free to download and use. Life360 Premium adds the great features above and is available by subscription

Two subscription options:
· $4.99/month
· $49.99/year

Price may vary by location. Subscriptions will be charged to your credit card through your iTunes account. Your subscription will automatically renew unless cancelled at least 24 hours before the end of the current period. You will not be able to cancel the subscription once activated. Manage your subscriptions in Account Settings after purchase. For more information on our privacy policy, click https://www.life360.com/privacy_policy/.

With Life360, you can also:
* Check in to let your Circles know you’re okay
* Get driving directions to people in your Circles
* Track a lost or stolen phone
* Utilize the Life360 panic button, which will send a voicemail, email and app notification to everyone in your Circles, letting them know you need help

Disclaimer: Continued usage of location services while the app is in the background can excessively drain battery.

Life360, dünyanın önde gelen konum paylaşma uygulaması ve aile, arkadaşlar ve bunların arasındaki herkesle temasta kalmanın en iyi yoludur.

Life360'i kullanarak şunları yapabilirsiniz:
* Hayatınızdaki önemli insanlar için Çevreler oluşturabilirsiniz
* Konumunuzu istediğiniz kişiyle ve istediğiniz zaman paylaşabilirsiniz
* Arkadaşlarınız ya da aileniz en sevdiğiniz yere geldiğinde otomatik bildirimler alabilirsiniz
* Ücretsiz uygulama içi mesajlaşma ile bire bir ya da grupla iletişim kurabilirsiniz

“Bu uygulama ailemdeki herkes için tıpkı telefonuma kurulu bir OnStar gibi. Onu seviyorum!” –Meaghan Merrill

**Arkadaşlarınızı ve ailenizi ayrı tutun**
Life360 Çevreler, arkadaşlarınızı ve ailenizi eşsiz gruplar olarak düzenlemenize imkan tanır. Çevrenize çekirdek aile ile başlayacaksınız – anne, baba, çocuklar – ancak tek sınırınız gökyüzü! Bir Çevrede yönetici sizseniz, kimin katılıp kimin ayrılacağına siz karar vereceksiniz.

Kuzenleriniz ya da diğer uzak akrabalarınız için Çevreler oluşturun, çocuk bakıcınız için bir Çevre oluşturun, ya da Küçükler Ligi takımının katılacağı maçlar için geçici bir Çevre oluşturun.

Bağlanmamayı tercih eden arkadaşlarınız ya da aile üyeleriniz varsa, bu da sorun değil! Çevreler ihtiyaç duyduğunuzda onları ayırabilmenize imkan tanımaktadır.

**Bilgilerinizi siz kontrol edin**
Konum, mesajlar ve Yerler Çevrelerinize bağlı, yani istediğiniz zaman kitap klübü yerine Büyükannenizin Çevresine bağlanabilirsiniz. Kızınızın futbol antremanından eve dönerken süt almasını mı istiyorsunuz? En iyi arkadaşlar Çevresine değil, aile Çevrenize mesaj gönderin.

Konum paylaşmayı istediğiniz Çevre için istediğiniz zaman durdurabilirsiniz. Bu, konumlarını 24/7 paylaşmak zorunda olmayan bakıcılar için mükemmel bir özellik. (Ya da biraz "kendine" ait zamana ihtiyacı olan herkes için.)

**Gün boyu tahmin yürütmeyi hayatınızdan çıkarın**
“Oraya sağ salim vardın mı” ya da “ne zaman evde olacaksın,” gibi mesajları sık sık yolluyorsanız Life360 Yerler tam sizin için. Eviniz, işiniz, okulunuz ya da sık sık ziyaret ettiğiniz yerler için bölgeler oluşturun. Çevrenizdekilerden biri bu bölgeye geldiğinde ya da bu bölgeden çıktığında, bunun için bir bildirim alın.

Ailenizi Life360 Premium ile güvende ve bağlantıda tutun ve sevdiğiniz daha fazla uygulamanın da tadını çıkarın:
· 7/24 Canlı Danışman: Her zaman size yardım etmek için hazır bekleyen birisine sahiptir
· Acil Durum Yol Yardımı: Lastik patlaması, problem değil.
· Telefon Çalınma Koruması: 100$ cep telefonu değişimi
· Sınırsız Yer: Tüm ailenizi sınırsız yer ve daha fazlası ile bağlantıda tutun.

Life360 indirmek ve kullanmak ücretsizdir. Life360 Premium yukarıdaki harika özellikler ekler ve abonelik ile alınır

Fiyat konuma göre değişiklik gösterebilir. Abonelik bedeli iTunes hesabınız aracılığı ile kredi kartınızdan alınır. Aboneliğiniz mevcut periyodunuz bitmeden en az 24 saat önce iptal edilmez ise otomatik olarak yenilenir. Abonelik bir kez etkinleştirildikten sonra iptal edilemez. Aboneliklerinizi satın aldıktan sonra Hesap Ayarlarından yönetebilirsiniz. Gizlilik politikamız hakkında daha fazla bilgi için https://www.life360.com/privacy_policy/ adresini tıklayın.

Life360 ile ayrıca şunları yapabilirsiniz:
* Çevrelerinizin sizin iyi olduğunuzu öğrenmesi için giriş yapabilirsiniz
* Çevrelerinizdeki insanlara erişmek için sürüş yönlendirmeden yararlanabilirsiniz
* Çalıntı ya da kayıp telefonunuzun yerini izleyebilirsiniz
* Life360 panik düğmesini kullanabilirsiniz. Bu düğme Çevrelerinizdeki herkese bir sesli mesaj, e-posta ve uygulama bildirimi gönderip onların yardıma ihtiyacınız olduğunu öğrenmesini sağlayacaktır

Life 360 เป็นแอปแชร์ตำแหน่งแบบเรียลไทม์ระดับชั้นนำของโลก และเป็นวิธีสื่อสารกับครอบครัวและเพื่อนที่ดีที่สุด รับการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อครอบครัวเดินทางไปหรือกลับจากบ้าน ที่ทำงาน และโรงเรียน รวมถึงเมื่อขับรถเสร็จสมบูรณ์

ใช้ตัวระบุตำแหน่งของครอบครัวและเพื่อนๆ ของ Life360 เพื่อทำสิ่งต่างๆ ดังนี้
* ดูตำแหน่งของครอบครัวและเพื่อนแบบเรียลไทม์ในแผนที่ส่วนตัว
* รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เมื่อเพื่อนหรือครอบครัวเดินทางไปหรือกลับบ้าน ที่ทำงาน และโรงเรียน
* แชร์รูปภาพและข้อความตัวอักษรด้วยแชทส่วนตัวที่มีความปลอดภัย
* ดูประวัติสถานที่ในอดีตสำหรับแวดวง

ใช้ GPS ในการค้นหาเพื่อนและครอบครัว
ตัวระบุตำแหน่งเพื่อนและครอบครัวของ Life360 ใช้ข้อมูลตำแหน่งจาก GPS รุ่นใหม่ล่าสุดในการรายงานตำแหน่งของเพื่อนและครอบครัวแบบเรียลไทม์ เพียงติดตั้งตัวระบุตำแหน่งเพื่อนและครอบครัวในโทรศัพท์ทุกเครื่องเท่านั้น หลังจากลงทะเบียนแล้ว สมาชิกแต่ละคนจะปรากฏเป็นไอคอนที่ไม่ซ้ำกันบนแผนที่ เพื่อให้คุณทราบตำแหน่งของพวกเขา

ไม่ต้องส่งข้อความถามว่า "จะกลับบ้านตอนไหน" ตัวระบุตำแหน่งครอบครัวและเพื่อนของ Life360 จะบอกคุณเอง! สร้างบริเวณรอบๆ บ้าน ที่ทำงาน โรงเรียน หรือที่ต่างๆ ที่คุณไปเป็นประจำ เมื่อมีใครก็ตามในแวดวงมาถึงหรือออกจากตำแหน่งดังกล่าว คุณจะได้รับการแจ้งเตือน

คุณสามารถหยุดการแชร์ตำแหน่งชั่วคราวกับทุกแวดวงได้ตลอดเวลา ซึ่งเหมาะกับผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ไม่จำเป็นต้องแชร์ตำแหน่งตลอดเวลา (หรือบางคนที่ต้องการเวลา "ส่วนตัว")

เพียงติดตั้งแอปใน iPhone, iPad, โทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่คุณต้องการติดตาม และคุณจะไม่มีวันทำหายได้อีก!

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: การใช้บริการตำแหน่งอย่างต่อเนื่องขณะที่แอปอยู่ในเบื้องหลังอาจทำให้สิ้นเปลืองแบตเตอรี่ได้ แต่ไม่ต้องกังวล เราใช้เวลากว่า 8 ปีในการพัฒนาเทคโนโลยีตำแหน่งและอัลกอริทึมของเราจะช่วยให้ใช้พลังงานแบตเตอรี่น้อยที่สุด แม้ในขณะขับขี่

Life360 is the world’s leading location-sharing app, and is the best way to stay connected to family, friends, and everyone in between.

Use Life360 to:
* Create discreet Circles for the important people in your life
* Share your location with who you want, when you want
* Get automatic notifications when friends and family arrive at favorite Places
* Communicate one-to-one or to an entire group with free in-app messaging

“This app is like OnStar on my phone for everyone in my family. I love it!” –Meaghan Merrill

**Keep friends and family separate**
Life360 Circles allows you to organize your friends and family into unique groups. You’ll start with a Circle for your core family – mom, dad, kids – but the sky’s the limit! If you’re the Circle admin, you get to decide who’s in and who’s out.

Create Circles for your cousins or other extended family, add a Circle for your nanny or babysitter, or create a temporary Circle for the Little League team’s trip to the playoffs.

If you have friends or family who’d rather not be connected, that’s okay, too! Circles will allow you to keep them separate when you need to.

**You control your information**
Location, messages and Places are all tied to your Circles, so you can check in with your Grandparents Circle and not the book club. Need your daughter to pick up milk on the way home from soccer practice? Message your Family Circle and not your best friends.

You can pause location sharing to any Circle at any time, which is perfect for caregivers who don’t need to share their location 24/7. (Or for anyone who just needs a little “me” time.)

**Take the guesswork out of your day**
If you often find yourself texting “did you get there okay” or “when will you be home,” Life360 Places is for you. Create zones around your home, work, school or anywhere you visit regularly. Whenever someone in your Circle arrives or leaves, you’ll get a notification letting you know.

Places are Circle specific, and you set your alert preferences. Get alert notifications for arrivals and/or departures, and decide whom you want to associate with each Place.

Keep your family safe and connected with Life360 Premium, and enjoy more of the app you love including:
· 24/7 Live Advisor: Always have someone standing by ready to help
· Emergency Roadside Assistance: Flat tire, no problem.
· Stolen Phone Protection: $100 mobile phone replacement
· Unlimited Places: Keep your entire family connected with unlimited Places and more.

Life360 is free to download and use. Life360 Premium adds the great features above and is available by subscription

Two subscription options:
· $4.99/month
· $49.99/year

Price may vary by location. Subscriptions will be charged to your credit card through your iTunes account. Your subscription will automatically renew unless cancelled at least 24 hours before the end of the current period. You will not be able to cancel the subscription once activated. Manage your subscriptions in Account Settings after purchase. For more information on our privacy policy, click https://www.life360.com/privacy_policy/.

With Life360, you can also:
* Check in to let your Circles know you’re okay
* Get driving directions to people in your Circles
* Track a lost or stolen phone
* Utilize the Life360 panic button, which will send a voicemail, email and app notification to everyone in your Circles, letting them know you need help

Disclaimer: Continued usage of location services while the app is in the background can excessively drain battery.

Life360 is the world’s leading location-sharing app, and is the best way to stay connected to family, friends, and everyone in between.

Use Life360 to:
* Create discreet Circles for the important people in your life
* Share your location with who you want, when you want
* Get automatic notifications when friends and family arrive at favorite Places
* Communicate one-to-one or to an entire group with free in-app messaging

“This app is like OnStar on my phone for everyone in my family. I love it!” –Meaghan Merrill

**Keep friends and family separate**
Life360 Circles allows you to organize your friends and family into unique groups. You’ll start with a Circle for your core family – mom, dad, kids – but the sky’s the limit! If you’re the Circle admin, you get to decide who’s in and who’s out.

Create Circles for your cousins or other extended family, add a Circle for your nanny or babysitter, or create a temporary Circle for the Little League team’s trip to the playoffs.

If you have friends or family who’d rather not be connected, that’s okay, too! Circles will allow you to keep them separate when you need to.

**You control your information**
Location, messages and Places are all tied to your Circles, so you can check in with your Grandparents Circle and not the book club. Need your daughter to pick up milk on the way home from soccer practice? Message your Family Circle and not your best friends.

You can pause location sharing to any Circle at any time, which is perfect for caregivers who don’t need to share their location 24/7. (Or for anyone who just needs a little “me” time.)

**Take the guesswork out of your day**
If you often find yourself texting “did you get there okay” or “when will you be home,” Life360 Places is for you. Create zones around your home, work, school or anywhere you visit regularly. Whenever someone in your Circle arrives or leaves, you’ll get a notification letting you know.

Places are Circle specific, and you set your alert preferences. Get alert notifications for arrivals and/or departures, and decide whom you want to associate with each Place.

Keep your family safe and connected with Life360 Premium, and enjoy more of the app you love including:
· 24/7 Live Advisor: Always have someone standing by ready to help
· Emergency Roadside Assistance: Flat tire, no problem.
· Stolen Phone Protection: $100 mobile phone replacement
· Unlimited Places: Keep your entire family connected with unlimited Places and more.

Life360 is free to download and use. Life360 Premium adds the great features above and is available by subscription

Two subscription options:
· $4.99/month
· $49.99/year

Price may vary by location. Subscriptions will be charged to your credit card through your iTunes account. Your subscription will automatically renew unless cancelled at least 24 hours before the end of the current period. You will not be able to cancel the subscription once activated. Manage your subscriptions in Account Settings after purchase. For more information on our privacy policy, click https://www.life360.com/privacy_policy/.

With Life360, you can also:
* Check in to let your Circles know you’re okay
* Get driving directions to people in your Circles
* Track a lost or stolen phone
* Utilize the Life360 panic button, which will send a voicemail, email and app notification to everyone in your Circles, letting them know you need help

Disclaimer: Continued usage of location services while the app is in the background can excessively drain battery.

Life360 is the world’s leading location-sharing app, and is the best way to stay connected to family, friends, and everyone in between.

Use Life360 to:
* Create discreet Circles for the important people in your life
* Share your location with who you want, when you want
* Get automatic notifications when friends and family arrive at favorite Places
* Communicate one-to-one or to an entire group with free in-app messaging

“This app is like OnStar on my phone for everyone in my family. I love it!” –Meaghan Merrill

**Keep friends and family separate**
Life360 Circles allows you to organize your friends and family into unique groups. You’ll start with a Circle for your core family – mom, dad, kids – but the sky’s the limit! If you’re the Circle admin, you get to decide who’s in and who’s out.

Create Circles for your cousins or other extended family, add a Circle for your nanny or babysitter, or create a temporary Circle for the Little League team’s trip to the playoffs.

If you have friends or family who’d rather not be connected, that’s okay, too! Circles will allow you to keep them separate when you need to.

**You control your information**
Location, messages and Places are all tied to your Circles, so you can check in with your Grandparents Circle and not the book club. Need your daughter to pick up milk on the way home from soccer practice? Message your Family Circle and not your best friends.

You can pause location sharing to any Circle at any time, which is perfect for caregivers who don’t need to share their location 24/7. (Or for anyone who just needs a little “me” time.)

**Take the guesswork out of your day**
If you often find yourself texting “did you get there okay” or “when will you be home,” Life360 Places is for you. Create zones around your home, work, school or anywhere you visit regularly. Whenever someone in your Circle arrives or leaves, you’ll get a notification letting you know.

Places are Circle specific, and you set your alert preferences. Get alert notifications for arrivals and/or departures, and decide whom you want to associate with each Place.

Keep your family safe and connected with Life360 Premium, and enjoy more of the app you love including:
· 24/7 Live Advisor: Always have someone standing by ready to help
· Emergency Roadside Assistance: Flat tire, no problem.
· Stolen Phone Protection: $100 mobile phone replacement
· Unlimited Places: Keep your entire family connected with unlimited Places and more.

Life360 is free to download and use. Life360 Premium adds the great features above and is available by subscription

Two subscription options:
· $4.99/month
· $49.99/year

Price may vary by location. Subscriptions will be charged to your credit card through your iTunes account. Your subscription will automatically renew unless cancelled at least 24 hours before the end of the current period. You will not be able to cancel the subscription once activated. Manage your subscriptions in Account Settings after purchase. For more information on our privacy policy, click https://www.life360.com/privacy_policy/.

With Life360, you can also:
* Check in to let your Circles know you’re okay
* Get driving directions to people in your Circles
* Track a lost or stolen phone
* Utilize the Life360 panic button, which will send a voicemail, email and app notification to everyone in your Circles, letting them know you need help

Disclaimer: Continued usage of location services while the app is in the background can excessively drain battery.

Семейный пеленгатор от Life360 — мощное и точное приложение для определения координат — теперь дополнен новыми функциями: Круги Life360 и Места Life360. Благодаря технологиям отслеживания GPS-координат, Семейный пеленгатор от Life360 позволяет:

• видеть координаты участников круга на карте, доступной только по приглашению;
• выбирать, когда вы хотите открыть своё местоположение каждому из кругов;
• болтать в индивидуальном чате с любым пользователем любого из кругов Life360;
• получать уведомления о координатах участников ваших кругов, когда они добираются до определённых мест;
• отслеживать украденный или потерянный телефон.

«Это приложение работает на моём телефоне как OnStar, только для членов семьи. Очень нравится!» — Меган Меррилл

Теперь в Семейном пеленгаторе от Life360 есть Круги, которые являются группами для семьи, друзей, товарищей по футбольной команде и других ваших контактов. Добавляйте кого хотите! Можно создать круг для знакомых, с прицелом на следующий поход, а после — удалить его. Или оставить для планирования ещё одного похода. Всё просто.

Для каждого круга можно выставить свои настройки по передаче координат. Некоторые круги будут служить вам только для связи, в других же вы сможете использовать весь функционал Семейного пеленгатора от Life360. Не беспокойтесь, что информация могут получить участники другого круга, ведь настройки индивидуальны для каждого из них.

В Семейном пеленгаторе Life360 легко чатиться с друзьями и родственникам. Чат есть в каждом круге, а вы можете выбрать общий чат для всех участников или же разговор с глазу на глаз. Забудьте о длинных счетах за телефон.

Будьте на связи с близкими

Сегодня большинство сообщений — это вопросы типа «Ты где?» и «Ты уже на месте?».

С Семейным пеленгатором Life360 вам достаточно открыть карту в приложении, чтобы увидеть где сейчас находятся члены вашего круга — в любое время и в любой день. Пока член вашего круга не выключит функцию определения его местоположения, эти данные будут отражаться на карте.

Семейный пеленгатор Life360 отправляет уведомления о посещении мест для каждого из кругов, с помощью Места Life360. Для семейного круга актуальны уведомления, когда члены вашей семьи добираются до школы, работы, дома и т.п. Для круга друзей можно настроить оповещения для «Старбакса», библиотеки и т.д. Приложение автоматически отправит уведомление другим участникам круга о том, что вы уже на месте.

Используйте семейный пеленгатор для безопасности своей семьи

Родители любят Семейный пеленгатор от Life360, ведь с его помощью они могут по карте отслеживать текущее местоположение детей прямо на телефоне и не беспокоиться, узнав, что ребёнок идёт в нужном направлении.

Обеспечьте безопасность членов вашей семьи и оставайтесь с ними на связи при помощи Life360 Premium. Пользуйтесь еще более широким перечнем функций любимого приложения, в том числе:
Онлайн-советник 24/7: пусть рядом всегда будет кто-то, готовый помочь;
Экстренная помощь на дорогах: проколотая шина — никаких проблем.
Страховка на случай кражи телефона: 100 $ на замену мобильного телефона.
Неограниченное количество мест: пусть все члены семьи остаются на связи благодаря неограниченному числу мест и многому другому.

Life360 является бесплатным для загрузки и использования. Приложение Life360 Premium добавляет перечисленные выше отличные возможности и доступно по подписке.

Цена зависит от местоположения. Стоимость подписки будет снята с вашей кредитной карты через ваш аккаунт iTunes. Ваша подписка будет автоматически продлена, если не будет аннулирована по крайней мере за 24 часа до окончания текущего периода. Вы не сможете отменить подписку после активации. Управляйте своими подписками в настройках аккаунта после покупки. Для получения более подробной информации о нашей политике конфиденциальности нажмите на ссылку https://www.life360.com/privacy_policy/.

Узнайте больше на www.life360.com.

Life360 is the world’s leading location-sharing app, and is the best way to stay connected to family, friends, and everyone in between.

Use Life360 to:
* Create discreet Circles for the important people in your life
* Share your location with who you want, when you want
* Get automatic notifications when friends and family arrive at favorite Places
* Communicate one-to-one or to an entire group with free in-app messaging

“This app is like OnStar on my phone for everyone in my family. I love it!” –Meaghan Merrill

**Keep friends and family separate**
Life360 Circles allows you to organize your friends and family into unique groups. You’ll start with a Circle for your core family – mom, dad, kids – but the sky’s the limit! If you’re the Circle admin, you get to decide who’s in and who’s out.

Create Circles for your cousins or other extended family, add a Circle for your nanny or babysitter, or create a temporary Circle for the Little League team’s trip to the playoffs.

If you have friends or family who’d rather not be connected, that’s okay, too! Circles will allow you to keep them separate when you need to.

**You control your information**
Location, messages and Places are all tied to your Circles, so you can check in with your Grandparents Circle and not the book club. Need your daughter to pick up milk on the way home from soccer practice? Message your Family Circle and not your best friends.

You can pause location sharing to any Circle at any time, which is perfect for caregivers who don’t need to share their location 24/7. (Or for anyone who just needs a little “me” time.)

**Take the guesswork out of your day**
If you often find yourself texting “did you get there okay” or “when will you be home,” Life360 Places is for you. Create zones around your home, work, school or anywhere you visit regularly. Whenever someone in your Circle arrives or leaves, you’ll get a notification letting you know.

Places are Circle specific, and you set your alert preferences. Get alert notifications for arrivals and/or departures, and decide whom you want to associate with each Place.

Keep your family safe and connected with Life360 Premium, and enjoy more of the app you love including:
· 24/7 Live Advisor: Always have someone standing by ready to help
· Emergency Roadside Assistance: Flat tire, no problem.
· Stolen Phone Protection: $100 mobile phone replacement
· Unlimited Places: Keep your entire family connected with unlimited Places and more.

Life360 is free to download and use. Life360 Premium adds the great features above and is available by subscription

Two subscription options:
· $4.99/month
· $49.99/year

Price may vary by location. Subscriptions will be charged to your credit card through your iTunes account. Your subscription will automatically renew unless cancelled at least 24 hours before the end of the current period. You will not be able to cancel the subscription once activated. Manage your subscriptions in Account Settings after purchase. For more information on our privacy policy, click https://www.life360.com/privacy_policy/.

With Life360, you can also:
* Check in to let your Circles know you’re okay
* Get driving directions to people in your Circles
* Track a lost or stolen phone
* Utilize the Life360 panic button, which will send a voicemail, email and app notification to everyone in your Circles, letting them know you need help

Disclaimer: Continued usage of location services while the app is in the background can excessively drain battery.

O Localizador de Família Life360 é o App localizador de família mais preciso e poderoso e foi atualizado com muitos novos recursos tais como: Life360 Círculos e Life360 Lugares. Usando a tecnologia mais moderna de rastreamento por GPS, o Localizador de Família Life 360 permite que você:

• Veja a(s) localização(ções) dos membros do Círculo em um mapa visível somente para convidados
• Escolha quando compartilhar sua localização para cada Círculo
• Bata papo com uma pessoa ou com todos dentro de cada Círculo do Life360
• Coloque alertas que são acionados quando um membro do Círculo chega a um destino
• Rastreie um telefone perdido ou roubado

“Este App é como um rastreador no meu telefone para toda a minha família. Eu adoro!” –Meagan Merrill

O Localizador de Família Life360 agora tem Círculos. Os Círculos são basicamente grupos para familiares, amigos, colegas do futebol e mais. O céu é o limite. Crie um Círculo para o próximo acampamento. Quando a viagem acabar, exclua o Círculo ou mantenha-o para planejar a próxima viagem. É fácil assim.

Você pode escolher suas preferências de localização para cada Círculo. Alguns Círculos podem ser somente canais de comunicação, enquanto outros podem usar todos os recursos do Localizador de Família Life360. Não se preocupe com o vazamento de informações em outros Círculos. As escolhas dos recursos e os dados do Life360 são específicos para cada Círculo.

Bater papo é Grátis e fácil dentro do app Localizador de Família. Há uma sala de bate-papo em cada Círculo do Localizador de Família Life360 do qual você é membro. Em cada Círculo você pode escolher bater papo com todos ao mesmo tempo ou conversar em particular. Agora você pode economizar dinheiro em contas caras de telefone.

Fique Conectado à Suas Pessoas Favoritas

A maioria das mensagens de texto que são transmitidas por dia contém questões parecidas com estas: Onde você está? Você chegou?

Basta abrir o mapa do Localizador de Família Life360 e ver onde os membros do seu Círculo estão, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Desde que o membro do Círculo esteja com o recurso de localização ativado, a localização precisa será exibida no mapa.

O App Localizador de Família Life360 possui Alertas de Lugares específicos para cada Círculo. Para seu Círculo Familiar, você pode usar o Life360 Lugares para acionar os alertas com as atualizações de localização para escola, trabalho, aula de futebol, amigos e casa. Então, para seu Círculo de Amigos, você pode acionar os alertas quando você chegar ao Starbucks, à Biblioteca, à casa de seu namorado/namorada, o novo restaurante do momento, ou qualquer outra localização. O app automaticamente envia um alerta aos outros membros do Círculo informando que você chegou.

Mantenha sua família segura e conectada com Life360 Premium e aproveite mais o app que você adora, incluindo:
· Orientador Em Tempo Real 24/7: Tenha sempre alguém de prontidão e preparado para ajudar;
· Assistência Rodoviária Emergencial: Pneu furado é problema do passado;
· Proteção Contra Roubo de Celular: $100 para reposição de celular;
· Locais Ilimitados: Mantenha toda a sua família conectada com Locais ilimitados e muito mais.

Life360 é gratuito para baixar e utilizar. Life360 Premium é complementado com os excelentes recursos acima e está disponível por assinatura.

O preço pode variar com a localização. As assinaturas serão cobradas do seu cartão de crédito através da sua conta iTunes. Sua assinatura será renovada automaticamente a menos que seja cancelada pelo menos 24 horas antes do término do período vigente. Você não poderá cancelar a assinatura uma vez que ela esteja ativada. Para obter mais informações sobre nossa política de privacidade, clique em https://www.life360.com/privacy_policy/.

Life360 is the world’s leading location-sharing app, and is the best way to stay connected to family, friends, and everyone in between.

Use Life360 to:
* Create discreet Circles for the important people in your life
* Share your location with who you want, when you want
* Get automatic notifications when friends and family arrive at favorite Places
* Communicate one-to-one or to an entire group with free in-app messaging

“This app is like OnStar on my phone for everyone in my family. I love it!” –Meaghan Merrill

**Keep friends and family separate**
Life360 Circles allows you to organize your friends and family into unique groups. You’ll start with a Circle for your core family – mom, dad, kids – but the sky’s the limit! If you’re the Circle admin, you get to decide who’s in and who’s out.

Create Circles for your cousins or other extended family, add a Circle for your nanny or babysitter, or create a temporary Circle for the Little League team’s trip to the playoffs.

If you have friends or family who’d rather not be connected, that’s okay, too! Circles will allow you to keep them separate when you need to.

**You control your information**
Location, messages and Places are all tied to your Circles, so you can check in with your Grandparents Circle and not the book club. Need your daughter to pick up milk on the way home from soccer practice? Message your Family Circle and not your best friends.

You can pause location sharing to any Circle at any time, which is perfect for caregivers who don’t need to share their location 24/7. (Or for anyone who just needs a little “me” time.)

**Take the guesswork out of your day**
If you often find yourself texting “did you get there okay” or “when will you be home,” Life360 Places is for you. Create zones around your home, work, school or anywhere you visit regularly. Whenever someone in your Circle arrives or leaves, you’ll get a notification letting you know.

Places are Circle specific, and you set your alert preferences. Get alert notifications for arrivals and/or departures, and decide whom you want to associate with each Place.

Keep your family safe and connected with Life360 Premium, and enjoy more of the app you love including:
· 24/7 Live Advisor: Always have someone standing by ready to help
· Emergency Roadside Assistance: Flat tire, no problem.
· Stolen Phone Protection: $100 mobile phone replacement
· Unlimited Places: Keep your entire family connected with unlimited Places and more.

Life360 is free to download and use. Life360 Premium adds the great features above and is available by subscription

Two subscription options:
· $4.99/month
· $49.99/year

Price may vary by location. Subscriptions will be charged to your credit card through your iTunes account. Your subscription will automatically renew unless cancelled at least 24 hours before the end of the current period. You will not be able to cancel the subscription once activated. Manage your subscriptions in Account Settings after purchase. For more information on our privacy policy, click https://www.life360.com/privacy_policy/.

With Life360, you can also:
* Check in to let your Circles know you’re okay
* Get driving directions to people in your Circles
* Track a lost or stolen phone
* Utilize the Life360 panic button, which will send a voicemail, email and app notification to everyone in your Circles, letting them know you need help

Disclaimer: Continued usage of location services while the app is in the background can excessively drain battery.

Life360 is the world's leading realtime, location-sharing app, and is the best way to coordinate with family and friends. Get automatic notifications when your family comes and goes from home, work and school, and when they complete drives. As seen on FOX, NBC, CBS, and more!

Use Life360’s Family & Friend Locator to:

* View the realtime location of friends or family members on a private map
* Receive realtime alerts when friends or family arrive or leave home, work, and school
* Share photos and text messages with our secure, private chat
* See past location history for your Circle
* See information after each drive to improve driving safety
* Protect your family while they’re driving with our Crash Detection service
* Track a lost or stolen phone

“I have two new drivers. I feel more at ease when I can see info about their trips…Being able to not only know where my children are but also that they're driving safely is something I can't be thankful enough for.” - Miranda Carter

Use GPS to find Friends and Family

Life360’s Family & Friend Locator uses state-of-the-art GPS location data to report the realtime whereabouts of your friends and family. Simply install the Family & Friend Locator on everyone’s phone. Once registered, each member appears as a unique icon on the map so you’ll always know where your family members are.

No need to send text messages asking “When will you be home?” The Life360 Family & Friend Locator tells you! Create geofence zones around your home, work, school, or anywhere you visit regularly. Whenever someone in your Circle arrives or leaves those locations, you’ll get a notification.

Different Circles for Friends and Family

Life360 Circles allows you to organize your friends and family into unique groups. You’ll start with a Circle for your core family – mom, dad, kids – but the sky’s the limit! Create Circles for your extended family, add a Circle for your nanny or babysitter, or create a temporary Circle for the Little League team’s trip to the playoffs. You can pause location sharing to any Circle at any time, which is perfect for caregivers who don’t need to share their location 24/7 (or for anyone who just needs a little “me” time).

Follow Your Family’s Driving Behavior

With our latest features, you can see when your family is driving. Did your son just pass his driving test, and has taken to the road with the family car? Our premium driving features will let you see when your kids are speeding, driving irresponsibly, or texting while driving. Help them become better drivers and compare their driving to your own.

Keep Your Family Safe on the Road with Driver Protect

Protect the whole family with our premium Crash Detection service. Using the accelerometer on your phone, Life360 can automatically detect if a car crash has occurred while someone was driving. Our software has been tested in BMW’s crash test facility, and we analyzed data from numerous real life car crashes. When we detect an crash, our trained emergency response agents can call the person involved in the crash within minutes and check if they’re ok. If they need assistance, we can automatically dispatch emergency services directly to their location. We can also contact the driver's Circle and family immediately after the crash, to give you ultimate peace of mind while your family is on the road.

A reliable Cell Phone Tracker

Lost or stolen phone? Log into our web app at www.life360.com and you can track your phone in realtime to get it back. Just make sure to install the app on any iPhone, iPad, Android phone, or tablet that you want to keep track of, and you’ll never lose it again!

Disclaimer: Continued usage of location services while the app is in the background can excessively drain battery.
But not to worry, we’ve spent 8 years developing our location technology and our algorithms always keep battery usage to a minimum, even while you drive!

Pengesan Keluarga oleh Life360 ialah Aplikasi pengesan keluarga yang paling tepat lagi berkesan dan dikemas kini dengan ciri baru seperti Kalangan Life360 dan Tempat Life360. Teknologi penjejakan GPS terkini Pengesan Keluarga Life360 membolehkan anda:

• Melihat lokasi ahli Kalangan pada Peta
• Memilih bila hendak mengongsi lokasi
• Bersembang satu dengan satu dengan semua orang dalam Kalangan Life360
• Makluman Tempat dicetuskan apabila ahli Kalangan tiba ke destinasi
• Menjejak telefon yang dicuri/hilang

“Aplikasi ini seperti OnStar pada telefon. Saya suka!” –Meagan Merrill

Pengesan Keluarga oleh Life360 kini mempunyai Kalangan, iaitu Kumpulan untuk keluarga, rakan, rakan pasukan dan banyak lagi. Letaklah apa sahaja. Buat Kalangan untuk trip yang akan datang. Padamkan Kalangan setelah trip berakhir atau simpan untuk trip seterusnya. Semudah itu.

Anda boleh memilih keutamaan lokasi untuk Kalangan. Sesetengah Kalangan mungkin diwujudkan sebagai saluran komunikasi sementara Kalangan lain boleh menggunakan semua ciri Pengesan Keluarga Life360. Usah bimbang tentang kebocoran maklumat kepada Kalangan lain. Pilihan ciri dan data Life360 adalah khusus kepada setiap Kalangan.

Sembang adalah Percuma dan mudah dalam Aplikasi Pengesan Keluarga. Sembang terdapat dalam setiap Kalangan Pengesan Keluarga Life360 yang anda merupakan ahlinya. Anda boleh memilih untuk bersembang dengan semua orang dalam Kalangan, serentak atau mengadakan perbualan tertutup 1 dengan 1. Jimatkan wang atas bil telefon anda.

Berhubungan dengan Orang Yang Digemari

Kebanyakan mesej teks yang kerap dihantar mengandungi soalan ini: Awak di mana? Sudah sampai?

Buka peta Pengesan Keluarga Life360 untuk melihat lokasi ahli Kalangan, 24 jam sehari. Selagi ahli Kalangan menghidupkan ciri lokasi, lokasi tepat mereka akan dipaparkan pada peta.

Aplikasi Pengesan Keluarga Life360 mempunyai Makluman Tempat khusus kepada setiap Kalangan. Untuk Kalangan Keluarga, gunakan Tempat Life360 bagi mencetus makluman dengan kemas kini lokasi sekolah, tempat kerja, rakan dan rumah. Untuk Kalangan Rakan pula, cetuskan maklumat apabila anda tiba di Starbucks, Perpustakaan, restoran baru atau apa-apa sahaja lokasi. Aplikasi akan menghantar makluman secara automatik kepada ahli Kalangan lain bahawa anda telah selamat sampai.

Gunakan Pengesan Keluarga untuk Keselamatan Keluarga

Ibu bapa yang mempunyai anak menggemari Aplikasi Pengesan Keluarga Life360. Mereka dapat menyemak peta aplikasi pada telefon untuk mengetahui lokasi anak mereka.

Lindungilah keluarga anda dan kekalkan sambungan mereka dengan Life360 Premium, dan nikmatilah lebih banyak daripada aplikasi yang anda gemari termasuklah:
· Penasihat Langsung 24/7: Sentiasa mempunyai seseorang yang bersedia untuk membantu
· Bantuan Kecemasan Tepi Jalan: Tayar bocor, tiada masalah.
· Perlindungan Kecurian Telefon: Gantian telefon bimbit $100
· Tempat Tidak Terhad: Kekalkan kebersambungan seisi keluarga anda dengan Tempat tidak terhad dan banyak lagi.

Life360 ialah percuma untuk dimuat turun dan digunakan. Life360 Premium menambahkan ciri yang hebat di atas dan boleh didapati melalui langganan

Dua pilihan langganan:
· $4.99 sebulan
· $49.99 setahun

Harga mungkin berbeza mengikut lokasi. Langganan akan dicaj ke kad kredit anda melalui akaun iTunes anda. Langganan anda akan diperbaharui secara automatik melainkan dibatalkan sekurang-kurangnya 24 jam sebelum tamatnya tempoh semasa. Anda tidak akan dapat membatalkan langganan setelah ia diaktifkan. Uruskan langganan anda di Tetapan Akaun selepas pembelian. Untuk maklumat selanjutnya mengenai polisi privasi kami, klik https://www.life360.com/privacy_policy/

Lawati www.life360.com untuk maklumat lanjut.

Life360 가족 위치추적기는 가장 정확하고 강력한 가족 위치추적 앱으로, Life360 서클 및 Life360 장소와 같이 새롭고 다양한 기능이 업데이트되었습니다. Life360 가족 위치추적기는 최신 GPS 추적 기술을 이용하여, 다음과 같이 유용한 기능을 제공합니다.

• 초대 전용 지도상에서 서클 회원의 위치 확인
• 각각의 서클과 언제 사용자의 위치를 공유할지 선택
• 일대일 혹은 Life360 서클 회원 모두와 그룹 채팅
• 서클 회원이 목적지에 도착했을 때 알림
• 도난 혹은 분실한 휴대폰 추적

“이 앱은 제 가족 모두를 위한 휴대폰 속의 OnStar 같아요. 정말 마음에 든답니다!” – Meagan Merrill

이제, Life360 가족 위치추적기가 서클 기능을 지원합니다. 서클은 기본적으로 가족, 친구, 축구팀 동료 등과 같은 그룹을 뜻하며, 무제한으로 만들 수 있습니다. 가령, 캠핑 여행을 위한 서클을 만들어 보세요. 여행이 끝나면, 서클을 삭제하거나 다음 번 여행을 위해 그대로 유지할 수도 있습니다. 정말 간단하죠.

또, 각 서클마다 위치 환경설정을 다르게 선택할 수 있습니다. 일부 서클은 단순히 의사소통 채널로 이용할 수 있고 다른 서클은 Life360 가족 위치추적기의 모든 기능을 사용할 수 있습니다. 다른 서클로의 정보 누출도 걱정할 필요가 없습니다. 각 서클별로 특화된 데이터와 Life360 기능이 적용됩니다.

가족 위치추적기 앱 내에서 채팅은 무료로 손쉽게 할 수 있습니다. 귀하가 속한 Life360 가족 위치추적기 서클마다 채팅 기능이 지원됩니다. 각각의 서클에서 회원 모두와 그룹 채팅을 할 수도 있고 개인적으로 일대일 대화를 할 수도 있습니다. 이 기능은 비싼 전화요금을 절약하는 데 매우 효과적입니다.

좋아하는 사람들의 소식을 계속 확인

요즘 가장 보편적인 문자 메시지 문구에는 ""어디에 있어? 잘 도착했어?""와 같은 질문이 포함됩니다.

Life360 가족 위치추적기 지도를 열어 서클 회원의 위치를 24시간 연중무휴로 확인하세요. 서클 회원이 위치 기능을 작동시킨 상태라면, 해당 회원의 정확한 위치가 지도에 표시됩니다.

Life360 가족 위치추적기에는 서클마다 다르게 지정된 장소 알림 기능이 있습니다. 가족 서클의 경우, Life360 장소를 사용하여 학교, 직장, 축구 연습, 친구, 집과 관련된 위치가 바뀔 때마다 알림을 받을 수 있습니다. 친구 서클의 경우에는, 스타벅스, 도서관, 남자친구 혹은 여자친구 집, 새로운 최신 유행 레스토랑 등 어떤 장소에 도착했을 때 알림이 전달되도록 설정할 수 있습니다. 앱이 자동으로 다른 서클 회원에게 귀하가 잘 도착했다는 알림을 보냅니다.

가족의 안전을 위해 가족 위치추적기 사용

자녀를 둔 부모는 Life360 가족 위치추적기를 상당히 선호합니다. 휴대폰으로 앱의 지도를 확인하고, 아이들이 안전한 장소에 있는지, 이미 정한 목적지로 가고 있는지, 집에 오고 있는지 등을 확인함으로써 늘 안심할 수 있습니다.

응급상황 발생 시, Life360 가족 위치추적기에 내장된 공황 상태 기능을 이용하면, 자동으로 전화가 오고 이메일 및 문자 메시지가 전송되고, Life360 가족 위치추적기 서클에 있는 가족 모두가 GPS로 추적할 수 있습니다. 즉시 가족이 사용자의 위치를 찾아내며 전화를 받게 됩니다. 만약 가족이 근무 중이거나 휴대폰이 꺼진 상태라면, 이메일이 즉시 전송되어 휴대폰을 바로 확인할 수 있도록 합니다. 공황 상태 기능은 전화 작동이 안될 경우, 가족 모두를 위한 생명줄로서의 역할을 톡톡히 해냅니다.

당신의 가족을 Life360 프리미엄으로 연결하여 서로의 안전을 지키고 다음과 같은 기능의 혜택을 누리십시오:
· 24/7 라이브 어드바이저(Live Advisor): 도움을 드릴 안내 직원이 상시 대기하고 있습니다.
· 긴급 출동 지원: 타이어에 펑크가 나도 문제없습니다.
· 도난 휴대폰 보호: 휴대폰 교체 (100달러)
· 장소 무제한: 장소나 기타 사용 제약 없이 모든 가족이 연결됩니다.

Life360은 무료로 다운로드하여 사용할 수 있습니다. 위와 같은 뛰어난 기능이 추가된 Life360 프리미엄은 구독하여 사용하실 수 있습니다.

가격은 지역에 따라 다를 수 있습니다. 구독료는 귀하의 아이튠즈 계정을 통해 신용카드로 청구될 것입니다. 현재 기간이 끝나기 전 최소 24시간 이전에 취소하지 않으면 구독은 자동으로 갱신됩니다. 일단 활성화된 뒤에는 구독을 취소할 수 없습니다. 구입 후 '계정 설정'에서 구독을 관리할 수 ​​있습니다. 개인 정보 보호 정책에 대한 자세한 내용을 확인하시려면 https://www.life360.com/privacy_policy/를 클릭하십시오.

보다 더 자세한 정보는 www.life360.com을 참조하세요.

「今どこにいるの?」はもう必要ありません。Life360は大切な人がどこにいるのか、いつでもスマホで確認できる無料アプリです。

GPSを用いて位置情報の共有ができるLife360の6つのポイント

1. メンバーの位置を地図上で確認できます
2. メンバーが特定の地点に着いたら通知します
3. 困った時には緊急通知を発信できます
4. グループごとにチャットができます
5. 盗難や紛失時にスマホの追跡・監視ができます
6. バッテリー消費が少ない省電力設計です

Life360(ライフ360)は、Twitter、Facebook、LINEとは異なる、家族のためのSNSです。

◇Life360があるとこんな時に便利
◆家族の毎日の生活に
• 子供が学校・塾に着いた時、通知が届きます。
• 子供や実家の家族の見守りができます。
• パパの帰りが遅くてもすぐにわかります。
• 駅に着いたパパに買い物も頼めます。

◆友達とのお出かけに
• 待ち合わせに便利です。
• 仲のいい友達と居場所を共有して遊べます。
• 旅行中の別行動も安心です。
• カップルや恋人にも。遠距離恋愛も安心です。

◆万が一の防犯対策に
• 迷子になっても居場所がわかります。
• ワンタップで家族に居場所を通知します。
• スマホをなくした時も場所がわかります。

◆地震などの災害時に
• 家族の安否確認ができます
• 家族がどこにいるのかわかります。
• 緊急通知で家族に連絡できます。

◇Life360の特徴
◆サークルの作成
完全招待制でサークルを作成できます
家族や子供、友だちと自由にサークルを作成できます。チャット機能だけを利用してもいいし、位置情報共有の為に利用しても構いません。

◆位置情報の共有
GPSを利用してサークル内のメンバーが今どこにいるのか地図上で簡単にわかります
それぞれのサークルに対して位置情報を共有する/しないを選択できます。

◆特定の地点についたら通知
メンバーが特定の場所に到着すると、通知します。もちろん出発した時にも通知できます
それぞれのメンバーに対し、通知エリアを設定できます。

◆緊急通知機能
緊急時にはサークル内のメンバー全員に緊急通知を送れます
あなたの身に何かがあった場合、サークル内のメンバー全員に緊急通知を送信できます。

◆チャット機能
サークル内のメンバーと無料で簡単にチャットができます
それぞれのサークル内で、メンバー全員と会話するか、1対1で会話するかを選択できます。

◆スマホの追跡・監視
盗難や紛失時にもスマホの位置がわかります
Life360をインストールしておけば、あなたのスマホの位置が常にわかるので万が一の際にも安心です。

◆省電力設計
バッテリーの消費量が少ないです。
Life360は省電力なのに高精度で位置情報を取得します。

◇機能の詳細
◆通知エリア
Life360では、それぞれのサークルごとに、「到着」「出発」を通知する場所を設定できます。家族のサークルでは自宅、学校、塾、職場、友達の家、野球やサッカーの練習場などを設定してみましょう。家族がその場所へ到着したり、その場所から出発したらLife360がスマートフォンへ通知します。友達のサークルではディズニーランド・USJなどの遊園地、スターバックス、図書館、恋人の家、美味しいレストランなど思いつく限りの場所を設定して通知を受け取れます。待ち合わせにも便利です。キャンプやスキーでも大活躍です。

◆位置確認
子どものいる家族にとってLife360はとても便利です。Life360で地図をチェックしてください。ママやパパは子どもが安全な場所にいる、犯罪の多い地域には居ない、目的地へ向かっている、自宅に到着している事をいつでも確認できます。子どもを見守り、位置をアプリ上で検索することで居場所を特定し、迷子になることを防ぐこともできます。留学中のお子さんや高齢者の安否確認にも使えます。家族のことで不安を抱えがちな主婦や主夫にとっても安心のアプリです。普段のおでかけ、旅行時の観光中に迷子になる心配もありません。

◆緊急通知機能
緊急事態の際にはLife360の緊急通知機能(パニックボタン)を使いましょう。危険な目に遭いそうなとき、誰もいない夜道で不安なとき、犯罪や誘拐の危険を感じたとき、助けが必要なときなどにLife360から「緊急」ボタンを押すと、アプリからの通知、電話発信、メール送信、SMSメッセージ送信により、現在の位置情報をサークルのメンバー全員に送信します。緊急通知機能は家族の安全を守るライフラインです。このような家族向け、子供向けの防犯・防災機能も充実しています。

◆SNS機能
Life360はSNSとしても使用可能で、サークルのメンバー同士でメッセージの交換が可能です。家族だけでなく、おじいちゃんやおばあちゃんも含めて一家全員で使える安心アプリです。お出かけ時の連絡手段にも使えます。

◆Life360プレミアムプラン
月額または年額利用料をお支払いいただくと利用できる、Life360プレミアムプランをご紹介します。
• 「到着」「出発」を通知する場所を無制限に設定できます(無料利用ではグループごとに2か所まで)。
• あなたのグループのメンバーが過去どこにいたのか、どんな道をたどったかなどの履歴を30日間さかのぼって追跡・確認できます(無料利用では1日前まで)。

◆東日本大震災での防災活用
2011年3月11日に起こった東日本大震災でもLife360は活躍しました。日本にいるLife360ユーザーが、実際にLife360を利用して子供を含めた家族の安否確認を行いました。
地震を含めた数々の災害における安否確認ツールとして、大切な人の居場所を検索・確認するための防災用途でも活用できます。

Life360 - Localizzatore per la famiglia è la app di localizzazione più accurata e efficace. Oggi offre tante nuove funzioni, come i Gruppi Life360 e Luoghi Life360. Grazie alla tecnologia di localizzazione GPS più moderna, Family Locator by Life360 ti permette di:

• Vedere su una mappa privata la posizione dei membri del gruppo
• Scegliere se condividere la tua posizione con ciascun gruppo

• Chattare a due o con tutte le persone di ciascun gruppo Life360
• Ricevere un avviso quando la persona di un gruppo raggiunge una destinazione
• Rintracciare un telefono smarrito o rubato

""Adoro questa app, è come avere OnStar sul telefono per tutta la mia famiglia!"" - Meagan Merrill

Da oggi, Family Locator by Life360 ti offre i Gruppi, che possono essere formati da amici, familiari, compagni di squadra ecc. Le opzioni sono illimitate. Crea un gruppo per il prossimo campeggio e, appena finita la vacanza, puoi cancellarlo oppure conservarlo per il prossimo viaggio. Facilissimo!

Scegli le opzioni di posizione di ogni gruppo. I gruppi possono essere semplici canali di comunicazione o usare tutte le funzioni del Family Locator by Life360. I dati del gruppo non saranno visibili su altri gruppi, tutte le informazioni sono riservate.

La chat della app è gratuita e facile da usare. Ogni gruppo contiene l'opzione della chat, per ciattare in privato con una persona oppure con tutti i membri del gruppo. Così risparmi sulla bolletta del telefono.

Rimani in contatto con le tue persone preferite

Tantissimi messaggi di oggi contengono domande come queste: ""Dove sei?"", ""Sei arrivato?""

Apri la mappa del Family Locator by Life360 per vedere dove si trovano i membri del gruppo 24 ore su 24. Se i membri hanno attivato la relativa funzione, la loro posizione sarà visibile sulla mappa.

Il Family Locator by Life360 offre Notifiche di Posizione per ogni gruppo.Usa i usare Luoghi Life360 per attivare allerte con aggiornamenti di posizione per la scuola, l'ufficio, la scuola di calcio, per gli amici o per la casa. Puoi ricevere notifiche per il tuo gruppo quando arrivi da Starbucks, in biblioteca, a casa del tuo fidanzato/fidanzata, al ristorante ecc. La app invia una notifica agli altri membri del gruppo quando sei arrivato a destinazione.

Usa Family Locator per la sicurezza della tua famiglia

La App di Family Locator è la preferita dei genitori, che possono vedere la mappa sul telefono e controllare se i figli si trovano in un posto sicuro, se sono sulla strada di casa o verso la giusta destinazione.

Mantieni la tua famiglia al sicuro e connessa con Life360 Premium e ottieni di più dalla tua app preferita, tra cui:
· Consulente disponibile in tempo reale 24/7, per avere sempre qualcuno pronto ad aiutarti
· Assistenza stradale d'emergenza: si è bucata una gomma? Nessun problema.
· Protezione contro il furto del telefono: $100 per la sostituzione del tuo cellulare
· Postazioni illimitate: mantieni l'intera famiglia connessa con postazioni illimitate e molto altro.

Life360 è gratuito da scaricare ed utilizzare. Life360 Premium integra l'importante offerta sopra descritta ed è disponibile in abbonamento

Il prezzo può variare in base al luogo di residenza. Gli abbonamenti saranno addebitati sulla tua carta di credito tramite l'account iTunes. Gli abbonamenti saranno rinnovati in automatico se non annullati almeno 24 ore prima del termine del periodo di abbonamento corrente. Non sarà possibile annullare l'abbonamento una volta attivato. Gestisci gli abbonamenti nelle impostazioni dell'account dopo l'acquisto. Per maggiori informazioni sulla nostra politica sulla privacy, clicca su https://www.life360.com/privacy_policy/.

Visita www.life360.com per maggiori informazioni.

Penentu Lokasi Keluarga Life360 adalah aplikasi terakurat dan andal serta telah dilengkapi banyak fitur baru seperti Life360 Circles dan Life360 Places. Menggunakan teknologi GPS terbaru, Penentu Lokasi Keluarga Life360 memungkinkan Anda untuk:

• Melihat lokasi anggota Circle pada Peta khusus undangan
• Memilih waktu berbagi lokasi untuk setiap Circle
• Mengobrol satu lawan satu atau dengan semua orang di Life360 Circle
• Mengaktifkan peringatan tempat ketika anggota Circle mencapai tujuan
• Melacak ponsel yang hilang atau dicuri

""Aplikasi ini seperti OnStar di ponsel saya untuk semua anggota keluarga saya. Saya suka sekali!” –Meagan Merrill

Penentu Lokasi Keluarga dari Life360 sekarang memiliki Circle. Circle pada dasarnya merupakan grup untuk keluarga, teman, anggota tim olahraga, dan lainnya. Hanya langit menjadi batasnya. Buatlah Circle untuk perjalanan berkemah selanjutnya. Ketika perjalanan berakhir, hapus Circle atau simpan untuk merencanakan perjalanan selanjutnya. Mudah sekali.

Anda dapat memilih preferensi lokasi untuk setiap Circle. Sebagian Circle mungkin hanya saluran komunikasi, sementara yang lain dapat menggunakan semua fitur Penentu Lokasi Keluarga Life360. Informasi tidak akan bocor ke Circle lain. Pilihan fitur dan data Life360 bersifat khusus untuk setiap Circle.

Mengobrol mudah dan gratis dilakukan di dalam Aplikasi Penentu Lokasi Keluarga. Chat hanya dilakukan di dalam setiap Circle Penentu Lokasi Keluarga Life360 tempat Anda menjadi anggotanya. Di setiap Circle, Anda dapat memilih untuk mengobrol dengan semua orang sekaligus atau bercakap-cakap secara privat. Sekarang Anda dapat menghemat biaya tagihan telepon yang mahal itu.

Tetap Terhubung ke Orang-Orang Favorit Anda

Sebagian besar teks yang berseliweran di udara saat ini memuat pertanyaan seperti berikut: Kamu di mana? Sudah sampai?

Buka saja peta Penentu Lokasi Keluarga Life360 dan lihat di mana anggota Circle Anda berada, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Selama anggota Circle mengaktifkan fitur lokasinya, lokasi mereka akan ditampilkan di peta.

Aplikasi Penentu Lokasi Keluarga Life360 memiliki Peringatan Tempat spesifik untuk setiap Circle. Untuk Circle Keluarga Anda, Anda dapat menggunakan Life360 Places untuk mengaktifkan peringatan dengan pembaruan lokasi untuk sekolah, kantor, latihan olahraga, teman, dan rumah. Lalu, untuk Circle Teman, Anda dapat mengaktifkan peringatan ketika Anda tiba di Starbucks, Perpustakaan, rumah teman/kekasih, restoran baru, atau lokasi apa pun yang diinginkan. Aplikasi ini secara otomatis mengirim peringatan yang memberi tahu anggota Circle yang lain bahwa Anda telah tiba.

Jaga keluarga Anda tetap aman dan terhubung dengan Life360 Premium, dan nikmati kelebihan dari aplikasi yang Anda senangi termasuk:
- Penasihat Langsung 24/7: Selalu memiliki orang yang siaga dan siap membantu
- Bantuan Darurat di Jalan: Ban kempes, bukan masalah.
- Perlindungan Terhadap Pencurian Ponsel: Penggantian ponsel sebesar $100
- Tempat-Tempat Tak Terbatas: Buat seluruh keluarga Anda terhubung dengan Tempat-Tempat yang tak terbatas dan lebih banyak lagi.

Life360 gratis untuk diunduh dan digunakan. Life360 Premium memmberi lebih banyak fitur yang bagus dan tersedia lewat langganan

Harga berbeda tergantung pada lokasi. Langganan akan dikenakan pada kartu kredit Anda lewat akun iTunes Anda. Langganan Anda secara otomatis diperbarui kecuali dibatalkan minimal 24 jam sebelum akhir periode saat ini. Anda tidak akan dapat membatalkan langganan setelah pengaktifan. Atur langganan Anda di Pengaturan Akun setelah pembelian. Untuk informasi lebih lanjut tentang kebijakan privasi kami, klik https://www.life360.com/privacy_policy/.

Kunjungi www.life360.com untuk informasi lebih lanjut.

Life360 is the world’s leading location-sharing app, and is the best way to stay connected to family, friends, and everyone in between.

Use Life360 to:
* Create discreet Circles for the important people in your life
* Share your location with who you want, when you want
* Get automatic notifications when friends and family arrive at favorite Places
* Communicate one-to-one or to an entire group with free in-app messaging

“This app is like OnStar on my phone for everyone in my family. I love it!” –Meaghan Merrill

**Keep friends and family separate**
Life360 Circles allows you to organize your friends and family into unique groups. You’ll start with a Circle for your core family – mom, dad, kids – but the sky’s the limit! If you’re the Circle admin, you get to decide who’s in and who’s out.

Create Circles for your cousins or other extended family, add a Circle for your nanny or babysitter, or create a temporary Circle for the Little League team’s trip to the playoffs.

If you have friends or family who’d rather not be connected, that’s okay, too! Circles will allow you to keep them separate when you need to.

**You control your information**
Location, messages and Places are all tied to your Circles, so you can check in with your Grandparents Circle and not the book club. Need your daughter to pick up milk on the way home from soccer practice? Message your Family Circle and not your best friends.

You can pause location sharing to any Circle at any time, which is perfect for caregivers who don’t need to share their location 24/7. (Or for anyone who just needs a little “me” time.)

**Take the guesswork out of your day**
If you often find yourself texting “did you get there okay” or “when will you be home,” Life360 Places is for you. Create zones around your home, work, school or anywhere you visit regularly. Whenever someone in your Circle arrives or leaves, you’ll get a notification letting you know.

Places are Circle specific, and you set your alert preferences. Get alert notifications for arrivals and/or departures, and decide whom you want to associate with each Place.

Keep your family safe and connected with Life360 Premium, and enjoy more of the app you love including:
· 24/7 Live Advisor: Always have someone standing by ready to help
· Emergency Roadside Assistance: Flat tire, no problem.
· Stolen Phone Protection: $100 mobile phone replacement
· Unlimited Places: Keep your entire family connected with unlimited Places and more.

Life360 is free to download and use. Life360 Premium adds the great features above and is available by subscription

Two subscription options:
· $4.99/month
· $49.99/year

Price may vary by location. Subscriptions will be charged to your credit card through your iTunes account. Your subscription will automatically renew unless cancelled at least 24 hours before the end of the current period. You will not be able to cancel the subscription once activated. Manage your subscriptions in Account Settings after purchase. For more information on our privacy policy, click https://www.life360.com/privacy_policy/.

With Life360, you can also:
* Check in to let your Circles know you’re okay
* Get driving directions to people in your Circles
* Track a lost or stolen phone
* Utilize the Life360 panic button, which will send a voicemail, email and app notification to everyone in your Circles, letting them know you need help

Disclaimer: Continued usage of location services while the app is in the background can excessively drain battery.

Life360 is the world’s leading location-sharing app, and is the best way to stay connected to family, friends, and everyone in between.

Use Life360 to:
* Create discreet Circles for the important people in your life
* Share your location with who you want, when you want
* Get automatic notifications when friends and family arrive at favorite Places
* Communicate one-to-one or to an entire group with free in-app messaging

“This app is like OnStar on my phone for everyone in my family. I love it!” –Meaghan Merrill

**Keep friends and family separate**
Life360 Circles allows you to organize your friends and family into unique groups. You’ll start with a Circle for your core family – mom, dad, kids – but the sky’s the limit! If you’re the Circle admin, you get to decide who’s in and who’s out.

Create Circles for your cousins or other extended family, add a Circle for your nanny or babysitter, or create a temporary Circle for the Little League team’s trip to the playoffs.

If you have friends or family who’d rather not be connected, that’s okay, too! Circles will allow you to keep them separate when you need to.

**You control your information**
Location, messages and Places are all tied to your Circles, so you can check in with your Grandparents Circle and not the book club. Need your daughter to pick up milk on the way home from soccer practice? Message your Family Circle and not your best friends.

You can pause location sharing to any Circle at any time, which is perfect for caregivers who don’t need to share their location 24/7. (Or for anyone who just needs a little “me” time.)

**Take the guesswork out of your day**
If you often find yourself texting “did you get there okay” or “when will you be home,” Life360 Places is for you. Create zones around your home, work, school or anywhere you visit regularly. Whenever someone in your Circle arrives or leaves, you’ll get a notification letting you know.

Places are Circle specific, and you set your alert preferences. Get alert notifications for arrivals and/or departures, and decide whom you want to associate with each Place.

Keep your family safe and connected with Life360 Premium, and enjoy more of the app you love including:
· 24/7 Live Advisor: Always have someone standing by ready to help
· Emergency Roadside Assistance: Flat tire, no problem.
· Stolen Phone Protection: $100 mobile phone replacement
· Unlimited Places: Keep your entire family connected with unlimited Places and more.

Life360 is free to download and use. Life360 Premium adds the great features above and is available by subscription

Two subscription options:
· $4.99/month
· $49.99/year

Price may vary by location. Subscriptions will be charged to your credit card through your iTunes account. Your subscription will automatically renew unless cancelled at least 24 hours before the end of the current period. You will not be able to cancel the subscription once activated. Manage your subscriptions in Account Settings after purchase. For more information on our privacy policy, click https://www.life360.com/privacy_policy/.

With Life360, you can also:
* Check in to let your Circles know you’re okay
* Get driving directions to people in your Circles
* Track a lost or stolen phone
* Utilize the Life360 panic button, which will send a voicemail, email and app notification to everyone in your Circles, letting them know you need help

Disclaimer: Continued usage of location services while the app is in the background can excessively drain battery.

Life360 is the world’s leading location-sharing app, and is the best way to stay connected to family, friends, and everyone in between.

Use Life360 to:
* Create discreet Circles for the important people in your life
* Share your location with who you want, when you want
* Get automatic notifications when friends and family arrive at favorite Places
* Communicate one-to-one or to an entire group with free in-app messaging

“This app is like OnStar on my phone for everyone in my family. I love it!” –Meaghan Merrill

**Keep friends and family separate**
Life360 Circles allows you to organize your friends and family into unique groups. You’ll start with a Circle for your core family – mom, dad, kids – but the sky’s the limit! If you’re the Circle admin, you get to decide who’s in and who’s out.

Create Circles for your cousins or other extended family, add a Circle for your nanny or babysitter, or create a temporary Circle for the Little League team’s trip to the playoffs.

If you have friends or family who’d rather not be connected, that’s okay, too! Circles will allow you to keep them separate when you need to.

**You control your information**
Location, messages and Places are all tied to your Circles, so you can check in with your Grandparents Circle and not the book club. Need your daughter to pick up milk on the way home from soccer practice? Message your Family Circle and not your best friends.

You can pause location sharing to any Circle at any time, which is perfect for caregivers who don’t need to share their location 24/7. (Or for anyone who just needs a little “me” time.)

**Take the guesswork out of your day**
If you often find yourself texting “did you get there okay” or “when will you be home,” Life360 Places is for you. Create zones around your home, work, school or anywhere you visit regularly. Whenever someone in your Circle arrives or leaves, you’ll get a notification letting you know.

Places are Circle specific, and you set your alert preferences. Get alert notifications for arrivals and/or departures, and decide whom you want to associate with each Place.

Keep your family safe and connected with Life360 Premium, and enjoy more of the app you love including:
· 24/7 Live Advisor: Always have someone standing by ready to help
· Emergency Roadside Assistance: Flat tire, no problem.
· Stolen Phone Protection: $100 mobile phone replacement
· Unlimited Places: Keep your entire family connected with unlimited Places and more.

Life360 is free to download and use. Life360 Premium adds the great features above and is available by subscription

Two subscription options:
· $4.99/month
· $49.99/year

Price may vary by location. Subscriptions will be charged to your credit card through your iTunes account. Your subscription will automatically renew unless cancelled at least 24 hours before the end of the current period. You will not be able to cancel the subscription once activated. Manage your subscriptions in Account Settings after purchase. For more information on our privacy policy, click https://www.life360.com/privacy_policy/.

With Life360, you can also:
* Check in to let your Circles know you’re okay
* Get driving directions to people in your Circles
* Track a lost or stolen phone
* Utilize the Life360 panic button, which will send a voicemail, email and app notification to everyone in your Circles, letting them know you need help

Disclaimer: Continued usage of location services while the app is in the background can excessively drain battery.

Life360 est l'application de partage de position en temps réel leader du marché, elle est également idéale pour communiquer avec votre famille et vos amis.

Recevez automatiquement des notifications lorsque les membres de votre famille quittent ou rejoignent le domicile, leur lieu de travail ou l'école, et lorsqu'ils effectuent un trajet en voiture.

Utilisez la fonction de localisation de la famille et des amis de Life360 pour​:​
* Visualiser en temps réel la localisation des membres de votre famille ou de vos amis sur une carte privée​
* Recevoir des alertes en temps réel lorsque les membres de votre famille ou vos amis quittent ou rejoignent le domicile, leur lieu de travail ou l'école​
​* Partager des photos et envoyer des SMS via notre fonction de conversation privée et sécurisée​
* Consulter l'historique des positions de votre cercle​
* Obtenir des informations après chaque trajet afin d'améliorer la sécurité au volant​

Utilisez le GPS pour trouver vos amis et votre famille​

La fonction de localisation de votre famille et de vos amis de Life360 utilise des données de localisation GPS avancées pour connaître la position en temps réel de vos proches. Il vous suffit d'activer la localisation de la famille et des amis sur le téléphone des personnes de votre choix. Une fois ajouté, chaque membre, représenté par une icône unique, apparaîtra sur la carte pour vous permettre de savoir où il se trouve.

Vous n'aurez plus besoin d'envoyer un SMS pour connaître l'heure à laquelle vos ouailles seront de retour. La localisation de la famille et des amis de Life360 vous le dira!

Avertissement​​: l'utilisation continue des services de localisation lorsque l'application est en arrière-plan peut fortement réduire l'autonomie de la batterie. Mais ne vous inquiétez pas​nbsp​! Nous avons développé notre technologie de localisation pendant 8​nbsp​ans. Ainsi, même lorsque vous conduisez, nos algorithmes permettent de limiter l'utilisation de la batterie.

Life360 is the world’s leading location-sharing app, and is the best way to stay connected to family, friends, and everyone in between.

Use Life360 to:
* Create discreet Circles for the important people in your life
* Share your location with who you want, when you want
* Get automatic notifications when friends and family arrive at favorite Places
* Communicate one-to-one or to an entire group with free in-app messaging

“This app is like OnStar on my phone for everyone in my family. I love it!” –Meaghan Merrill

**Keep friends and family separate**
Life360 Circles allows you to organize your friends and family into unique groups. You’ll start with a Circle for your core family – mom, dad, kids – but the sky’s the limit! If you’re the Circle admin, you get to decide who’s in and who’s out.

Create Circles for your cousins or other extended family, add a Circle for your nanny or babysitter, or create a temporary Circle for the Little League team’s trip to the playoffs.

If you have friends or family who’d rather not be connected, that’s okay, too! Circles will allow you to keep them separate when you need to.

**You control your information**
Location, messages and Places are all tied to your Circles, so you can check in with your Grandparents Circle and not the book club. Need your daughter to pick up milk on the way home from soccer practice? Message your Family Circle and not your best friends.

You can pause location sharing to any Circle at any time, which is perfect for caregivers who don’t need to share their location 24/7. (Or for anyone who just needs a little “me” time.)

**Take the guesswork out of your day**
If you often find yourself texting “did you get there okay” or “when will you be home,” Life360 Places is for you. Create zones around your home, work, school or anywhere you visit regularly. Whenever someone in your Circle arrives or leaves, you’ll get a notification letting you know.

Places are Circle specific, and you set your alert preferences. Get alert notifications for arrivals and/or departures, and decide whom you want to associate with each Place.

Keep your family safe and connected with Life360 Premium, and enjoy more of the app you love including:
· 24/7 Live Advisor: Always have someone standing by ready to help
· Emergency Roadside Assistance: Flat tire, no problem.
· Stolen Phone Protection: $100 mobile phone replacement
· Unlimited Places: Keep your entire family connected with unlimited Places and more.

Life360 is free to download and use. Life360 Premium adds the great features above and is available by subscription

Two subscription options:
· $4.99/month
· $49.99/year

Price may vary by location. Subscriptions will be charged to your credit card through your iTunes account. Your subscription will automatically renew unless cancelled at least 24 hours before the end of the current period. You will not be able to cancel the subscription once activated. Manage your subscriptions in Account Settings after purchase. For more information on our privacy policy, click https://www.life360.com/privacy_policy/.

With Life360, you can also:
* Check in to let your Circles know you’re okay
* Get driving directions to people in your Circles
* Track a lost or stolen phone
* Utilize the Life360 panic button, which will send a voicemail, email and app notification to everyone in your Circles, letting them know you need help

Disclaimer: Continued usage of location services while the app is in the background can excessively drain battery.

El Localizador de Familia de Life360 es el servicio de localización para tu familia más preciso y poderoso, y su más reciente actualización incorpora nuevas características tales como los Círculos Life360 y los Lugares Life360. Gracias a la más moderna tecnología GPS, la aplicación te permitirá:
• Ver la ubicación de los miembros de los Círculos en un mapa accesible solo por invitación
• Elegir cuándo compartir tu ubicación con cada Círculo
• Chatear de forma individual o con todos los integrantes de un Círculo Life360
• Recibir alertas cuando un miembro de un Círculo llega a un lugar
• Rastrear un teléfono perdido o robado

"Esta aplicación es como OnStar en mi teléfono, y funciona para toda la familia. ¡Me encanta!" -Meagan Merrill

El Localizador de Familia de Life360 ahora incorpora Círculos, que son grupos para tus amigos, familia, compañeros del equipo de fútbol y más. No hay límites. Puedes crear un Círculo para tu próximo viaje con amigos y luego decidir si lo eliminas o lo mantienes para un siguiente viaje; ¡así de fácil!

Podrás cambiar las preferencias de ubicación de cada Círculo. Algunos pueden ser tan solo canales de comunicación, mientras que otros pueden usar todas las características. No te preocupes por tu privacidad: las características y preferencias son específicas para cada Círculo.

Chatea de forma fácil y gratuita con el Localizador de Familia: podrás conversar con cada Círculo que integres en la aplicación, seleccionando si deseas chatear con todos a la vez, o con miembros en privado. ¡Ahorra el dinero de tu cuenta de teléfono!

Mantente conectado con tus favoritos

La mayoría de los mensajes de texto contienen las mismas preguntas: "¿Dónde estás?" "¿Llegaste bien?"
Tan solo abre el mapa del Localizador de Familia de Life360 y ve dónde están los miembros de tu Círculo, 24 horas al día, 7 días a la semana. Mientras el miembro del Círculo tenga activado el rastreo, su ubicación específica aparecerá siempre.

El Localizador de Familia de Life360 integra alertas de lugar específicas a cada Círculo. Para tu Círculo familiar, puedes usar notificaciones para Lugares Life360 como la escuela, el trabajo, el gimnasio, la tienda y el hogar. Para tus amigos, puedes utilizar notificaciones para Starbucks, la biblioteca, la casa de tu novio o novia, el nuevo restaurante de moda, o cualquier lugar que desees. La aplicación avisa automáticamente a los miembros del Círculo cuando llegas a un lugar.

Utiliza el Localizador familiar para la seguridad de tu familia

Si tienes hijos, te encantará esta aplicación. Revisa el mapa directo en tu teléfono y disfruta la tranquilidad de saber que tus hijos se encuentran en un lugar seguro o de camino a casa.

Mantén a tu familia protegida y conectada con Life360 Premium y disfruta más de la aplicación que adoras, que incluye:
· Asesor/a en vivo las 24/7: siempre ten a alguien al pie tuyo, dispuesto/a a ayudarte.
· Asistencia de Emergencia en Carretera: pinchazo, no hay problema.
· Protección de Teléfono robado: $ 100 en reemplazo de teléfono móvil.
· Número ilimitado de sitios: Mantén a toda tu familia conectada con sitios ilimitados y más.

Life360 es gratis, descárgala y utilízala. Life360 Premium te agrega las grandes características descritas con anterioridad y está disponible por medio de suscripción

El precio puede variar según la ubicación. Suscripciones serán cargadas a tu tarjeta de crédito a través de tu cuenta de iTunes. Tu suscripción se renovará automáticamente si no se cancela por lo menos 24 horas antes del final del periodo actual. No podrás cancelar la suscripción una vez que esté activada. Administra tus suscripciones en Configuración de la cuenta después de la compra. Para obtener más información sobre nuestra política de privacidad, haz clic en https://www.life360.com/privacy_policy/.

Visita www.life360.com para más información.

Life360 is the world’s leading location-sharing app, and is the best way to stay connected to family, friends, and everyone in between.

Use Life360 to:
* Create discreet Circles for the important people in your life
* Share your location with who you want, when you want
* Get automatic notifications when friends and family arrive at favorite Places
* Communicate one-to-one or to an entire group with free in-app messaging

“This app is like OnStar on my phone for everyone in my family. I love it!” –Meaghan Merrill

**Keep friends and family separate**
Life360 Circles allows you to organize your friends and family into unique groups. You’ll start with a Circle for your core family – mom, dad, kids – but the sky’s the limit! If you’re the Circle admin, you get to decide who’s in and who’s out.

Create Circles for your cousins or other extended family, add a Circle for your nanny or babysitter, or create a temporary Circle for the Little League team’s trip to the playoffs.

If you have friends or family who’d rather not be connected, that’s okay, too! Circles will allow you to keep them separate when you need to.

**You control your information**
Location, messages and Places are all tied to your Circles, so you can check in with your Grandparents Circle and not the book club. Need your daughter to pick up milk on the way home from soccer practice? Message your Family Circle and not your best friends.

You can pause location sharing to any Circle at any time, which is perfect for caregivers who don’t need to share their location 24/7. (Or for anyone who just needs a little “me” time.)

**Take the guesswork out of your day**
If you often find yourself texting “did you get there okay” or “when will you be home,” Life360 Places is for you. Create zones around your home, work, school or anywhere you visit regularly. Whenever someone in your Circle arrives or leaves, you’ll get a notification letting you know.

Places are Circle specific, and you set your alert preferences. Get alert notifications for arrivals and/or departures, and decide whom you want to associate with each Place.

Keep your family safe and connected with Life360 Premium, and enjoy more of the app you love including:
· 24/7 Live Advisor: Always have someone standing by ready to help
· Emergency Roadside Assistance: Flat tire, no problem.
· Stolen Phone Protection: $100 mobile phone replacement
· Unlimited Places: Keep your entire family connected with unlimited Places and more.

Life360 is free to download and use. Life360 Premium adds the great features above and is available by subscription

Two subscription options:
· $4.99/month
· $49.99/year

Price may vary by location. Subscriptions will be charged to your credit card through your iTunes account. Your subscription will automatically renew unless cancelled at least 24 hours before the end of the current period. You will not be able to cancel the subscription once activated. Manage your subscriptions in Account Settings after purchase. For more information on our privacy policy, click https://www.life360.com/privacy_policy/.

With Life360, you can also:
* Check in to let your Circles know you’re okay
* Get driving directions to people in your Circles
* Track a lost or stolen phone
* Utilize the Life360 panic button, which will send a voicemail, email and app notification to everyone in your Circles, letting them know you need help

Disclaimer: Continued usage of location services while the app is in the background can excessively drain battery.

Life360 ist die weltweit führende App für Echtzeit-Standort-Sharing und der beste Weg, sich mit Familie und Freunden abzustimmen. Du erhältst automatisch Benachrichtigungen, wenn deine Familie das Haus verlässt, von der Arbeit und Schule nach Hause kommt, oder Fahrten abschließt.

Wie auf FOX, NBC und CBS und weiteren amerikanischen Sendern gesehen!

Die Ortungsfunktion für Familie​ ​& ​​Freunde von Life360 bietet:​
* Anzeige der aktuellen Standorte von Freunden oder Familienmitgliedern auf einer privaten Karte und in Echtzeit​
* Echtzeit-Warnungen, wenn Freunde oder Familie das Haus verlassen, oder von der Arbeit und Schule nach Hause zurückkehren
​* Teilen von Fotos und Textnachrichten mit unserem sicheren, privaten Chat​
* Standortverlauf für deinen Kreis

Verwende GPS, um Freunde und Familienmitglieder zu finden​

​Die Ortungsfunktion für Familie​nbsp​&​nbsp​Freunde von Life360 nutzt hochmoderne GPS-Positionsdaten, die in Echtzeit Aufenthaltsorte von Freunden und Familienmitgliedern erfassen. Installiere einfach die Ortungsfunktion für Familie​​ &​ ​Freunde auf jedem Smartphone. Nach der Registrierung erscheint jedes Mitglied als jeweils verschiedenes Symbol auf der Karte, sodass du immer weißt, wo deine Familienmitglieder sich aufhalten

Du musst nie wieder eine SMS senden, um zu fragen, wann jemand nach Hause kommt. Die Ortungsfunktion für Familie​ &​ Freunde von Life360 sagt es dir!

Erstelle Geofence-Zonen rund um dein Haus, die Arbeit, die Schule, oder Orte, die du regelmäßig aufsuchst. edes Mal, wenn jemand aus deinem Kreis diese Orte betritt oder verlässt, erhältst du eine Benachrichtigung. Du kannst die Standortfreigabe zu jedem Kreis jederzeit unterbrechen, was für Pflegekräfte perfekt ist, die ihren Standort nicht immer preisgeben möchten (oder jeden, der etwas Zeit für sich benötigt).

Haftungsausschluss: Kontinuierliche Nutzung von Standortdiensten, während die App im Hintergrund läuft, kann den Akku stark belasten.
Aber keine Sorge, wir haben 8 Jahre an unserer Standort-Technologie gearbeitet und unsere Algorithmen sorgen für einen minimalen Akkuverbrauch, auch während der Fahrt!

Life360 is the world’s leading location-sharing app, and is the best way to stay connected to family, friends, and everyone in between.

Use Life360 to:
* Create discreet Circles for the important people in your life
* Share your location with who you want, when you want
* Get automatic notifications when friends and family arrive at favorite Places
* Communicate one-to-one or to an entire group with free in-app messaging

“This app is like OnStar on my phone for everyone in my family. I love it!” –Meaghan Merrill

**Keep friends and family separate**
Life360 Circles allows you to organize your friends and family into unique groups. You’ll start with a Circle for your core family – mom, dad, kids – but the sky’s the limit! If you’re the Circle admin, you get to decide who’s in and who’s out.

Create Circles for your cousins or other extended family, add a Circle for your nanny or babysitter, or create a temporary Circle for the Little League team’s trip to the playoffs.

If you have friends or family who’d rather not be connected, that’s okay, too! Circles will allow you to keep them separate when you need to.

**You control your information**
Location, messages and Places are all tied to your Circles, so you can check in with your Grandparents Circle and not the book club. Need your daughter to pick up milk on the way home from soccer practice? Message your Family Circle and not your best friends.

You can pause location sharing to any Circle at any time, which is perfect for caregivers who don’t need to share their location 24/7. (Or for anyone who just needs a little “me” time.)

**Take the guesswork out of your day**
If you often find yourself texting “did you get there okay” or “when will you be home,” Life360 Places is for you. Create zones around your home, work, school or anywhere you visit regularly. Whenever someone in your Circle arrives or leaves, you’ll get a notification letting you know.

Places are Circle specific, and you set your alert preferences. Get alert notifications for arrivals and/or departures, and decide whom you want to associate with each Place.

Keep your family safe and connected with Life360 Premium, and enjoy more of the app you love including:
· 24/7 Live Advisor: Always have someone standing by ready to help
· Emergency Roadside Assistance: Flat tire, no problem.
· Stolen Phone Protection: $100 mobile phone replacement
· Unlimited Places: Keep your entire family connected with unlimited Places and more.

Life360 is free to download and use. Life360 Premium adds the great features above and is available by subscription

Two subscription options:
· $4.99/month
· $49.99/year

Price may vary by location. Subscriptions will be charged to your credit card through your iTunes account. Your subscription will automatically renew unless cancelled at least 24 hours before the end of the current period. You will not be able to cancel the subscription once activated. Manage your subscriptions in Account Settings after purchase. For more information on our privacy policy, click https://www.life360.com/privacy_policy/.

With Life360, you can also:
* Check in to let your Circles know you’re okay
* Get driving directions to people in your Circles
* Track a lost or stolen phone
* Utilize the Life360 panic button, which will send a voicemail, email and app notification to everyone in your Circles, letting them know you need help

Disclaimer: Continued usage of location services while the app is in the background can excessively drain battery.

Life360 is the world’s leading location-sharing app, and is the best way to stay connected to family, friends, and everyone in between.

Use Life360 to:
* Create discreet Circles for the important people in your life
* Share your location with who you want, when you want
* Get automatic notifications when friends and family arrive at favorite Places
* Communicate one-to-one or to an entire group with free in-app messaging

“This app is like OnStar on my phone for everyone in my family. I love it!” –Meaghan Merrill

**Keep friends and family separate**
Life360 Circles allows you to organize your friends and family into unique groups. You’ll start with a Circle for your core family – mom, dad, kids – but the sky’s the limit! If you’re the Circle admin, you get to decide who’s in and who’s out.

Create Circles for your cousins or other extended family, add a Circle for your nanny or babysitter, or create a temporary Circle for the Little League team’s trip to the playoffs.

If you have friends or family who’d rather not be connected, that’s okay, too! Circles will allow you to keep them separate when you need to.

**You control your information**
Location, messages and Places are all tied to your Circles, so you can check in with your Grandparents Circle and not the book club. Need your daughter to pick up milk on the way home from soccer practice? Message your Family Circle and not your best friends.

You can pause location sharing to any Circle at any time, which is perfect for caregivers who don’t need to share their location 24/7. (Or for anyone who just needs a little “me” time.)

**Take the guesswork out of your day**
If you often find yourself texting “did you get there okay” or “when will you be home,” Life360 Places is for you. Create zones around your home, work, school or anywhere you visit regularly. Whenever someone in your Circle arrives or leaves, you’ll get a notification letting you know.

Places are Circle specific, and you set your alert preferences. Get alert notifications for arrivals and/or departures, and decide whom you want to associate with each Place.

Keep your family safe and connected with Life360 Premium, and enjoy more of the app you love including:
· 24/7 Live Advisor: Always have someone standing by ready to help
· Emergency Roadside Assistance: Flat tire, no problem.
· Stolen Phone Protection: $100 mobile phone replacement
· Unlimited Places: Keep your entire family connected with unlimited Places and more.

Life360 is free to download and use. Life360 Premium adds the great features above and is available by subscription

Two subscription options:
· $4.99/month
· $49.99/year

Price may vary by location. Subscriptions will be charged to your credit card through your iTunes account. Your subscription will automatically renew unless cancelled at least 24 hours before the end of the current period. You will not be able to cancel the subscription once activated. Manage your subscriptions in Account Settings after purchase. For more information on our privacy policy, click https://www.life360.com/privacy_policy/.

With Life360, you can also:
* Check in to let your Circles know you’re okay
* Get driving directions to people in your Circles
* Track a lost or stolen phone
* Utilize the Life360 panic button, which will send a voicemail, email and app notification to everyone in your Circles, letting them know you need help

Disclaimer: Continued usage of location services while the app is in the background can excessively drain battery.

Life360 is the world’s leading location-sharing app, and is the best way to stay connected to family, friends, and everyone in between.

Use Life360 to:
* Create discreet Circles for the important people in your life
* Share your location with who you want, when you want
* Get automatic notifications when friends and family arrive at favorite Places
* Communicate one-to-one or to an entire group with free in-app messaging

“This app is like OnStar on my phone for everyone in my family. I love it!” –Meaghan Merrill

**Keep friends and family separate**
Life360 Circles allows you to organize your friends and family into unique groups. You’ll start with a Circle for your core family – mom, dad, kids – but the sky’s the limit! If you’re the Circle admin, you get to decide who’s in and who’s out.

Create Circles for your cousins or other extended family, add a Circle for your nanny or babysitter, or create a temporary Circle for the Little League team’s trip to the playoffs.

If you have friends or family who’d rather not be connected, that’s okay, too! Circles will allow you to keep them separate when you need to.

**You control your information**
Location, messages and Places are all tied to your Circles, so you can check in with your Grandparents Circle and not the book club. Need your daughter to pick up milk on the way home from soccer practice? Message your Family Circle and not your best friends.

You can pause location sharing to any Circle at any time, which is perfect for caregivers who don’t need to share their location 24/7. (Or for anyone who just needs a little “me” time.)

**Take the guesswork out of your day**
If you often find yourself texting “did you get there okay” or “when will you be home,” Life360 Places is for you. Create zones around your home, work, school or anywhere you visit regularly. Whenever someone in your Circle arrives or leaves, you’ll get a notification letting you know.

Places are Circle specific, and you set your alert preferences. Get alert notifications for arrivals and/or departures, and decide whom you want to associate with each Place.

Keep your family safe and connected with Life360 Premium, and enjoy more of the app you love including:
· 24/7 Live Advisor: Always have someone standing by ready to help
· Emergency Roadside Assistance: Flat tire, no problem.
· Stolen Phone Protection: $100 mobile phone replacement
· Unlimited Places: Keep your entire family connected with unlimited Places and more.

Life360 is free to download and use. Life360 Premium adds the great features above and is available by subscription

Two subscription options:
· $4.99/month
· $49.99/year

Price may vary by location. Subscriptions will be charged to your credit card through your iTunes account. Your subscription will automatically renew unless cancelled at least 24 hours before the end of the current period. You will not be able to cancel the subscription once activated. Manage your subscriptions in Account Settings after purchase. For more information on our privacy policy, click https://www.life360.com/privacy_policy/.

With Life360, you can also:
* Check in to let your Circles know you’re okay
* Get driving directions to people in your Circles
* Track a lost or stolen phone
* Utilize the Life360 panic button, which will send a voicemail, email and app notification to everyone in your Circles, letting them know you need help

Disclaimer: Continued usage of location services while the app is in the background can excessively drain battery.

Life360 is the world’s leading location-sharing app, and is the best way to stay connected to family, friends, and everyone in between.

Use Life360 to:
* Create discreet Circles for the important people in your life
* Share your location with who you want, when you want
* Get automatic notifications when friends and family arrive at favorite Places
* Communicate one-to-one or to an entire group with free in-app messaging

“This app is like OnStar on my phone for everyone in my family. I love it!” –Meaghan Merrill

**Keep friends and family separate**
Life360 Circles allows you to organize your friends and family into unique groups. You’ll start with a Circle for your core family – mom, dad, kids – but the sky’s the limit! If you’re the Circle admin, you get to decide who’s in and who’s out.

Create Circles for your cousins or other extended family, add a Circle for your nanny or babysitter, or create a temporary Circle for the Little League team’s trip to the playoffs.

If you have friends or family who’d rather not be connected, that’s okay, too! Circles will allow you to keep them separate when you need to.

**You control your information**
Location, messages and Places are all tied to your Circles, so you can check in with your Grandparents Circle and not the book club. Need your daughter to pick up milk on the way home from soccer practice? Message your Family Circle and not your best friends.

You can pause location sharing to any Circle at any time, which is perfect for caregivers who don’t need to share their location 24/7. (Or for anyone who just needs a little “me” time.)

**Take the guesswork out of your day**
If you often find yourself texting “did you get there okay” or “when will you be home,” Life360 Places is for you. Create zones around your home, work, school or anywhere you visit regularly. Whenever someone in your Circle arrives or leaves, you’ll get a notification letting you know.

Places are Circle specific, and you set your alert preferences. Get alert notifications for arrivals and/or departures, and decide whom you want to associate with each Place.

Keep your family safe and connected with Life360 Premium, and enjoy more of the app you love including:
· 24/7 Live Advisor: Always have someone standing by ready to help
· Emergency Roadside Assistance: Flat tire, no problem.
· Stolen Phone Protection: $100 mobile phone replacement
· Unlimited Places: Keep your entire family connected with unlimited Places and more.

Life360 is free to download and use. Life360 Premium adds the great features above and is available by subscription

Two subscription options:
· $4.99/month
· $49.99/year

Price may vary by location. Subscriptions will be charged to your credit card through your iTunes account. Your subscription will automatically renew unless cancelled at least 24 hours before the end of the current period. You will not be able to cancel the subscription once activated. Manage your subscriptions in Account Settings after purchase. For more information on our privacy policy, click https://www.life360.com/privacy_policy/.

With Life360, you can also:
* Check in to let your Circles know you’re okay
* Get driving directions to people in your Circles
* Track a lost or stolen phone
* Utilize the Life360 panic button, which will send a voicemail, email and app notification to everyone in your Circles, letting them know you need help

Disclaimer: Continued usage of location services while the app is in the background can excessively drain battery.

Life360 is the world's leading realtime, location-sharing app, and is the best way to coordinate with family and friends. Get automatic notifications when your family comes and goes from home, work and school, and when they complete drives. As seen on FOX, NBC, CBS, and more!

Use Life360’s Family & Friend Locator to:

* View the realtime location of friends or family members on a private map
* Receive realtime alerts when friends or family arrive or leave home, work, and school
* Share photos and text messages with our secure, private chat
* See past location history for your Circle
* See information after each drive to improve driving safety
* Protect your family while they’re driving with our Crash Detection service
* Track a lost or stolen phone

“I have two new drivers. I feel more at ease when I can see info about their trips…Being able to not only know where my children are but also that they're driving safely is something I can't be thankful enough for.” - Miranda Carter

Use GPS to find Friends and Family

Life360’s Family & Friend Locator uses state-of-the-art GPS location data to report the realtime whereabouts of your friends and family. Simply install the Family & Friend Locator on everyone’s phone. Once registered, each member appears as a unique icon on the map so you’ll always know where your family members are.

No need to send text messages asking “When will you be home?” The Life360 Family & Friend Locator tells you! Create geofence zones around your home, work, school, or anywhere you visit regularly. Whenever someone in your Circle arrives or leaves those locations, you’ll get a notification.

Follow Your Family’s Driving Behavior

With our latest features, you can see when your family is driving. Did your son just pass his driving test, and has taken to the road with the family car? Our premium driving features will let you see when your kids are speeding, driving irresponsibly, or texting while driving. Help them become better drivers and compare their driving to your own.

Protect the whole family with our premium Crash Detection service. Using the accelerometer on your phone, Life360 can automatically detect if a car crash has occurred while someone was driving. Our software has been tested in BMW’s crash test facility, and we analyzed data from numerous real life car crashes. When we detect an crash, our trained emergency response agents can call the person involved in the crash within minutes and check if they’re ok. If they need assistance, we can automatically dispatch emergency services directly to their location. We can also contact the driver's Circle and family immediately after the crash, to give you ultimate peace of mind while your family is on the road.

Life360 has the following subscriptions:
Life360 Plus - $2.99/mo, 24.99/yr
Life360 Driver Protect (US) - 7.99/mo, 69.99/yr
Life360 Driver Protect (Non-US) - $4.99/mo, $49.99/yr

With Plus, you receive 30 days of history, unlimited place alerts, and local crime alerts (US only). With Driver Protect, you get all the features of Plus, as well as driving analysis, 24/7 driver care support (US only), and crash detection (US only). All Driver Protect and Plus subscriptions have a free 7 day trial. After the trial ends, the subscription will auto-renew on a monthly or yearly basis. You will receive your first charge 7 days after starting your trial. You can turn off the auto-renew for this subscription at any time by going to your iTunes Account Settings. If you do not want to be billed during your trial, you must turn off auto-renew at least 24 hours before it expires.

https://www.life360.com/privacy_policy/

https://www.life360.com/terms_of_use/

Disclaimer: Continued usage of location services while the app is in the background can excessively drain battery.
But not to worry, we’ve spent 8 years developing our location technology and our algorithms always keep battery usage to a minimum, even while you drive!

Screenshots
Read more
Tell your friends
Ratings
more
Rating 5.0 Stars 10,380 ratings
Sentiment Analysis
more
Positive
 
64%
Addictive
 
11%
Crashes
 
5%
Negative
 
6%

What's this?

Sentiment Analysis

positive: Reviews that love the app or a feature, or generally find it fun, great, perfect, epic, etc. People recommending others to buy/download it.

addictiveness: Reviews talking about an app being enjoyable, useful, addictive, entertaining, fun, easy to use. People saying how they keep using an app or can't stop playing it.

crash: Reviews talking about the app or a feature crashing, freezing, not loading or working properly or needing bug-fixing.

negative: Reviews finding the app terrible, boring, unusable etc. People talking about deleting, uninstalling or even hating the app or a version; recommendations to others to not buy / download / upgrade.

Reviews keywords
more
Versions
Read more
18.4.1
April 16, 2019
18.4.0
April 12, 2019
18.3.1
April 04, 2019
18.3.0
March 31, 2019
18.2.0
March 25, 2019
18.0.0
February 14, 2019
17.9.0
January 30, 2019
17.8.1
January 18, 2019
17.7.1
January 05, 2019
17.7.0
January 03, 2019
17.6.0
December 28, 2018
17.5.2
December 05, 2018
17.5.1
December 04, 2018
17.5.0
December 01, 2018
17.4.2
November 21, 2018
17.4.1
November 16, 2018
17.4.0
November 07, 2018
17.3.0
October 25, 2018
17.2.0
October 09, 2018
17.1.0
September 25, 2018
17.0.1
September 18, 2018
17.0.0
September 13, 2018
16.9.0
September 03, 2018
16.8.1
August 17, 2018
16.8.0
August 14, 2018
16.7.2
August 08, 2018
16.7.0
August 02, 2018
16.6.1
July 23, 2018
16.5.1
July 11, 2018
16.5.0
July 08, 2018
16.4.0
June 24, 2018
16.3.2
June 21, 2018
16.3.1
June 12, 2018
16.3.0
June 05, 2018
16.2.0
May 23, 2018
16.1.0
May 13, 2018
16.0.0
April 27, 2018
15.9.0
April 10, 2018
15.8.0
March 27, 2018
15.7.0
March 13, 2018
15.6.0
February 28, 2018
15.5.0
February 14, 2018
15.4.0
February 02, 2018
15.3.0
January 17, 2018
15.2.0
January 03, 2018
15.1.0
December 12, 2017
15.0.0
November 28, 2017
14.9.1
November 11, 2017
14.9.0
November 07, 2017
14.8.0
October 24, 2017
14.7.0
October 12, 2017
14.6.0
October 03, 2017
14.5.1
September 21, 2017
14.5.0
September 12, 2017
14.3.1
August 24, 2017
14.3.0
August 16, 2017
14.2.0
August 03, 2017
14.1.1
July 25, 2017
14.1.0
July 20, 2017
14.0.0
July 08, 2017
13.9.0
June 24, 2017
13.8.1
June 10, 2017
13.8.0
June 06, 2017
13.7.1
June 01, 2017
13.7.0
May 24, 2017
13.6.0
May 09, 2017
13.5.1
April 29, 2017
13.5.0
April 25, 2017
13.4.1
April 20, 2017
13.4.0
April 12, 2017
13.3.0
March 28, 2017
13.2.0
March 14, 2017
13.1.0
March 06, 2017
13.0.0
February 11, 2017
12.9.0
February 02, 2017
12.8.1
January 21, 2017
12.8.0
January 18, 2017
12.7.1
January 14, 2017
12.7.0
January 04, 2017
12.6.0
December 14, 2016
12.5.0
November 30, 2016
12.4.2
November 19, 2016
12.4.1
November 16, 2016
12.4.0
November 09, 2016
12.3.0
October 26, 2016
12.2.0
October 10, 2016
12.1.2
October 06, 2016
12.1.1
October 04, 2016
12.1.0
September 28, 2016
12.0.0
September 14, 2016
11.9.0
August 31, 2016
11.8.0
August 18, 2016
11.7.0
August 03, 2016
11.6.0
July 20, 2016
11.5.0
July 08, 2016
11.4.2
June 28, 2016
11.4.0
June 22, 2016
11.3.0
June 09, 2016
11.2.0
May 25, 2016
11.1.1
May 13, 2016
11.1.0
May 10, 2016
11.0.0
April 13, 2016
10.9.0
March 22, 2016
10.8.0
February 24, 2016
10.7.1
January 30, 2016
10.7.0
January 22, 2016
10.5.0
December 04, 2015
10.4.5
November 19, 2015
10.4.0
November 10, 2015
10.3.1
October 21, 2015
10.3.0
October 09, 2015
10.2.1
September 22, 2015
10.2.0
September 02, 2015
10.1.0
August 01, 2015
10.0.1
July 20, 2015
10.0.0
July 12, 2015
9.2.1
May 18, 2015
9.2.0
April 29, 2015
9.1.1
April 02, 2015
9.1.0
March 28, 2015
9.0.0
March 17, 2015
8.1.0
March 08, 2015
8.0.0
December 14, 2014
7.2.0
November 26, 2014
7.1.1
November 06, 2014
7.1.0
October 30, 2014
7.0.0
October 11, 2014
6.5.0
October 05, 2014
6.3.0
June 18, 2014
6.2
June 04, 2014
6.1
March 29, 2014
6.0.4
December 18, 2013
6.0.3
November 16, 2013
6.0.2
November 08, 2013
6.0.1
September 18, 2013
6.0
September 07, 2013
5.9
May 24, 2013
5.7.1
April 09, 2013
5.7.0
March 29, 2013
5.6
February 23, 2013
5.5.2
January 17, 2013
5.5
December 21, 2012
5.3
November 09, 2012
5.1.2
September 21, 2012
5.1.1
July 19, 2012
5.1
May 31, 2012
5.0
April 21, 2012
4.2
December 22, 2011
4.0
November 22, 2011
3.4.2
October 16, 2011
3.4
September 13, 2011
3.3.1
July 19, 2011
3.3
July 17, 2011
3.2
June 27, 2011
3.0.2
June 20, 2011
3.0
June 08, 2011
2.2
April 04, 2011
2.0
January 26, 2011
1.6
December 08, 2010
1.4
November 18, 2010
1.3
October 10, 2010
1.0.1
August 13, 2010
1.0.0
August 09, 2010