Round up

Age

over 3 years

Released: 2015-07-29

Available in

155 Countries

of 155 total

Activity

3

last updated: 2019-03-31

Overall Ratings

1,794,692

with average of 4.5

Global Rank

#396

Within the Top 3%

Top 25 Overall

28 Countries

top 1 in São tomé and príncipe

Global Rank Positions

Play the world's best bird flinging, pig popping game!

Use the slingshot to fling birds at the piggies' towers and bring them crashing down – all to save the precious eggs.

New to the world of Angry Birds? Angry Birds 2 is the best way to get to know all of the iconic characters and experience the fun gameplay that has captured the hearts (and spare time) of millions of players.

Decorated Angry Birds veteran? Everything you love about classic Angry Birds games is here with some awesome new additions. Choose which bird to fling when, play with friends, take on multi stage levels, and compete and collaborate with players around the globe.

Features:
● CHOOSE YOUR BIRD. Choose which bird to put in the slingshot and defeat the pigs with strategy!
● MULTI-STAGE LEVELS. Play fun, challenging levels with multiple stages – just watch out for those Boss Pigs!
● DAILY CHALLENGES. Have a minute? Complete a daily challenge and earn some quick rewards.
● LEVEL UP your birds with feathers and up their scoring power. Build the ultimate flock!
● JOIN A CLAN to take down the pigs with friends and players around the world.
● IMPRESS THE MIGHTY EAGLE in Mighty Eagle's Bootcamp and earn coins to use in his exclusive shop.
● COMPETE in the ARENA. Compete with other players for some friendly bird flinging fun and prove who is the best.
● COLLECT SILLY HATS. Collect hats with different fun themes and level up your birds' fashion game. ● BAD PIGGIES. The green baddies are back, stronger, badder, and even greener.
● LOTS OF LEVELS. Play hundreds of levels with more added in regular updates and limited time events.
● LEADERBOARDS. Prove who is the best in the world on the global leaderboards.
● FREE to download! --- Angry Birds 2 is completely free to play. Although Angry Birds 2 can be downloaded for free, there are optional in-app purchases available.

This game may include:
- Direct links to social networking websites that are intended for an audience over the age of 13.
- Direct links to the internet that can take players away from the game with the potential to browse to any web page
- Advertising of Rovio products and also products from third parties

This game may require internet connectivity and subsequent data transfer charges may apply. When the game is played for the first time, there is a one-off download of additional content.

Terms of Use: https://www.rovio.com/terms-of-service
Privacy Policy: https://www.rovio.com/privacy

愤怒小鸟的老玩家?愤怒小鸟经典游戏,你热爱的一切,都还在,而且增添了精彩元素。选择要弹出的小鸟,与好友一同玩乐、抢攻多阶段关卡、与全球玩家竞赛合作。

特色:
● 可选择小鸟。选择把哪只小鸟放上弹弓,使用策略,打败猪猪!
● 多阶段关卡。欢乐刺激的多阶段关卡,任你玩乐,要留心 Boss 猪猪!
● 每日挑战。只有碎片时间?那就来每日挑战,快进快出,得点奖励。
● 升级小鸟。可使用羽毛提升小鸟等级,提高小鸟得分能力。打造终极鸟群! 
● 加入家族。与好友和其他地区的玩家一起,痛扁猪猪。
● 在Mighty Eagle的训练营扬名,赚取金币,到独家商店消费。
● 竞技场争雄。在竞技场和其他玩家一起玩耍,友好弹鸟,看谁最棒。
● 收集搞笑帽。收集不同主题的搞笑帽,提高小鸟的时尚水平。
● 坏猪猪。这些绿色恶棍回来了,更强、更坏,还更绿。
● 大量关卡。数百关卡,任你玩乐,常规更新和限时活动也添加了更多关卡。
● 排行榜。全球排行榜,看谁数第一。
● 免费下载!

---

愤怒小鸟2 完全可以免费玩。下载免费,应用内提供一些可选的购买选项。

本游戏可能包括:
- 指向针对 13 岁以上受众的社交网站的链接。
- 将玩家带离游戏去浏览任何互联网网页的的链接
- Rovio 产品广告,以及来自第三方的产品广告

本游戏可能需要网络连接,并因此而产生数据传输费用。第一次玩游戏时,需要一次性下载附加内容。

使用条款:http://www.rovio.com/terms-of-service
隐私政策:http://www.rovio.com/privacy

Dünyanın en iyi kuş fırlatma, domuz patlatma oyununu oyna!

Sapanı kullanarak kuşları domuzcukların kulelerine fırlat ve onları bangır bungur yere indir; her şey kıymetli yumurtaları kurtarmak için.

Angry Birds dünyasında yeni misin? Angry Birds 2, efsaneleşmiş karakterleri tanımanın ve milyonlarca oyuncunun kalbini (ve boş zamanlarını) çalan bu eğlenceli oyunu deneyimlemenin en iyi yolu.

Sağlam bir Angry Birds müdavimi misin? Angry Birds oyunlarıyla ilgili sevdiğin her şey, artı süper yeni eklemeler bu oyunda. Hangi kuşu ne zaman fırlatacağını seç, arkadaşlarınla oyna, çok aşamalı seviyeleri oyna, dünyanın her yerinden oyuncularla kapış ve işbirliği yap.

Özellikler:
● KUŞUNU SEÇ. Sapana hangi kuşu koyacağını seç ve domuzları stratejinle alt et!
● ÇOK AŞAMALI SEVİYELER. Birden çok aşama içeren, eğlenceli ve zorlu seviyeleri oyna; o Boss Domuzlara özellikle dikkat et!
● GÜNLÜK GÖREVLER. Bir dakikan var mı? Günlük görev bitirerek hızlısından birkaç ödül kazan.
● Tüylerle kuşlarının SEVİYESİNİ YÜKSELT ve skor gücüne güç kat. En süper sürüyü oluştur!
● Domuzların işini bitirmek için arkadaşların ve dünyanın her yerinden oyuncularla BİR KLANA KATIL.
● Kudretli Kartal'ın Eğitim Kampı'nda KUDRETLİ KARTALIN GÖZÜNE GİREREK onun özel dükkanında kullanacağın jetonlar kazan.
● ARENA'da MÜCADELE ET. Diğer oyuncularla dostluk maçı havasında kuş fırlatarak eğlen, en iyi kimmiş göster.
● KOMİK ŞAPKALAR TOPLA. Birbirinden komik temaları olan şapkaları topla ve kuşlarının moda anlayışını geliştir.
● KÖTÜ DOMUZCUKLAR. Kötü yeşilcikler daha güçlü, daha kötü ve daha yeşil geri döndüler.
● BOL BOL SEVİYE. Düzenli güncellemeler ve süre sınırlı etkinliklerle yenileri eklenen yüzlerce seviye oyna.
● LİDER TABELALARI. Global lider tabelalarında dünyanın en iyisi kimmiş göster.
● İndirmesi BEDAVA!

---

Angry Birds 2 oynamak tamamen ücretsizdir. Angry Birds 2 ücretsiz indirilebilmekle birlikte uygulama için alışveriş seçeneği de vardır.

Bu oyun şunları içerebilir:
- 13 yaşından büyük kitleye hitap eden, sosyal ağ web sitelerine doğrudan bağlantılar.
- Oyuncuları oyundan uzaklaştırarak her türlü web sayfasında dolaşma potansiyeli içeren doğrudan internet bağlantıları
- Rovio ürünlerinin ve üçüncü taraf ürünlerinin reklamları

Bu oyun, internet bağlantısı gerektirebilir ve buna bağlı olarak veri transferi ücretlerine tabi olabilir. Oyun ilk kez oynandığında, bir kereye mahsus olarak ek içerik indirilir.

Kullanım Şartları: http://www.rovio.com/terms-of-service
Gizlilik Politikası: http://www.rovio.com/privacy

Сыграй в лучшую в мире игру про летающих птиц и лопающихся свиней!

Используй рогатку, чтобы обрушить птичий ливень на свинские башни и спасти драгоценные яйца.

Новичок в мире Angry Birds? Angry Birds 2 — лучшая возможность познакомиться со знаменитыми персонажами и насладиться задорным игровым процессом, завоевавшим сердца (и свободное время) миллионов игроков.

Ветеран Angry Birds? Angry Birds 2 сочетает в себе лучшие элементы классических игр серии с множеством захватывающих новинок. Выбирай порядок метания птиц, играй с друзьями, проходи многоэтапные уровни, соревнуйся и объединяйся с игроками со всего света.

Особенности
● ВЫБЕРИ СВОЮ ПТИЦУ. Разрабатывай хитрую тактику победы над свиньями, выбирая порядок метания птиц!
● МНОГОЭТАПНЫЕ УРОВНИ. Проходи веселые и заковыристые многоэтапные уровни, но берегись свиней-боссов!
● ЕЖЕДНЕВНЫЕ ИСПЫТАНИЯ. Есть минутка? Пройди быстрое ежедневное испытание и получи награды.
● УЛУЧШАЙ птиц с помощью перьев, чтобы они приносили больше очков. Создай лучшую стаю!
● ВСТУПИ В КЛАН и побеждай свиней вместе с друзьями и игроками со всего мира.
● ПОРАЗИ МОГУЧЕГО ОРЛА в тренировочном лагере Могучего орла и заработай монеты, которые можно потратить в его эксклюзивном магазине.
● СОРЕВНУЙСЯ на АРЕНЕ. Соревнуйся с другими игроками в товарищеских матчах и докажи, что ты лучший птицеметатель в мире.
● СОБИРАЙ ЗАБАВНЫЕ ШЛЯПЫ. Собирай тематические шляпы и прокачивай своим птицам модный стиль.
● ЗЛОБНЫЕ СВИНЬИ. Зеленые злюки вернулись — и стали еще сильнее, злее и даже зеленее.
● МНОЖЕСТВО УРОВНЕЙ. Проходи сотни уже доступных уровней, к которым регулярно добавляются новые, и участвуй во временных событиях.
● РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ ИГРОКОВ. Докажи, что ты лучше всех, закрепившись в международном рейтинге лучших игроков.
● Играй БЕСПЛАТНО!

---

Angry Birds 2 — бесплатная игра. Angry Birds 2 можно загрузить бесплатно, но она содержит необязательные внутриигровые покупки.

Игра может содержать следующее.
— Прямые ссылки на сайты социальных сетей, предназначенные для аудитории старше 13 лет.
— Прямые интернет-ссылки, которые могут увести игроков из игры, после чего они смогу перейти на любую веб-страницу.
— Рекламу продуктов Rovio, а также продуктов третьих лиц.

Для работы этой игры может потребоваться подключение к Интернету. Плата за подключение к Интернету взимается согласно тарифному плану. При первом запуске игры потребуется загрузить дополнительный контент.

Условия использования: http://www.rovio.com/terms-of-service
Политика конфиденциальности: http://www.rovio.com/privacy

Jogue o melhor jogo de atirar pássaros e estourar porcos do mundo!

Use o estilingue para atirar pássaros nas torres dos porquinhos e fazê-las desmoronar – tudo para salvar os ovos preciosos.

Chegou agora no mundo de Angry Birds? Angry Birds 2 é a melhor maneira de conhecer todos os memoráveis personagens e se divertir com o jogo que arrebatou os corações (e o tempo livre) de milhões de jogadores.

Já é veterano condecorado em Angry Birds? Tudo que você ama nos jogos clássicos dos Angry Birds está aqui, mas com incrementos fantásticos. Escolha com qual pássaro jogar e quando, jogue com amigos, enfrente níveis com vários estágios e entre na competição e colabore com jogadores de todo o mundo.

Características:
● ESCOLHA O SEU PÁSSARO. Escolha que pássaro colocar no estilingue e derrote os porcos usando estratégia!
● NÍVEIS COM VÁRIOS ESTÁGIOS. Jogue níveis divertidos e cheios de desafio com vários estágios – só tome cuidado com os porcos chefões!
● DESAFIOS DIÁRIOS. Tem pouco tempo? Conclua o desafio do dia e ganhe recompensas rápidas.
● SUBA SEUS PÁSSAROS DE NÍVEL com as plumas para que façam mais pontos. Monte um grupo de pássaros imbatível!
● FAÇA PARTE DE UM CLÃ para derrotar os porcos com amigos e jogadores de todo o mundo.
● IMPRESSIONE A ÁGUIA ENORME no Acampamento da Águia Enorme e ganhe moedas para usar na loja exclusiva.
● ENTRE NA COMPETIÇÃO da ARENA. Tente derrotar outros jogadores numa atividade divertida para provar quem é o melhor.
● COLECIONE CHAPÉUS MALUCOS. Colecione chapéus com temas diferentes e deixe seus pássaros na moda.
● PORQUINHOS MALVADOS. Esses verdinhos malvados estão de volta, mais fortes, mais malévolos e ainda mais verdes.
● UM MONTE DE NÍVEIS. Jogue centenas de níveis e muitos outros mais, adicionados nas atualizações constantes e nos eventos de duração limitada.
● PLACARES. Prove quem é o melhor do mundo no placar global.
● GRÁTIS para baixar!

---

Angry Birds 2 é totalmente gratuito. Embora possa ser baixado de graça, há compras opcionais dentro do aplicativo.

Este jogo pode incluir:
- Links diretos para sites de rede social permitidos apenas para maiores de 13 anos.
- Links diretos que podem tirar os usuários do jogo para navegar em qualquer página da web.
- Anúncios de produtos da Rovio e também produtos de parceiros selecionados.

Este jogo talvez necessite de conexão à internet para funcionar e taxas referentes à transferência de dados poderão ser cobradas. Quando é jogado pela primeira vez, há um download único de conteúdo adicional.

Termos de Uso: http://www.rovio.com/terms-of-service
Política de Privacidade: http://www.rovio.com/privacy

앵그리버드 2 베테랑이시라고요? 오리지널앵그리버드 2에서 여러분이 즐기셨던 모든 요소가 앵그리버드 2에 녹아들어 있으며 멋진 추가 요소까지 더해졌습니다. 친구들과 함께 플레이하거나 멀티 스테이지 레벨에 도전하거나 전 세계의 플레이어들""새를 날려 돼지를 터뜨리는 모바일 액션 게임의 원조!

돼지들이 만든 요새에 용감한 새들을 발사해 요새를 부수고 빼앗긴 알을 되찾으세요.

앵그리버드의 세계에 오신 걸 환영합니다. 앵그리버드 2를 통해 수 백만 플레이어들의 마음을 사로잡고 여가 시간을 빼앗아 간 독특한 캐릭터를 만나 보세요!

앵그리버드 2 베테랑이시라고요? 오리지널앵그리버드 2에서 여러분이 즐기셨던 모든 요소가앵그리버드 2에 녹아들어 있으며 멋진 추가 요소까지 더해졌습니다. 친구들과 함께 플레이하거나 멀티 스테이지 레벨에 도전하거나 전 세계의 플레이어들과 협력 또는 경쟁플레이를 할 때 어떤 새를 날릴 지 선택해 보세요.

특징:
● 어떤 새를 날릴까요? 발사할 새를 전략적으로 선택해 돼지들을 효과적으로 무찌르세요!
● 멀티 스테이지! 재미있고 도전적인 난이도의 멀티 스테이지가 기다립니다. 보스 돼지는 조심하세요!
● 오늘의 도전. 잠시 시간 있나요? 오늘의 도전을 완료하고 곧바로 보상을 받으세요.
● 깃털을 사용해 새 친구들의 레벨을 올려 더 높은 점수를 획득하세요. 최강의 새 군단은 여러분의 손으로 만들 수 있습니다.
● 클랜에 가입하면 전 세계의 플레이어들 또는 내 친구들과 함께 돼지들을 무찌를 수 있습니다.
● 마이티 이글의 부트캠프에서 실력을 발휘하고 코인을 받아 전용 상점에서 사용하세요.
● 아레나에서 다른 플레이어들과 친선 게임을 즐기며 실력을 뽐내 보세요.
● 다양한 테마의 웃기는 모자를 모아 새의 레벨을 올려 보세요.
● 못된 녹색 돼지들이 돌아왔습니다. 전보다 더 강하고, 사악하고, 더 진한 녹색이죠.
● 수 백가지 레벨을 즐기고 정기 업데이트에 추가되는 새로운 레벨과 기간 제한 이벤트도 즐겨 보세요.
● 글로벌 순위표에서 여러분이 세계 최강임을 증명해 보세요.
● 바로 지금! 무료로 다운로드 하세요!

---

앵그리버드 2는 완전 무료로 플레이 가능합니다. 앵그리버드 2는 무료로 다운로드 및 플레이 가능하며 선택적인 인앱 구매가 가능합니다.

게임에 포함된 사항:
- 13세 이상 사용자를 대상으로 한 소셜 네트워크 웹사이트로 바로 연결되는 링크.
- 플레이어를 이동시켜 웹페이지를 둘러보게 하는 인터넷으로 바로 연결되는 링크.
- Rovio 제품 및 제삼자 제품에 대한 광고.

이 게임은 인터넷 연결이 필요하며 이후 데이터 전송 요금이 부과될 수 있습니다. 게임을 처음 플레이할 때 추가 콘텐츠를 한 번 다운로드해야 합니다.

이용 약관: http://www.rovio.com/terms-of-service
개인정보 보호정책: http://www.rovio.com/privacy""과 협력 또는 경쟁플레이를 할 때 어떤 새를 날릴 지 선택해 보세요.

특징:
● 어떤 새를 날릴까요? 발사할 새를 전략적으로 선택해 돼지들을 효과적으로 무찌르세요!
● 멀티 스테이지! 재미있고 도전적인 난이도의 멀티 스테이지가 기다립니다. 보스 돼지는 조심하세요!
● 오늘의 도전. 잠시 시간 있나요? 오늘의 도전을 완료하고 곧바로 보상을 받으세요.
● 깃털을 사용해 새 친구들의 레벨을 올려 더 높은 점수를 획득하세요. 최강의 새 군단은 여러분의 손으로 만들 수 있습니다.
● 클랜에 가입하면 전 세계의 플레이어들 또는 내 친구들과 함께 돼지들을 무찌를 수 있습니다.
● 마이티 이글의 부트캠프에서 실력을 발휘하고 코인을 받아 전용 상점에서 사용하세요.
● 아레나에서 다른 플레이어들과 친선 게임을 즐기며 실력을 뽐내 보세요.
● 다양한 테마의 웃기는 모자를 모아 새의 레벨을 올려 보세요.
● 못된 녹색 돼지들이 돌아왔습니다. 전보다 더 강하고, 사악하고, 더 진한 녹색이죠.
● 수 백가지 레벨을 즐기고 정기 업데이트에 추가되는 새로운 레벨과 기간 제한 이벤트도 즐겨 보세요.
● 글로벌 순위표에서 여러분이 세계 최강임을 증명해 보세요.
● 바로 지금! 무료로 다운로드 하세요!

---

앵그리버드 2는 완전 무료로 플레이 가능합니다. 앵그리버드 2는 무료로 다운로드 및 플레이 가능하며 선택적인 인앱 구매가 가능합니다.

게임에 포함된 사항:
- 13세 이상 사용자를 대상으로 한 소셜 네트워크 웹사이트로 바로 연결되는 링크.
- 플레이어를 이동시켜 웹페이지를 둘러보게 하는 인터넷으로 바로 연결되는 링크.
- Rovio 제품 및 제삼자 제품에 대한 광고.

이 게임은 인터넷 연결이 필요하며 이후 데이터 전송 요금이 부과될 수 있습니다. 게임을 처음 플레이할 때 추가 콘텐츠를 한 번 다운로드해야 합니다.

이용 약관: http://www.rovio.com/terms-of-service
개인정보 보호정책: http://www.rovio.com/privacy

大のベテランさん? ご心配なく! 本作の醍醐味はそのままに、改善や追加機能で進化を遂げたアングリーバード 2。今作は、打ち出すバードを選んだり、友達と対戦したり、各レベルごとにある複数のステージに挑戦したり、世界中のプレイヤーと協力したりできる新しい要素が盛りだくさん。

特徴:
● お気に入りのバードを選べる。スリングショットに入れるバードを選んで戦略的にピッグを倒そう!
● 各レベルに複数のステージがあり、飽きのこない作り。ボスピッグにだけは気をつけて!
● 暇じゃないって? デイリーチャレンジに挑戦すれば、素早く報酬を獲得できちゃう!
● 羽を集めてバードをレベルアップし、スコアをアップしよう。目指すは最強のバード!
● クランに参加して友達や世界中のプレイヤーたちと共にピッグを退治しよう。
● マイティイーグルのブートキャンプで腕を磨くと、特別なショップで使えるコインがもらえる!
● アリーナモードで世界中のプレイヤーと腕試ししよう!
● へんてこな帽子を集めてバードをファッションセンスを磨こう!
● バッドピギーズ..... パワーアップして、生意気さを増した緑色のヤツらにリベンジ!
● 定期的なアップデートや期間限定イベントでどんどんレベルが追加される!
● グローバルリーダーボードで世界に挑もう。
● ダウンロード無料!

---

アングリーバード 2 は完全無料でプレイできます。アングリーバード 2 は無料でダウンロードできますが、アプリ内課金をすることもできます。

本ゲームには以下の内容が含まれる場合があります:
- 13歳以上を対象とするSNSサイトへの直リンク。
- 本ゲーム外のインターネット上のウェブサイトへの直リンク。
- Rovioおよびサードパーティ製品の広告。

本ゲームはインターネット接続が必要な場合があり、これに伴うデータ転送料金が発生する場合があります。初めてプレイする際には、追加コンテンツが1回限りダウンロードされます。

利用規約: http://www.rovio.com/terms-of-service
プライバシーポリシー: http://www.rovio.com/privacy

Il gioco di uccelli volanti e maiali esplosivi più bello del mondo!

Usa la fionda per lanciare uccelli contro le torri dei maiali e farle crollare... e salva le preziose uova.

Sei nuovo nel mondo di Angry Birds? Angry Birds 2 è il modo migliore di imparare a conoscere tutti i celebri personaggi della serie e di provare lo stile di gioco irresistibile che ha catturato i cuori (e il tempo libero) di milioni di giocatori.

Sei un veterano di Angry Birds? Tutto ciò che adori del classico Angry Birds è qui, insieme a qualche fantastica aggiunta. Scegli quale uccello lanciare e quando, gioca con gli amici, affronta livelli a più fasi, competi e collabora con giocatori di tutto il mondo.

Caratteristiche:
● SCEGLI IL TUO PERSONAGGIO. Scegli quale uccello mettere nella fionda e sconfiggi i maiali con la strategia!
● LIVELLI A PIÙ FASI. Gioca livelli divertenti e impegnativi composti da più fasi... ma attento ai maiali boss!
• SFIDE GIORNALIERE. Hai un minuto? Completa una sfida del giorno e guadagna velocemente qualche premio.
• FAI SALIRE DI LIVELLO i tuoi personaggi con le piume e aumenta la loro potenza. Crea lo stormo perfetto!
• UNISCITI A UN CLAN per sconfiggere i maiali con gli amici e i giocatori di tutto il mondo.
• FAI COLPO SU GRANDE AQUILA nel campo di addestramento di Grande Aquila e guadagna monete da spendere nel suo esclusivo negozio.
• COMPETI nell'ARENA. Competi contro altri giocatori per dimostrare chi è il migliore.
• COLLEZIONA BUFFI CAPPELLI. Colleziona cappelli a tema per migliorare lo stile dei tuoi uccelli.
• MAIALI CATTIVI. I cattivoni verdi sono tornati più forti, più cattivi e ancora più verdi.
• TANTI LIVELLI. Gioca a centinaia di livelli diversi (a intervalli regolari ne vengono aggiunti sempre di nuovi) e ad eventi a tempo.
● CLASSIFICHE. Dimostra chi è il migliore al mondo nelle classifiche globali.
• GRATIS!

---

Angry Birds 2 è completamente gratuito. Sebbene Angry Birds 2 sia scaricabile gratuitamente, sono disponibili acquisti in-app facoltativi.

Questo gioco potrebbe contenere:
- Link diretti a social network riservati a utenti di età superiore a 13 anni.
- Link diretti a Internet che possono far uscire gli utenti dal gioco e, potenzialmente, consentire loro di navigare su qualsiasi pagina web.
- Pubblicità di prodotti Rovio e di terze parti.

Questo gioco può richiedere una connessione a Internet e, di conseguenza, potrebbero essere applicati costi di trasferimento dati. Al primo avvio del gioco verrà effettuato un download di contenuti supplementari.

Condizioni d'uso: http://www.rovio.com/terms-of-service
Informativa sulla privacy: http://www.rovio.com/privacy

Jouez au meilleur jeu de lancer d'oiseaux et d'éclatage de cochons du monde !

Utilisez la fronde pour lancer des oiseaux sur les tours des cochons et les faire tomber, tout ça pour sauver les précieux œufs.

Vous ne connaissez pas Angry Birds ? Angry Birds 2 est le meilleur moyen pour apprendre à connaître tous les personnages emblématiques et découvrir le gameplay amusant qui a séduit (et occupé) des millions de joueurs.

Vous êtes un vétéran d'Angry Birds ? Tout ce que vous aimez dans les jeux Angry Birds est là, avec quelques nouveaux ajouts géniaux. Choisissez l'oiseau à lancer, jouez avec vos amis, terminez des niveaux multizones, affrontez et coopérez avec des joueurs du monde entier.

Caractéristiques :
● CHOISISSEZ VOTRE OISEAU. Choisissez l'oiseau que vous voulez placer dans la fronde et établissez votre stratégie pour éliminer les cochons !
● NIVEAUX MULTIZONES. Jouez à des niveaux amusants et corsés composés de plusieurs zones ; faites attention aux boss cochons !
● DÉFIS QUOTIDIENS. Vous avez un peu de temps ? Terminez un défi quotidien et gagnez des récompenses rapidement.
● FAITES GAGNER DES NIVEAUX à vos oiseaux avec les plumes et augmentez leur puissance. Créez la bande ultime !
● REJOIGNEZ UN CLAN pour éliminer les cochons avec des amis et des joueurs du monde entier.
● IMPRESSIONNEZ L'AIGLE VAILLANT dans le Camp d'entraînement de l'Aigle Vaillant et gagnez des pièces à utiliser dans sa boutique exclusive.
● ENTREZ dans l'ARÈNE. Affrontez d'autres joueurs au lancer d'oiseaux et montrez qui est le meilleur.
● COLLECTEZ DES CHAPEAUX LOUFOQUES. Collectez des chapeaux aux thèmes variés et améliorez le style de vos oiseaux.
● MÉCHANTS COCHONS. Les méchants verts sont de retour : plus forts, plus méchants et plus verts.
● UNE TONNE DE NIVEAUX. Jouez à des centaines de niveaux avec de nouveaux ajoutés régulièrement et des évènements à durée limitée.
● CLASSEMENT. Montrez qui est le roi du monde en vous faisant une place dans le classement mondial.
● Téléchargement GRATUIT !

---

Angry Birds 2 est gratuit. Bien qu'Angry Birds 2 puisse être téléchargé gratuitement, des achats in-app optionnels sont disponibles.

Ce jeu peut contenir :
- Des liens directs vers des réseaux sociaux ciblés vers les plus de 13 ans.
- Des liens directs vers Internet pouvant faire quitter le jeu aux joueurs avec la possibilité de naviguer sur n'importe quelle page web.
- Des publicités pour les produits Rovio et de tiers.

Ce jeu peut nécessiter un accès à Internet et des frais de transfert de données peuvent s'appliquer. Lorsque vous jouez au jeu pour la première fois, un téléchargement unique de contenu additionnel s'effectue.

Conditions d'utilisation : http://www.rovio.com/terms-of-service
Politique de confidentialité : http://www.rovio.com/privacy

¡Juega al mejor juego lanzapájaros revientacerdos del mundo!

Usa el tirachinas para lanzar pájaros a las torres de los cerditos y derribarlas, todo ello para salvar los preciados huevos.

¿Tu primera vez en el mundo de Angry Birds? Angry Birds 2 es la mejor manera de conocer a todos los emblemáticos personajes y de disfrutar de toda la diversión y jugabilidad que han conquistado los corazones (y el tiempo libre) de millones de jugadores.

¿Eres un veterano condecorado en Angry Birds? Aquí encontrarás todo lo que te encanta de los juegos clásicos de Angry Birds y otras novedades sensacionales. Elige el pájaro que quieras lanzar, juega con tus amigos, intenta niveles multifase y compite y colabora con jugadores de todo el mundo.

Características:
● ELIGE TU PÁJARO. Escoge qué pájaro poner en el tirachinas y ¡usa la estrategia para derrotar a los cerdos!
● NIVELES MULTIFASE. Juega divertidos y apasionantes niveles con múltiples fases; eso sí, ¡cuidado con los cerdos jefe!
● RETOS DIARIOS. ¿Tienes un minuto? Completa el reto del día y gana recompensas rápidas.
● SUBE DE NIVEL a tus pájaros con plumas y aumenta su poder de puntuación. ¡Forma la bandada definitiva!
● ÚNETE A UN CLAN para cargarte a los cerdos con amigos y jugadores de todo el mundo.
● IMPRESIONA A ÁGUILA PODEROSA en el Campamento de entrenamiento de Águila Poderosa y gana monedas para gastarlas en su exclusiva tienda.
● COMPITE en la ARENA. Diviértete compitiendo contra otros jugadores en plan amistoso lanzando pájaros y demuestra quién es mejor.
● COLECCIONA RIDÍCULOS SOMBREROS. Consigue sombreros con divertidas temáticas y sube de nivel el estilismo de tus pájaros.
● CERDITOS MALOS. Los malos de color verde han vuelto más fuertes, más malos y hasta más verdes que nunca.
● MOGOLLÓN DE NIVELES. Juega cientos de niveles y más que se irán añadiendo en actualizaciones regulares y misiones por tiempo limitado.
● CLASIFICACIONES. Demuestra quién es el mejor del mundo en las clasificaciones mundiales.
● ¡Descarga GRATIS!

---

Angry Birds 2 es un juego totalmente gratuito. Aunque Angry Birds 2 puede descargarse gratis, se pueden realizar compras opcionales dentro de la aplicación.

Este juego puede incluir:
- Enlaces directos a sitios web de redes sociales dirigidas a usuarios de más de 13 años.
- Enlaces directos a Internet que permiten a los jugadores salir del juego y, potencialmente, visitar otros sitios web.
- Anuncios de productos de Rovio y de terceros.

Este juego puede requerir acceso a Internet, lo que puede acarrear costes por transferencia de datos. Al jugar la primera vez, se descargarán contenidos adicionales.

Condiciones de uso: http://www.rovio.com/terms-of-service
Política de privacidad: http://www.rovio.com/privacy

Spiele das beste Vögel-gegen-Schweine-Spiel der Welt!

Schieße mit der Schleuder Vögel auf die Türme der Schweinchen ab und zerstöre sie, um die wertvollen Eier zu retten!

Du bist neu in der Welt von Angry Birds? Angry Birds 2 ist ideal, um all die kultigen Charaktere und die spaßigen Spielmechaniken kennenzulernen, die schon die Herzen (und Freizeit) von Millionen Spielern erobert haben.

Du bist ein abgeklärter Angry Birds-Veteran? Das Spiel hat alles, was du aus den klassischen Angry Birds-Spielen kennst, und noch viel mehr! Wähle den Vogel aus, mit dem du angreifen willst, spiele mit Freunden, bewältige Level mit mehreren Abschnitten und tritt gegen andere Spieler weltweit an oder schließe dich mit ihnen zusammen.

Inhalte:
● WÄHLE DEINEN VOGEL AUS. Wähle den Vogel für die Schleuder aus und besiege die Schweine mithilfe deiner Strategie!
● LEVEL MIT MEHREREN ABSCHNITTEN. Spiele spaßige, herausfordernde Level mit mehreren Abschnitten. Aber hüte dich vor den fiesen Bossschweinen!
● TÄGLICHE HERAUSFORDERUNGEN. Hast du kurz Zeit? Dann schließe eine tägliche Herausforderung ab und verdiene dir ein paar schnelle Belohnungen.
● STEIGERE DIE STUFE deiner Vögel mit Federn, sodass du mit ihnen mehr Punkte erzielen kannst. Stelle die ultimative Schar zusammen!
● TRITT EINEM KLAN BEI, um gemeinsam mit Freunden und Spielern aus aller Welt die Schweine zu besiegen.
● BEEINDRUCKE MÄCHTIGER ADLER in seinem Ausbildungslager und verdiene dir Münzen, die du in seinem exklusiven Laden ausgeben kannst.
● KÄMPFE in der ARENA. Tritt in freundschaftlichen Schleuderwettbewerben gegen andere Spieler an und zeige, was du draufhast.
● SAMMLE HIPPE HÜTE. Sammle Hüte mit verschiedenen Mottos und mache deine Vögel zu Stilikonen.
● BÖSE SCHWEINCHEN. Die grünen Bösewichter sind zurück ... und sie sind noch stärker, noch böser und noch grüner!
● VIELE LEVEL. Spiele Hunderte Level. In regelmäßigen Updates und zeitlich begrenzten Ereignissen kommen immer mehr dazu!
● BESTENLISTE. In der globalen Bestenliste kannst du der ganzen Welt zeigen, wer die Nummer 1 ist.
● GRATIS herunterladen!

---

Angry Birds 2 ist komplett kostenlos spielbar. Obwohl Angry Birds 2 kostenlos heruntergeladen werden kann, stehen auch optionale In-App-Käufe zur Verfügung.

Dieses Spiel kann folgende Dinge beinhalten:
– Direkte Links zu Seiten von sozialen Netzwerken mit einer Zielgruppe von 13 Jahren und älter.
– Direkte Links ins Internet, die den Spieler aus dem Spiel auf eine Seite weiterleiten und so eventuell die Möglichkeit bieten, auch andere Internetseiten zu besuchen.
– Werbung für Produkte von Rovio und Dritten.

Für dieses Spiel können eine Internetverbindung und damit verbundener Datenverkehr erforderlich sein, für die je nach Anbieter Kosten anfallen können. Beim ersten Start des Spiels müssen einmalig zusätzliche Inhalte heruntergeladen werden.

Nutzungsbedingungen: http://www.rovio.com/terms-of-service
Datenschutzrichtlinien: http://www.rovio.com/privacy

Play the world's best bird flinging, pig popping game!

Use the slingshot to fling birds at the piggies' towers and bring them crashing down – all to save the precious eggs.

New to the world of Angry Birds? Angry Birds 2 is the best way to get to know all of the iconic characters and experience the fun gameplay that has captured the hearts (and spare time) of millions of players.

Decorated Angry Birds veteran? Everything you love about classic Angry Birds games is here with some awesome new additions. Choose which bird to fling when, play with friends, take on multi stage levels, and compete and collaborate with players around the globe.

Features:
● CHOOSE YOUR BIRD. Choose which bird to put in the slingshot and defeat the pigs with strategy!
● MULTI-STAGE LEVELS. Play fun, challenging levels with multiple stages – just watch out for those Boss Pigs!
● DAILY CHALLENGES. Have a minute? Complete a daily challenge and earn some quick rewards.
● LEVEL UP your birds with feathers and up their scoring power. Build the ultimate flock!
● JOIN A CLAN to take down the pigs with friends and players around the world.
● IMPRESS THE MIGHTY EAGLE in Mighty Eagle's Bootcamp and earn coins to use in his exclusive shop.
● COMPETE in the ARENA. Compete with other players for some friendly bird flinging fun and prove who is the best.
● COLLECT SILLY HATS. Collect hats with different fun themes and level up your birds' fashion game. ● BAD PIGGIES. The green baddies are back, stronger, badder, and even greener.
● LOTS OF LEVELS. Play hundreds of levels with more added in regular updates and limited time events.
● LEADERBOARDS. Prove who is the best in the world on the global leaderboards.
● FREE to download! --- Angry Birds 2 is completely free to play. Although Angry Birds 2 can be downloaded for free, there are optional in-app purchases available.

This game may include:
- Direct links to social networking websites that are intended for an audience over the age of 13.
- Direct links to the internet that can take players away from the game with the potential to browse to any web page
- Advertising of Rovio products and also products from third parties

This game may require internet connectivity and subsequent data transfer charges may apply. When the game is played for the first time, there is a one-off download of additional content.

Terms of Use: https://www.rovio.com/terms-of-service
Privacy Policy: https://www.rovio.com/privacy

Screenshots
Read more
Tell your friends
Ratings
more
Rating 4.5 Stars 31,075 ratings
Sentiment Analysis
more
Positive
 
36%
Addictive
 
17%
Crashes
 
22%
Negative
 
23%

What's this?

Sentiment Analysis

positive: Reviews that love the app or a feature, or generally find it fun, great, perfect, epic, etc. People recommending others to buy/download it.

addictiveness: Reviews talking about an app being enjoyable, useful, addictive, entertaining, fun, easy to use. People saying how they keep using an app or can't stop playing it.

crash: Reviews talking about the app or a feature crashing, freezing, not loading or working properly or needing bug-fixing.

negative: Reviews finding the app terrible, boring, unusable etc. People talking about deleting, uninstalling or even hating the app or a version; recommendations to others to not buy / download / upgrade.

Versions
Read more
2.27.1
March 31, 2019
2.26.1
February 28, 2019
2.26.0
February 22, 2019
2.25.3
February 14, 2019
2.25.2
January 25, 2019
2.25.1
January 18, 2019
2.24.1
December 11, 2018
2.24.0
December 07, 2018
2.23.1
November 30, 2018
2.23.0
October 16, 2018
2.22.0
September 03, 2018
2.21.2
August 10, 2018
2.21.1
August 02, 2018
2.21.0
July 23, 2018
2.20.2
May 31, 2018
2.20.1
May 27, 2018
2.20.0
May 22, 2018
2.19.1
April 12, 2018
2.19.0
March 27, 2018
2.18.1
February 24, 2018
2.18.0
February 10, 2018
2.17.3
January 23, 2018
2.17.2
December 20, 2017
2.17.1
December 12, 2017
2.17.0
December 06, 2017
2.16.1
October 12, 2017
2.15.1
August 09, 2017
2.15.0
August 03, 2017
2.14.0
June 10, 2017
2.13.0
April 12, 2017
2.12.2
February 09, 2017
2.11.0
December 22, 2016
2.10.9
December 07, 2016
2.10.7
December 01, 2016
2.10.0
October 28, 2016
2.9.0
September 08, 2016
2.8.3
August 04, 2016
2.8.2
July 26, 2016
2.8.1
July 14, 2016
2.7.1
May 20, 2016
2.6.8
April 25, 2016
2.6.6
April 16, 2016
2.6.5
April 06, 2016
2.6.1
March 24, 2016
2.5.0
February 11, 2016
2.4.0
December 17, 2015
2.3.0
November 12, 2015
2.2.1
October 09, 2015
2.1.1
September 15, 2015
2.1.0
August 26, 2015
2.0.1
July 30, 2015
1.3.1
June 11, 2015
1.2.0
May 06, 2015
1.1.0
April 09, 2015